Jak dodać dane sprzedawcy do strony „Kontakt”?

Większość danych kontaktowych w panelu administracyjnym definiuje się w obszarze Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu. Wyjątek stanowi adres e-mail oraz dane do przelewu bankowego. Poniżej podane są szczegółowe ścieżki, prowadzące do obszarów, z których pobierane są dane sprzedawcy do strony Kontakt:

  • Telefon – Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Dane kontaktowe pole Telefon.
  • E-mail –  Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Ustawienia poczty. Adres e-mail jest pobierany z pola E-mail.
  • Nazwa firmy i NIP – Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Dane kontaktowe.
  • Adres pocztowy – Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Dane kontaktowe.
  • Dane  do przelewu bankowego – Ustawienia/ Płatności i dostawy/ zakładka Płatności/ Przelew/ formularz Dane do przelewu (w odpowiedniej walucie)
  • Informacje dodatkowe – Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Dane kontaktowe sekcja Dodaj informacje dodatkowe.
Przykładowa strona kontaktowa w szablonie Topaz

Po zdefiniowaniu adresu e-mail i telefonu w szablonie Agat oraz Topaz dane te będą wyświetlane na samej górze każdej strony sklepu. W pozostałych szablonach dane widnieją w stopce.

Wskazówka
Opis wszystkich ustawień w obszarze Dane sprzedawcy znajduje się w artykule Dane sprzedawcy.

 

Czy ten artykuł był pomocny?