Subskrybenci

Lista subskrybentów

Szczegółowe informacje dotyczące zapisu do newslettera znajdują się Zapis do newslettera.

Listę subskrybentów można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Kontrahenci/ Subskrybenci.

Lista subskrybentów zawiera informacje o wszystkich zarejestrowanych w sklepie subskrybentach czyli osobach, które w e-Sklepie wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych. Znajdują się na niej m.in. dane kontaktowe subskrybentów oraz status subskrybenta.

Subskrybentów można podzielić na tych, którzy założyli konto w e-Sklepie (wówczas będą widoczni również na liście kontrahentów) oraz tych, którzy zapisali się do newslettera e-Sklepu. Typ subskrybenta jest widoczny na liście subskrybentów. Jeżeli subskrybent posiada konto w sklepie (typ Konto użytkownika) wówczas po przejściu w szczegóły takiego subskrybenta pojawią się dane tylko do odczytu. Edycji danych dotyczących subskrypcji dokonuje użytkownik w swoim profilu klienta.

Informacje widoczne na liście subskrybentów, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście subskrybentów.

kk

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Od wersji 2018.7 Wprowadzono zmiany w pobieraniu listy subskrybentów. Lista subskrybentów zawiera adresy e-mail kontrahentów, którzy wyrazili zgodę handlową dla kanału e-mail oraz adresy e-mail, które zapisały się do newslettera w sklepie.

Domyślnie podczas wyrażania zgody na informacje handlowe w Comarch e-Sklep aktywny jest tylko kanał e-mail. Od wersji 2020.1 można również dodać kanał SMS oraz Telefon w panelu administracyjnym w menu Ustawienia / Treści / Zgody / Zgoda na informacje handlowe na zakładce Wersje. Każda zmiana kanałów tworzy nową wersję zgody. Po aktywacji dodatkowych kanałów w każdym z naszych standardowych szablonów graficznych Klient może wyrazić zgodę na formę kontaktu poprzez SMS, telefon:

  • podczas rejestracji w sklepie,
  • podczas składania zamówienia (będąc zalogowanym w sklepie),
  • po zalogowaniu się do profilu Klienta.

Podczas składania zamówienia jako Kontrahent niezalogowany (jednorazowy) dostępny jest tylko kanał e-mail.

Szczegóły subskrybentów

Po kliknięciu w zakładkę wybranego subskrybenta, na liście subskrybentów wyświetlają się szczegóły subskrybenta.

Przy nazwie kontrahenta wyświetla się jego status (aktywny/zablokowany). Poniżej dane kontaktowe (adres E-mail). Następną pozycją wybór czy subskrybent ma być aktywny czy nie oraz jaki ma być język subskrypcji.

W zakładkach znajdujących się poniżej opisane są:

  • Zgody i treści formalne – prezentuje informację, czy subskrybent wyraził zgodę, która została zapisana w e-Sklepie a także od wersji 2018.3 dodano historię zmian wyrażonych zgód.
  • Kupony – dostępne dla subskrybenta kupony rabatowe.

Dodawanie nowego subskrybenta

Aby dodać nowego kontrahenta należy wejść w panel administracyjny, a następnie w zakładkę Kontrahenci/ Subskrybenci.

Po wybraniu zakładki subskrybenci, pierwszym etapem jest wprowadzenie adresu E-mail i dodanie subskrybenta za pomocą przycisku DODAJ.

Po wykonaniu tego kroku, pojawi się on na liście subskrybentów.

Operacje seryjne

Operacje seryjne, to takie operacje, które można wykonać zbiorczo dla kilku subskrybentów, po zaznaczeniu ich na liście subskrybentów f.

Do takich operacji należą:

  • Aktywuj/Zablokuj
  • Wyślij kupon

Zakładka Aktywuj/Zablokuj pozwala na zbiorcze aktywowanie lub blokowanie kilku subskrybentów.

dd

Zakładka Wyślij kupon pozwala na wygenerowanie kodu rabatowego. Ustalenie rodzaju i wysokości kuponu, oraz jego przeznaczenia. Przy dodawaniu można wybrać datę obowiązywania kuponu oraz minimalną wartość zamówienia przy której będzie obowiązywał. Można również ustalić kategorię produktów na jakie będzie obowiązywał oraz możliwość wielokrotnego użycia kuponu przez Klienta.

Od wersji 2018.4 dodano funkcję usuwania subskrybentów. Funkcja ta usuwa dane kontrahenta.

Eksport subskrybentów do pliku

Listę subskrybentów można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Import kontaktów z pliku

Listę subskrybentów można importować z pliku w formacie XML. Więcej o imporcie z pliku w Import z pliku.

Czy ten artykuł był pomocny?