Subskrybenci

Lista subskrybentów

Szczegółowe informacje dotyczące zapisu do newslettera znajdziesz w artykule Zapis do newslettera.

Listę subskrybentów możesz edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Klienci / Subskrybenci.

Lista subskrybentów zawiera informacje o wszystkich zarejestrowanych w sklepie subskrybentach czyli osobach, które w e-Sklepie wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych. Znajdują się na niej m.in. dane kontaktowe subskrybentów oraz status subskrybenta.

Subskrybentów można podzielić na tych, którzy założyli konto w e-Sklepie (wówczas będą widoczni również na liście kontrahentów) tych, którzy zapisali się do newslettera e-Sklepu oraz tych pozyskanych z Edrone i SalesManago. Typ subskrybenta jest widoczny na liście subskrybentów. Jeżeli subskrybent posiada konto w sklepie (typ Konto użytkownika) wówczas po przejściu w szczegóły takiego subskrybenta pojawią się dane tylko do odczytu. Edycji danych dotyczących subskrypcji dokonuje użytkownik w swoim profilu klienta.

Lista subskrybentów zawiera adresy e-mail kontrahentów, którzy wyrazili zgodę handlową dla kanału e-mail oraz adresy e-mail, które zapisały się do newslettera w sklepie.

Domyślnie podczas wyrażania zgody na informacje handlowe w Comarch e-Sklep aktywny jest tylko kanał e-mail. Możesz również dodać kanał SMS oraz Telefon w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Treści /Zgody /Zgoda na informacje handlowe na zakładce Wersje. Każda zmiana kanałów tworzy nową wersję zgody. Po aktywacji dodatkowych kanałów w każdym z naszych standardowych szablonów graficznych Klient może wyrazić zgodę na formę kontaktu poprzez SMS, telefon:

  • podczas rejestracji w sklepie,
  • podczas składania zamówienia (będąc zalogowanym w sklepie),
  • po zalogowaniu się do profilu Klienta.
  • Podczas składania zamówienia jako Kontrahent niezalogowany (jednorazowy) dostępny jest tylko kanał e-mail.

Szczegóły subskrybentów

Po kliknięciu w zakładkę wybranego subskrybenta, na liście subskrybentów wyświetlają się szczegóły subskrybenta.

Przy nazwie kontrahenta wyświetla się jego status (aktywny/zablokowany). Poniżej dane kontaktowe (adres E-mail). Następną pozycją jest wybór czy subskrybent ma być aktywny czy nie oraz jaki ma być język subskrypcji.

W zakładkach znajdujących się poniżej opisane są:

  • Zgody i treści formalne – prezentuje informację, czy subskrybent wyraził zgodę, która została zapisana w e-Sklepie, a także historię zmian wyrażonych zgód.
  • Kupony – dostępne dla subskrybenta kupony rabatowe.

Dodawanie nowego subskrybenta

Aby dodać nowego kontrahenta wejdź w panel administracyjny, a następnie w zakładkę Klienci/ Subskrybenci.

Po wybraniu zakładki subskrybenci, pierwszym etapem jest wprowadzenie adresu E-mail i dodanie subskrybenta za pomocą przycisku Dodaj subskrybenta.

 

 

 

Po wykonaniu tego kroku, pojawi się on na liście subskrybentów. Podczas wyszukiwania subskrybenta kolumną Nazwa Subskrybenta po wprowadzeniu dowolnego tekstu pojawi się lista z podpowiedziami dostępnych subskrybentów.

Operacje seryjne

Operacje seryjne, to takie operacje, które można wykonać zbiorczo dla kilku subskrybentów, po zaznaczeniu ich na liście subskrybentów f.

Do takich operacji należą:

  • Aktywuj/Zablokuj
  • Eksportuj do pliku

Zakładka Aktywuj/Zablokuj pozwala na zbiorcze aktywowanie lub blokowanie kilku subskrybentów.

Funkcja usuwania subskrybenta kasuje dane kontrahenta.

Eksport subskrybentów do pliku

Listę subskrybentów można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Import kontaktów z pliku

Listę subskrybentów można importować z pliku w formacie XML. Więcej o imporcie z pliku w Import z pliku.

Czy ten artykuł był pomocny?