SEO – Search Engine Optimization

SEO – skrót pochodzi od angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli proces optymalizacji strony internetowej dla wyszukiwarek internetowych.

SEO to procesy polegające na osiągnięciu przez daną stronę internetową jak najwyższej pozycji w wyszukiwaniu wybranych słów kluczowych. Takie działanie jest stricte marketingowe, łatwiejszy sposób trafienia na Twój sklep, może wpłynąć pozytywnie na liczbę odwiedzin, a w konsekwencji do większej liczby zamówień.

Pozycjonowanie powinno odbywać się poprzez modyfikację (naprawianie) strony. Dobrze prowadzona strona jest atrakcyjna zarówno dla robotów wyszukiwarek jak i odwiedzających klientów, dlatego też pozycjonuje się sama, dzięki polecaniu przez innych użytkowników.

W Comarch e-Sklep obsługiwane są:

 • linki kanoniczne do strony głównej,
 • linki do strony następnej i poprzedniej na liście towarów.

Dlaczego optymalizacja serwisu to połowa sukcesu?

Samo istnienie strony w sieci nie sprawi, że będzie ona cieszyła się dużą oglądalnością i stanie się narzędziem do pozyskiwania potencjalnych klientów. Taką sytuację można porównać do dużego bilbordu z naszą reklamą, ustawionego w środku lasu (świetna kreacja, ale niewielka szansa, że ktoś ją zobaczy). By nasza witryna (bez względu na to, czy jest to strona firmowa, serwis informacyjny czy sklep internetowy) zaczęła odnotowywać ruch z wyszukiwarki internetowej, należy w pierwszej kolejności „pozwolić” na to, by ta właśnie wyszukiwarka w ogóle ją „zrozumiała”. Oznacza to, że trzeba w taki sposób zoptymalizować poszczególne elementy witryny, aby można było za ich pośrednictwem dostarczyć wyszukiwarce jak najwięcej wartościowych informacji, które wpłyną później na ogólną ocenę serwisu i jego pozycje w rankingu. Planując promocję witryny w wynikach wyszukiwania, warto uświadomić sobie, w jaki sposób Google w ogóle „widzi” naszą stronę i na podstawie jakich czynników decyduje o jej wyświetleniu na konkretne zapytanie. Roboty Google’a indeksujące strony (tzw. Googlebot), nieustannie odwiedzają różne witryny. Przy okazji każdej takiej wizyty przetwarzają zawartość stron i zachowują kopie tych danych, by później móc przeszukać swoje zasoby pod kątem ich dopasowania do zapytania użytkownika:

 1. Roboty indeksujące odwiedzają witryny;
 2. Następuje przetworzenie zawartości stron. Google zachowuje kopie tych danych;
 3. Gdy następuje zapytanie, mechanizmy wyszukiwarki przeszukują pobrane wcześniej kopie stron i ustalają ranking domen.

Działanie opisanego wyżej mechanizmu pozwala wyciągnąć prosty wniosek: jeśli zawartość witryny oraz prowadzące do niej odnośniki nie zostały mocno tematycznie skorelowane z konkretnym zapytaniem, to szanse na to, że serwis pojawi się wysoko w rankingu, są w tym przypadku znikome. Innymi słowy, poprzez optymalizację i zbudowanie odpowiedniego profilu należy przekazać wyszukiwarce możliwie jak najwięcej wartościowych informacji o tematyce i zawartości witryny oraz usunąć błędy tak, by umożliwić Google trafną ocenę serwisu, (a następnie jego wyświetlenie w wynikach wyszukiwania dla kluczowych zapytań i w rezultacie pozyskanie użytkownika zainteresowanego odnalezieniem przedstawianych przez nas informacji bądź produktów lub usług). Kolejność prezentowanych wyników jest uwarunkowana algorytmem wyszukiwarki, czyli kombinacją kilkuset elementów – tzw. czynników rankingujących. Wśród nich możemy wskazać tzw. czynniki on-site – czyli te związane bezpośrednio z zawartością i kodem strony jak i czynniki off-site, na które składają się m.in. historia funkcjonowania domeny w sieci oraz profil jej linków zwrotnych. Domena, której parametry zostaną najwyżej ocenione znajdzie się na najwyższym miejscu w wynikach wyszukiwania, więc aby poprawić obecne pozycje, na których nasz serwis wyświetla się na konkretne zapytania, należy zaplanować kampanię, która będzie skupiać się zarówno wokół optymalizacji jak i strategii linkbuildingu.

Profesjonalny opis produktu

Profesjonalny opis powinien przedstawiać cechy towaru, w ten sposób, aby osoba, która nie ma możliwości wypróbowania towaru mogła go dobrze poznać. Opis taki jest idealnym uzupełnieniem dla zdjęć produktu i może być nimi dodatkowo przeplatany. Opis może zawierać dodatkowe grafiki lub krótkie filmy promocyjne.

