PayPal

PayPal – podstawowe informacje

System płatności internetowych PayPal obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie.

Płatności na rynkach międzynarodowych.

Do zintegrowania sklepu z systemem PayPal konieczne jest, założenie konta firmowego PayPal i wybranie odpowiednich funkcji i ustawień. Następnym krokiem jest integracja z pomocą programisty, partnera lub przeprowadzona samodzielnie przez administratora sklepu.

Adres serwisu: www.paypal.com

PayPal w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest PayPal, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce

Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ PayPal.

Aktywacja płatności

W zakładce modyfikacji można zmienić status płatności, nazwę płatności, dodać tytuł przelewu do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja płatności

W zakładce modyfikacji można ustawić nazwę użytkownika, która umożliwia dostęp do płatności z wykorzystaniem mechanizmu API, hasło dostępowe, podpis wygenerowany przez system PayPal w momencie uzyskania dostępu do API, oraz zmienić tryb na testowy. Dokonane zmiany należy zapisać.

Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?