PayByNet

PayByNet – podstawowe informacje

System płatności internetowych PayByNet obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie.
Płatności na rynek polski.

Oferowane formy płatności:

  • przelew
  • płatność kartą

Do zintegrowania sklepu z systemem PayByNet konieczna jest rejestracja w systemie. Po podpisaniu umowy, zostaną przekazane dane potrzebne do logowania w panelu. Następnie należy skonfigurować sklep z systemem.

Adres serwisu: Paybynet.pl

Konfiguracja PayByNet: Konfiguracja

PayByNet w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest PayByNet, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Online. Następnie należy kliknąć kafelek PayByNet.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę..

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja płatności

W zakładce modyfikacji można ustawić identyfikator (NIP) sprzedawcy wskazany w umowie na korzystanie z systemu PayByNet, hasło przekazane do systemu PayByNet przez upoważnionego przedstawiciela sprzedawcy, oraz przełączyć na tryb testowy.

Można również uzupełnić dane rachunku bankowego sklepu, takie jak numer konta, nazwę, kod pocztowy, miasto, ulicę, kraj. Dokonane zmiany należy zapisać.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?