Payeezy

Payeezy – podstawowe informacje

System płatności internetowych Payeezy obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie.

Płatności na rynek polski.

Oferowane formy płatności:

  • transakcje kartą płatniczą,
  • cyfrowe portfele MasterPass oraz płatność mobilna BLIK,
  • szybkie e-Przelewy bankowe,
  • płatności MOTO oraz zlecenia stałe.

Adres serwisu: Payeezy

Payeezy w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Payeezy, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Online. Następnie należy kliknąć kafelek Payeezy.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja płatności

W zakładce modyfikacji można ustawić identyfikator użytkownika w serwisie płatności, klucz oraz przełączyć na tryb testowy. Podany jest w niej również adres raportów, adres powrotu błędnego oraz adres powrotu pozytywnego. Dokonane zmiany należy zapisać.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?