Czy mogę określić, jakie dane powinien wprowadzić Kontrahent podczas rejestracji nowego konta w sklepie?

Aby określić dane jakie kontrahent musi obowiązkowo wpisać podczas rejestracji przejdź w panelu administracyjnym do zakładki Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Klienci, a następnie w sekcji Formularz rejestracji wybierz typ konta, które będziesz edytował. Masz możliwość wprowadzenia zmian osobno dla dwóch typów kont:

  • Kontrahent standardowy,
  • Firma.

Dla obu tych typów dane: adres e-mail oraz hasło są domyślnie zaznaczone, dostępne na formularzu i obowiązkowe. Dodatkowo możesz zaznaczyć dostępny na formularzu i obowiązkowy Adres. Telefon możesz dodać jako obowiązkowy lub nie obowiązkowy.

Po wybraniu wszystkich dostępnych parametrów widok formularza rejestracji będzie się prezentował następująco:

 

Czy ten artykuł był pomocny?