Allegro (REST API)

Wstęp

Comarch e-Sklep to nie tylko sklep internetowy, ale również wygodne narzędzie do handlu w serwisie Allegro, które umożliwia wystawienie nieograniczonej ilości ofert oraz automatyczną generację zamówień. W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep można dodać nieograniczoną ilość kont allegro. W przypadku chęci korzystania z tej integracji, niezbędne jest posiadanie konta założonego na stronie allegro.pl.

Od wersji 2019.3 dostępne jest nowe REST API Allegro. Klienci korzystający ze starego API mogą w bardzo prosty sposób przełączyć się na nowy sposób wymiany danych.

W tym celu należy w panelu administracyjnym w zakładce Integracje/ Allegro w sekcji Konto Allegro kliknąć w konto z którego Państwo korzystają, a następnie pobrać Token REST API przy użyciu przycisku pobierz. Pojawi się wówczas okno z logowaniem do serwisu, w którym należy wybrać opcję Zaloguj przez Allegro. Po przekierowaniu do serwisu wystarczy zalogować się i wyrazić wymagane zgody.

Wskazówka
W związku z wyłączeniem przez serwis Allegro od 13 stycznia 2020 roku obsługi WebAPI, które spowoduje brak pobierania zamówień z Allegro do e-Sklepu, od wersji Comarch e-Sklep 2020.0 wprowadzono pełną obsługę Allegro REST API.

Konfiguracja Allegro

Ustawienia konta Allegro dostępne są w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep, w menu Integracje/ Allegro.

Możesz dodać Konto Allegro, dokonać zmiany ustawień dotyczących automatycznego tworzenia zamówień, wysyłki powiadomień e-mail, automatycznego powiązania towarów do ofert po kodzie EAN, zarządzać kontrolą stanów magazynowych w Allegro, zarządzać wznawianiem ofert, wybrać, czy karta Kontrahenta ma zostać przesłana do systemu ERP oraz zdecydować, czy ceny na ofertach Allegro mają zmieniać się automatycznie po zmianie ceny w sklepie.

 

Konto Allegro

W sekcji Integracja Allegro możesz dodać konto klikając w przycisk Dodaj konto Allegro.

Pojawi się wówczas krótka informacja z możliwością zaznaczenia parametru Tryb testowy, który należy zaznaczyć jeśli posiadasz konto w serwisie testowym Allegro oraz przycisk ZALOGUJ PRZEZ ALLEGRO, po wybraniu którego zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę serwisu Allegro.pl.

Wskazówka
Od wersji 2020.3 konto w trybie testowym będzie dodawane według aktualnie zalogowanego użytkownika na innej zakładce przeglądarki. Podczas dodawania konta testowego Allegro pojawi się strona z pytaniem, czy dodać konto które jest aktualnie zalogowane.

Po zalogowaniu w serwisie, konto zostanie przyłączone do panelu administracyjnego sklepu, a aplikacja pobierze wszystkie dane. W nazwie konta wyświetlany jest login użytkownika Allegro, który można zmienić na dowolną nazwę, po przejściu na szczegóły konta .

Wskazówka
Allegro udostępnia również swoim użytkownikom serwis testowy, w którym można wypróbować wystawianie aukcji bez ponoszenia kosztów. W związku z tym niezbędne jest założenie konta w serwisie allegro.pl.allegrosandbox.pl. Następnie w trakcie dodawania nowego konta w panelu administracyjnym e-Sklepu należy zaznaczyć parametr Tryb testowy.

