Jak ustawić dostawę DeliGoo?

Czym jest DeliGoo?

DeliGoo to forma szybkiej dostawy zamówień do Twoich Klientów. Dzięki nowoczesnej technologii oraz zaawansowanym algorytmom zamówione przez Twoich Klientów produkty mogą zostać doręczone do nich w krótkim czasie – nawet do 2 godzin od złożenia zamówienia! Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją i ciesz się szybką realizacją zamówień w Twoim e-Sklepie.

Adres serwisu: https://deligoo.pl/ 

Aktywacja DeliGoo w pigułce (wymagania)

Aby rozpocząć współpracę z DeliGoo postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Podpisz umowę z dostawcą DeliGoo,
 2. Upewnij się, że posiadasz e-Sklep w wersji min. 2022 – wyłącznie w wersji B2B oraz kompatybilny z nim system Comarch ERP,
 3. Zainstaluj szablon Szafir w wersji min. 2022,
 4. Aktywuj usługę Comarch e-Sklep Sync w wersji min. 2022,
 5. Skonfiguruj odpowiednie punkty odbioru w panelu DeliGoo*,
 6. Skonfiguruj punkty odbioru (magazyny) w swoim systemie Comarch ERP,
 7. Aktywuj DeliGoo w panelu administracyjnym e-Sklepu i udostępnij dostawę dla swoich Klientów,
 8. Gotowe! Od teraz Twoi Klienci mogą skorzystać z usługi szybkiej dostawy DeliGoo.
Wskazówka
Informacje, jak prawidłowo skonfigurować punkty odbioru w ramach dostawy DeliGoo powinna dostarczyć Asysta serwisu.

Skąd pobierane są magazyny dla dostawy DeliGoo?

Stworzenie punktów odbioru w panelu administracyjnym DeliGoo wymaga również weryfikacji dostępnych magazynów w systemie ERP. W tym przykładzie posłużymy się systemem ERP Optima.

Wskazówka
Symbol magazynu w systemie ERP musi być taki sam, jak uzupełniony w systemie DeliGoo, inaczej dostawa nie będzie mogła być poprawnie skonfigurowana.

Comarch ERP Optima

W Comarch ERP Optima należy utworzyć magazyny, z których będą pobierane stany magazynowe. Należy to zrobić w zakładce Ogólne/ Inne/ Magazyny:

Następnie należy wprowadzić towar na poszczególne magazyny, które są połączone z punktami odbioru w Comarch e-Sklep.

Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP Optima.

Comarch ERP XL

W Comarch ERP XL należy utworzyć magazyn w zakładce Firma/ Magazyny:

Po utworzeniu należy wprowadzić towar na poszczególne magazyny, które są połączone z punktami odbioru w Comarch e-Sklep.

Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP XL.

Comarch ERP Altum

W Comarch ERP Altum magazyny tworzone są w zakładce Główne/ Magazyny:

Po utworzeniu należy wprowadzić towar na poszczególne magazyny, które są połączone z punktami odbioru w Comarch e-Sklep.

Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP Altum.

Konfiguracja konta oraz punktów odbioru DeliGoo w panelu administracyjnym

Po wykonaniu powyższych kroków czas zająć się konfiguracją szybkiej dostawy DeliGoo w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją i ciesz się błyskawiczną realizacją Twoich zamówień.

Jak skonfigurować swoje konto DeliGoo?

Krok 1. W panelu administracyjnym e-Sklepu przejdź do sekcji Integracje/ DeliGoo

Krok 2. W formularzu wprowadź dane swoje konta, zapisz zmiany i wróć do poprzedniej sekcji.

Wskazówka
Dodanie konta DeliGoo domyślnie aktywuje dany typ dostawy. Na formularzu konta parametr „Aktywny” domyślnie ustawiony jest na „TAK”.

Krok 3. Przejdź do listy punktów odbioru Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Punkty odbioru, a następnie skorzystaj z przycisku Dodaj punkt odbioru i utwórz dodany wcześniej w serwisie DeliGoo punkt odbioru.

Krok 4. W otwartym formularzu uzupełnij wszystkie informacje na temat punktu odbioru oraz dodaj szczegóły na temat dostępnych magazynów i zapisz zmiany.

Wskazówka
Pamiętaj, aby dodany w serwisie DeliGoo punkt odbioru wraz z przypisanym magazynem był analogicznie uzupełniony w panelu administracyjnym. Jeżeli w DeliGoo posiadasz jeden punkt odbioru z dwoma magazynami – dodaj w panelu administracyjnym jeden punkt odbioru, a na formularzu w obszarze Magazyny dodaj dwa magazyny.
Wskazówka
Symbol magazynu musi być dokładnie taki sam, jak dodany w serwisie DeliGoo. Pamiętaj także, aby symbol magazynu był zgodny w magazynem posiadanym systemie ERP, skąd przy pomocy usługi Comarch e-Sklep Sync będą pobierane dane na temat stanów magazynowych.

Krok 5. Zapisz zmiany i utwórz nową dostawę.

Wskazówka
W swoim panelu administracyjnym możesz posiadać wiele punktów odbioru – dla odbioru osobistego, dla sprzedaży Allegro, itp. Dla szybkiej dostawy będą wykorzystywane tylko te, które zostały utworzone bezpośrednio w panelu administracyjnym DeliGoo.

Konfiguracja dostawy DeliGoo dla Klientów e-Sklepu

Na tym etapie konfiguracji powinieneś mieć już:

 • skonfigurowany/e punkt/y odbioru w serwisie DeliGoo,
 • dodany/e magazyn/y w systemie ERP,
 • zintegrowane w panelu administracyjnym konto DeliGoo oraz punkt/y odbioru (analogiczne do punktów w panelu DeliGoo).