Sposób opisu zależy ściśle od branży. Inaczej opisujemy części samochodowe (większa uwaga na parametry techniczne), inaczej perfumy, albo ubrania.

Ważne jest dodanie atrybutów towaru, które powinny być opisane zwięźle i zrozumiale, należy mieć na uwadze, że nie każdy z naszych klientów jest profesjonalistą w danej dziedzinie. Szczegółowe cechy produktu, poza wyszczególnieniem w atrybutach, powinny znajdować się również w jego opisie.

Do najczęściej używanych atrybutów zaliczamy:

 • kolor,
 • zdjęcie,
 • data ważności,
 • numer seryjny,
 • rozmiar, itp.

Należy zwrócić uwagę na łamanie tekstu, formatowanie i nagłówki wewnątrz opisu. Zbyt długie linie tekstu mogą być niewygodne do czytania, to samo tyczy się zbyt małych odstępów pomiędzy liniami. Ładna czcionka nie zawsze jest wygodna w odbiorze, dlatego warto korzystać z prostych i eleganckich krojów.

Analiza ruchu

Celem analizy ruchu jest zdobywanie szczegółowych informacji nie tylko o ilości ruchu na stronie, ale przede wszystkim o jego jakości i skuteczności.

Ważnym aspektem dla sprzedawcy jest duża liczba odwiedzających sklep, ale jeszcze ważniejsze jest ilu klientów, którzy go odwiedzają dokonują również zakupów.

Analizując ruch na stronie, można sprawdzić, w jaki sposób klienci trafili do sklepu. Istotne są nie tylko źródła ruchu, ale także jakie zapytania w wyszukiwarce wyłoniły Twoją ofertę spośród innych i co konkretnego ich zainteresowało.

Wpisanie w wyszukiwarce adresu sklepu nazywane jest ruchem bezpośrednim, natomiast wyszukiwanie wyników w wyszukiwarce nazywane jest ruchem organicznym. Ważną informacją jest także czy ruch pochodzi ze źródeł płatnych (reklam sklepu umieszczanych w innych witrynach) oraz czy współpraca z konkretnymi witrynami jest korzystna dla sklepu. Konieczne jest sprawdzenie czasu wizyt w sklepie, pokazuje to zainteresowanie odwiedzających stroną. Należy także dokonać analizy, czy kampanie prowadzone na Social Media nie są korzystniejsze od płatnych kampanii.

Takie działania dają możliwość administratorom dostosowywania stron internetowych do potrzeb odbiorców oraz udoskonalania ich.

Przyjazny tytuł strony

Tytuł strony powinien w sposób zwięzły nazywać zawartość, z którą klient spotka się na danej stronie. Przyjazny tytuł strony jest dynamiczny, czyli przy każdym przejściu na inną stronę sklepu, produkt, czy grupę towarową, zmienia się i opisuje przeglądaną stronę.

Zasady budowania tytułu strony:

Istnieje kilka sposobów budowy tytułu strony, są one zależne od rodzaju strony.

Dla podstawowych stron Comarch e-Sklep, takich jak strona z regulaminem, czy też strona z danymi kontaktowymi, tytuł możemy zbudować z nazwy strony i np. nazwy sklepu czyli:
Regulamin Comarch e-Sklep

Tytuł dla strony z katalogiem produktów może zawierać nazwę kategorii lub ścieżkę kategorii, tutaj również można dodać nazwę sklepu:
Obuwie sportowe w Comarch e-Sklep

Tytuł dla strony ze szczegółami produktu powinien zawierać nazwę produktu, dodatkowo może zawierać nazwę kategorii i nazwę sklepu:
Akcesoria w Comarch e-Sklep | Pasek czarny

Poszczególne elementy można rozdzielać jak powyżej za pomocą znaków, takich jak np. pionowa kreska, można je również łączyć w sposób bardziej naturalny, za pomocą tekstu, np.:
Pasek czarny w kategorii Akcesoria od Comarch e-Sklep

Uwaga
Uwaga: Link do strony z produktem generowany jest na podstawie nazwy produktu  tylko podczas dodawania produktu do sklepu. Po aktualizacji danych na karcie produktu link do strony z produktem nie jest zmieniany. W celu edycji należy zmodyfikować pole link w systemie ERP.

Przyjazne strony a wersja językowa:

Nazwy stron, grup oraz towarów są pobierane z ustawień dla wersji językowej, w której klient przegląda stronę. Jeśli jest brak zasobu dla danej wersji językowej to przyjazne strony budowane są dla języka domyślnego.

Konfiguracja tytułu strony:

Tytuł dla swoich stron zdefiniujesz w obszarze Wygląd sklepu/Strony . Wystarczy przejść do edycji wybranej strony i zmodyfikować pole Tytuł strony (meta title) lub dla niektórych stron pole Wynikowy tytuł strony.

Więcej o obszarze przeczytasz w artykule Strony.

