Paczkomaty InPost – obsługa przesyłek

Comarch e-Sklep jest dostosowany do obsługi przesyłek realizowanych za pomocą Paczkomaty InPost – wszystko odbywa się w panelu administracyjnym, po uprzednim skonfigurowaniu konta Inpost (więcej na temat konfiguracji konta InPost przeczytasz w artykule Paczkomaty InPost – konfiguracja).

Lista przesyłek

Lista przesyłek generowanych przez Paczkomaty InPost znajduje się w panelu administracyjnym w zakładce Sprzedaż/ Paczkomaty InPost.


Na liście Paczkomaty Inpost widoczne są informacje dotyczące generowanych przesyłek do zamówień, w których klienci wybrali sposób dostawy Paczkomatów. Znajdują się na niej dane takie jak: numer zamówienia do którego jest utworzona paczka, numer paczki, status, numer telefonu podany przez klienta, wybrany przez klienta paczkomat, odbiorca paczki, sposób płatności, kwota pobrania i data wydruku potwierdzenia nadania.

Wskazówka

Dane na liście pojawią się automatycznie na podstawie złożonych zamówień:

 • na zamówieniu musi być wybrany sposób dostawy Paczkomaty InPost,
 • status zamówienia musi być Potwierdzone przez sklep lub Zrealizowane,
 • informacja o kwocie pobrania pojawia się dla zamówień złożonych z formą płatności Pobranie.

Administrator może dokonać wyboru zakresu prezentowanych informacji, poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, z której można wybrać te najpotrzebniejsze i ukryć pozostałe.

Kolumna „Źródło pochodzenia”, umożliwia filtrowanie zamówień na podstawie dostępnych z listy źródeł.

Obsługa przesyłek

Dla pojedynczej pozycji lub seryjnie po zaznaczeniu wielu pozycji na liście przesyłek Paczkomaty InPost administrator sklepu ma możliwość:

   • utworzenia paczki
   • przygotowania jej do wysłania (pobrania etykiet)
   • pobrania potwierdzenia nadania paczki
   • sprawdzenia statusu paczki

nb

Tworzenie paczek

Paczki wysyłane przez Paczkomaty InPost można utworzyć za pomocą opcji Utwórz paczki. Pojawi się odpowiedni formularz, w którym należy uzupełnić odpowiednie parametry tworzonej paczki: gabaryt (domyślnie pobrany z ustawień konfiguracyjnych), kwotę pobrania (przeniesiona z zamówienia), kwotę ubezpieczenia oraz określić, czy paczka ma zostać nadana w paczkomacie (przycisk Tak/Nie) i wybrać punkt nadania przesyłki (domyślnie przenoszony z ustawień konfiguracyjnych).

tworzenie paczki inpost

Po edycji danych należy je zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Wskazówka
W przypadku wybrania opcji Nadawanie w paczkomacie, zostanie wygenerowany kod samodzielnego nadania paczki, który należy podać przy nadawaniu paczki w wybranym przez siebie paczkomacie InPost.
Jeśli jest potrzeba zmiany wybranego przez klienta paczkomatu, podanego numeru telefonu lub adresu e-mail administrator może tego dokonać, ale tylko przed utworzeniem paczki, po wejściu na szczegóły danej paczki.

Z poziomu tego obszaru można również utworzyć paczkę za pomocą przycisku  Więcejdei wybraniu opcji Utwórz paczkę.

 

Pobranie etykiet paczki (przygotowanie do wysyłki)

Po utworzeniu paczek należy pobrać odpowiednie etykiety w wybranym formacie za pomocą przycisku Pobierz etykiety.
kii
Po dokonaniu wyboru formatu, etykieta zostanie pobrana w formacie pliku PDF za pomocą przycisku POBIERZ.

Uwaga
Seryjne pobieranie etykiet dla paczek możliwe jest tylko do tych zamówień, które mają wybrany ten sam paczkomat.

Pobranie potwierdzenia nadania paczki

Ostatnim etapem przygotowania przesyłki Inpost jest pobranie potwierdzenia nadania paczki za pomocą przycisku Pobierz potwierdzenie. Pojawi się okno, w którym należy określić czy to jest  potwierdzenie testowe czy nie.
cz
Testowe potwierdzenie można pobierać wielokrotnie, natomiast właściwe potwierdzenia można pobrać tylko raz. Potwierdzenie zostanie pobrane w formacie pliku PDF.

Pobranie statusu paczki

Administrator sklepu w każdej chwili ma możliwość sprawdzenia aktualnego statusu paczek za pomocą opcji Pobierz status paczek.

Wskazówka
Więcej informacji na temat paczkomatów InPost dostepnych jest w sekcji Paczkomaty InPost.

Eksport danych do pliku

Listę przesyłek realizowanych za pomocą Paczkomatów InPost można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV (więcej o eksporcie do pliku przeczytasz w artykule o pracy z listami w panelu administracyjnym).

Czy ten artykuł był pomocny?