Jak stworzyć nowy towar w systemie Comarch ERP XT i wysłać go do e-Sklepu?

1.Wstęp

W tym artykule dowiesz się w jaki sposób zintegrować swój e-Sklep z systemem Comarch ERP XT oraz wystawić w e-Sklepie pierwsze towary. Podążaj za poniższą instrukcją a dowiesz się jak łatwo to zrobić.

2.Tworzenie oferty dla Comarch e-Sklep

Na karcie produktu, który ma być wysyłany do e-Sklepu należy w zakładce e-Sklep zaznaczyć parametr Udostępnij w Comarch e-Sklep. Po zaznaczeniu parametru poniżej pojawi się opcja Uzupełnij dane dla e-Sklepu.

Oprócz poniższych danych, zdefiniowanych wyłącznie na potrzeby Comarch e-Sklep, wysyłane są również dane wprowadzane bezpośrednio na karcie produktu w zakładce Formularz:

 • nazwa,
 • cena brutto sprzedaży,
 • jednostka miary,
 • stan towaru – opcja jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania w Comarch ERP XT z pakietów zawierających Magazyn. Stan jest wtedy wysyłany dla produktów określonych na karcie jako towar z zaznaczoną opcją kontroli stanu w magazynie.

Ponadto na zakładce Zdjęcia istnieje możliwość dodania do produktu grafik, które zostaną udostępnione w e-Sklepie po zaznaczeniu parametru Dostępne w e-Sklep. Można dodać maksymalnie 8 zdjęć w ramach jednego towaru. Obrazki są wysyłane w kolejności ustawienia na karcie. Pierwsze w kolejności zdjęcie wyświetla się jako główne zdjęcie produktu w e-Sklepie. Aby udostępnić zdjęcie do e-Sklepu należy wejść w opcje Edytuj dostępną po kliknięciu ikony zaznaczonej na zdjęciu:

Po wejściu do opcji edycji należy sprawdzić, czy parametr Dostępne w e-Sklep jest zaznaczony.

Parametry do Comarch e-Sklep są podzielone na sekcje w ramach zakładki e-Sklep:

Sekcja: Informacje o produkcie

 • Języki. Istnieje możliwość skonfigurowania danych wysyłanych do e-Sklepu w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Zmianę języka dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniej flagi:

 • Nazwa. Przeniesiona z podstawowych danych o produkcie.
Wskazówka
Nie zalecamy stosowania znaków specjalnych w nazwach produktów.
 • Opis. Istnieje możliwość zdefiniowania opisu HTML dla produktu. Dostępna jest także opcja Kreatora opisu, który generuje treść na podstawie wprowadzonych danych produktu.

 • Jednostka miary. Przeniesiona z podstawowych danych o produkcie.

Sekcja: Grupa

Produkt wysyłany do e-Sklepu musi być przypisany do konkretnej grupy asortymentowej (drzewo grup tworzone jest w konfiguracji e-sklepu po wybraniu Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Grupy w Comarch e-Sklep).

Sekcja: Promocja

Dla produktu możliwe jest wskazanie, że został on przeceniony. Dostępne są oznaczenia Promocja oraz Wyprzedaż. Ponadto istnieje możliwość wprowadzenia danych dotyczących ceny przed i po obniżce, po wybraniu parametru Dodatkowa informacja o obniżeniu ceny.

Sekcja: Producent

Dla każdego produktu można określić dane odnośnie jego wytwórcy. Dane te są wykorzystywane w e-Sklepie podczas współpracy z „porównywarkami cen”.

 • Producent. osoba lub przedsiębiorstwo, które wyprodukowało dany towar. Możliwość wybrania producenta towaru z listy lub dodanie nowego.
 • Marka. Znak produktu, określający danego producenta. Możliwość wybrania marki z listy lub dodanie nowej.
 • Kod u producenta. Pole do wpisania kodu towaru u wytwórcy. Dany produkt powinien mieć zawsze ten sam kod producenta, niezależnie sprzedawcy.
 • WWW. Miejsce na podanie linka do strony internetowej producenta.

Dla producenta możliwe jest także przesłanie logo. Zdjęcie można wybrać zarówno z dysku, jak i z internetu.

Sekcja: Inne

Dla każdego produktu wysyłanego do Comarch e-Sklep można zdefiniować również inne charakterystyczne dla niego dane:

 • KGO. Kwota będąca kosztem gospodarowania odpadami.
 • Waga brutto (kg). Całkowita waga produktu. Wyświetlana jest na szczegółach towaru oraz uwzględniana przy liczeniu kosztów dostawy zamówienia (w przypadku dostaw uwzględniających wagę towaru).
 • Status. Określenie statusu dostępności danego produktu, który będzie widoczny w e-Sklepie: zapowiedź, dostępny, dostępny na zamówienie, niedostępny. W przypadku statusu Dostępny należy dodatkowo zdefiniować status dostępności: dostępny od ręki, do 24 h, do 7 dni itd.