Tytuł strony – dostępne makra

Kluczowym elementem dla sklepu internetowego jest jego pozycja w Internecie. Wysokie miejsce Twojego Comarch e-Sklepu w Google sprawi, że więcej osób będzie go odwiedzać. Należy więc dołożyć starań do tego, aby zoptymalizować swoją witrynę pod względem wymagań wyszukiwarek. Jednym z elementów, który wpływa na pozycję jest tytuł stron sklepu. Można go modyfikować za pomocą odpowiednich makr.

Działanie funkcjonalności:

Każda strona w Comarch e-Sklep posiada swoją nazwę w kodzie HTML w postaci tagu <title>. Przykładowo strona Regulamin, posiada tag wraz z nazwą:  <title>Regulamin</title>

Wskazówka
Nazwę możesz podejrzeć w przeglądarce internetowej, klikając F12 i przechodząc to zakładki Elements.

Tytuł stron w Comarch e-Sklep jest tworzony w zależności od różnych czynników. Przykładowo, tytuł strony pojedynczego towaru będzie bazował na jego nazwie oraz nazwie kategorii towarowej. W takim wypadku tytuł strony towaru Buty Biegowe „Dewil”, który można znaleźć na stronie Demo – Szafir będzie: <title>Buty biegowe „Dewil” – On</title>.

Wskazówka
Od wersji Comarch e-Sklep 2020, korzystając z aktualnych makr, w tytule strony pojawi się słowo „strona”. Przykładowo „Buty sportowe – produkty, strona 2”.  Dodane słowo można edytować w tłumaczeniach pod kluczem Com_Page.

Na tytuł strony można wpływać. W tym celu istnieją makra, które wstawiają treść w zależności od wybranej strony, wybranej kategorii, wybranego towaru. Poniżej znajduje się lista dostępnych makr, w podziale na strony.

Dostępne makra:

Wszystkie strony

Makro dostępne dla wszystkich stron:

 • @SiteName@ – Nazwa strony. Nazwa strony ustawiana jest w panelu administracyjnym sklepu.

Przykładowo strona regulaminu Comarch e-Sklep w dostępnym makrem:

Szczegóły towaru

Makra dostępne dla strony Szczegóły towaru.

 • @ProductName@ – Tytuł lub nazwa towaru. Makro zamieniane jest na wartość pola Tytuł dla pozycjonowania wypełnione w systemie ERP. Jeśli to pole nie jest wypełnione w ERP, makro zamieniane jest na nazwę towaru.
 • @ProductPrice@ – Cena towaru oraz waluta. Jeśli cena towaru dostępna jest na zapytanie lub w sklepie włączono parametr „Ukryj ceny dla niezalogowanych” to makro zwraca pusty tekst.
 • @GroupName@ – Nazwa kategorii, z poziomu której nastąpiło przejście do szczegółów.
 • @DefaultGroupName@ – Nazwa domyślnej kategorii, do której należy towar.
 • @GroupPath@ – Ścieżka zbudowana z nazw kategorii nadrzędnych oddzielonych znakiem „-„.
 • @ProducerName@ – Nazwa producenta towaru.

Lista towarów

Makra dostępne dla strony Lista towarów.

Wybrana kategoria

Makra dla strony Lista towarów są dostępne w zależności od wybranej kategorii.

 • @GroupTitle@ – Tytuł lub nazwa kategorii. Makro zamieniane jest na wartość pola Tytuł dla pozycjonowania wypełnione w systemie ERP. Jeśli to pole nie jest wypełnione w systemie ERP, makro zamieniane jest na nazwę kategorii.

Uwaga
Jeśli w tytule jednocześnie użyte są makra @GroupTitle@ oraz @GropuName@ makro zawsze zamieniane jest na wartość pola Tytuł.
 • @GroupName@ – Tytuł lub nazwa kategorii. Makro zamieniane jest na wartość pola Tytuł z zakładki Ogólne wypełnione w systemie ERP. Jeśli to pole nie jest wypełnione w ERP, makro zamieniane jest na nazwę kategorii.

Uwaga
Jeśli w tytule jednocześnie użyte są makra @GroupTitle@ oraz @GropuName@ makro zawsze zamieniane jest na nazwę kategorii.
 • @GroupPath@ – Ścieżka zbudowana z nazw kategorii nadrzędnych oddzielonych znakiem „-„.

Wybrany producent

Makra dostępne dla strony Lista towarów w zależności od wybranego producenta:

 • @GroupTitle@ – Tytuł lub nazwa producenta. Makro zamieniane jest na wartość pola Tytuł dla pozycjonowania wypełnione w systemie ERP. Jeśli to pole nie jest wypełnione w ERP makro zamieniane jest na nazwę producenta.
 • @GroupName@ – Nazwa producenta. Makro zamieniane jest na wartość pola Tytuł z zakładki Ogólne wypełnione w systemie ERP. Dodatkowo, do nazwy dołączone jest na końcu słowo „producent” poprzedzone przecinkiem. Słowo „producent” jest tłumaczone zgodnie z językiem interfejsu.
 • @GroupPath@ – Makro zawsze zamieniane jest na to samo, co zwraca @GroupName@.

