Dane sprzedawcy


Dane sklepu

W zakładce Dane sklepu administrator ustawia wszystkie potrzebne dane sklepu takie jak dane identyfikacyjne, adresowe, logotyp, język i waluty czy też inne związane z prowadzoną działalnością internetową, .

Dane Sprzedawcy można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu.
Pojawi się wtedy okno, w którym będą zaprezentowane cztery głównych kategoriach, takich jak:

  • Dane kontaktowe (Podstawowe informacje, Infolinia i komunikatory, logotyp),
  • Ustawienia poczty,
  • Języki,
  • Waluty,

Dane kontaktowe

W tej części należy wprowadzić dane identyfikacyjne, takie jak nazwę, skróconą nazwę, adres, NIP oraz Regon. Informacje o adresie pocztowym, takie jak nazwę, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto,kraj. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

ZAPISZ.

W polu Nazwa i NIP zapisują się dane wprowadzone na formularzu RODO (formularz zamówienia e-Sklepu).

Infolinia i komunikatory

W tej zakładce należy wprowadzić informacje dotyczące infolinii oraz komunikatorów, takie jak numery telefonów oraz fax, a także numer Skype. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

 

Logotyp

W tym polu należy wprowadzić grafikę, która będzie logotypem sklepu, za pomocą przycisku Zmień i wybrać plik graficzny, dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Wskazówka
Maksymalny rozmiar obrazka wynosi 30 KB, wielkość to 200 x 200 px oraz musi być on w formacie *.png

Może zainteresować Cię również artykuł: Skąd pobierane są dane kontaktowe?

Czy ten artykuł był pomocny?