PayPal

PayPal – podstawowe informacje

System płatności internetowych PayPal obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie.

Płatności na rynkach międzynarodowych.

Do zintegrowania sklepu z systemem PayPal konieczne jest, założenie konta firmowego PayPal i wybranie odpowiednich funkcji i ustawień. Następnym krokiem jest integracja z pomocą programisty, partnera lub przeprowadzona samodzielnie przez administratora sklepu.

Adres serwisu: www.paypal.com

PayPal w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest PayPal, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ PayPal.

Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

W zakładce modyfikacji można zmienić status płatności, nazwę płatności, dodać tytuł przelewu do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja płatności

W zakładce modyfikacji można ustawić nazwę użytkownika, która umożliwia dostęp do płatności z wykorzystaniem mechanizmu API, hasło dostępowe, podpis wygenerowany przez system PayPal w momencie uzyskania dostępu do API, oraz zmienić tryb na testowy. Dokonane zmiany należy zapisać.

Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.

W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostały ukryte pola Hasło API oraz Podpis API. Pola wyświetlają się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło API lub podpis API. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pola znów będą widoczne w formie *****.

Gdzie znaleźć dane do konfiguracji PayPal w serwisie PayPal? 

Poniższe umiejscowienie danych do konfiguracji wskazano na podstawie środowiska testowego Sandbox PayPal :

  1. Po zalogowaniu się do panelu PayPal należy przejść do: Ustawienia konta (prawy górny róg), a następnie w sekcji Konto i bezpieczeństwo/ Dostęp do konta/ Dostęp do API/ Zaktualizuj.
  2. Następnie w sekcji Niestandardowa realizacji płatności należy wybrać Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna)/ Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi API. 
  3. Po wejściu w dane uwierzytelniające API można podejrzeć Nazwę użytkownika API, Hasło API oraz Podpis.
    Angielskie nazwy powyższych danych to: API Username, API Password, Signature.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?