Wybrana marka

Makra dostępne dla strony Lista towarów w zależności od wybranej marki:

 • @GroupTitle@ – Tytuł lub nazwa marki. Makro zamieniane jest na wartość pola Tytuł dla pozycjonowania wypełnione w systemie ERP. Jeśli to pole nie jest wypełnione w ERP makro zamieniane jest na nazwę marki.
 • @GroupName@ – Nazwa marki. Makro zamieniane jest na wartość pola Tytuł z zakładki Ogólne wypełnione w systemie ERP. Dodatkowo do nazwy dołączone jest na końcu słowo „marka” poprzedzone przecinkiem. Słowo „marka” jest tłumaczone zgodnie z językiem interfejsu.
 • @GroupPath@ – Makro zawsze zamieniane jest na to samo, co zwraca @GroupName@.

Wybrany producent i marka

Makra dostępne dla strony Lista towarów w zależności od wybranego producenta i marki:

 • @GroupTitle@ – Nazwa producenta i marki. Nazwa producenta i marki połączona znakiem spacji.
 • @GroupName@ – Nazwa producenta i marki. Nazwa producenta i marki połączona znakiem spacji. Do nazwy dołączone jest na końcu słowo „producent” poprzedzone przecinkiem. Słowo „producent” jest tłumaczone zgodnie z językiem interfejsu.
 • @GroupPath@ – Makro zawsze zamieniane jest na to samo, co zwraca @GroupName@.

Wyszukiwanie proste

Makra dostępne dla strony Lista towarów w zależności od  wyszukiwania prostego.

 • @GroupTitle@ – Szukana fraza przez użytkownika sklepu.
 • @GroupName @ – Szukana fraza przez użytkownika sklepu. Do nazwy dołączone jest na końcu słowo „szukaj” poprzedzone przecinkiem. Słowo „szukaj ” jest tłumaczone zgodnie z językiem interfejsu.
 • @GroupPath@ – Makro zawsze zamieniane jest na to samo, co zwraca @GroupName@.

Wyszukiwanie zaawansowane

Makra dostępne dla strony Lista towarów w zależności od  wyszukiwania zaawansowanego.

 • @GroupTitle@ – Nazwa kategorii. Nazwa kategorii wybrana jako kryterium wyszukiwania.
 • @GroupName@ – Kryteria wyszukiwania wybrane przez użytkownika sklepu. Tekst składający się z wybranych kryteriów wyszukiwania oddzielonych znakiem przecinka. Kolejno są to:
  • szukane wyrażenie
  • szukane wszystkie słowa
  • szukane którekolwiek słowo
  • szukana cześć słowa
  • nazwa kategorii
  • nazwa producenta
  • nazwa marki
  • cena od oraz waluta
  • cena do oraz waluta
  • opcje wyszukiwania (rozdzielone przecinkiem) wskazujące, w których polach szukane są frazy

  Do nazwy dołączone jest na końcu słowo „szukaj” poprzedzone przecinkiem. Słowo „szukaj ” jest tłumaczone zgodnie z językiem interfejsu.

  Uwaga
  Uwaga: opcje wyszukiwania wyświetlane są zawsze w języku angielskim.
 • @GroupPath@ – Makro zawsze zamieniane jest na to samo, co zwraca @GroupName@.

Wyszukiwanie użytkownika (?seaCtm)

Makra dostępne dla strony Lista towarów w zależności od  wyszukiwania użytkownika.

 • @GroupTitle@ – Wyrażenie użytkownika wyszukujące towary w sklepie.
 • @GroupName@ – Tekst składający się z wybranych kryteriów wyszukiwania oddzielonych znakiem przecinka. Kryteria wyszukiwania ustalone są na podstawie wyrażenia użytkownika.
  Do nazwy dołączone jest na końcu słowo „ctm” poprzedzone przecinkiem.
 • @GroupPath@ – Makro zawsze zamieniane jest na to samo, co zwraca @GroupName@.

Przyjazne linki

Temat przyjaznych linków jest niezwykle istotny, aby efektywnie zaistnieć w sieci. Jest to główny mechanizm tworzenia dużego ruchu na stronie. Przyjazne linki to także większa użyteczność dla odwiedzających stronę.

Dzięki przyjaznym linkom adresy są poprawnie rozpoznawane i indeksowane przez roboty (robot jest programem zbierającym informacje o strukturze i stronach umieszczanych w indeksie wyszukiwarek np. Google).

