Dodawanie towarów w Comarch ERP Optima

Towary, które będą widoczne w e-Sklepie zostaną wyświetlone na podstawie drzewa grup towarowych.
Grupy towarowe założysz zgodnie z instrukcją dostępną w artykule Grupy towarowe.

Uwaga
Aby grupa była widoczna w e-Sklepie musi zawierać towary.

Grupy towarowe

Przyklad

W zakładce Ogólne/Grupy na liście grup towarowych zaznacz Grupę główną i dodaj nową grupę zielonym plusem.
Wprowadź w polu Kod: MODA oraz w polu obok nazwę: Moda. Zapisz zmiany.

Na liście grup towarowych zaznacz grupę MODA i dodaj nową grupę zielonym plusem.
Wprowadź w polu Kod: ON oraz w polu obok nazwę: On. Zapisz zmiany.

Na liście widzisz teraz grupę Moda z podgrupą On. Podobnie jak grupę On dodaję grupy Ona oraz Dziecko.

W e-Sklepie, po pierwszej synchronizacji zobaczysz menu kategorii składające się z grup On, Ona, Dziecko.
Jeżeli do utworzonych grup stworzyłeś podgrupy również one pojawią się w menu e-Sklepu. Ilość poziomów zagłębienia menu wyświetlanej w e-Sklepie zależy od wybranego szablonu.

Grupa Moda w tym przykładzie jest tak zwaną podstawą drzewa kategorii, które było omówione w artykule o pierwszej integracji.

Karty towarowe

W poprzednim kroku utworzyłeś drzewo kategorii, które zostanie wysłane do e-Sklepu. W tym kroku dowiesz się jak dodać towary do utworzonych grup. Jeżeli posiadasz już swoją bazę towarową, czyli kategorie oraz towary, zobaczysz jakie niezbędne parametry należy uzupełnić aby towar był dostępny w e-Sklepie.

Nowy produkt dodaj na zakładce Ogólne/ Nowy towar – zostanie otwarta nowa pozycja cennika.
W nowej pozycji cennika na zakładce Ogólne wpisz kod towaru, nazwę towaru, ustal grupę, stawkę VAT oraz cenę w wybranym przez siebie cenniku.

Wskazówka
Cennik prezentujący cenę w e-Sklepie został wybrany podczas pierwszej integracji.

Pełna informacja na temat dodawania karty towarowej dostępna jest na stronie Formularz towaru/usługi.

Tworzenie karty towarowej  „Koszulka” :

Na zakładce Ogólne w polu Kod wpisz: KOSZULKA.
W polu Nazwa wpisz: Koszulka polo męska.
W polu Grupa wybierz grupę: ON.
W polu Stawka VAT – spr. wybierz stawkę: 23%
W sekcji Jednostka miary, opakowania ustal podstawową jednostkę: szt.
W sekcji Ceny zaznacz cennik detaliczna, w polu Cena brutto wpisz: 84,99.

Podstawy za nami, uzupełnij jeszcze kilka parametrów:

Dodaj towar do grup towarowych – Na zakładce grupy podaj kategorie w których towar ma się pojawić w e-Sklepie.

Na zakładce e-Handel wskaż grupę domyślną dla towaru – grupa domyślna również musi się znajdować w drzewie kategorii wysyłanym do e-Sklepu.

Wskazówka
Pamiętaj, aby grupy towarowe były udostępniane do e-Sklepu, czyli znajdowały się w drzewie kategorii wysyłanym do Comarch e-Sklep

W tej samej zakładce, e-Handel ustaw jeszcze kilka parametrów, dzięki którym Twoje towary będą one jeszcze bardziej atrakcyjne dla klientów.

Status dostępności – ustaw wybrany status informujący klienta o natychmiastowej wysyłce produktu lub dłuższym czasie oczekiwania.

Cena i koszt dostawy – masz do wyboru trzy opcje określenia kosztów za dostawę towarów:

  • ustawienia e-Sklepu – koszty będą wyliczane na podstawie parametrów określonych w panelu administracyjnym e-Sklepu,
  • negocjowalny koszt dostaw – koszty zostaną doliczone po ustaleniach wspólnie z klientem,
  • stały koszt dostawy – po wybraniu tej opcji, pojawi się dodatkowe okno w formularzu, w którym będziesz mógł określić cenę za dostawę,

Atrybuty czasowe – wyświetlą się na stronie sklepu przy zdjęciu towaru, informując o specjalnej ofercie,

Dodaj atrybut – jeżeli nie posiadasz jeszcze żadnego atrybutu, należy go stworzyć w Optimie: Ogólne/ Atrybuty klikając w zielony plus.

Przykładowo stworzymy atrybut typu lista.
Wprowadź Kod ROZ oraz Nazwę Rozmiar, zaznacz parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep oraz wybierz format: lista.

Następnie przejdź na zakładkę pozycje listy i wprowadź rozmiary: S, M, L, XL.
Zapisz zmiany.

Teraz możesz dodać ten atrybut do karty towarowej. Otwórz pozycję cennika, wejdź na zakładkę atrybuty i wskaż atrybut Rozmiar, a następnie wybierz wartość M.

Zapisz zmiany.

Tak dodany atrybut wyświetli się w e-Sklepie na szczegółach towaru.

Dodaj zdjęcie – ponownie przejdź na zakładkę atrybuty i w sekcji załączniki dodaj zdjęcie z dysku. Zapisz zmiany.

Wskazówka
Podczas wysyłania zdjęć do e-Sklepu w momencie synchronizacji pamiętaj o włączeniu parametru Wyślij wszystkie dane binarne.

Dodaj opis i nazwę towaru – na karcie towarowej przejdź na zakładkę e-Handel, w sekcji języki dodaj język zielonym plusem, a następnie wprowadź nazwę oraz opis towaru. Zapisz zmiany.

W podobny sposób dodaj towary do pozostałych grup towarowych. Pamiętaj, aby grupa była widoczna w e-Sklepie musi zawierać towary.

Udostępnij towar w Comarch e-Sklep

Jeżeli posiadasz poprawnie skonfigurowany Comarch e-Sklep, na karcie towarowej produktu pojawi się zakładka e-Handel. Aby towary były widoczne w sklepie internetowym należy w tej zakładce zaznaczyć parametr Udostępniaj w Comarch e‑Sklep/e-Sale dla wybranego sklepu i zapisać zmiany.
Każdy towar do e-Sklepu jest wysyłany oraz aktualizowany w momencie włączenia parametru Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale.

Wskazówka
Parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale można zaznaczyć dla wielu towarów jednocześnie przy pomocy narzędzia operacji seryjnych.

Co dalej?

Czas na ostatni krok! Wyślij utworzone towary do panelu e-Sklepu. W tym celu uruchom synchronizację, jeżeli to twoja pierwsza synchronizacja podążaj za wskazówkami.

Czy ten artykuł był pomocny?