Importy z XML

Co to jest XML

Import danych w Comarch e-Sklep odbywa się za pośrednictwem plików w formacie XML.

XML to uniwersalny język opisujący dane, czyli metajęzyk. W uproszczeniu można powiedzieć, że XML stosuje się do zapisywania określonych danych o zdefiniowanej strukturze. Format XML pozwala na łatwe przechowywanie dowolnych informacji. Sami określamy strukturę danych, która może być tabelaryczna, ale może także tworzyć drzewo. Dzięki powyższemu tworząc pliki XML nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni. Programy i aplikacje dzięki formatowi XML mogą łatwiej wymieniać dane między sobą, zachowując odpowiednią strukturę plików i je dowolnie przetwarzać.

W Comarch e-Sklep standard XML wykorzystywany jest do importu kontrahentów, subskrybentów, przekierowań czy też tłumaczeń fraz dla szablonów graficznych.

Import kontrahentów

W Comarch e-Sklep jest możliwość dodania kontrahentów z pliku XML.

W tym celu należy odpowiednio przygotować plik zachowując wymaganą strukturę, a następnie zaczytać go do sklepu.

Import kontrahentów z XML dostępny jest z poziomu listy kontrahentów, która znajduje się w Panel administracyjny/ Kontrahenci/ Kontrahenci.

Więcej o imporcie pliku z XML w artykule Praca z listą.

Aby zaimportować kontrahentów należy za pomocą przycisku Wybierz plik XML wybrać przygotowany plik z dysku, a następnie użyć przycisku Importuj.

W obszarze Import kontrahentów dostępny jest również przykładowy plik XML, który można pobrać klikając w link Pobierz przykładowy plik XML.

Pod linkiem Dokumentacja / struktura pliku znajduje się schemat, jak powinien być zbudowany plik XML dla importu kontrahentów. Przed wgraniem pliku należy zapoznać się ze strukturą pliku i dostosować odpowiednio swój plik.

Uwaga
Uwaga: Wszystkie pola w importowanym pliku XML są wymagane. Brak wypełnionego któregokolwiek z pól może spowodować błędy importu kontrahentów.

Po poprawnym imporcie do kontrahentów, którzy byli importowani z pliku XML jest wysyłane powiadomienie e-mail ’Konto utworzone w e-Sklep przez Administratora’, który zawiera odpowiednie informacje o utworzonym koncie w sklepie. Nowo zaimportowani kontrahenci są od razu aktywni tak, więc mogą zalogować się do sklepu na otrzymane dane oraz dokonać zakupu.

Jeśli import kontrahentów z XML zakończy się niepowodzeniem wtedy zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat błędu:

Rozwiń szczegóły błędu

Komunikat ten może się pojawić, gdy:

  • Dany kontrahent w pliku XML nie ma wszystkich danych – wtedy też pozostali kontrahenci zawarci w pliku XML nie zostaną zaimportowani, gdyż struktura pliku XML nie jest poprawna.
  • W pliku XML nie są wypełnione wszystkie pola – nawet te, które są z danymi do faktury.
  • Został zdublowany adres e-mail kontrahenta – kolejny kontrahent o takim samym adresie e-mail nie zostanie dodany do listy kontrahentów, jednak inni kontrahenci, którzy jeszcze nie są w bazie sklepu zostaną zaimportowani.
  • Podany adres e-mail dla danego kontrahenta nie jest poprawny – w tym przypadku pozostali kontrahenci nie zostaną zaimportowani.

Szczegóły błędu dostępne są w pliku logu, który zostanie utworzony z datą i godziną błędnego importu. Taki plik dostępny jest w obszarze Lista ostatnich 10 logów i można go otworzyć lub pobrać klikając w link.

Import subskrybentów

W Comarch e-Sklep jest również możliwość dodania subskrybentów z pliku XML.

W tym celu należy odpowiednio przygotować plik zachowując wymaganą strukturę, a następnie zaczytać go do sklepu.

Import subskrybentów z XML dostępny jest z poziomu listy subskrybentów, która znajduje się w Panel administracyjny/ Kontrahenci/ Subskrybenci.

Więcej o imporcie pliku z XML w artykule Praca z listą.

Aby zaimportować subskrybentów należy za pomocą przycisku Wybierz plik XML wybrać przygotowany plik z dysku, a następnie użyć przycisku Importuj.

W obszarze Import subskrybentów dostępny jest również przykładowy plik XML, który można pobrać klikając w link Pobierz przykładowy plik XML.

Pod linkiem Dokumentacja / struktura pliku znajduje się schemat, jak powinien być zbudowany plik XML dla importu subskrybentów. Przed wgraniem pliku należy zapoznać się ze strukturą pliku i dostosować odpowiednio swój plik.

Uwaga
Uwaga: Wszystkie pola w importowanym pliku XML są wymagane. Brak wypełnionego któregokolwiek z pól może spowodować błędy importu subskrybentów.

Po poprawnym imporcie do subskrybentów, którzy byli importowani z pliku XML jest wysyłane powiadomienie e-mail ’Zapis do newslettera’ z linkiem aktywującym wysyłkę newslettera. Do momentu aż dany subskrybent nie kliknie w link, jego konto subskrybenta będzie nieaktywne na liście subskrybentów.

