Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji?

Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji?

Wstęp

W e-Sklepie możesz dowolnie zmieniać szablony. Możesz je także modyfikować oraz aktualizować. Wiąże się to z wgraniem zupełnie nowego szablonu na miejsce starego. Aktualizacja wyglądu powoduje zmianę dotychczasowych ustawień.  Przed każdą aktualizacją polecamy utworzyć odpowiednią dla siebie instrukcję, która będzie zawierała Twoje ustawienia kolorów czy modyfikacje w kodzie szablonu. Możesz także wyeksportować dotychczasowy szablon, aby stanowił on kopię bezpieczeństwa.

Jak zaktualizować szablon?

Instrukcja aktualizacji szablonów: Bursztyn, Agat, Opal i Szafir (dedykowany dla B2B).

Aby zaktualizować szablon należy w panelu administracyjnym e-Sklepu przejść do sekcji Wygląd Sklepu/Gotowe szablony Comarch, w której znajdują się najnowsze wersje szablonów dostępne do zainstalowania. Z wyświetlonej listy należy wybrać szablon, który ma zostać wgrany do e-Sklepu. W tym celu wybierz przycisk Chcę pobrać i zainstalować szablon.

Następnie wyświetli się nowe okno, w którym należy:

  • Wybrać tzw. slot, który zostanie nadpisany nowym (aktualnym) szablonem. W każdym e-Sklepie dostępne są 4 miejsca na wgranie szablonu, spośród których jeden szablon oznacza się jako aktywny i domyślny.
  • Określić, czy wgrywany szablon ma podmienić istniejące bannery. Gdy parametr zostanie zaznaczony, wówczas wszystkie bannery zapisane na danym slocie zostaną usunięte i zastąpione bannerami z importowanego szablonu. Jeżeli w nadpisywanym szablonie znajdują się bannery oraz lookbooki, które mają nadal wyświetlać się w e-Sklepie, należy wskazany parametr zostawić odznaczony. Gdy parametr nie zostanie zaznaczony, wówczas dotychczasowe bannery i lookbooki nie zostaną usunięte.
  • Zaimportować szablon do e-Sklepu.
    Wskazówka
    Import szablonu jest operacją nieodwracalną i spowoduje nadpisanie dotychczasowego szablonu. W przypadku, gdy szablon był modyfikowany (dokonywano zmian w kodzie HTML) jego aktualizacja spowoduje, iż zmiany nie zostaną przeniesione. Warto wykonać eksport posiadanego szablonu do pliku w celu zapisania oraz posiadania wglądu to wprowadzanych modyfikacji. Jeżeli istnieje taka konieczność należy ponownie dokonać samodzielnej edycji szablonu

Aby nowy szablon pojawił się w e-Sklepie należy upewnić się, czy jest on aktywny oraz ustawiony jako domyślny. W sekcji Wygląd sklepu/Ustawienia/Edytuj ustawienia zaawansowane w zakładce Szablon znajdują się odpowiedzialne za to parametry, które powinny być zaznaczone.

Wszelkie zmiany należy zapisać, a następnie opublikować.

Uwaga
Jeżeli szablon nie zostanie opublikowany, wówczas nie pojawi się on w e-Sklepie.

Instrukcja aktualizacji szablonu Topaz (dostępnego w Kreatorze Wyglądu)

Aby zaktualizować szablon Topaz należy skorzystać z aktualnej wersji Kreatora Wyglądu, do którego odnośnik znajduje się w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Wygląd sklepu/Kreator wyglądu. Istnieją dwie możliwości aktualizacji szablonu Topaz:

  • Wygenerowanie nowego szablonu w Kreatorze Wyglądu oraz wgranie go do e-Sklepu.
  • Import posiadanego szablonu do Kreatora wyglądu oraz ponowne wygenerowanie go w najnowszej wersji.

Wyeksportowany z Kreatora Wyglądu szablon należy wgrać do e-Sklepu. W panelu administracyjnym e-Sklepu, w sekcji Wygląd sklepu znajduje się bezpośredni odnośnik do importu szablonu z Kreatora wyglądu.

Podczas dokonywania modyfikacji w szablonie Topaz zachęcamy do skorzystania z artykułu: Szablon Topaz – podstawowe informacje.

Wskazówka
Pamiętaj o zapisaniu szablonu oraz opublikowaniu go w e-Sklepie. Zmiany wprowadzone w ustawieniach zostaną zsynchronizowane do sklepu po 10 minutach.

Czy ten artykuł był pomocny?