Tworzenie filtrów na liście kategorii w e-Sklepie

Wstęp

Dobrze skonfigurowane filtry w znacznym stopniu uproszczą i skrócą proces wyszukiwania poszczególnych produktów , co z pewnością przełoży się na pozytywny odbiór i częstsze zakupy w Twoim e-Sklepie. Dodanie nowego filtra odbywa się poprzez utworzenie nowego atrybutu w systemie ERP, a następnie odpowiednie przyporządkowanie go grupy towarowej.

Comarch ERP XT

Poniżej znajdziesz kroki, które w łatwy i szybki sposób pomogą Ci utworzyć nowe filtry kategorii w Twoim e-Sklepie.

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Logujemy się do panelu administracyjnego Twojego systemu Comarch ERP XT. Rozwijamy zakładkę Więcej funkcji i klikamy w Comarch e-SklepW nowym widoku wchodzimy w Atrybuty w Comarch e-Sklep,

a następnie w górnym prawym roku ikonę Dodaj.

 Krok 2. W sekcji Nazwa uzupełnij nazwę atrybuty dla każdego języka osobno, a następnie wciśnij przycisk Zapisz zmiany.

Krok 3. Teraz musisz przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy, żeby posłużyły Ci jako filtry kategorii na liście towarowej. W zakładce Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/  Grupy w Comarch w e-Sklep,

a następnie kliknij lewym przyciskiem myszki w grupę na, której mają się wyświetlać dodatkowe filtry.

Krok 4. W sekcji Atrybuty kliknij w pole nazwa atrybutu. Wyskoczy Ci lista wszystkich dodanych atrybutów. Wybierz tylko te, które chcesz mieć widoczne na swojej liście towarowej.

 

Krok 5. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Produkty będą widoczne w twoich filtrach dopiero po dodaniu ich w sekcji: Atrybuty zwykłe. Atrybuty muszą zostać wybrane takie same jak w kroku 4. W tym artykule znajdziesz więcej informacji odnośnie konfiguracji produktów z twoim e-Sklepie: Skonfiguruj swój pierwszy produkt i wyślij go do e-Sklepu 

Przyklad
Jak dodamy atrybuty zgodnie z poniższym zdjęciem to produkt będzie widoczny we wszystkich trzech filtrach.

Widok z e-Sklepu po synchronizacji i wybraniu odpowiednich filtrów:

Krok 6. Po wykonaniu powyższych kroków wykonaj synchronizację danych i sprawdź, jak wyglądają nowe filtry w Twoim e-Sklepie.


Comarch ERP Optima

Jak utworzyć filtr?

Poniżej znajdziesz kroki, które w łatwy i szybki sposób pomogą Ci utworzyć nowe filtry kategorii w Twoim e-Sklepie.

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP Optima W zakładce Ogólne/ Atrybuty otwórz Listę atrybutów i ikoną plusa dodaj nowy atrybut.

Krok 2. W zakładce Ogólne uzupełnij formularz wpisując Kod i Nazwę atrybutu, wybierz format: Lista oraz udostępnij atrybut w e-Sklepie/e-Sale.

Krok 3. Uzupełnij zakładkę Pozycje listy podając wartości dla atrybutu, a następnie zapisz zmiany dyskietką :

Krok 4. Teraz musimy przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy, żeby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarowej W zakładce Ogólne/ Cennik otwórz Grupę towarową (klikając dwa razy w wybraną grupę).

Krok 5. W sekcji Atrybuty używając plusa   dodaj nowy atrybut do grupy towarowej.

Krok 6. Dodaj atrybut wpisując jego nazwę lub wybierając atrybut z listy (klikając na parametr Atrybut). Po dodaniu atrybutu zapisz zmiany klikając w dyskietkę.

