Konfigurator towaru

Wstęp

Konfigurator produktów powstał z myślą o firmach produkcyjnych, które w e-Sklepie internetowym chcą sprzedawać produkty na indywidualne zamówienie, uzależnione od ustalonych kryteriów. W celu odpowiedzi na potrzeby użytkowników e-Sklepu związane z obsługą tego rodzaju zamówień  w Comarch e-Sklep został przygotowany mechanizm, za pomocą którego można we własnym zakresie zaimplementować funkcję umożliwiającą, na podstawie parametrów podanych przez obsługę sklepu, dodanie do koszyka spersonalizowanego towaru (towarów) z ceną wyliczoną poza sklepem („na zewnątrz”).

W ten sposób Klienci e-Sklepu w wersji B2B będą mogli w łatwy sposób składać indywidualne zamówienia poprzez przejrzystą prezentację oferty z wieloma kryteriami wyboru, które mogą być dowolnie łączone. Niewątpliwą korzyścią z tego rozwiązania jest również optymalizacja procesu sprzedaży. Klient samodzielnie personalizuje towar według ustalonych parametrów i nie wymaga obsługi sprzedawcy. Dzięki temu do e-Sklepu trafia gotowe do realizacji zamówienie.

Wskazówka
Implementacja konfiguratora towarów przeznaczona jest dla użytkowników zaawansowanych i przy jej konfiguracji niezbędna jest wiedza programistyczna.
Uwaga
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować.

Podstawowe różnice między konfiguratorem produktu a towarem zgrupowanym (tzw. fantomem) zostały przedstawione w tym artykule.

Kto może używać tej opcji

Aby korzystać z mechanizmu dodawania towaru do koszyka z ceną wyliczoną poza e-Sklepem niezbędne jest:

 • posiadanie Comarch e-Sklep B2B w wersji co najmniej 2020.3;
 • zainstalowanie dodatku Comarch e-Sklep Sync w wersji co najmniej 2020.3 i włączenie go w panelu e-Sklepu;
 • włączenie w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync opcji Konfigurator towarów;
 • oznaczenie w paneli administracyjnym na towarze, że jest to towar konfigurowalny,
 • zaimplementowanie w usłudze Comarch e-Sklep Sync mechanizmu z obsługą kryteriów wyboru towaru (dodanie nowego workera);
 • zmodyfikowanie standardowego szablonu Szafir (lub własnego szablonu wyglądu e-Sklepu), tak, by w przypadku towaru konfigurowalnego, wyświetlać opcje wyboru i odpowiednią cenę.

W efekcie wprowadzonych zmian Klient będzie miał możliwość dodania do koszyka pozycji z ceną wyliczoną poza e-Sklepem na podstawie określonych przez obsługę sklepu kryteriów. W zależności od sposobu implementacji, mechanizm konfiguratora produktu pozwala na:

 • dodanie do koszyka jednej pozycji towarowej, gdzie w jej szczegółach będą wszystkie informacje o wybranych przez Klienta parametrach. Przykład użycia został przedstawiony poniżej;
 • dodanie do koszyka kilku pozycji towarowych, które łącznie spełniają parametry zamówienia złożonego przez Klienta.

Przykład użycia

Poniżej przedstawiono przykład wykorzystania opcji konfiguratora towarów w integracji e-Sklepu z Comarch ERP Optima. Jest to najprostszy przypadek, kiedy do jednego towaru przypisujemy różne konfigurowalne elementy (w tym przykładzie w postaci atrybutów). Po stworzeniu w e-Sklepie indywidualnego projektu produktu, Klient w koszyku będzie miał widoczną jedną pozycję z ceną wyliczoną poza e-Sklepem (w naszym przykładzie jest ona pobrana bezpośrednio z pliku XML, który jest dodany do karty towaru w systemie ERP).

Pobierz plik ze zmianami (dotyczą wersji 2020.4) niezbędnymi do implementacji poniższego przykładu.

