Paylane

PayLane – podstawowe informacje

System płatności internetowych PayLane obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w e-Sklepie.

Do zintegrowania sklepu z systemem PayLane konieczne jest zawarcie umowy z serwisem.

Adres serwisu: merchant.paylane.com

PayLane w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest PayLane, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ PayLane.

Uwaga
Od wersji 2021.2. e-Sklepu korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności w różnych językach (jeśli aktywowane są inne języki w menu Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ogólne), dodać opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby wprowadzone zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja płatności

Nazwy pól w konfiguracji płatności PayLane w panelu administracyjnym sklepu dostosowane są do nazw po stronie serwisu.

W poniższej sekcji można uzupełnić wymagane dane, takie jak:

  • login API
  • hasło API
  • Merchant ID – identyfikator klienta
  • Publiczny klucz API
  • Hash salt

W sekcji znajdują się również adres serwisu płatności i adres raportów.

Od wersji 2020.3 w sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostały ukryte pola Hasło API oraz Hash salt. Pola wyświetlają się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło API lub Hash salt. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.

Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.

Wskazówka
Zwróć uwagę na nowy adres raportów, unikalny dla tej płatności.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?