Unzer

Unzer- podstawowe informacje

System płatności internetowych Unzer (daw. Heidelpay) obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie.

Płatności na rynek globalny

Oferuje następujące płatności:

  • Karta kredytowa i debetowa
  • Przedpłata
  • Portfel internetowy/ PayPal
  • Polecenie zapłaty
  • Obciążenie konta
  • Rozwiązania Invoice oraz White Label

Adres serwisu: www.Unzer.com.de

Unzer w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Unzer, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Online. Następnie należy kliknąć jeden z kafelków Unzer.

W związku z tym że Unzer oferuje wiele metod płatności, konfiguracja każdej metody znajduje się w osobnym kafelku, które to kafelki również można modyfikować.

Uwaga
Od wersji 2021.2. e-Sklepu korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

 

 Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, tytuł przelewu, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

Za pomocą przycisku więcej c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

 

Konfiguracja płatności

W zakładce modyfikacji można zmienić parametr Channel dotyczący aktualnie wybranej płatności oraz konfigurację dotyczącą wszystkich płatności Unzer w której można ustawić SenderId, Login, Hasło, Css i tryb testowy. Widoczny jest również UniqueId. Dokonane zmiany należy zapisać.

W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?