Faktury elektroniczne

Faktura elektroniczna (e-faktura) jest elektronicznym odpowiednikiem faktury papierowej. Uruchomienie e-faktury pozwala na szybsze oraz bezpieczniejsze dostarczenie faktury za usługę Comarch e-Sklep i jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska naturalnego. W panelu administracyjnym masz dostęp do faktur archiwalnych i ewentualną informację o przekroczonym terminie płatności.

Jak włączyć fakturę elektroniczną?

Aby skorzystać z możliwości pobierania faktur elektronicznych z poziomu panelu administracyjnego sklepu należy w obszarze Mój profil/ Faktury elektroniczne/ zakładka Konfiguracja zweryfikować swoje dane, a następnie wskazać adres e-mail, na który będą przychodzić powiadomienia o nowych fakturach. Konfigurację należy zatwierdzić przyciskiem Włącz e-faktury teraz.

Gdzie sprawdzić e-fakturę?

Po zaakceptowaniu otrzymywania faktur elektronicznych lista faktur za Comarch e-Sklep znajduje się  w:
  • Panelu administracyjnym/ Mój profil/ Faktury elektroniczne, oraz na
  • Indywidualnych Stronach Klientów/ Partnerów w sekcji Moje dane/ Faktury elektroniczne.
Faktury przeterminowane posiadają stosowny komunikat w kolumnie Termin płatności informujący o liczbie dni po upływie terminu płatności.

Uwaga
W przypadku zablokowania usług klient może pobrać e-fakturę wyłącznie na Indywidualnych Stronach Klientów/ Partnerów. Usługa nie będzie odblokowywana celem pobrania faktur.

Informacja o zablokowaniu usług pojawia się na oknie logowania do nowego panelu administracyjnego.

 

Powiadomienie o wystawionej fakturze

Powiadomienie o wystawionej fakturze wysyłane jest na adres e-mail zdefiniowany w trakcie akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych (czytaj punkt 1 powyższego artykułu).

Istnieje możliwość zmiany adresu e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o wystawieniu nowej faktury. W sekcji Mój profil/ Faktury elektroniczne nad listą faktur znajduje się przycisk do zmiany zdefiniowanego adresu e-mail.

Czy ten artykuł był pomocny?