Limit kredytu i limit przeterminowanych płatności

W szablonie Szafir w profilu klienta zalogowanym użytkownikom można wyświetlić przysługujący im limit kredytu oraz limit przeterminowanych płatności. Dzięki temu klienci na bieżąco mogą śledzić stan swoich zobowiązań wobec sprzedawcy. Dodatkowo, po przekroczeniu określonego na jego karcie w systemie ERP limitu, właściciel sklepu może ograniczyć sprzedaż płatnościami odroczonymi (przelew) dla danego klienta. Wówczas kontrahenci mogą zamawiać z wykorzystaniem nieodroczonych form płatności (gotówka, płatności online).

Aby limity płatności były widoczne w Strefie klienta musisz:

 • ustawić limity kredytu i przeterminowanych płatności w systemie ERP na karcie kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy,
 • w konfiguracji e-Sklepu na poziomie systemu ERP wskazać sposób kontroli limitu płatności,
 • mieć Comarch e-Sklep w wersji B2B,
 • włączyć aktualną wersję szablonu Szafir,
 • skonfigurować usługę Comarch e-Sklep Sync,
 • w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Kontrahenci włączyć parametr Limit kredytu/ płatności:

Konfiguracja limitu w Comarch ERP Optima

W systemie Comarch ERP Optima limit kredytu oraz limit przeterminowanych płatności możesz ustawić w menu Ogólne/ Kontrahenci, po wejściu w szczegóły kontrahenta na zakładce Handlowe w sekcji Warunki handlowe.

Jeżeli pole Limit kredytu jest zaznaczone, możesz wprowadzić kwotową wartość maksymalnego kredytu udzielanego kontrahentowi. Jeśli kontrahent korzysta z limitu kredytowego, wówczas pole Limit wykorzystany zawiera informację o aktualnym zadłużeniu kontrahenta.

Zaznaczenie parametru Limit przeterminowanych płatności pozwala wprowadzić maksymalną kwotę przeterminowanych płatności, do wysokości której pozwalasz kontrahentowi na zakupy u siebie. Dzięki temu masz kontrolę nad zadłużeniem danego kontrahenta.

Aby ustawione dla poszczególnych kontrahentów limity były weryfikowane podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep B2B, w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Sklep na zakładce Dodatkowe musisz określić zakres kontroli limitu płatności.

Do wyboru dostępne są opcje:

 • brak – po przekroczeniu limitu nie będzie podejmowana żadna akcja w Comarch e-Sklep B2B,
 • ostrzeżenie – w momencie składania zamówienia pojawi się ostrzeżenie o przekroczeniu limitu,
 • blokada – po przekroczeniu limitu kontrahent będzie miał zablokowaną możliwość złożenia zamówienia w Comarch e-Sklep B2B.

Konfiguracja limitu w Comarch ERP XL

W systemie ERP XL limit kredytu możesz ustawić w module Administrator oddziałów w menu Ogólne/ Kontrahenci, po wejściu na szczegóły karty kontrahenta na zakładce Limity kredytowe.

W sekcji Limity kredytowe można przyznać kontrahentowi konkretną kwotę limitu wraz z datą obowiązywania. Po kliknięciu w zielony plus otworzy się okienko, w którym możesz wprowadzić maksymalną kwotę kredytu jaką udzielasz danemu kontrahentowi.

Wskazówka
Limit kredytowy jest prezentowany z uwzględnieniem poniższych parametrów, jeśli są włączone w systemie Comarch ERP XL:
 • Czy uwzględniać rezerwacje,
 • Czy uwzględniać w wykorzystanym limicie kontrahenta, płatności które powstały do dokumentów.

W celu weryfikowania ustawionego limitu kredytowego dla wybranych kontrahentów podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep należy w systemie ERP XL w module Administrator oddziałów w menu Ogólne/ Oddziały, na szczegółach oddziału synchronizowanego ze sklepem, w zakładce Eksport określić rodzaj kontroli limitu.

Do wyboru dostępne są opcje:

 • Zezwalaj – w przypadku przekroczeniu limitu kredytowego kontrahenci nadal będą mogli składać zamówienia w Comarch e-Sklep,
 • Ostrzegaj – podczas składania zamówienia pojawi się informacja o przekroczeniu limitu kredytowego,
 • Blokuj – po przekroczeniu limitu kredytowego kontrahent będzie miał zablokowaną możliwość złożenia zamówienia w Comarch e-Sklep.

Limit płatności w Comarch e-Sklep B2B

Jeżeli zostały spełnione warunki określone we wstępnie tego artykułu, klient po zalogowaniu na swoje konto w e-Sklepie, może w Strefie klienta sprawdzić dostępny limit kredytu oraz limit przeterminowanych płatności.

Dodatkowo, od wersji 2020.3 w szablonie Szafir dla zalogowanych klientów (o typie firma) w nagłówku strony prezentowane są (jeżeli są większe od 0) następujące informacje o:

 • przyznanym limicie kredytowym – kwota limitu kredytu ustalona dla kontrahenta w systemie ERP,
 • pozostałym do wykorzystania limicie – kwota limitu kredytu, który pozostał do wykorzystania przez kontrahenta. Dotychczas wyświetlany był wyłącznie po wejściu do Strefy Klienta, pod menu.
 • płatnościach przeterminowanych – kwota przeterminowanych zamówień z odroczoną formą płatności:

W starszych wersjach szablonu Szafir informacje o limitach wyświetlane były wyłącznie po wejściu do Strefy Klienta, pod menu.

Skonfigurowane w systemie ERP limity są kontrolowane podczas składania zamówienia z formą płatności o typie przelew. W zależności od ustawień w konfiguracji systemu ERP kontrahent jest ostrzegany o przekroczeniu limitu lub składanie zamówień może zostać zablokowane.

Czy ten artykuł był pomocny?