Przekierowania HTTP 301

HTTP 301

Mechanizm służy do przekierowań z nieistniejących oraz istniejących adresów URL. Zdefiniowane przekierowania zwracają typ 301. Ma on na celu przekierowanie odwiedzających z jednego adresu URL na drugi. Najczęściej stosuje się go w przypadku, kiedy jedna ze stron została usunięta i chcemy skierować osoby w inne miejsce w naszej witrynie. Bez jego zastosowania, użytkownicy odwiedzający usuniętą stronę zostaną przeniesieni na witrynę 404.

Obszar jest dostępny w menu Pozycjonowanie / HTTP 301.

Jak dodać przekierowanie?

Jeżeli chcemy, aby nasze dodane przekierowania działały, na zakładce Pozycjonowanie / HTTP 301 musimy włączyć  parametr Przekierowanie.

W celu utworzenia przekierowania należy użyć przycisku Dodaj, a następnie uzupełnić odpowiednie pola na formularzu:

  • Typ przekierowania – wewnątrz sklepu lub na adres zewnętrzny,
  • Poprzedni adres URL – nieistniejący element sklepu z którego ma zostać wykonane przekierowanie,
  • Aktualny adres URL – element istniejący w sklepie na który ma zostać wykonane przekierowanie,
  • Adresy URL zapisane jako wyrażenia regularne (regex) – zaznacz ten parametr , jeżeli mają być używane wyrażenia regularne.
  • Data ważności – okres obowiązywania przekierowania.

Wskazówka
Na liście,  w kolumnie Liczba przekierowań z ostatnich dni, Istnieje możliwość sprawdzenia, ile razy przekierowanie zostało użyte w ostatnim czasie (30/60/90 dni).

Wprowadzone ustawienia należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

Wskazówka
Utworzone przekierowanie domyślnie jest ważne 180 dni od momentu zapisu przekierowania. Maksymalny okres przekierowania 301 wynosi 1000 dni.

Dodatkowo administrator ma możliwość ustawienia daty ważności linków podczas edycji przekierowania oraz z listy (za pomocą operacji seryjnej dostępnej po zaznaczeniu przekierowań). Należy pamiętać, że podczas edycji przekierowania data ważności jest zawsze aktualizowana.

Przekierowanie można zablokować albo usunąć z poziomu listy, korzystając z operacji seryjnych dostępnych po zaznaczeniu przekierowania. W Comarch e-Sklep istnieje możliwość zbiorczego usuwania przekierowań HTTP 301. Opcja seryjnego kasowania dostępna jest na liście przekierowań, po uprzednim zaznaczeniu pozycji do usunięcia.

Przekierowania automatyczne

Istnieje możliwość włączenia przekierowań automatycznych. W tym celu należy zaznaczyć parametr Wykonuj przekierowania 301, gdy adres strony się zmienił i zapisać używając przycisku włącz.

Automatyczne przekierowania 301 występują w następujących przypadkach:

  • Zmieniono nazwę (link) strony. Nie dotyczy strony pełniącej funkcję Zamówienia,
  • Zmieniono nazwę (link) kategorii,
  • Zmieniono nazwę (link) towaru.

Przyklad
Przykłady przekierowań zapisanych jako wyrażenia regularne (regex):

Przykład 1. Wszystkie strony, zaczynające się od członu „produkty/” przekieruj na ten sam adres zaczynający się od „towary/”

Wyrażenie: poprzedni adres URL -> produkty/(.*) , aktualny adres URL -> towary/{0}

Przykład zastosowania:

www.domena.pl/produkty/towar,2,3,12 zostanie przekierowana na: www.domena.pl/towary/towar,2,3,12

Przykład 2. Wszystkie strony, które kończą się na „.html” przekieruj na stronę z mapą serwisu

Wyrażenie: poprzedni adres URL -> .*\.html , aktualny adres URL -> /mapa-strony,12

Przykład zastosowania:

www.domena.pl/o-firmie.html zostanie przekierowana na: www.domena.pl/mapa-strony,12

Przykład 3. Wszystkie strony, które zawierają wyraz ’rekin’ przekieruj na stronę o tym samym adresie, przy czym zamień słowo ’rekin’ na ’wieloryb’

Wyrażenie: poprzedni adres URL ->  (.*)(rekin)(.*) , aktualny adres URL -> {0}wieloryb{2}

Przykład zastosowania:

www.domena.pl/strona-o-rekinach.html zostanie przekierowana na: www.domena.pl/strona-o-wielorybach.html

Eksport przekierowań do pliku

Listę przekierowań można wyeksportować do pliku w formacie XML przy użyciu przycisku Eksport do pliku, w zakładce Pozycjonowanie/HTTP 301.

Import przekierowań z pliku

Listę przekierowań można importować z pliku w formacie XML przy użyciu przycisku Import z pliku XML, w zakładce Pozycjonowanie/HTTP 301.

Więcej o adresach URL przeczytasz w artykule Przyjazne linki

Więcej Informacji

Tworząc przekierowania zapisane jako wyrażenia regularne (regex) należy korzystać z wymagań .NET

Czy ten artykuł był pomocny?