Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji?

Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji?

Wstęp

W e-Sklepie możesz dowolnie zmieniać szablony. Możesz je także modyfikować oraz aktualizować. Wiąże się to z wgraniem zupełnie nowego szablonu na miejsce starego. Aktualizacja wyglądu powoduje zmianę dotychczasowych ustawień. Przed każdą aktualizacją polecamy utworzyć odpowiednią dla siebie instrukcję, która będzie zawierała Twoje ustawienia kolorów czy modyfikacje w kodzie szablonu. Możesz także wyeksportować dotychczasowy szablon, aby stanowił on kopię bezpieczeństwa.

Jak zaktualizować szablon?

Instrukcja aktualizacji szablonów: Szafir, Topaz i One Page Shop (dostępnych w Kreatorze Wyglądu)

Aby zaktualizować szablon Szafir, Topaz lub One Page Shop należy skorzystać z aktualnej wersji Kreatora Wyglądu, do którego odnośnik znajduje się w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Wygląd sklepu/ Kreator wyglądu. Istnieją dwie możliwości aktualizacji tych szablonów:

  • wygenerowanie nowego szablonu w Kreatorze Wyglądu oraz wgranie go do e-Sklepu,
  • import posiadanego szablonu do Kreatora Wyglądu oraz ponowne wygenerowanie go w najnowszej wersji.

Wyeksportowany z Kreatora Wyglądu szablon należy wgrać do e-Sklepu. W panelu administracyjnym e-Sklepu, w sekcji Wygląd sklepu znajduje się bezpośredni odnośnik do importu szablonu z Kreatora wyglądu. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule Jak wyeksportować i zaimportować swój szablon w e-Sklepie?

Podczas dokonywania modyfikacji w szablonach zachęcamy do skorzystania z naszego Centrum Pomocy.

Wskazówka
Pamiętaj o zapisaniu szablonu oraz opublikowaniu go w e-Sklepie. Zmiany wprowadzone w ustawieniach zostaną zsynchronizowane do sklepu po 10 minutach.

Instrukcja aktualizacji szablonów: Bursztyn, Agat i Opal.

Aby zaktualizować szablon Bursztyn, Agat lub Opal należy w panelu administracyjnym e-Sklepu przejść do sekcji Wygląd Sklepu/ Gotowe szablony Comarch, w której znajdują się najnowsze wersje szablonów dostępne do zainstalowania. Z wyświetlonej listy należy wybrać szablon, który ma zostać wgrany do e-Sklepu. W tym celu wybierz przycisk Chcę pobrać i zainstalować szablon:

Następnie wyświetli się nowe okno, w którym należy:

  • wybrać tzw. slot, który zostanie nadpisany nowym (aktualnym) szablonem. W każdym e-Sklepie dostępne są 4 miejsca na wgranie szablonu, spośród których jeden szablon oznacza się jako aktywny i domyślny,
  • określić, czy wgrywany szablon ma podmienić istniejące bannery. Gdy parametr zostanie zaznaczony, wówczas wszystkie bannery zapisane na danym slocie zostaną usunięte i zastąpione bannerami z importowanego szablonu. Jeżeli w nadpisywanym szablonie znajdują się bannery oraz lookbooki, które mają nadal wyświetlać się w e-Sklepie, należy wskazany parametr zostawić odznaczony. Gdy parametr nie zostanie zaznaczony, wówczas dotychczasowe bannery i lookbooki nie zostaną usunięte.
  • Zaimportować szablon do e-Sklepu.
    Wskazówka
    Import szablonu jest operacją nieodwracalną i spowoduje nadpisanie dotychczasowego szablonu. W przypadku, gdy szablon był modyfikowany (dokonywano zmian w kodzie HTML) jego aktualizacja spowoduje, iż zmiany nie zostaną przeniesione. Warto wykonać eksport posiadanego szablonu do pliku w celu zapisania oraz posiadania wglądu to wprowadzanych modyfikacji. Jeżeli istnieje taka konieczność należy ponownie dokonać samodzielnej edycji szablonu.

Aby nowy szablon pojawił się w e-Sklepie należy upewnić się, czy jest on aktywny oraz ustawiony jako domyślny. W sekcji Wygląd sklepu/Ustawienia/Edytuj ustawienia zaawansowane w zakładce Szablon znajdują się odpowiedzialne za to parametry, które powinny być zaznaczone.

Wszelkie zmiany należy zapisać, a następnie opublikować.

Uwaga
Jeżeli szablon nie zostanie opublikowany, wówczas nie pojawi się on w e-Sklepie.

Instrukcja aktualizacji innych szablonów (niż szablonów Comarch) oraz aktualizacji szablonów z własnymi modyfikacjami

Jeżeli w swoim Comarch e-Sklepie korzystasz z własnego szablonu, czyli innego niż gotowe szablony Comarch, to powinieneś jego aktualizację przeprowadzić we własnym zakresie lub zlecić ją firmie/ osobie, która dla Ciebie przygotowała ten szablon.

W przypadku, gdy korzystasz z gotowego szablonu Comarch, ale wprowadziłeś do niego indywidualne zmiany (poza Kreatorem Wyglądu), to również we własnym zakresie (lub ze wsparciem autora zmian) musisz zadbać o aktualizację swojej wersji szablonu.

Czy ten artykuł był pomocny?