Po podłączeniu Konta Allegro do panelu administracyjnego e-Sklepu, możesz je uaktywnić, zmienić nazwę konta wyświetlaną w sklepie, usunąć konto (jeśli żadna oferta nie jest powiązana z towarem w sklepie), pobrać Token REST API, uzupełnić obowiązkowe parametry wprowadzone przez serwis Allegro oraz zmienić swoje dane adresowe. Dodatkowo istnieje możliwość wybrania domyślnej kategorii dla zintegrowanego konta Allegro. Podczas dodawania nowej oferty będzie podpowiadała się jako kategoria domyślna

Wskazówka
W konfiguracji Allegro dla sklepów w wersji Enterprise oraz B2B istnieje możliwość wybrania cennika dla wystawianych towarów na ofertach Allegro. Cena domyślna automatycznie jest ustawiona na Domyślna, jednak można ustawić inny cennik dostępny po stronie systemu ERP, wykonać synchronizację i nowy cennik pojawi się na liście wyboru w konfiguracji.
Wskazówka
W momencie kiedy login konta Allegro jest nieaktywny (suwak jest w pozycji Wyłączony) wówczas nie są pobierane zamówienia Allegro. Zamówienia są pobierane dla aktywnego konta Allegro.

 

W szczegółach konfiguracji konta Allegro widoczne jest pole, gdzie można określić datę i godzinę, od której mają zostać pobrane (ręcznie lub przez automat) zamówienia. Od wersji 2020.4 opcja konfiguracji daty pobierania zamówienia dotyczy tylko nowych loginów i jest dostępna przez 7 dni od daty dodania konta Allegro w panelu administracyjnym e-Sklepu.

W wersji 2020.3 został wprowadzony mechanizm w przypadku blokady konta Allegro. Jeżeli konto Allegro zostanie zablokowane, wówczas w panelu administracyjnym konto zostanie wyłączone. Konto zostanie również wyłączone w przypadku braku możliwości odświeżenia tokenów. W pozostałych przypadkach konto nie zostanie zablokowane natomiast obsługa sklepu zostanie poinformowana o tym fakcie komunikatem przy próbie wykonania działania nieuprawnionego na zablokowanym koncie (np. wystawienie aukcji).

Od wersji 2022.4 wprowadziliśmy odpowiednie aktualizacje, dzięki którym podczas konfiguracji konta Allegro (Integracje/ Allegro/ Konto Allegro/ Parametry domyślne) wpisane dane adresowe automatycznie uzupełniane są w formularzu tworzenia oferty Allegro, w polu o nazwie Domyślny adres wysyłki.

Zamówienia

Wskazówka
Od wersji 2020.3 niezależnie od statusu Kontrahenta zamówienie będzie wysyłane do systemu ERP. Taki Kontrahent musi zostać przynajmniej raz zsynchronizowany do systemu ERP.
Wskazówka
Od wersji 2021.1 umożliwiono synchronizację zamówień z serwisu Allegro do systemu ERP złożonych przez kontrahenta, który jest zablokowany w Comarch e-Sklep.

W sekcji Oferty dostępne są parametry:

 • Twórz automatycznie zamówienia do oferty –  po włączeniu parametru, transakcje opłacone będą automatycznie przekształcane do zamówień,
 • Wysyłaj powiadomienia e-mail do zamówień z Allegro – po włączeniu parametru, będą wysyłane wiadomości do Klientów z Allegro takie jak: zmiana statusu zamówienia, zamówienie zrealizowane, zamówienie anulowane, dodanie faktury, zamówienie wysłane oraz dodanie listu przewozowego,
 • Powiąż automatycznie towary do ofert – po włączeniu parametru, oferty zostaną automatycznie powiązane z towarami udostępnionymi w Comarch e-Sklep. Parametr łączy oferty wystawione w serwisie Allegro z towarami ze sklepu przy wykorzystaniu kodu EAN. W związku z tym, aby nastąpiło powiązanie z towarem kod EAN na ofercie Allegro musi zgadzać się z kodem EAN dostępnym na karcie towaru w systemie ERP. Wiązanie ofert z towarem następuje na podstawie zdarzeń z dzienników allegro od chwili włączenia parametru, jeśli dla oferty nie ma w danym momencie zdarzenia w dzienniku allegro to oferta nie zostanie powiązana. W takim przypadku na ofercie musi nastąpić jakaś zmiana, na przykład zakup, anulowanie płatności, realizacja dopłaty itp. Powiązanie z towarem nastąpi tylko raz i nie będą wykonywane kolejne próby wiązania oferty.
Uwaga
W Comarch e-Sklep dostosowano standardowe treści szablonów e-mail, wysyłanych jako wiadomości transakcyjne do zamówień pochodzących z serwisu aukcyjnego, do wymogów określonych przez Allegro. W wiadomościach wysyłanych do Klientów z Allegro: zmiana statusu zamówienia, zamówienie zrealizowane, zamówienie anulowane, dodanie faktury, zamówienie wysłane, dodanie listu przewozowego oraz w szablonie, zostanie pominięty link do e-Sklepu. Nowe treści wiadomości e-mail dostępne są dla nowych sklepów, które zostały utworzone od wersji 2020.4. W przypadku starszych sklepów treści maili nie zostały zaktualizowane i należy przywrócić je zgodnie z artykułem Jak przywrócić standardową treść wiadomości e-mail? Przypominamy jednak, że jeśli edytują Państwo we własnym zakresie treści wysyłanych wiadomości e-mail ze sklepu, muszą one być zgodne z regulaminem Allegro.