Kolejnym krokiem jest utworzenie nowej dostawy oraz udostępnienie jej dla Klientów Twojego e-Sklepu.

Krok 1. W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Ustawienia/ Płatności i Dostawy/ Dostawy i aktywuj dostawę DeliGoo

Krok 2. Uzupełnij formularz dostawy zgodnie z własnymi preferencjami wybierając typ dostawy „Dostawa DeliGoo” i zapisz zmiany.

Wskazówka
Jeżeli wykluczysz pojedyncze produkty lub całe kategorie z dostawy DeliGoo to na szczegółach towaru nadal będzie widoczny przycisk „Dostawa nawet w 2h – Sprawdź” służący do weryfikacji, czy dany produkt może zostać doręczony pod wybrany adres w ramach szybkiej dostawy (patrz: Dostawa DeliGoo w szablonie Szafir.) 

Krok 3. Przejdź do sekcji Ustawienia/ Płatności i Dostawy/ Cenniki dostaw, a następnie dodaj dostawę DeliGoo dla kraju Polska wraz z odpowiednimi formami płatności.

Wskazówka
Obecnie dostawa DeliGoo działa jedynie na terenie Polski. Nie dodawaj jej do innego kraju.

Krok 4. Zapisz zmiany.

Wskazówka
Szybka dostawa DeliGoo wymaga zainstalowania w e-Sklepie szablonu Szafir w wersji minimum 2022.0. W szablonie zaimplementowano proces weryfikacji kodu pocztowego miejsca dostawy zarówno z poziomu koszyka zakupowego, jak i szczegółów towaru.

Dostawa DeliGoo w szablonie Szafir

W ramach przygotowanej integracji Comarch e-Sklep z usługą kurierską DeliGoo dodano nowe opcje w szablonie Szafir, który na ten moment, jako jedyny obsługuje nową formę dostawy w e-Sklepie.

W wersji 2022 szablonu Szafir dodano nowy przycisk na szczegółach towaru, który pozwala na weryfikację, czy może zostać on doręczony w ramach szybkiej dostawy. Przycisk jest domyślnie nieaktywny w ustawieniach szablonu.

Aby włączyć usługę DeliGoo w szablonie należy przejść do ustawień szablonu (Wygląd sklepu/Ustawienia) i aktywować dostawy DeliGoo zmieniając wartość parametru na „TAK”:

Po aktywacji dostawy DeliGoo w szablonie na szczegółach towaru pojawi się przycisk, który wygląda następująco:

Dostawa nawet w 2h – Sprawdź; Szablon Szafir od wersji 2022

Po kliknięciu w przycisk „Dostawa nawet w 2h – Sprawdź” pojawi się popup, w którym Klient podając swój kod pocztowy będzie mógł zweryfikować, czy dany towar może zostać doręczony przy pomocy szybkiej dostawy.

Weryfikacja dostępności towaru w szybkiej dostawie DeliGoo

Jeżeli towar spełnia warunki szybkiej dostawy, wówczas należy dany produkt dodać do koszyka i dokończyć proces zamówienia wybierając w koszyku formę dostawy DeliGoo.

Dostępność towaru w szybkiej dostawie DeliGoo – komunikat potwierdzający na szczegółach towaru

Jeżeli towar nie może zostać doręczony dzięki DeliGoo wyświetli się odpowiedni komunikat. W takiej sytuacji Klient zobligowany będzie do wybrania innego punktu dostawy lub do skorzystania z innego przewoźnika.

Brak dostępnego towaru w ramach szybkiej dostawy DeliGoo – komunikat na szczegółach towaru
Wskazówka
Przycisk „Dostawa nawet w 2h – Sprawdź” wyświetla się na szczegółach towaru bez względu na wykluczenia stworzone na szczegółach dostawy w panelu.
Wskazówka
Podczas weryfikacji kodu pocztowego w koszyku, w przypadku potwierdzenia dostępności towaru w szybkiej dostawie DeliGoo, kod pocztowy zostanie automatycznie uzupełniony na formularzu dostawy.
Wskazówka
Jeżeli Klient posiada zapisany w profilu odpowiedni adres dostawy, który obejmuje szybką dostawę DeliGoo, wówczas w koszyku nie pojawi się żaden popup. W przypadku, gdy zapisany adres nie będzie wchodził w zakres DeliGoo, wówczas Klient otrzyma odpowiedni komunikat.

Dezaktywacja DeliGoo w Comarch e-Sklep

Wyłączenie dostawy DeliGoo wymaga precyzyjnej dezaktywacji usługi w kilku miejscach w panelu administracyjnym.

Krok 1. W pierwszej kolejności należy usunąć DeliGoo z dostaw i płatności udostępnionych dla kraju Polska.

Przejdź do sekcji Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw, gdzie następnie w szczegółach konfiguracji dostaw dla kraju Polska usuń opcję DeliGoo.

Krok 2. Następnie przejdź do sekcji Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy, wejdź w szczegóły dostawy DeliGoo i kliknij w suwak, aby dostawa aktywna zmieniła się na „Nie”.

Krok 3. Dezaktywuj konto DeliGoo w sekcji Integracje/ DeliGoo.

Krok 4. Jeżeli nie chcesz, aby na szczegółach towaru wyświetlał się przycisk „Dostawa nawet w 2h – Sprawdź” przejdź do ustawień szablonu (Wygląd sklepu/Ustawienia/Ustawienia szablonu) i dezaktywuj poniższy parametr:

Dezaktywacja DeliGoo – ukrycie przycisku w szablonie
Wskazówka
Pamiętaj, aby zapisać i opublikować zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?