Dane sprzedawcy


Dane sprzedawcy

W zakładce Dane sprzedawcy administrator ustawia wszystkie potrzebne dane sklepu takie jak dane identyfikacyjne, adresowe, czy też inne związane z prowadzoną działalnością internetową.

Dane Sprzedawcy można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sprzedawcy.
Pojawi się wtedy okno, w którym będzie zaprezentowanie siedem głównych kategoriach, takich jak:

  • Dane identyfikacyjne,
  • Informacja o działalności gospodarczej,
  • Adres pocztowy,
  • Infolinia,
  • Komunikatory,
  • Informacje dodatkowe,
  • Logotyp.

Dane identyfikacyjne

W tej zakładce należy wprowadzić dane identyfikacyjne, takie jak nazwę, skróconą nazwę, NIP oraz Regon, dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

W polu Nazwa i NIP zapisują się dane wprowadzone na formularzu RODO (formularz zamówienia e-Sklepu).

Informacja o działalności gospodarczej

W tej zakładce należy wprowadzić informacje o działalności gospodarczej, takie jak nazwę, numer KRS lub CEIDG oraz Organ rejestrujący, dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Adres pocztowy

W tej zakładce należy wprowadzić informacje o adresie pocztowym, takie jak nazwę, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj oraz szerokość geograficzną. Po uzupełnieniu szerokości geograficznej (w formacie 00,00000 00,00000) w wersji Liquid pojawi się mapka, na której widoczny będzie podany adres. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Pola adresowe uzupełniają się w oparciu o dane wprowadzone na formularzu RODO (formularz zamówienia e-Sklepu).

Infolinia

W tej zakładce należy wprowadzić informacje dotyczące infolinii, takie jak numery telefonów oraz fax, dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Komunikatory

W tej zakładce należy wprowadzić informacje dotyczące komunikatorów, takie jak dane do Skype, GG oraz ICQ, dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Informacje dodatkowe

W tej zakładce należy wprowadzić informacje dodatkowe, które chcemy aby były widoczne dla klienta, dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Logotyp

W tej zakładce należy wprowadzić grafikę, która będzie logotypem sklepu, za pomocą przycisku WYŚLIJ PLIK, dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Wskazówka
Maksymalny rozmiar obrazka wynosi 30 KB, wielkość to 200 x 200 px oraz musi być on w formacie *.png

Może zainteresować Cię również artykuł: Skąd pobierane są dane kontaktowe?

Czy ten artykuł był pomocny?