Kontrola stanów magazynowych w Allegro

W sekcji Kontrola stanów magazynowych w Allegro dostępne są parametry:

 • Kontroluj stany magazynowe dla aukcji Allegro – po włączeniu parametru możliwe jest synchronizowanie stanów magazynowych w sklepie ze stanami towarów dostępnymi na ofertach,
 • Zwiększ ilość na ofertach po synchronizacji z ERP – po włączeniu parametru będzie zwiększana ilość towarów na ofertach w chwili kiedy podczas synchronizacji przyjdzie informacja o zwiększonej ilości dostępnych towarów,
 • Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu – po włączeniu parametru aukcja zostanie automatycznie wznowiona, jeśli będzie dostępny stan magazynowy towaru na ofercie. Więcej informacji dostępnych jest w podpunkcie Automatyczne wznawianie oferty,
 • Wznów ofertę z aktualną ceną towaru – po włączeniu parametru oferta będzie wznawiana ręcznie lub automatycznie z aktualną ceną towaru, jaka jest obecnie w sklepie. Więcej informacji dostępnych jest w podpunkcie Automatyczne wznawianie oferty.

Wznawianie oferty możliwe jest tylko dla oferty ‘zakończonych’ z formatem sprzedaży ‘Kup teraz (bez licytacji)’.

Uwaga
Kontrola stanów magazynowych nie działa na kontach testowych Allegro założonych w serwisie sandbox dostępnym pod adresem: allegro.pl.allegrosandbox.pl.
Uwaga
Aktywacja kontroli stanów magazynowych w Allegro jest możliwa dopiero po włączeniu kontroli stanów magazynowych w sklepie.

Klienci

W sekcji Klienci dostępny jest parametr, po włączeniu którego przesyłane będą karty kontrahenta do systemu ERP.

Zamówienia z serwisu Allegro domyślnie trafiają do systemu ERP jako złożone przez kontrahenta nieokreślonego. Po zaznaczeniu powyższego parametru, w sklepie utworzy się nieaktywna karta użytkownika na podstawie danych z zamówienia allegro i zostanie ona przesłana do systemu ERP wraz z zamówieniem.

Uwaga
Jeżeli w menu Integracje/ Allegro włączony jest parametr: Przesyłaj kartę klienta do systemu ERP, to w systemie ERP utworzy się kartoteka kontrahenta z zakodowanym adresem e-mail. W takim przypadku, po synchronizacji mogą się przestać mapować kontrahenci (w szczególności, jeżeli w systemie ERP zaznaczono mapowanie wyłącznie po adresie e-mail). Należy również zwrócić uwagę przy wysyłaniu wiadomości z poziomu systemu ERP, czy nie są one przesyłane do Allegro na zakodowane adresy e-mail, a nie do właściwych odbiorców.
Wskazówka
W wersji 2022 zmieniono nazwę parametru „Nie przesyłaj karty kontrahenta do systemu ERP bez numeru NIP” dostępnego w panelu administracyjnym w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro/ Kontrahenci na „Przesyłaj do systemu ERP tylko kartę kontrahenta zawierającą numer NIP”. Działanie tego parametru jest niezmienne – jego zaznaczenie powoduje, iż do systemu ERP wysyłani są kontrahenci Allegro, którzy posiadają numer NIP.