Przyjazne linki pozwalają użytkownikowi łatwiej zapamiętać adres, a także określić, co znajduje się na stronie widząc sam adres np.: w wynikach wyszukiwania. To samo dzieje się w przypadku, kiedy użytkownik chce powrócić do oglądanej wcześniej strony rozwijając listę ostatnich stron w przeglądarce. Jeśli zobaczy adresy ze zmiennymi zamiast słów kluczowych, nie będzie mógł trafnie określić zawartości takiej strony.

Od wersji 2020.0 umożliwiono generowanie bardziej przyjaznych linków dla towarów, producenta, marki oraz wyników filtrowania i wyszukiwania. Aktualnie linki zawierają nazwy: wybranego producenta, marki oraz filtrów budowanych na podstawie atrybutów z systemu ERP.

Uwaga
Ścieżka do zasobu w adresie URL może mieć maksymalnie 255 znaków .

 • Kolejność segmentów w adresie odpowiada kolejności filtrów wyświetlanych na stronie. Na początku w linku znajdują się segmenty dotyczące atrybutów pobieranych z systemu Comarch ERP, następnie człony odpowiadające za filtrowanie cen, a na końcu segmenty z filtra „Pozostałe”. Segmenty dla filtrów cen będą wyświetlały się w adresie strony, jedynie w przypadku, gdy zostanie wprowadzona jakaś modyfikacja w zakresie filtrowania cen (zostanie edytowana cena minimalna, maksymalna lub obie).

Przyklad
   
 • Nazwy segmentów np. producent, marka itd. pobierane są z danych zawartych na karcie towaru.
 • Nazwy filtrów budowanych na podstawie atrybutów pobierane są z nazw atrybutów wysyłanych z systemu ERP.
 • Nazwa segmentu może zawierać tylko te znaki, które są dopuszczane w adresach www (zgodnie ze specyfikacją RFC). Wszystkie znaki nie spełniające tej specyfikacji są zastępowane w linku myślnikiem.                             
  Uwaga
  Zmiana nazwy tłumaczenia lub atrybutu spowoduje zmianę linku. Zapamiętane linki, na podstawie wcześniejszych nazw, przestaną działać. Należy samodzielnie zadbać o przekierowanie z tych linków.
 • Znaczniki rel=”next” oraz rel=”prev” budowane są na podstawie nowych linków.
 • Zgodność wsteczna: adresy z wersji 2019.6 będą automatycznie przekierowane na nową strukturę (przekierowanie 301).
 • Na szczegółach towaru pojawił się odnośnik z nawą producenta (dla szablonu Szafir również z nazwą marki), gdzie po kliknięciu w niego wyświetla się strona ze wszystkimi towarami danego producenta.

Od wersji 2021.1 programu dodano możliwość aktualizacji linków w Comarch e-Sklepie. W panelu administracyjnym na zakładce Pozycjonowanie/Linki w sklepie znajduje się nowa sekcja, w której można zaktualizować linki do stron kategorii oraz do stron z towarami w e-Sklepie. Zmiana linków spowoduje zbudowanie ich od nowa na podstawie aktualnej nazwy kategorii lub/i towaru w sklepie. Aktualizacja linków jest operacją nieodwracalną i spowoduje automatyczne zastąpienie dotychczasowych linków. Operacja może wpłynąć na pozycjonowanie danej strony lub całego e-Sklepu w przeglądarkach internetowych.

Adresy URL dla grup towarowych

Od wersji 2019 została wprowadzona możliwość zmiana URL dla grup towarowych. Od tego momentu można wybrać w jaki sposób linki w Comarch e-Sklep powinny się generować.

Mechanizm pozwala na zdefiniowania linków dla stron kategorii produktów w e-Sklepie. W tym celu należy przejść do zakładki Pozycjonowanie/Linki w sklepie. Następnie można wybrać w jaki sposób URL powinny się wyświetlać:

 • Tylko kategoria najniższego poziomu (np. http://domena/lodowki,2,2)
 • Pełna ścieżka z drzewka kategorii (np. http://domena/produkty/agd/lodowki,2,2)

Po zmianie należy odczekać 10 minut. Dokonane modyfikacje będą widoczne w URL Comarch e-Sklepu oraz mapie strony.

Wskazówka
Zmiana linków jest niezależna od szablonu i wybranego języka.

Więcej informacji można przeczytać w artykułach: Pozycjonowanie sklepu w wyszukiwarkach internetowych. Daj się odszukać w sieci. 

HTTP 301

Mechanizm służy do przekierowań z nieistniejących oraz istniejących adresów URL. Zdefiniowane przekierowania zwracają typ 301. Ma on na celu przekierowanie odwiedzających z jednego adresu URL na drugi. Najczęściej stosuje się go w przypadku, kiedy jedna ze stron została usunięta i chcemy skierować osoby w inne miejsce w naszej witrynie. Bez jego zastosowania, użytkownicy odwiedzający usuniętą stronę zostaną przeniesieni na witrynę 404.

Obszar jest dostępny w menu Pozycjonowanie / HTTP 301.