Sekcja: Pozycjonowanie

Dla każdego produktu można określić meta dane dla strony prezentującej jego szczegóły. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania:

 • Szukaj – podczas wyszukiwania towarów w Comarch e-Sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu.
 • Tytuł – tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków.
 • Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10.
 • Meta opis – opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktem. Zalecana długość do 250 znaków.
 • Link – dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL.

Sekcja: Produkty podobne

Jako towar podobny można wskazać inny produkt, posiadający kartę w Comarch ERP XT, który również jest sprzedawany w e-Sklepie (ma zaznaczony parametr). Dodając produkt podobny można zdecydować, czy jest to relacja dwustronna:

 • jeśli zostanie wybrana opcja Dwustronny: nie – relacja zostanie zapisana tylko na karcie produktu, który definiujemy;
 • jeśli zostanie wysłana opcja Dwustronny: tak – relacja zostanie zapisana zarówno na karcie produktu definiowanego jak i wskazanego jako podobny. W przypadku relacji dwustronnych usunięcie powiązania na jednym z produktów spowoduje automatyczne usunięcie powiązania na drugim

W sytuacji, gdy użytkownik na jednym z produktów powiązanych ze sobą odznaczy parametr o sprzedaży w e-Sklepie, relacja pozostanie zapisana, jednak nie będzie wysyłana do sklepu podczas synchronizacji. Po zaznaczeniu parametru o sprzedaży – informacje o towarach podobnych będą ponownie wysyłane do sklepu.

W przypadku usunięcia produktu z listy usuwane są również wszystkie powiązania, gdzie produkt ten był wskazany jako podobny.

Towary podobne wyświetlane są w szczegółach produktu w e-Sklepie.

Wskazówka

Aby produkty podobne, akcesoria oraz produkty polecane były poprawnie wyświetlane w e-Sklepie muszą mieć zdefiniowane przynajmniej jedno zdjęcie!

Sekcja: Akcesoria

Istnieje możliwość zdefiniowania produktów, które będą pojawiały się jako akcesoria proponowane na szczegółach produktu w e-Sklepie. Jako akcesoria można wskazać inne produkty z zaznaczonym parametrem sprzedaży w e-Sklepie.

Podobnie, jak w przypadku produktów podobnych, w przypadku odznaczenia parametru o sprzedaży w sklepie na karcie akcesoria relacja pozostaje zapisana na produkcie, tylko przestaje być wysyłana do sklepu. Natomiast w przypadku zupełnego usunięcia karty produktu – relacja jest również kasowana.

Sekcja: Produkty polecane

Istnieje możliwość zdefiniowania towarów, które będą się pojawiały w e-Sklepie jako polecane Jako towar polecany można wskazać inne produkty z zaznaczonym parametrem sprzedaży w e-Sklepie.

Podobnie, jak w przypadku produktów podobnych i akcesoriów, w przypadku odznaczenia parametru o sprzedaży w sklepie na karcie towaru polecanego relacja pozostaje zapisana na produkcie, tylko przestaje być wysyłana do sklepu. Natomiast w przypadku zupełnego usunięcia karty produktu – relacja jest również kasowana.

Sekcja: Produkt powiązany

Sekcja pozwala na połączenie takich samych towarów ze względu na daną właściwość (tzw. fantomy). Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów pod jedną kartą produktową (kartą towaru nadrzędnego). Po wejściu w taką kartę i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych).

Mechanizm działa w ten sposób, że jeden z produktów w grupie oznacza się jako produkt nadrzędny – dane tego produktu będą wyświetlane bezpośrednio na liście towarów w Comarch e-Sklep. Pozostałe produkty w grupie mają być oznaczone jako produkty podrzędne – ich dane nie będą wyświetlane bezpośrednio na liście w Comarch e-Sklep, lecz dopiero po wyfiltrowaniu towaru według określonych cech (atrybutów). Na potrzeby filtrowania produktów powiązanych w sklepie istotne jest, by wszystkie powiązane ze sobą produkty miały wspólny zestaw atrybutów grupujących.  Dlatego lista atrybutów grupujących ustalana jest tylko na produkcie nadrzędnym. Potem podczas przypisywania produktów podrzędnych zestaw ten jest przepisywany i Użytkownik może dla nich zmienić jedynie wartość.