Ceny w Allegro

W sekcji Ceny w Allegro dostępny jest parametr Zmień cenę na ofercie po zmianie ceny w sklepie, po włączeniu którego ceny na ofertach będzie zmieniana automatycznie, jeśli podczas synchronizacji z systemem ERP została przesłana nowa cena towaru, zgodnie z cennikiem powiązanym z kontem Allegro.

Po włączeniu parametru w konfiguracji Allegro, na szczegółach oferty Allegro dodany jest również parametr Zmień cenę na ofercie po zmianie ceny w sklepie, pozwalający na wykluczenie ze zmiany ceny poszczególnych ofertach. Na nowo dodawanych ofertach parametr ten jest automatycznie włączony na Tak, natomiast na ofertach już istniejących parametr jest ustawiony na Nie. Podczas wznawiania oferty, której powiązanie z towarem w sklepie nastąpiło po włączeniu w konfiguracji parametru Zmień cenę na ofercie po zmianie ceny w sklepie,  również parametr na szczegółach oferty będzie włączony na Tak.

Z poziomu listy oferty w menu Marketplace/ Allegro/Oferty wprowadzono możliwość seryjnej zmiany ustawień parametru Zmień cenę na ofercie po zmianie ceny w sklepie. W tym celu dodano operację seryjną Zmień cenę dostępną pod przyciskiem Operacje grupowe widocznym po zaznaczeniu na liście przynajmniej jednej ofercie.

Od wersji 2020.3 umożliwiono automatyczną zmianę ceny w dół. Przy włączonym parametrze Zmień cenę na oferty po zmianie ceny w sklepie przesłanie kwoty niższej od aktualnej spowoduję aktualizację ceny. Minimalna cena zgodnie z wymaganiami Allegro to 1 zł. Przesłanie ceny niższej niż 1 zł spowoduje ustawienie ceny równej 1 zł.

Wskazówka
W przypadku wystawiania oferty z towarem o wartości niższej niż 1 zł w polu z ceną będzie wprowadzona wartość 0,00. W takim przypadku obsługa sklepu wprowadza cenę ręcznie.

Szablony aukcji

Comarch e-Sklep został tak zaprojektowany, aby wszystkie czynności związane ze sprzedażą w serwisie Allegro były dla właściciela sklepu proste, a przede wszystkim mało czasochłonne.

W zakładce Marketplace/ Allegro/ Szablony ofert można dodawać szablony, które wpływają na przyśpieszenie procesu wystawiania nowej oferty. Przy użyciu tej funkcjonalności nie musisz przy każdym wystawianiu nowej oferty uzupełniać wszystkich danych. Wystarczy, że skorzystasz z przygotowanego szablonu.

Po przejściu na zakładkę Szablony ofert pojawi się panel, na którym dostępny jest przycisk pozwalający na dodanie nowego szablonu oraz wyświetlana jest lista przygotowanych szablonów ofert. Szablon, który jest ustawiony jako domyślny zaznaczony jest na liście kolorem zielonym.

Jeśli w panelu administracyjnym e-Sklepu podłączone jest więcej niż jedno konto Allegro, wówczas dostępne będą zakładki z widocznymi loginami, na których należy dodawać szablony ofert osobno dla każdego konta Allegro.

Dodawanie szablonów ofert

W celu dodania nowego szablonu ofert należy kliknąć w Dodaj szablon.

Pojawi się wówczas formularz, w którym należy uzupełnić nazwę szablonu, wybrać kategorię w serwisie Allegro oraz zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz.

