imoje (ING Bank)

imoje – podstawowe informacje

System płatności internetowych iMoje obsługuje waluty: PLN USD, EUR, GBP, CHF, RON, CZK, HUF.
Wyjątek stanowi kanał płatności TwistoPay, który obsługuje jedynie walutę PLN.
Do zintegrowania sklepu z systemem iMoje konieczne jest zawarcie umowy z serwisem.
Adres serwisu: www.imoje.pl

Wraz z iMoje dostępna jest płatność odroczona, niewymagająca rejestracji – Twisto Pay.

imoje w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności w Comarch e-Sklep jest iMoje, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ imoje gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.

Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola, dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności w różnych językach (jeśli aktywowane są inne języki w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Języki), dodać tytuł przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia) opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, a także dodać grafikę prezentującą tę formę płatności.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę. Pamiętaj, aby wprowadzone zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W poniższej sekcji Integracje/ imoje można uzupełnić wymagane dane, takie jak:

  • identyfikator klienta,
  • identyfikator sklepu,
  • klucz sklepu.

W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Klucz sklepu. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz sklepu. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.

W sekcji znajdują się również adres serwisu płatności, powrotu błędnego i pozytywnego, adres powrotu oraz adres raportów. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres powrotu pozytywnego, błędnego oraz adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Wskazówka
Zwróć uwagę na nowy adres raportów, unikalny dla tej płatności.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw.

Numer zamówienia iMoje na formularzu płatności jest zgodny z numerem zamówienia w Comarch e-Sklep. Natomiast numer SessionID pozostaje odrębnym numerem:

Czy ten artykuł był pomocny?