Jak dodać przekierowanie?

Jeżeli chcemy, aby nasze dodane przekierowania działały, na zakładce Pozycjonowanie / HTTP 301 musimy włączyć  parametr Przekierowanie.

W celu utworzenia przekierowania należy użyć przycisku Dodaj, a następnie uzupełnić odpowiednie pola na formularzu:

 • Typ przekierowania – wewnątrz sklepu lun na adres zewnętrzny,
 • Poprzedni adres URL – nieistniejący element sklepu z którego ma zostać wykonane przekierowanie,
 • Aktualny adres URL – element istniejący w sklepie na który ma zostać wykonane przekierowanie,
 • Adresy URL zapisane jako wyrażenia regularne (regex) – zaznacz ten parametr , jeżeli mają być używane wyrażenia regularne.
 • Data ważności – okres obowiązywania przekierowania.

Wskazówka
Na liście,  w kolumnie Liczba przekierowań z ostatnich dni, Istnieje możliwość sprawdzenia, ile razy przekierowanie zostało użyte w ostatnim czasie (30/60/90 dni).

Wprowadzone ustawienia należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

Uwaga
Utworzone przekierowanie domyślnie jest ważne 180 dni od momentu zapisu przekierowania. Maksymalny okres przekierowania 301 wynosi 1000 dni.

Dodatkowo administrator ma możliwość ustawienia daty ważności linków podczas edycji przekierowania oraz z listy (za pomocą operacji seryjnej dostępnej po zaznaczeniu przekierowań). Należy pamiętać, że podczas edycji przekierowania data ważności jest zawsze aktualizowana.

Wskazówka
Przekierowanie można zablokować albo usunąć z poziomu listy, korzystając z operacji seryjnych dostępnych po zaznaczeniu przekierowania. Od wersji 2019.1 istnieje możliwość zbiorczego usuwania przekierowań HTTP 301. Opcja seryjnego kasowania dostępna jest na liście przekierowań, po uprzednim zaznaczeniu pozycji do usunięcia.

Przekierowania automatyczne:

Istnieje możliwość włączenia przekierowań automatycznych. W tym celu należy zaznaczyć parametr Wykonuj przekierowania 301, gdy adres strony się zmienił i zapisać używając przycisku włącz.

Automatyczne przekierowania 301 występują w następujących przypadkach:

 • Zmieniono nazwę (link) strony. Nie dotyczy strony pełniącej funkcję Zamówienia,
 • Zmieniono nazwę (link) kategorii,
 • Zmieniono nazwę (link) towaru.

Przyklad
Przykłady przekierowań zapisanych jako wyrażenia regularne (regex):

Przykład 1. Wszystkie strony, zaczynające się od członu „produkty/” przekieruj na ten sam adres zaczynający się od „towary/”

Wyrażenie: poprzedni adres URL -> produkty/(.*) , aktualny adres URL -> towary/{0}

Przykład zastosowania:

www.domena.pl/produkty/towar,2,3,12 zostanie przekierowana na: www.domena.pl/towary/towar,2,3,12

Przykład 2. Wszystkie strony, które kończą się na „.html” przekieruj na stronę z mapą serwisu

Wyrażenie: poprzedni adres URL -> .*\.html , aktualny adres URL -> /mapa-strony,12

Przykład zastosowania:

www.domena.pl/o-firmie.html zostanie przekierowana na: www.domena.pl/mapa-strony,12

Przykład 3. Wszystkie strony, które zawierają wyraz ’rekin’ przekieruj na stronę o tym samym adresie, przy czym zamień słowo ’rekin’ na ’wieloryb’

Wyrażenie: poprzedni adres URL ->  (.*)(rekin)(.*) , aktualny adres URL -> {0}wieloryb{2}

Przykład zastosowania:

www.domena.pl/strona-o-rekinach.html zostanie przekierowana na: www.domena.pl/strona-o-wielorybach.html

Eksport/ Import przekierowań:

Listę przekierowań można wyeksportować do pliku w formacie XML przy użyciu przycisku Eksport do pliku, w zakładce Pozycjonowanie/HTTP 301.

Listę przekierowań można importować z pliku w formacie XML przy użyciu przycisku Import z pliku XML, w zakładce Pozycjonowanie/HTTP 301.

Więcej o adresach URL przeczytasz w artykule Przyjazne linki

Tworząc przekierowania zapisane jako wyrażenia regularne (regex) należy korzystać z wymagań .NET

robots.txt

Plik robots.txt służy do informowania automatów (botów) o tym, czego nie powinny robić na stronie WWW. W tym pliku zawarte są informacje jakie dane nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Robots.txt znajduje się w panelu administracyjnym, w sekcji Pozycjonowanie / robots.txt.

W zakładce tej można ustalić jaka część strony ma być indeksowana, a jaka nie. Można ustalić np. że cała strona ma być indeksowana lub cała strona ma nie być indeksowana, lub też że tylko konkretny plik ma nie być indeksowany.

