Mapa strony XML

Co to jest mapa strony?

Mapa strony, zwana również mapą witryny, to plik zawierający listę poszczególnych stron serwisu internetowego. Każda z pozycji listy zawiera link do strony oraz jest opatrzona dodatkowo informacją o randze strony w ramach serwisu, częstotliwością modyfikacji i datą ostatniej modyfikacji. Dzięki temu, mechanizmy indeksujące wyszukiwarek internetowych mogą łatwiej zaindeksować strony naszego e-Sklepu.

Wskazówka
Szczegółowe informacje na temat mapy witryny można znaleźć w artykułach przygotowanych przez Google

Konfiguracja mapy strony

Konfigurację mapy strony XML znajdziesz w panelu administracyjnym w menu Pozycjonowanie/Mapa strony XML.

W ramach konfiguracji mapy strony, mamy możliwość wyboru strony, które trafią do pliku XML. Domyślnie wybrane są takie strony jak:

    • Strona główna,
    • Produkty,
    • Szczegóły produktu,
    • Blog.
Do mapy zaleca się wybierać strony, które chcemy pozycjonować, nie zaleca się pozycjonowania stron z regulaminami.

Dla wybranych stron ustalamy rangę strony względem reszty serwisu. Ranga zawiera się w przedziale 0-100. Najwyższą rangę 100 zaleca się nadać stronie głównej.

Kolejne parametry strony, to częstotliwość zmian i data ostatniej zmiany. Informacje te wskazują robotom indeksującym, jak często powinny odwiedzać daną stronę. W przypadku wybrania pustej wartości w kolumnie Częstotliwość zmian, ten tag nie jest zwracany w pliku z mapą strony XML.

Od wersji 2020.3 na mapie strony generowanej w pliku XML wyświetlane są również towary archiwalne.

Wskazówka
Od wersji 2018.7 mapa strony XML będzie dostępna pod adresem „PRZYKŁADOWY_ADRES.PL/sitemap.xml”

Co zrobić z gotową mapą strony

Przygotowaną mapę strony należy udostępnić dla wyszukiwarek internetowych. W menu Więcej, dostępnym w prawym górnym rogu w obszarze Pozycjonowanie/Mapa strony XML znajdziesz opcję wysłania mapy do Google oraz do Bing. Link do mapy strony można również wskazać w narzędziu Google Search Console.

Czy ten artykuł był pomocny?