 1. W systemie Comarch ERP Optima przygotuj kartotekę towaru, który po przesłaniu do e-Sklepu będzie mógł być indywidualnie skonfigurowany przez Klienta podczas zakupu.
 2. W panelu administracyjnym e-Sklepu w wersji B2B na szczegółach tego towaru zaznacz, że towar jest konfigurowalny, a następnie zmiany w ustawieniach towaru opublikuj (przycisk w górnym prawym rogu).
 3. Do danego towaru w systemie ERP przypisz elementy konfigurowalne w postaci atrybutów o typie lista. Na liście dla każdego atrybutu dodaj wartości czyli warianty elementów, które klient może wybrać podczas zakupu. Do towaru konfigurowalnego można dodać dowolną ilość atrybutów z dowolną ilością wariantów. Ważne, żeby na towarze nie wskazywać konkretnych wartości (kolumna Wartość musi pozostać pusta), a wszystkie atrybuty były udostępnione do Comarch e-Sklep:

4. Przygotuj plik XML o odpowiedniej strukturze (do pobrania powyżej) , w którym wskażesz ceny netto, VAT oraz ceny brutto poszczególnych wariantów w konfigurowalnych elementach towaru:

5. Przygotowany plik dodaj do karty towaru w systemie ERP na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki. Dane o cenach zostaną pobrane z pliku XML przez usługę Comarch e-Sklep Sync, dlatego nie należy pliku XML udostępniać do e-Sklepu:

6. Do karty towaru konfigurowalnego w systemie ERP dodaj zdjęcie i udostępnij je do e-Sklepu (patrz: zrzut powyżej). Będzie ono wyświetlone na szczegółach produktu konfigurowalnego jako główne zdjęcie dla domyślnych wariantów towaru.

7. Zmodyfikuj usługę Comarch e-Sklep Sync. W tym celu w pliku configWorkers.json dodaj nowy worker według instrukcji, który będzie wyliczał ostateczną cenę indywidualnego produktu w oparciu o ceny poszczególnych jego elementów. Przykład workera wraz z modyfikacjami usługi Comarch e-Sklep Sync dostępny do pobrania powyżej.

8. Wprowadź zmiany w szablonie Szafir według instrukcji udostępnionej powyżej. Po przeprowadzeniu modyfikacji zapisz je, a następnie opublikuj.

9. Wykonaj synchronizację danych z systemu ERP. Wówczas do e-Sklepu zostaną przesłane dane o konfigurowalnych elementach towaru. Usługa Comarch e-Sklep Sync pobierze z pliku XML informację o cenach poszczególnych składowych produktu.

10. Powyższa instrukcja pozwala na przygotowanie na szczegółach produktu w szablonie Szafir w sklepie w wersji B2B następującego towaru konfigurowalnego. Podczas zakupu, Klient może samodzielnie dopasować warianty elementów, które są udostępnione przez sprzedawcę do samodzielnej konfiguracji:

Po wybraniu dostępnych opcji, należy kliknąć w Zapisz – wówczas usługa Comarch e-Sklep Sync pobierze z pliku XML (przypisanego do towaru w pkt. 4) informację o cenach poszczególnych składowych produktu i na tej podstawie zostanie wyliczona cena indywidualnego projektu Klienta. Obok ceny pojawi się opcja dodania towaru do koszyka. W koszyku będzie widoczna jedna pozycja wraz z informacją o wybranych elementach oraz całkowita cena produktu:

11. Sprzedawca w panelu administracyjnym na szczegółach zamówienia będzie miał widoczną również jedną pozycję towarową wraz z elementami wybranymi przez Klienta. Po synchronizacji do Comarch ERP Optima, na Rezerwacji Odbiorcy na szczegółach pozycji (po użyciu przycisku lupki) będzie dostępna informacja o szczegółach projektu Klienta:

Przenosi się ona również na dokumenty powiązane (Wydania zewnętrzne, Faktury Sprzedaży), co ułatwia szybką realizację indywidualnego zamówienia pochodzącego z e-Sklepu.

Wskazówka
Podczas minifikacji plików js może dojść do sytuacji, gdzie otrzymamy błąd informujący o zbyt dużym rozmiarze pliku. W takiej sytuacji proponujemy dodać plik init-ui3.js. Do tego pliku należy przekleić cały kod, który został dodany do init-ui2.js. Następnie na końcu pliku _layout.html proszę znaleźć następującą linijkę: <script src="js/init-ui2.js?v={{ lqTS }}"></script> Bezpośrednio pod tą linijką proszę wkleić następujący kod:<script src="js/init-ui3.js?v={{ lqTS }}"></script>  

Więcej informacji

Przykład konfiguratora produktu – zobacz >>

Kod źródłowy przykładu – pobierz >>

Więcej informacji na temat konfiguracji usługi Sync można znaleźć w artykule Comarch e-Sklep Sync.

Czy ten artykuł był pomocny?