iMoje (ING Bank)

iMoje – podstawowe informacje

System płatności internetowych iMoje obsługuje walutę PLN.

Do zintegrowania sklepu z systemem iMoje konieczne jest zawarcie umowy z serwisem.

Adres serwisu: imoje.ingbank.pl.

iMoje w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności w Comarch e-Sklep jest iMoje, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ iMoje ING Banku.

Uwaga
Od wersji 2021.2. e-Sklepu korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności w różnych językach (jeśli aktywowane są inne języki w menu Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ogólne), dodać tytuł przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia) opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, a także dodać grafikę prezentującą tę formę płatności.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby wprowadzone zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja płatności

W poniższej sekcji można uzupełnić wymagane dane, takie jak:

  • identyfikator klienta
  • identyfikator sklepu
  • klucz sklepu

W sekcji znajdują się również adres serwisu płatności,powrotu błędnego i pozytywnego, adres powrotu oraz adres raportów. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Od wersji 2020.3 w sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Klucz sklepu. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz sklepu. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.

Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres powrotu pozytywnego, błędnego oraz adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.

Wskazówka
Zwróć uwagę na nowy adres raportów, unikalny dla tej płatności.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?