Adres poczty elektronicznej

Adres poczty elektronicznej

Administrator sklepu może ustawiać dane konta e-mail sklepu.
Zakładka Adres poczty elektronicznej znajduje się w panelu administracyjnym, w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Adres poczty elektronicznej.

Po kliknięciu w zakładkę Konto e-mail sklepu, wyświetlają się dane konta e-mail, które można edytować. Po zakończeniu edycji, dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

g

Po wprowadzeniu zmian, można sprawdzić czy konto e-mail zostało poprawnie skonfigurowane, wysyłając wiadomość testową przy użyciu opcji Wyślij wiadomość testową. Pojawi się wówczas okno, w którym należy podać swój adres e-mail w innej domenie niż adres podany w konfiguracji i wysłać wiadomość testową przyciskiem WYŚLIJ.

v

 

Czy ten artykuł był pomocny?