Opiekun towaru

Wstęp

W Comarch e-Sklep (w wersjach Standard, Enterprise, B2B) udostępniona jest funkcja opiekuna towaru prezentowanego w sklepie. Została ona wdrożona w standardowej wersji szablonu Szafir. Opiekun przypisany do towaru może mieć udostępnione: imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz zdjęcie.

Konfiguracja w systemie ERP Optima

W systemie Comarch ERP Optima na karcie towaru na zakładce e-Sklep w polu Operator należy wskazać opiekuna danego towaru. Do Comarch e-Sklep wysyłane są: imię, nazwisko, telefon oraz mail operatora wybranego jako opiekun:

Dodatkowo, na liście towarów w systemie ERP w operacjach seryjnych Zmiana parametrów Comarch e-Sklep istnieje możliwość seryjnego przypisania operatorów jako opiekunów do kart towarowych.

W celu zaprezentowania opiekuna w szablonie Szafir należy w panelu administracyjnym e-Sklepu: Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu w sekcji Opiekun towaru dla parametru Prezentuj w sklepie opiekuna towaru zaznaczyć parametr Tak lub Tylko dla zalogowanych (Domyślnie zaznaczony jest parametr Tak).

Dodatkowo podczas konfiguracji ustawień można ustalić, czy prezentowana nazwa opiekuna ma się wyświetlać jako Imię czy Imię i nazwisko (domyślnie zaznaczony jest parametr Imię i nazwisko), a także, czy pokazać numer telefonu opiekuna (możliwe opcje: TakNieTylko dla zalogowanych. Domyślnie zaznaczony jest parametr Nie.).

Wprowadzone zmiany należy zapisać i opublikować.

Wskazówka
Zdjęcie opiekuna nie może być większe niż 51 KB.

Konfiguracja w systemie ERP XL

W systemie Comarch ERP XL jest możliwe przesyłanie do Comarch e-Sklep opiekunów klienta i menadżerów produktu. W Comarch ERP XL opiekunami i menadżerami są pracownicy i na tej podstawie będą wysyłani opiekunowie do e-Sklepu. Aby opiekun (pracownik) został przesłany do e-Sklepu dodano na karcie pracownika parametr Wysyłaj do e-Sklep.

Na podstawie listy pracowników, dla których zaznaczono parametr jw. tworzona jest lista opiekunów wysyłanych do e-Sklepu. Dane opiekunów takie jak imię i nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail pobierane są z karty pracownika. Wysyłane są też zdjęcia opiekunów na podstawie załącznika typu obraz. Jeśli do karty pracownika podpięto więcej niż jedno zdjęcie wówczas wysyłane jest pierwsze z nich.

Dane opiekuna kontrahenta przesyłane są na podstawie opiekuna czasowego zapisanego na zakładce [Handlowe].

Informacja o menadżerze zapisywana jest standardowo na karcie towaru na zakładce [Inne]. Na podstawie tego ustawienia przesyłany jest menadżer produktu do e-Sklepu.

Prezentacja opiekuna w Panelu administracyjnym

Lista towarów

Na zakładce Towary/ Lista towarów masz możliwość dodania nowej kolumny Opiekun towaru. Kolumna zawiera informacje: Imię i Nazwisko opiekuna, jeżeli nie został on przypisany do towaru miejsce w kolumnie będzie puste.

Szczegóły towaru

Szczegółowe informacje o opiekunie widnieją także na szczegółach towaru na zakładce Szczegóły towaru w dedykowanej sekcji Opiekun towaru. W przypadku, gdy towar nie posiada określonego opiekuna, wówczas sekcja Opiekun towaru na szczegółach nie będzie wyświetlana.

Prezentacja opiekuna w e-Sklepie

W e-Sklepie w standardowym szablonie Szafir opiekun będzie widoczny na szczegółach danego towaru. Domyślnie jest to fotografia oraz imię i nazwisko opiekuna. W zależności od konfiguracji, na szczegółach towaru może się wyświetlać tylko imię opiekuna lub dodatkowo numer telefonu.

Wiadomość do opiekuna towaru

Z poziomu sklepu umożliwiono wysyłanie wiadomości: zapytanie o towar oraz potwierdzenie złożonego zapytania (dla opcji Zapytaj o cenę towaru) do opiekuna towaru. W panelu administracyjnym dla wiadomości Zapytanie o towar oraz Potwierdzenie złożonego zapytania został dodany parametr umożliwiający wysłanie wiadomości do opiekuna. W momencie, w którym kontrahent wyśle zapytanie w e-Sklepie opiekun otrzyma odpowiednią wiadomość.

Aby skonfigurować wysłanie wiadomości do opiekuna należy przejść do panelu administracyjnego na zakładkę: Ustawienia/ Treści/ Email i SMS, a następnie do edycji wiadomości Zapytanie o towar. Potem należy kliknąć w obszar Do, po jego rozwinięciu pojawi się dodatkowy parametr Opiekuna towaru, który należy zaznaczyć, aby wiadomość od kontrahenta została wysłana również do opiekuna.

Czy ten artykuł był pomocny?