Szablony ofert zostały rozbudowane o parametry wspólne dla wszystkich ofert jak również o parametry, które są zależne od kategorii Allegro, dlatego należy tworzyć szablony dla poszczególnych kategorii towarowych.

Na szablonie ofertmożna:

 • zmienić nazwę szablonu,
 • zmienić kategorię przygotowywanego szablonu poprzez opcję Wybierz kategorię,
 • ustawić, czy szablon ma być domyślny (Tak / Nie),
 • wybrać format sprzedaży – Kup teraz (bez licytacji) / Oferty (z licytacją),
 • ustawić czas trwania oferty, warunki reklamacji, zwrotów oraz informacji o gwarancjach,
 • uzupełnić opisu towaru w różnych wariantach, z wykorzystaniem zdjęć, makr i wstawek oraz wstawki HTML (@ProductAttributes@ – wyłącznie w nowym wierszu bez formatowania) umożliwiających pobieranie z systemu ERP informacji o towarze:
  • @ProductName@ – nazwa,
  • @ProductDescription@  – opis,
  • @ProductEAN@ – kod EAN,
  • @ProductCode@ – kod towaru,
  • @ProductSymbol@ – symbol,
  • @ProductWeight@ – waga,
  • @ProducerName@ – nazwa producenta,
  • @BrandName@ – nazwa marki,
  • @ProductAttributes@ – atrybuty towaru,
 • wybrać formę płatności (opcja wyboru rodzaju faktury lub braku faktury),
 • ustawić czas wysyłki zamówienia oraz wprowadzić dodatkowe informacji o dostawie,
 • wybrać stan towaru (nowy lub używany),
 • wskazać cennik dostaw i płatności skonfigurowany na koncie w serwisie Allegro,
 • wprowadzić lokalizację sprzedającego,
 • uzupełnić pozostałe parametry opisujące towar, dostępne na szablonie w zależności od wybranej kategorii.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać szablon za pomocą dyskietki.

Dodając opis oferty Allegro zarówno podczas tworzenia szablonu jak i podczas dodawania nowej oferty można korzystać tylko z określonych znaczników HTML zgodnych z zasadami serwisu Allegro takich jak:

 • styl tekstu (podstawowy tekst, nagłówek 1, nagłówek 2) – h1, h2,
 • pogrubienie – b,
 • lista wypunktowana– ul,
 • lista numerowana – ol,
 • element listy – li,
 • akapit – p.
Więcej informacji na temat opisu towaru dostępnych jest w artykule w Pomocy Allegro.

Wskazówka
Jeśli korzystasz w szablonie ofert z makra @ProductDescription@ pozwalającego na pobranie opisu z systemu ERP. To dla systemu ERP Optima, pobierany jest opis z karty towaru dodany na zakładce Dodatkowe lub e-Sklep. W przypadku, kiedy opis dodany jest na obu zakładkach na ofercie Allegro przenoszony będzie opis z zakładki e-Sklep z sekcji języki.
Wskazówka
Od wersji 2022 podczas dodawania nowego szablonu oferty Allegro w panelu administracyjnym na zakładce Allegro/Szablony Ofert pole z opisem oferty zostało połączone z polem  makr i wstawek. Dodano również informację, że makra i wstawki wykorzystywane są w opisie oferty.
Wskazówka
W REST API nie jest obsługiwany format sprzedaży Sklep (bez licytacji) – dostępny wcześniej w WEB API dla kont o typie sklep. Opcja ta w nowym API została zastąpiona przez Kup teraz ze wskazaniem w polu Czas trwania opcji z listy: do wyczerpania zapasów.
Uwaga
W REST API zmianie uległ sposób wystawiania oferty w panelu e-Sklepu, w związku z czym skonfigurowanie cenników dostaw w Allegro jest niezbędne. Konfiguracja możliwa jest na koncie w Allegro w menu Ustawienia Sprzedaży/ Ustawienia dostawy w sekcji Cenniki dostaw – dodaj nowy cennik. Kieruje do tej lokalizacji przycisk Dodaj widoczny w szablonie ofert w sekcji Dostawa, płatność.
Wskazówka
Dla zakupów zrobionych od 8 listopada 2021 r. Klient ma 14 dni kalendarzowych na opłacenie zamówienia przelewem tradycyjnym.

