Opiekun towaru

Wstęp

Od wersji 2019.6 w Comarch e-Sklepie (w wersjach Standard, Enterprise, B2B) udostępniono funkcję opiekuna towaru prezentowanego w e-Sklepie.. Została ona wdrożona w standardowej wersji szablonu Szafir. Opiekun przypisany do towaru może mieć udostępnione: imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz zdjęcie.

Uwaga
Obecnie funkcja jest obsługiwana przez Comarch ERP Optima (od wersji 2020.5.1).

Konfiguracja

W systemie Comarch ERP Optima na karcie towaru na zakładce e-Sklep w polu Operator należy wskazać opiekuna danego towaru. Do Comarch e-Sklep wysyłane są: imię, nazwisko, telefon oraz mail operatora wybranego jako opiekun:

Dodatkowo, na liście towarów w systemie ERP w operacjach seryjnych Zmiana parametrów Comarch e-Sklep istnieje możliwość seryjnego przypisania operatorów jako opiekunów do kart towarowych.

W celu zaprezentowania opiekuna w szablonie Szafir należy w panelu administracyjnym e-Sklepu: Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu w sekcji Opiekun towaru dla parametru Prezentuj w sklepie opiekuna towaru zaznaczyć parametr Tak lub Tylko dla zalogowanych (Domyślnie zaznaczony jest parametr Tak).

Dodatkowo podczas konfiguracji ustawień można ustalić, czy prezentowana nazwa opiekuna ma się wyświetlać jako Imię czy Imię i nazwisko (domyślnie zaznaczony jest parametr Imię i nazwisko), a także, czy pokazać numer telefonu opiekuna (możliwe opcje: TakNieTylko dla zalogowanych. Domyślnie zaznaczony jest parametr Nie.).

Wprowadzone zmiany należy zapisać i opublikować.

Wskazówka
Zdjęcie opiekuna nie może być większe niż 51 KB.

Prezentacja opiekuna w e-Sklepie

W e-Sklepie w standardowym szablonie Szafir opiekun będzie widoczny na szczegółach danego towaru. Domyślnie jest to fotografia oraz imię i nazwisko opiekuna. W zależności od konfiguracji, na szczegółach towaru może się wyświetlać tylko imię opiekuna lub dodatkowo numer telefonu.

Wiadomość do opiekuna towaru

Od wersji 2019.6 w e-Sklepie umożliwiono wysyłanie wiadomości: zapytanie o towar oraz potwierdzenie złożonego zapytania (dla opcji Zapytaj o cenę towaru) do opiekuna towaru. W panelu administracyjnym dla wiadomości Zapytanie o towar oraz Potwierdzenie złożonego zapytania został dodany parametr umożliwiający wysłanie wiadomości do opiekuna. W momencie, w którym kontrahent wyśle zapytanie w e-Sklepie opiekun otrzyma odpowiednią wiadomość.

Aby skonfigurować wysłanie wiadomości do opiekuna należy przejść do panelu administracyjnego na zakładkę: Ustawienia/ Treści/ Email i SMS, a następnie do edycji wiadomości Potwierdzenie złożonego zapytania lub Zapytanie o towar. Potem należy kliknąć w obszar Do, po jego rozwinięciu pojawi się dodatkowy parametr Opiekuna towaru, który należy zaznaczyć, aby wiadomość od kontrahenta została wysłana również do opiekuna.

Czy ten artykuł był pomocny?