 • Produkt nadrzędny –  jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt nadrzędny, to wówczas pojawia się tabela Atrybuty grupujące. Należy w niej wprowadzić zestaw atrybutów, według których w Comarch e-Sklep będzie następowało filtrowanie produktów powiązanych.Atrybuty dodaje się analogiczna jak na atrybutach zwykłych:
  • Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.
  • Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Uwaga
Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wtedy usuwają się powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.
 • Produkt podrzędny –  jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawia się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Użytkownik może wybrać z listy jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie można zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – można jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

 

Przyklad
Przykład:

Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor+rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to  produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38.

Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

 • BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
 • BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
 • BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR:

 • jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić,
 • jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Sekcja: Atrybuty zwykłe

Po wskazaniu grupy dla produktu na jego kartę automatycznie przenoszone są atrybuty, jakie wcześniej zostały zdefiniowane dla tej grupy. Wystarczy określić wartości poszczególnych atrybutów dla danego produktu w języku polskim (oraz w językach obcych, jeżeli są aktywne w e-Sklepie). Jeśli dany atrybut może mieć kilka równych wartości (na przykład wiele kolorów albo rozmiarów), należy ten atrybut dopisać do listy tyle razy, ile przyjmuje wartości:

Zaproponowana lista może być modyfikowana. Użytkownik może usunąć z towaru zaproponowane atrybuty oraz dopisać nowe w polu nazwa atrybutu i zatwierdzając je przyciskiem ENTER. Obowiązują identyczne zasady jak podczas wprowadzania atrybutów dla grup. Lista atrybutów dla wszystkich grup i produktów jest wspólna. Jeśli więc dany atrybut był już wcześniej wprowadzony na jakiejś karcie – można go wskazać wybierając z rozwijanej listy.

Sekcja: Atrybuty czasowe

Istnieje możliwość zdefiniowania pewnych atrybutów, którymi będą oznaczane produkty w Comarch e-Sklep jak np.: Nowość, Super jakość, Produkt polecany itp. Aby produkt był oznaczony w wybrany sposób wystarczy zaznaczyć odpowiedni parametr:

Po synchronizacji oznaczenie będzie widoczne w sklepie. Do e-Sklepu wysyłane są maksymalnie trzy atrybuty czasowe dla każdego produktu. W przypadku zaznaczenia większej ilości cech – wysłane zostaną trzy pierwsze.

3. Wyślij produkty do e-Sklepu

Aby wysłać produkt do e-Sklepu należy określić przynajmniej grupę oraz cenę sprzedaży. Pozostałe informacje nie są wymagane, jednak mogą ułatwić wyszukiwanie towaru w e-Sklepie.

Jeśli Użytkownik chce chwilowo wykluczyć towar ze sprzedaży w sklepie internetowym, może odznaczy na karcie produktu parametr Sprzedawaj produkt w Comarch e-Sklep. Po ponownym zaznaczeniu parametru większość danych zdefiniowanych dla e-Sklepu będzie nadal uzupełniona i wystarczy dodać jedynie informacje związane z grupą.

Przygotowane w Comarch ERP XT grupy, produkty oraz produkty powiązane należy przesłać do e-Sklepu za pomocą synchronizacji.

Od wersji 2020.1 została wprowadzona dodatkowa kontrola podczas wykonywania synchronizacji z systemu ERP do e-Sklepu. Obecnie jeżeli podczas synchronizacji wystąpią nieoczekiwane zdarzenia w zakresie:

 • braku nazwy towaru,
 • braku ustawienia dostępności towaru,
 • nieprawidłowej grupy domyślnej towaru.

W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu: Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się odpowiedni komunikat informujący o konkretnym zdarzeniu.

Synchronizacja

Podczas codziennej pracy z programami informacje o towarach są wysyłane do e-Sklepu na kilka sposobów:

 • synchronizacja pełna – wysyłane są wszystkie informacje o towarach i grupach, niezależnie od tego czy uległy zmianie od momentu ostatniego wysłania. Synchronizacja pełna jest wykonywana na życzenie, po wciśnięciu przycisku Wyślij dane w menu Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Konfiguracja.
 • synchronizacja różnicowa – jest wykonywana automatycznie co 2 godziny. Obejmuje tylko produkty lub grupy, na których dokonano zmian danych związanych ze sprzedażą w e-Sklepie.
 • synchronizacja stanów magazynowych – co 60 minut do e-Sklepu automatycznie wysyłane są informacje o stanie magazynowym produktów, jaki jest ustalony w programie Comarch ERP XT. Informacja wysyłana jest tylko dla produktów o typie towar z zaznaczoną kontrolą stanów magazynowych.
Uwaga
Po założeniu e-Sklepu i przygotowaniu listy produktów do wysłania należy bezwzględnie wykonać pierwszą pełną synchronizację. Dopiero wtedy towary pojawią się w e-Sklepie i zacznie działać mechanizm różnicowego wysyłania zmian.

Czy ten artykuł był pomocny?