Jeśli import subskrybentów z XML zakończy się niepowodzeniem wtedy zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat błędu:

Rozwiń szczegóły błędu

Komunikat ten może się pojawić, gdy:

  • Dany subskrybent w pliku XML nie ma wszystkich danych – wtedy też pozostali subskrybenci zawarci w pliku XML nie zostaną zaimportowani, gdyż struktura pliku XML nie jest poprawna.
  • Został zdublowany adres e-mail subskrybenta – kolejny subskrybenta o takim samym adresie e-mail nie zostanie dodany do listy subskrybentów, jednak inni subskrybenci, którzy jeszcze nie są w bazie sklepu zostaną zaimportowani.
  • Podany adres e-mail dla danego kontrahenta nie jest poprawny – w tym przypadku pozostali subskrybenci nie zostaną zaimportowani.

Szczegóły błędu dostępne są w pliku logu, który zostanie utworzony z datą i godziną błędnego importu. Taki plik dostępny jest w obszarze Lista ostatnich 10 logów i można go otworzyć lub pobrać klikając w link.

Import przekierowań 301

W Comarch e-Sklep jest możliwość wgrania pliku XML z przekierowaniami z nieistniejących adresów URL.

W tym celu należy odpowiednio przygotować plik zachowując wymaganą strukturę, a następnie zaczytać go do sklepu.

Import przekierowań 301 dostępny jest z poziomu listy przekierowań, która znajduje się w Panel administracyjny/ Pozycjonowanie/ HTTP 301.

Aby wgrać plik XML należy rozwinąć przycisk Eksport do pliku i kliknąć przycisk Import z pliku XML.

Wskazówka
Przykładowy plik XML z przekierowaniem HTTP 301:
<redirects>
<r old=”/test.html” new=”/site,2″ regex=”0″ />
<r old=”^/test(\d+).html$” new=”/site,{0}” regex=”1″ />
</redirects>

Jeśli import przekierowań HTTP 301 z XML zakończy się niepowodzeniem wtedy zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat błędu:

Więcej o przekierowaniach HTTP 301 przeczytasz w artykule https 301.

Import tłumaczeń dla szablonów graficznych

W Comarch e-Sklep jest możliwość wgrania pliku XML z tłumaczeniami do wybranego szablonu graficznego.

W tym celu należy odpowiednio przygotować plik zachowując wymaganą strukturę, a następnie zaczytać go do sklepu.

Import tłumaczeń dla szablonów dostępny jest z poziomu listy tłumaczeń, która znajduje się w Panel administracyjny/ Wygląd sklepu/ Ustawienia/ zakładka 'Tłumaczenia’.

Aby wgrać plik XML należy rozwinąć przycisk Eksport do pliku i kliknąć przycisk Import z pliku XML.

Od wersji 2019.3 możliwe jest importowanie tłumaczeń w zabezpieczonych szablonach.

Import szablonu graficznego

W Comarch e-Sklep jest możliwość wgrania pliku XML z gotowym szablonem graficznym.

W tym celu należy odpowiednio przygotować plik zachowując wymaganą strukturę, a następnie zaczytać go do sklepu.

Import szablonów graficznych jest dostępny z poziomu ustawień zaawansowanych, które znajdują się w panelu administracyjnym w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ przycisk 'Więcej’/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ zakładka 'Import szablonu’

Aby zaimportować szablon należy za pomocą przycisku Wybierz plik XML wybrać przygotowany plik z dysku, a następnie użyć przycisku Importuj szablon.

Podczas importu szablonu z XML można wybrać, czy bannery z pliku mają zastąpić istniejące bannery w sklepie. W tym celu należy przed importem zaznaczyć parametr ’Podmień istniejące bannery. Wszystkie bannery i lookbooki użytkownika zostaną usunięte i zastąpione bannerami z importowanego szablonu.’.

Uwaga
Uwaga: Należy również pamiętać, że jeśli szablon został zabezpieczony hasłem to przed importem pliku XML z szablonem należy uzupełnić pole ’Hasło’.

Od wersji 2019.3 możliwe jest importowanie tłumaczeń w zabezpieczonych szablonach.

Uwaga
Maksymalny rozmiar importowanego szablonu nie może przekraczać 200 kb. Jeśli będzie większy niż dopuszczalny rozmiar, dany szablon nie zostanie zaimportowany, a w treści komunikatu będą wymienione pliki wymagające poprawy.

Import bannerów

Od wersji 2019.2 wprowadzono możliwość importu i eksportu bannerów bez sprawdzania limitu danych. Dzięki temu można przenosić dużą ilość bannerów bez obciążania szablonu.

Import bannerów dokonuje się w panelu administracyjnym w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ więcej (3 kropki w prawym górnym rogu)/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Import szablonu. Możliwa jest podmiana istniejących bannerów. Wówczas należy zaznaczyć opcję: Podmień istniejące bannery. Wszystkie bannery i lookbooki użytkownika zostaną usunięte i zastąpione bannerami z importowanego szablonu.

Zmiany należy zatwierdzić opcją ’Publikuj’ dostępną w menu rozwijanym ’Więcej’ . Zaimportowane bannery widoczne są w Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Bannery

Czy ten artykuł był pomocny?