Jak skonfigurować zamówienia w e-Sklepie?

Zamówienia

W zakładce Zamówienia możliwe jest ustawienie parametrów dotyczących składania zamówień, faktury oraz jednostek miary.
Ustawienia zamówień możesz edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia.

Lista zamówień zawiera informacje o trzech głównych kategoriach, takich jak:

  • Ustawienia zamówień,
  • Składanie zamówienia,
  • Dzielenie zamówień,
  • Koszyki.

Ustawienia zamówień

W zakładce Ustawienia zamówień możesz określić następujące parametry dotyczące zamówień:

Po kliknięciu w opcję Edytuj, wyświetli się okno, w którym ustalisz, ustawienia dotyczące zamówienia. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz.

hf

Pierwsza opcja umożliwi Ci określenie minimalnej wartości zamówienia, od której zamówienie będzie mogło być złożone w sklepie. Numeracje zamówień można rozpocząć od numeru 1.

Możliwe jest także wybranie kolejnego numeru zamówienia, poprzez naciśnięcie przycisku Numeracja zamówień. 

Włączenie parametru Potwierdzenie zamówienia powoduje, że w celu złożenia zamówienia, kontrahent będzie dodatkowo zmuszony je potwierdzić klikając odpowiedni link aktywacyjny, wysłany na adres e-mail.

Opcja Anulowanie zamówień nieopłaconych pozwala na automatyczne anulowanie zamówień z formą płatnością o typie online, które nie zostały opłacone przez klienta. Zamówienia takie są anulowane po upływie określonego w konfiguracji czasu i po wykonaniu synchronizacji z systemem ERP.

Wskazówka
Minimalny czas na anulowanie nieopłaconego zamówienia wynosi 1 godzinę.

Ostatnim ustawieniem w tej sekcji są Niecałkowite jednostki miary.

Od wersji 2022 jak Klient dokona zakupu w formie dziesiętnej to zostanie zmniejszone wyświetlanie zer po przecinku – ujednolicono skracanie wartości.

  • Wartość 2,1230 zostanie zmieniona na 2,123,
  • Wartość 2,1200 zostanie zmieniona na 2,12,
  • Wartość 2,1000 zostanie zmieniona na 2,10,
  • Wartość 2,1234 nie ulegnie zmianie.

Składanie zamówienia

W zakładce Składanie zamówienia możliwe jest skonfigurowanie ustawień dotyczących składania zamówienia.

Parametr Możliwość zakupów przez klientów niezalogowanych pozwala na dokonanie wyboru, czy klient bez zakładania konta w e-Sklepie może dokonywać zakupu. Jeśli opcja ta ma być zablokowana należy oznaczyć parametr na Nie.

Pomijaj krok z danymi dla zalogowanych klientów jest to parametr, dzięki któremu podczas składania zamówienia kontrahent zalogowany nie będzie musiał wypełniać swoich danych, tylko zostaną one automatycznie zaczytane.

Składanie zamówień tylko przez firmy – ustawienie blokuje możliwość składania zamówień klientom detalicznym.

W sekcji Załączniki do zamówienia możliwe jest włączenie opcji pozwalającej na dodawanie załączników podczas procesu składania zamówienia.

 

 

 

Opcja Przypomnienie o dokończeniu płatności to ustawienie, w którym możesz ustawić po jakim czasie od złożenia zamówienia wysyłane jest drogą mailową do Klienta przypomnienie o dokończeniu płatności dla zamówień nieopłaconych.

Wskazówka
Minimalny czas wysyłki maila od momentu złożenia zamówienia wynosi 1 godzinę.

Parametr Przypomnienie o wystawieniu opinii za zakupiony towar, ustawienie, w którym można ustalić po upływie jakiego czasu od zrealizowana zamówienia zostanie wysłane automatyczne przypomnienie o wystawieniu opinii.

Dzielenie zamówień

W zakładce Dzielenie zamówień możliwe jest włączenie opcji ręcznego dzielenia zamówień oraz automatycznego dzielenia zamówień.

Wskazówka
Więcej informacji na temat dzielenia zamówień w artykule Dzielenie zamówień.

Koszyki

W zakładce Koszyki możliwe jest włączenie opcji łączenia koszyków podczas zamówienia. Jeżeli do koszyka dodamy produkty jako niezalogowany klient, a następnie zalogujemy się na konto które ma już zapamiętany koszyk to zawartość koszyków zostanie połączona. Dodatkowo istnieje opcja przypomnienia o zakupie w momencie, kiedy klient porzuci koszyk.

Wskazówka
Więcej informacji w artykule Zamówienia

Czy ten artykuł był pomocny?