Porzucone koszyki/ przechowalnia

Porzucone koszyki

W przypadku gdy kontrahent doda towary do koszyka, ale nie dokończy transakcji (zamówienie nie zostanie złożone) taki koszyk trafia do sekcji Porzucone koszyki. Administrator sklepu może na bieżąco śledzić zawartość koszyków swoich klientów. W przypadku, gdy klient poda swojego maila w sklepie, ten pojawia się na porzuconym koszyku i pozwala na kontakt.

Porzucone koszyki znajdują się w panelu administracyjnym, w sekcji Sprzedaż/ Porzucone koszyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszyki prezentowane są domyślnie w formie kafelków. Każdy z kafelków prezentuje numer koszyka, liczbę towarów, ich wartość, oraz datę utworzenia koszyka. W przypadku klientów zalogowanych, lub gdy klient podał swój adres e-mail na zamówieniu, adres ten pojawi się również na kafelku. Po kliknięciu w wybrany koszyk, wyświetlają się jego dalsze szczegóły.

s

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób prezentacji porzuconych koszyków można zmienić za pomocą przycisku u. Wyświetlona po tym lista zawiera informacje o wszystkich porzuconych koszykach. Znajdują się na niej m.in. adres e-mail, nazwa towaru, typ kontrahenta, ilość sztuk.

j

Prezentowane na liście informacje można poszerzyć, poprzez dodanie dodatkowych kolumn.

kkkk

Listę porzuconych koszyków można również wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Po kliknięciu w wybrany koszyk, wyświetlają się jego dalsze szczegóły.

 

Przechowalnia

Zalogowani klienci mają możliwość dodania towarów do przechowalni, która znajduje się w profilu klienta, w celu późniejszego zakupu danego towaru. Administrator sklepu ma możliwość podglądu towarów znajdujących się w przechowalniach klientów. W ten sposób może nawiązać kontakt z zainteresowanym klientem i zachęcić go do finalizacji zakupu.

Podgląd towarów w przechowalniach klientów dostępny jest z poziomu menu Sprzedaż/Porzucone koszyki zakładka przechowalnia.

Obszar przedstawia kafelki, na których podany jest numer przechowywanego koszyka, liczba towarów, adres e-mail, oraz data. Po kliknięciu w wybraną przechowalnię, wyświetlają się jej dalsze szczegóły.
Za pomocą przycisku u, można zmienić widok na listę. Widok listy:

Informacje widoczne na liście są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście.

ooo

Informacje o przechowalniach można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Powiadomienia

W Comarch e-Sklep dostępna jest funkcja wysyłania powiadomień o porzuconych koszykach. Jest to narzędzie zachęcające Klientów do dokończenia zamówienia i działa, jeżeli skonfigurowano wysyłkę wiadomości e-mail z przypomnieniem o porzuconym koszyku w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/Zamówienia – parametr Przypomnienie o dokończeniu zamówienia (porzucone koszyki).

Na szczegółach tego parametru, można ustawić po jakim czasie oraz do kogo mają zostać wysyłane przypomnienia o dokończeniu zakupów. Istnieje także możliwość zablokowania wysyłania takich wiadomości dla Klientów, poprzez wyłączenie parametru.

Treści wiadomości (pierwsze i drugie przypomnienie) wysyłanych do klientów w przypadku porzuconego koszyka znajdują się w panelu administracyjnym  na zakładce Ustawienia/Treści/E-mail i SMS w sekcji Zamówienia. Została tam dodana nowa grupa wiadomości Przypomnienie o dokończeniu zamówienia.

W związku z nową funkcją powiadomień o porzuconych koszykach w panelu administracyjnym na zakładce Sprzedaż/Porzucone koszyki znajduje się lista porzuconych koszyków, dzięki której Sprzedawcy mogą analizować liczbę porzucanych koszyków oraz mają wgląd do ich zawartości.

Wskazówka
Koszyk jest traktowany jako porzucony po upływie 2 godzin od momentu ostatniej aktualizacji koszyka. Porzucone koszyki są przechowywane w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep przez 90 dni.

Czy ten artykuł był pomocny?