Przyjazne linki

Temat przyjaznych linków jest niezwykle istotny, aby efektywnie zaistnieć w sieci. Jest to główny mechanizm tworzenia dużego ruchu na stronie. Przyjazne linki to także większa użyteczność dla odwiedzających stronę.

Dzięki przyjaznym linkom adresy są poprawnie rozpoznawane i indeksowane przez roboty (robot jest programem zbierającym informacje o strukturze i stronach umieszczanych w indeksie wyszukiwarek np. Google).

Przyjazne linki pozwalają użytkownikowi łatwiej zapamiętać adres, a także określić, co znajduje się na stronie widząc sam adres np.: w wynikach wyszukiwania. To samo dzieje się w przypadku, kiedy użytkownik chce powrócić do oglądanej wcześniej strony rozwijając listę ostatnich stron w przeglądarce. Jeśli zobaczy adresy ze zmiennymi zamiast słów kluczowych, nie będzie mógł trafnie określić zawartości takiej strony.

Od wersji 2020.0 umożliwiono generowanie bardziej przyjaznych linków dla towarów, producenta, marki oraz wyników filtrowania i wyszukiwania. Aktualnie linki zawierają nazwy: wybranego producenta, marki oraz filtrów budowanych na podstawie atrybutów z systemu ERP.

Od wersji 2020.3 ścieżka do zasobu w adresie URL może mieć maksymalnie 255 znaków.

 • Kolejność segmentów w adresie odpowiada kolejności filtrów wyświetlanych na stronie. Na początku w linku znajdują się segmenty dotyczące atrybutów pobieranych z systemu Comarch ERP, następnie człony odpowiadające za filtrowanie cen, a na końcu segmenty z filtra „Pozostałe”. Segmenty dla filtrów cen będą wyświetlały się w adresie strony, jedynie w przypadku, gdy zostanie wprowadzona jakaś modyfikacja w zakresie filtrowania cen (zostanie edytowana cena minimalna, maksymalna lub obie).
Przyklad
   
 • Nazwy segmentów np. producent, marka itd. pobierane są z danych zawartych na karcie towaru.
 • Nazwy filtrów budowanych na podstawie atrybutów pobierane są z nazw atrybutów wysyłanych z systemu ERP.
 • Nazwa segmentu może zawierać tylko te znaki, które są dopuszczane w adresach www (zgodnie ze specyfikacją RFC). Wszystkie znaki nie spełniające tej specyfikacji są zastępowane w linku myślnikiem.                             
  Uwaga
  Zmiana nazwy tłumaczenia lub atrybutu spowoduje zmianę linku. Zapamiętane linki, na podstawie wcześniejszych nazw, przestaną działać. Należy samodzielnie zadbać o przekierowanie z tych linków.
 • Znaczniki rel=”next” oraz rel=”prev” budowane są na podstawie nowych linków.
 • Zgodność wsteczna: adresy z wersji 2019.6 będą automatycznie przekierowane na nową strukturę (przekierowanie 301).
 • Na szczegółach towaru pojawił się odnośnik z nawą producenta (dla szablonu Szafir również z nazwą marki), gdzie po kliknięciu w niego wyświetla się strona ze wszystkimi towarami danego producenta.

Od wersji 2021.1 programu dodano możliwość aktualizacji linków w Comarch e-Sklepie. W panelu administracyjnym na zakładce Pozycjonowanie/Linki w sklepie znajduje się nowa sekcja, w której można zaktualizować linki do stron kategorii oraz do stron z towarami w e-Sklepie. Zmiana linków spowoduje zbudowanie ich od nowa na podstawie aktualnej nazwy kategorii lub/i towaru w sklepie. Aktualizacja linków jest operacją nieodwracalną i spowoduje automatyczne zastąpienie dotychczasowych linków. Operacja może wpłynąć na pozycjonowanie danej strony lub całego e-Sklepu w przeglądarkach internetowych.

Czy ten artykuł był pomocny?