Obsługa sekcji Lista towarów w szablonie Szafir

Od wersji 2021.5 został dodany nowy widok listy towarów w szablonie Szafir. W panelu administracyjnym na zakładce Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Lista towarów znajdują się nowe oraz dotychczasowe parametry związane z wyświetlaniem listy produktów, prezentacji filtrów, kategorii oraz możliwe jest wybranie menu graficznego. Dzięki zebraniu wszystkich ustawień listy towarów w jednym miejscu administrator ma do nich szybki dostęp oraz może jeszcze bardziej zindywidualizować wygląd swojego sklepu, a tym samym dostosować go do swoich potrzeb czy trendów panujących w danej branży.

Na zakładce Lista towarów można zdecydować np.: o ilości wyświetlanych filtrów lub miejscu na stronie, w którym mają się znajdować. Administrator sklepu może również zmienić formę graficzną prezentowania nazw, opisu i zdjęć kategorii oraz aktywować nowe graficzne menu nawigacji dla podgrup. Aby wprowadzone zmiany były widoczne w szablonie należy je zapisać i opublikować.

1. Filtry

 • Użytkownik może zdecydować, czy filtry mają wyświetlać się po lewej stronie pod menu kategorii, czy u góry nad listą towarów.
 • Użytkownik może określić, czy wyświetlana sekcja filtry domyślnie będzie domyślnie zwinięta, czy rozwinięta.
 • Użytkownik może określić liczbę wyświetlanych wartości w filtrze: 3, 5 lub 8. 
 • Użytkownik może wskazać czy filtrowanie ma być przeprowadzone po użyciu przycisku Zastosuj, czy dynamicznie po wybraniu właściwych checkboxów,
Przyklad

W ramach przykładu w panelu administracyjnym zostały zaznaczone parametry:

 • Liczba wyświetlanych wartości: 5,
 • Widok panelu filtra: U góry nad listą towarów,
 • Filtruj po użyciu przycisku „Zastosuj”: Tak,
 • Sekcja domyślnie: Rozwinięta.

 

Wskazówka
W przypadku zaznaczenia parametru Sekcja domyślnie – Zwinięta, aby otworzyć obszar filtry należy kliknąć ikonę filtra.

2. Kategoria

 • Obszar kategoria daje możliwość wyboru czy: nazwa, grafika i opis kategorii, będą znajdowały się nad listą towarów, czy pod listą towarów.
 • Forma graficzna prezentowania: nazwy, opisu i zdjęcia kategorii, może być ustawiona jako zdjęcie w tle i zdjęcie po lewej.
 • Sekcja może być domyślnie zwinięta lub rozwinięta.
Przyklad

W ramach przykładu w panelu administracyjnym zostały zaznaczone parametry:

 • Nazwa, grafika i opis Kategorii: Nad listą towarów.
 • Forma graficzna prezentowania nazwy, opisu i zdjęcia kategorii: Zdjęcie w tle.
 • Sekcja domyślnie: Rozwinięta.

W przypadku, gdy użytkownik ustawi np.:

 • Nazwa, grafika i opis kategorii: Pod listą towarów.
 • Forma graficzna prezentowania nazwy, opisu i zdjęcia kategorii: Zdjęcie po lewej.
 • Sekcja domyślnie: Rozwinięta.

 

 • Nazwa, grafika oraz opis ustawi się pod listą towarów.
 • Zdjęcie zostanie wyświetlone po lewej stronie, natomiast opis obok.

Uwaga
W przypadku, gdy Użytkownik ustawi Sekcja domyślnieZwinięta, klient zobaczy grafikę i opis dopiero po kliknięciu w strzałkę skierowaną w dół.

3. Domyślny widok listy produktów

Użytkownik ma możliwość ustawienia rodzaju wyświetlania się listy towarów na komputerze/laptopie i na urządzeniu mobilnym.

 • Desktop: szybkie zakupy, lista lub kafelki.
 • Mobile: szybkie zakupy lub lista.

Przyklad
 • Desktop – kafelki spowoduje, że Klient wchodząc do sklepu zobaczy towary w formie kafelków.

 • Poniżej przedstawiono różnicę pomiędzy widokami mobilnymi – szybkie zakupy oraz lista. Zrzut ekranu pierwszy po lewej przedstawia widok szybkie zakupy.

4. Filtr typu kolor

Użytkownik ma możliwość wyświetlania filtra kolor w formie graficznej.

Uwaga
Atrybut kolor wyświetli się wtedy i tylko wtedy gdy:

 • Użytkownik doda atrybut typu lista o wartości kolor na wybraną grupę towarową bez podanej wartości.

 • Użytkownik doda atrybut kolor na wybranym towarze i poda ustali wartość atrybutu.

Pełny opis konfiguracji tej funkcji w szablonie Szafir został przedstawiony w osobnym artykule.

5. Krótki opis

Użytkownik ma możliwość dodania krótkiego opisu na widoku typu lista domyślnie rozwinięty – oznacza to, że skrócony opis (dodany w systemie Comarch ERP Optima), będzie wyświetlany na liście towarów, gdy użytkownik zaznaczy parametry:

 • Krótki opis Tak
 • Domyślny widok listy produktów:
  • Desktop – Lista,
  • Mobile – Lista (W przypadku urządzeń mobilnych).

Wskazówka
Krótki opis należy uzupełnić w Comarch ERP Optima: Ogólne/ Cennik/ Szczegóły wybranego towaru/  Zakładka e-Handel, Sekcja języki / Dodaj (Plusik) lub Otwórz (Lupka)/ Pozycjonowanie/ Opis skrócony:

6. Towary wielowariantowe

Użytkownik ma możliwość wyboru towarów wielowariantowych (fantomów) bezpośrednio z listy towarów. Oznacza to, że po kliknięciu w „Wybierz wariant towaru” użytkownik nie zostanie przełączony na szczegóły towaru – zamiast tego wyskoczy dodatkowe okno z możliwością wyboru wariantu towaru.

7. Graficzne menu

Użytkownik ma możliwość ustawienia graficznego menu, czyli wyświetlania zdjęć kategorii i podkategorii. Jeżeli główna kategoria ma swoje podkategorie, menu graficzne zostanie wyświetlone w następujący sposób.

Dodawanie graficznego menu dostępne jest w Kreatorze wyglądu, poprzez dodanie do szablonu parametru subcategories-1 w widoku Listy towarów.

Czy ten artykuł był pomocny?