Przekierowania HTTP 301

HTTP 301

Mechanizm służy do przekierowań z nieistniejących oraz istniejących adresów URL. Zdefiniowane przekierowania zwracają typ 301. Ma on na celu przekierowanie odwiedzających z jednego adresu URL na drugi. Najczęściej stosuje się go w przypadku, kiedy jedna ze stron została usunięta i chcemy skierować osoby w inne miejsce w naszej witrynie. Bez jego zastosowania, użytkownicy odwiedzający usuniętą stronę zostaną przeniesieni na witrynę 404.

Obszar jest dostępny w menu Pozycjonowanie / HTTP 301.

Jak dodać przekierowanie?

Jeżeli chcemy, aby nasze dodane przekierowania działały, na zakładce Pozycjonowanie / HTTP 301 musimy włączyć  parametr Aktywne przekierowania (ustawienia pojawia się po dodaniu pierwszego przekierowania).

W celu utworzenia przekierowania należy użyć przycisku Dodaj przekierowania, a następnie uzupełnić odpowiednie pola na formularzu:

  • Typ przekierowania – wewnątrz sklepu lub na adres zewnętrzny,
  • Poprzedni adres URL – nieistniejący element sklepu z którego ma zostać wykonane przekierowanie,
  • Nowy adres URL – element istniejący w sklepie na który ma zostać wykonane przekierowanie,
  • Adresy URL zapisane jako wyrażenia regularne (regex) – zaznacz ten parametr , jeżeli mają być używane wyrażenia regularne.
  • Data ważności – okres obowiązywania przekierowania.

Wskazówka
Na liście,  w kolumnie Liczba przekierowań z ostatnich dni, Istnieje możliwość sprawdzenia, ile razy przekierowanie zostało użyte w ostatnim czasie (30/60/90 dni).

Wprowadzone ustawienia należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Dodatkowo administrator ma możliwość ustawienia daty ważności linków podczas edycji przekierowania oraz z listy (za pomocą operacji seryjnej dostępnej po zaznaczeniu przekierowań). Należy pamiętać, że podczas edycji przekierowania data ważności jest zawsze aktualizowana.

Przekierowanie można zablokować albo usunąć z poziomu listy, korzystając z operacji seryjnych dostępnych po zaznaczeniu przekierowania. W Comarch e-Sklep istnieje możliwość zbiorczego usuwania przekierowań HTTP 301. Opcja seryjnego kasowania dostępna jest na liście przekierowań, po uprzednim zaznaczeniu pozycji do usunięcia.

Przekierowania automatyczne

Istnieje możliwość włączenia przekierowań automatycznych. W tym celu należy zaznaczyć parametr Wykonuj przekierowania , gdy adres strony się zmienił i zapisać używając przycisku Zapisz.

Automatyczne przekierowania 301 występują w następujących przypadkach:

  • Zmieniono nazwę (link) strony. Nie dotyczy strony pełniącej funkcję Zamówienia,
  • Zmieniono nazwę (link) kategorii,
  • Zmieniono nazwę (link) towaru.

Przyklad
Przykłady przekierowań zapisanych jako wyrażenia regularne (regex):

Przykład 1. Wszystkie strony, zaczynające się od członu „produkty/” przekieruj na ten sam adres zaczynający się od „towary/”

Wyrażenie: poprzedni adres URL -> produkty/(.*) , aktualny adres URL -> towary/{0}

Przykład zastosowania:

www.domena.pl/produkty/towar,2,3,12 zostanie przekierowana na: www.domena.pl/towary/towar,2,3,12

Przykład 2. Wszystkie strony, które kończą się na „.html” przekieruj na stronę z mapą serwisu

Wyrażenie: poprzedni adres URL -> .*\.html , aktualny adres URL -> /mapa-strony,12

Przykład zastosowania:

www.domena.pl/o-firmie.html zostanie przekierowana na: www.domena.pl/mapa-strony,12

Przykład 3. Wszystkie strony, które zawierają wyraz ’rekin’ przekieruj na stronę o tym samym adresie, przy czym zamień słowo ’rekin’ na ’wieloryb’

Wyrażenie: poprzedni adres URL ->  (.*)(rekin)(.*) , aktualny adres URL -> {0}wieloryb{2}

Przykład zastosowania:

www.domena.pl/strona-o-rekinach.html zostanie przekierowana na: www.domena.pl/strona-o-wielorybach.html

Eksport przekierowań do pliku

Listę przekierowań można wyeksportować do pliku w formacie XML przy użyciu przycisku Eksport do pliku, w zakładce Pozycjonowanie/HTTP 301.

Import przekierowań z pliku

Listę przekierowań można importować z pliku w formacie XML przy użyciu przycisku Import z pliku XML, w zakładce Pozycjonowanie/HTTP 301.

Więcej o adresach URL przeczytasz w artykule Przyjazne linki

Więcej Informacji

Tworząc przekierowania zapisane jako wyrażenia regularne (regex) należy korzystać z wymagań .NET

Czy ten artykuł był pomocny?