Koszt dostawy wyliczany przez Comarch e-Sklep Sync

Informacje ogólne o koszcie dostawy (dostawa o typie 5)

Od wersji Comarch e-Sklep 2020 dodano możliwość określenia kolejnego sposobu wyliczania kosztów dostawy na podstawie danych przesłanych przez Comarch e-Sklep Sync. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie własnej macierzy dostaw obsługującej nawet najbardziej skomplikowane scenariusze wyliczania kosztów dostawy.

Wskazówka
Implementacja indywidualnego kosztu dostawy z wykorzystaniem usługi Comarch e-Sklep Sync przeznaczona jest dla użytkowników zaawansowanych, obsługujących biegle Microsoft Visual Studio, a przy jej konfiguracji niezbędna jest wiedza programistyczna. Instrukcja wymaga on zbudowania (we własnym zakresie) odpowiedniej biblioteki DLL, skompilowania kodu oraz dopisania w niej nowej procedury. W dalszej kolejności przygotowany plik DLL należy dodać do zainstalowanej usługi.
Na potrzeby pobierania własnych kosztów dostaw w szablonie należy obsłużyć dostawę o typie 5.
Uwaga
Po dodaniu tego typu dostawy do macierzy kosztów, nie będzie on widoczny na szczegółach towarów w e-Sklepie w sekcji „Dostawa już od”.

Worker erpDataDeliveryCost

Wymaga on wykorzystania workera (w postaci DLL) o nazwie erpDataDeliveryCost.
W tym workerze są przekazywane obiekty z kontrahenta, podobnie jak w przypadku innych standardowych workerów usługi Comarch e-Sklep Sync.

Ten typ dostawy dostępny jest w panelu administracyjnym wówczas, gdy:

 • Comarch e-Sklep będzie w wersji B2B,
 • usługa Comarch e-Sklep Sync będzie skonfigurowana i włączona,
 • zostanie wykorzystany worker erpDataDeliveryCost.

Po spełnieniu powyższych warunków w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy na zakładce Dostawy, po dodaniu nowego sposobu dostawy lub podczas edycji już używanych dostaw, w sekcji Sposób liczenia kosztu dostawy pojawi się piąta opcja: Koszt wyliczany przez eShop.Sync.

Przykładowy worker poniżej:

Dalsza konfiguracja tego sposobu wyliczania kosztów dostawy w panelu e-Sklepu pozostaje taka sama jak w przypadku pozostałych typów kosztów i została opisana w tym artykule.

Worker erpDataDeliveryCost2

W wersji 2021.5 udostępniono kolejny worker do wyliczania kosztu dostawy przez usługę Comarch e-Sklep Sync.

Ten typ dostawy dostępny jest w panelu administracyjnym wówczas, gdy:

 • Comarch e-Sklep będzie w wersji B2B,
 • usługa Comarch e-Sklep Sync będzie skonfigurowana i włączona,
 • w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync włączony jest parametr Nowa wersja obliczania kosztów dostawy,
 • zostanie wykorzystany worker erpDataDeliveryCost2.

Po spełnieniu powyższych warunków w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy na zakładce Dostawy, po dodaniu nowego sposobu dostawy lub podczas edycji już używanych dostaw, w sekcji Sposób liczenia kosztu dostawy pojawi się piąta opcja: Koszt wyliczany przez eShop.Sync.

Worker o kluczu (w pliku config usługi) erpDataDeliveryCost2 ma następującą nową strukturę danych:

 • SubtotalValue i TotalValue to wartość towarów, zawsze w walucie domyślnej sklepu,
 • Elements (z erpDataDeliveryCost) jest tutaj zastąpiony przez Sets (są to „zestawy” w koszyku),
 • Zestaw:
  • Id=0 oznacza zwykły towar,
  • Id>0 oznacza zestaw sklepowy,
  • Id=-2 oznacza rabat pakietowy (w przypadku Comarch ERP Altum),
  • Id=-3 oznacza ofertę (przy czym nie będą przesyłane oferty, które mają już określony koszt w panelu administracyjnym e-Sklepu),
  • Id=-4 oznacza „zestaw” towarów pochodzący z akcji Cart/ExternalAdd.
BundleId to identyfikator rabatu pakietowego z systemu ERP (parametr będzie dostępny, kiedy Id=-2),
Elements to pozycje przypisane do danego „zestawu”, wówczas dostępne są następujące parametry:
  • BundleGratis – czy jest to gratis z pakietu rabatowego,
  • ExtId – zewnętrzny identyfikator pozycji, jeśli pozycja pochodzi z akcji Cart/ExternalAdd.
 • CustomDeliveryTotalValue to koszt dostawy (ustalony w ofercie lub pochodzący z akcji ExternalAdd). Jeśli nie ma tego kosztu, to worker będzie zwracał null (wartość może być użyta lub może być zignorowana).
 • CalculationId to id kalkulacji na podstawie, której wyliczono koszt dostawy. Kalkulacja może zawierać informację o cenie wyjściowej, udzielonych rabatach, cenie transportu, cenie załadunku oraz innych elementach, które wpłynęły na kosz dostawy. Kalkulację należy zapisać we własnej infrastrukturze (np. baza danych, lub plik xml na dysku). Id kalkulacji dostępne jest także na obiekcie zamówienia. W koszyku można pobrać kalkulację i wyświetlić potrzebne elementy na interfejsie.
Przykładowy worker poniżej:
Dalsza konfiguracja tego sposobu wyliczania kosztów dostawy w panelu e-Sklepu pozostaje taka sama jak w przypadku pozostałych typów kosztów i została opisana w tym artykule.

Czy ten artykuł był pomocny?