Edycja szablonów ofert

Po najechaniu na kafelek wybranego szablonu, pojawi się krótkie menu, w którym można za pomocą poszczególnych przycisków:

 • Edytuj – edytować szablon po wejściu w niego,
 • Domyślny – ustawić szablon jako domyślny,
 • Kopiuj – skopiować szablon, kopiowanie szablonu kopiuje kategorię,
 • Zmień kategorię – kategorię można zmienić w dowolnej chwili, podczas zmiany kategorii przebudowywany jest również formularz z uwzględnieniem pól nowej kategorii,
 • Usuń – usunąć szablon.

 

Oferty

Wszystkie oferty wystawione na koncie w serwisie Allegro, które podłączone jest do e-Sklepu widoczne są w panelu administracyjnym, w menu Marketplace/Allegro/Oferty.


Po dodaniu i skonfigurowaniu konta Allegro w e-Sklepie, w zakładce tej wyświetlona zostanie lista wszystkich ofert dodanych na podłączonym koncie Allegro. Pobieranie informacji działa w trybie online, czyli wszystkie zmiany na bieżąco aktualizowane są w panelu administracyjnym e-Sklepu.

Na liście ofert wyświetlane są na dwa sposoby:

 • oferty z białym tłem – oferty wystawione za pośrednictwem konta skonfigurowanego w panelu administracyjnym e-Sale lub wystawione w serwisie Allegro, ale powiązane z towarem udostępnionym w aplikacji. Możliwe jest powiązanie kilku ofert z tym samym towarem,
 • oferty szare – wystawione bezpośrednio w Allegro lub w innym programie, w którym skonfigurowano dane konto Allegro. Oferty tego typu nie są powiązane z towarami dostępnymi w aplikacji Comarch e-Sale.

W celu ułatwienia korzystania z operacji dostępnych na liście ofert wprowadzono „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list ofert oraz zamówień, menu z przyciskami jest zawsze dostępne u góry ekranu.

Nad listą ofert, po lewej stronie dostępne są przyciski:

 • Dodaj – umożliwia dodanie nowej oferty,
 • Powiąż seryjne oferty– umożliwia seryjne powiązanie oferty z Twoim towarem poprzez import pliku CSV zawierającego numer oferty oraz kod towaru w systemie ERP. Plik, który importujesz powinien zawierać dwie kolumny: Numer oferty oraz Kod towaru. Jednorazowo można powiązać max 100 aukcji za pomocą pliku CSV.
 • Operacje grupowe – skupia wszystkie oferty , które mogą być wykonywane jednocześnie dla wielu zaznaczonych ofert. Dostępne są tam następujące opcje: wystaw, zmień cenę, zakończ, usuń, automatyczne wznawianie, automatyczna zmiana ceny/ powią, prześlij kod towaru oraz aktualizuj.
Jeśli kody towarów w importowanym pliku CSV zawierają znaki: ; ” , ’ \, wówczas znaki te powinny być ujęte:

 • w pojedynczym cudzysłowie na przykład „KOD\TOWARU”, w przypadku edycji pliku z programie Microsoft Excel,
 • w potrójnym cudzysłowie, na przykład „””KOD\TOWARU”””, w przypadku edycji pliku w notatniku.

W prawym górnym rogu listy dostępny jest przycisk: Eksport do pliku.Przy użyciu funkcji Eksport do pliku można wykonać eksport listy ofert z zakresem danych:

 • Zaznaczone elementy – wybrane oferty zaznaczone na liście
Eksport może być wykonany do plików z formatem:
 • CSV,
 • XML.