Dokonane zmiany należy zapisać dyskietką e.

Mapa strony XML

Mapa strony, zwana również mapą witryny, to plik zawierający listę poszczególnych stron serwisu internetowego. Każda z pozycji listy zawiera link do strony oraz jest opatrzona dodatkowo informacją o randze strony w ramach serwisu, częstotliwością modyfikacji i datą ostatniej modyfikacji. Dzięki temu, mechanizmy indeksujące wyszukiwarek internetowych mogą łatwiej zaindeksować strony naszego e-Sklepu.

Wskazówka
Szczegółowe informacje na temat mapy witryny można znaleźć w artykułach przygotowanych przez Google

Konfigurację mapy strony XML znajdziesz w panelu administracyjnym w menu Pozycjonowanie/Mapa strony XML.

W ramach konfiguracji mapy strony, mamy możliwość wyboru strony, które trafią do pliku XML. Domyślnie wybrane są takie strony jak:

  • Strona główna,
  • Produkty,
  • Szczegóły produktu,
  • Blog.

Do mapy zaleca się wybierać strony, które chcemy pozycjonować, nie zaleca się pozycjonowania stron z regulaminami.

Dla wybranych stron ustalamy rangę strony względem reszty serwisu. Ranga zawiera się w przedziale 0-100. Najwyższą rangę 100 zaleca się nadać stronie głównej.

Kolejne parametry strony, to częstotliwość zmian i data ostatniej zmiany. Informacje te wskazują robotom indeksującym, jak często powinny odwiedzać daną stronę. W przypadku wybrania pustej wartości w kolumnie Częstotliwość zmian, ten tag nie jest zwracany w pliku z mapą strony XML.

Wskazówka
Mapa strony XML będzie dostępna pod adresem „PRZYKŁADOWY_ADRES.PL/sitemap.xml”

Od wersji 2020.3 na mapie strony generowanej w pliku XML wyświetlane są również towary archiwalne.

Przygotowaną mapę strony należy udostępnić dla wyszukiwarek internetowych.

W panelu administracyjnym w sekcji Pozycjonowanie/ Mapa strony XML/Więcej , znajduję się opcja wysłania mapy do Google oraz do Bing. Link do mapy strony można również wskazać w narzędziu Google Search Console.

Chmura tagów

Chmura tagów to obszar diagnostyczny w panelu administracyjnym: e-Marketing/ Chmura tagów  dla administratora e-Sklepu, usprawnia nazewnictwo towarów w e-Sklepie i pomaga w znajdowaniu odpowiednich słów kluczy. Frazy wprowadzane przez klientów w wyszukiwarce po stronie sklepu zapisują się w panelu administracyjnym pod frazą „Najczęściej wyszukiwane”.

Jeżeli tagi, które wprowadzi administrator po lewej stronie będą pokrywały się z tagami po prawej stronie:

 • Tagi podświetlą się na kolor pomarańczowy ilość prób wyszukania danej frazy pojawi się obok w nawiasie.
 • Będzie wiadomo, że została znaleziona para, czyli wprowadzony tag po lewej stronie przez administratora będzie odpowiadał frazie wyszukiwanej przez klienta e-Sklepu.
Wskazówka
Znaczenie parametru Waga – im wyższa waga przypisana do tagu, tym fraza będzie wyświetlana z większym priorytetem w wynikach wyszukiwania.

W przypadku bloga:

Tag jest elementem łączącym kilka wpisów „w jeden worek”. Jeżeli w polu „Tagi” zostaną wpisane takie same nazwy, klient będzie mógł wejść w dany tag i znaleźć w nim wpisy, które też miały dodane taki sam tag.

Przyklad

Pierwszy i drugi wpis na bloga zawiera tag „torebka”

Efekt:

Po wejściu na blog widoczne są tagi, które zostaną wprowadzone. Jeżeli kontrahent naciśnie na wybrany tag – zostanie przekierowany do większej ilości wpisów, które posiadają ten sam tag.

Efekt po wciśnięciu tagu:

Oba wpisy zostały przypisane do tego samego „kontenera”.

Wskazówka
W każdym standardowym szablonie Comarch e-Sklep (oprócz szablonu Szafir) tagi będą widoczne w zawartości wpisu.

Podsumowując:

 • Chmura tagów to zestawienie słów kluczowych opisujących dany produkt, jest to również narzędzie wspierające SEO.
 • Chmurę tagów można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce e-Marketing / Chmura tagów.
 • W obszarze Chmura tagów zawierają się dwie zakładki, takie jak: Towary, Blog.
 • W obu tych zakładkach można dodać słowa klucze, po których będą wyszukiwane towary / teksty na blogu.
 • Dodając jakieś słowo można ustalić również jego wagę (im wyższa waga, tym we wcześniejszej kolejności będzie się wyświetlało w wynikach wyszukiwania).