Wskazówka
Nie przypisuj wartości do atrybutu na grupie towarowej – wartość atrybutu jest pobierana z karty towarowej. W tym celu należy dodać ten sam atrybut z wartością na danym towarze.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut i zapisz zmiany

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zaznacz parametr „udostępnij w Comarch e-Sklep/e-Sale„. Po wykonanych czynnościach zapisz zmiany

Krok 3. Wykonaj synchronizację do e-Sklepu z poziomu Comarch ERP Optima. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Comarch ERP XL

Jak utworzyć filtr?

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP XL w sekcji Administrator, w zakładce Narzędzia/ Atrybuty otwórz Atrybuty i ikoną folderu z zielonym plusem dodaj nową klasę atrybutów.

Krok 2. W zakładce Ogólne uzupełnij formularz wpisując Nazwę atrybutu, wybierz Typ: Lista oraz udostępnij atrybut parametrem e-Sklep.

A, w zakładce Obiekty dodaj do obiektów klasy towarowe.

Krok 3. Uzupełnij formularz Definicje atrybutów podając wartości dla atrybutu, a następnie zapisz zmiany .

Krok 4. Teraz musimy przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy towarowej, aby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarów. W menu głównym ERP XL otwórz sekcję Sprzedaż, a następnie w zakładce Ogólne/ Towary otwórz Grupę towarową (klikając dwa razy w wybraną pozycję).

Krok 5. W formularzu Wzorca towaru (grupa Bakalie) w zakładce Atrybuty używając plusa dodaj nowy atrybut do grupy towarowej.

Krok 6. Dodaj klasę atrybutu wybierając go z listy i zatwierdź go zaznaczoną ikoną.

Wskazówka
Nie przypisuj wartości do atrybutu na grupie towarowej – wartość atrybutu jest pobierana z karty towarowej. W tym celu należy dodać ten sam atrybut z wartością na danym towarze.

Krok 7. Nie zapomnij w zakładce Aplikacje zaznaczyć parametr e-Sklep.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut i zapisz zmiany.

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zapisz zmiany.

Krok 3.Wykonaj synchronizację do e-Sklepu z poziomu Comarch ERP XL. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Comarch ERP Altum

Jak utworzyć filtr?

Krok 1. Zaczynamy od utworzenia nowego atrybutu, który będzie widoczny na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP Altum w sekcji Konfiguracja, w zakładce Atrybuty i klikamy w plus, żeby dodać nową klasę atrybutu.

Krok 2. Wpisujemy Nazwę atrybutu, następnie wybieramy Typ: Lista oraz udostępniamy atrybut parametrem e-Sklep/Podgląd. Dodatkowo trzeba pamiętać, że parametr Aktywny musi być włączony.

Krok 3. Zdefiniujemy teraz nowe wartości dla atrybutu, który dodaliśmy. Należy zaznaczyć go na liście atrybutów, a następnie w sekcji Lista wartości atrybutu wybrać przycisk [Dodaj].

Krok 4. Przejdź teraz do zakładki Lista oddziałów i wybierz obiekt Grupa artykułów. Na dole pojawi Ci się nowo dodany atrybut. Kliknij w niego a następnie Powiąż i zapisz zmiany

Krok 5. Następnie przyporządkuj powstałe atrybuty do konkretnej grupy towarowej, aby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarów. W menu głównym ERP Altum wybieramy sekcje Artykuły, a następnie wybieramy kategorie, do której mamy dodać wcześniej dodane atrybuty (klikając dwa razy w wybraną pozycję).

Krok 5. W oknie, które się otworzy, przejdź do zakładki Atrybuty i używając plusa dodaj nowy atrybut do grupy towarowej. Po dodaniu zapisujemy zmiany

Krok 6. Przechodzimy teraz do zakładki Oddziały i wykonujemy synchronizację. Jeśli chcemy, żeby nowe atrybuty były widoczne w e-Sklepie to musimy wybrać obiekt Artykuł.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut, wybieramy właściwy z listy i klikamy wybierz.

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zapisz zmiany.

Krok 3. Wykonujemy teraz synchronizację e-Sklepu z Comarch ERP Altum. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Czy ten artykuł był pomocny?