Uwaga!

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką. hd

Podstawowa integracja Google Tag Manager + Google Analytics

Google Tag Manager jest darmowym narzędziem Google służącym szeroko pojętemu e-marketingowi. Dzięki Google Tag Manager otrzymujemy możliwość zarządzania tagami z wielu usług Google (Google Analytics, AdRoll, AdWords, Floodlight czy Crazy Egg) w jednym miejscu. Daje to szeroki zakres narzędzi pozwalających na usprawnienie naszej witryny i prowadzenie skutecznego e-marketingu.

1. Integracja

Comarch e-Sklep jest zintegrowany z Google Tag Manager dzięki prostej konfiguracji polegającej na dodaniu skryptu śledzącego w panelu administracyjnym. Dzięki zaimplementowanej w e-Sklepie warstwie danych (Data Layer) oraz obsłużonych domyślnie w darmowych szablonach Bursztyn, Agat, Opal i Szafir skryptom uzyskasz dostęp do wielu funkcji Google Analytics takich jak: podstawowe śledzenie ruchu na Twoim sklepie, śledzenie transakcji e-commerce, funkcja UserId oraz obsługa poszczególnych kroków na zamówieniu.

Do integracji potrzebujesz konta Google Tag Manager oraz Google Analytics, które utworzysz będąc zalogowanym do swojego konta Google pod poniższymi adresami:
Google Tag Manager – https://tagmanager.google.com
Google Analytics – https://analytics.google.com

Uwaga
Poniższa konfiguracja przeznaczona jest dla użytkowników posiadających zarówno e-Sklep jak i szablon w wersji 2018.6 lub wyższej.
Jeżeli korzystasz ze starszych lub indywidualnych szablonów musisz najpierw przygotować je do integracji zgodnie z instrukcją Dostosowanie szablonów do integracji z Google Tag Manager

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym artykule artykule: Podstawowa integracja Google Tag Manager + Google Analytics

Rozszerzona integracja Google Tag Manager + Google Analytics

Dzięki zaimplementowanej w e-Sklepie warstwie danych (Data Layer) oraz obsłużonych domyślnie w darmowych szablonach Bursztyn, Agat, Opal i Szafir skryptom uzyskasz dostęp do wielu funkcji Google Analytics takich jak:

 • User ID – możliwość śledzenie logowań użytkowników na różnych urządzeń.
 • Virtual Path – śledzenie dokładnych kroków podczas składania przez użytkownika zamówienia.
 • Dodanie do koszyka – śledzenie jakie produkty użytkownicy dodają do koszyka.
 • Wybór płatności – śledzenie jakie typy płatności użytkownicy wybierają.
 • Logowanie – śledzenie logowania użytkowników wraz z podanym user ID.
 • Rejestracja – śledzenie liczby rejestracji użytkowników.

Uwaga
Aby można było skonfigurować dodatkowe elementy, wymagana jest podstawowa integracja Google Tag Manager + Google Analytics.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym artykule artykule: Rozszerzona integracja Google Tag Manager + Google Analytics

Weryfikacja własności domeny dla Google Search Console

Google Search Console (dawniej Google Webmaster Tools) to narzędzie pozwalające twórcom witryn internetowych na weryfikację poprawności stron pod względem wyszukiwarek internetowych. W celu rozpoczęcia korzystania z tego narzędzia dla swojej domeny, należy dokonać weryfikacji własności.

Alternatywna metoda weryfikacji:

W celu zweryfikowania prawa do witryny internetowej swojego sklepu należy:

 1. Zaloguj się do Google Search Console.
 2. Na stronie głównej wybierz opcję Dodaj.
 3. W okienku popup, które się pojawi podaj adres swojego sklepu, np. https://demo-bursztyn.comarchesklep.pl/ i kliknij Dodaj.
 4. Na następnym kroku przejdź na zakładkę Metody alternatywne i wybierz opcję Tag HTML.
 5. Skopiuj tag weryfikacyjny np. <meta name=”google-site-verification” content=”ds6gf14dfg514dfg5df56gf56g4dfdf56g4″ />.
 6. W drugiej karcie w przeglądarce przejdź do panelu administracyjnego sklepu. Przejdź do obszaru Wygląd sklepu/Ustawienia, następnie użyj przycisku „Więcej” i wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. W kolejnym obszarze ponownie skorzystaj z przycisku „Więcej” i wybierz Edytuj HTML.
 7. Przejdź do edycji pliku _layout.html i przed tagiem zamykającym </head> wklej skopiowany tag weryfikacyjny.
 8. Zapisz zmodyfikowany plik i z menu, które wywołasz przyciskiem „Więcej” wybierz opcję publikuj.
 9. Po poprawnym dodaniu tagu wróć na zakładkę z Google Search Console i wybierz opcję Zweryfikuj.

Czy ten artykuł był pomocny?