Widoczne są kolumny:

 • Tytuł,
 • Nr oferty,
 • Kod towaru,
 • Data zakończenia,
 • Cena kup teraz,
 • Status.
Na liście ofert możliwe jest również filtrowanie ofert. Oferty mogą być filtrowane po kolumnach:

 • Numer oferty,
 • Tytuł,
 • Status,
 • Kod towaru,

Po wyfiltrowaniu i przejściu na szczegóły oferty, po powrocie do listy filtr nadal jest aktywny, aż do momentu usunięcia lub zmiany preferencji.

 

Dodawanie i edycja oferty

Nowe oferty możemy utworzyć przy pomocy przycisku Dodaj ofertę na liście ofert.


Wyświetlony zostanie wówczas formularz z polami do uzupełnienia:

 • Towar – towar, który ma zostać wystawiony na ofecię możemy wyszukać po nazwie lub po kodzie, bądź wybrać towar z listy uporządkowanej względem kategorii dostępnych w e-Sklepie,
 • Tytuł – każdej ofercie można nadać indywidualny tytuł. Po wybraniu towaru przenoszona jest automatycznie do pola Tytuł nazwa towaru,
 • Kategoria – korzystając z opcji Wybierz kategorię należy wskazać kategorię w serwisie Allegro.pl w jakiej ma zostać wystawiony dany towar.
 • Produktyzacja Allegro dostępny jest przycisk Wybierz produkt Allegro. Umożliwia on wystawianie ofert powiązanych z produktem Allegro, czyli tzw. produktyzację, która ma na celu ułatwienie klientom serwisu znalezienie oferty spełniającej ich oczekiwania. Wybranie produktu Allegro nadpisze parametry kategorii pobrane z szablonu lub bazy e-Sklepu. Więcej informacji na temat produktyzacji znajduje się w dokumentacji Allegro.

W przypadku dodawania towaru posiadającego jednostki pomocnicze pojawi się dodatkowo pole:

 • Jednostka miary – z rozwijanej listy można wybrać jednostkę, z którą towar będzie widoczny na sprzedaż. Możliwość wyboru jednostki jest także możliwa podczas wiązania ofert Allegro z towarami w panelu administracyjnym.

Dodatkowo, jeśli w zakładce Allegro/Szablony ofert utworzony zostanie szablon oznaczony jako domyślny, wówczas dodając nową ofertę zostanie on użyty.

  • Oferta– wyświetlane są ogólne informacje o ofercie, takie jak tytuł, kategoria, towar oraz kod towaru. W sekcji tej możesz zmienić tytuł oferty, kategorię korzystając z przycisku Wybierz kategorię oraz kod towaru,
  • Zdjęcia i opis – wyświetlane są zdjęcia pobrane z karty towaru. Po kliknięciu w pusty kafelek możesz dodać zdjęcia z plików użytkownika lub wgrać z dysku przy użyciu opcji Prześlij plik. Zdjęcia do plików użytkownika możesz dodać w menu Ustawienia / Pliki użytkownika. W celu dodania seryjnie zdjęć do oferty należy przytrzymać klawisz Ctrl i zaznaczyć wybrane zdjęcia,

Opis – w sekcji tej możesz dodać opis towaru w różnych wariantach. Dostępne są warianty:

 • Tylko tekst,
 • Tylko zdjęcie,
 • Zdjęcie i tekst,
 • Tekst i zdjęcie,
 • Dwa zdjęcia.

Kolejny wiersz opisu możesz dodać przy użyciu opcji Dodaj kolejną sekcję.

Zdjęcia dodawane do Opisu na ofercie pobierane są z galerii, w związku z tym aby dodać do Opisu zdjęcia z dysku w pierwszej kolejności należy dodać je na ofercie w sekcji Zdjęcia i opis.

Po dodaniu zdjęć z dysku do Opisu będą one dostępne również w panelu administracyjnym w menu Ustawienia / Pliki użytkownika w folderze allegro.

Dodając opis do oferty Allegro możesz korzystać tylko z określonych znaczników HTML zgodnych z zasadami serwisu Allegro takich jak:

 • styl tekstu (podstawowy tekst, nagłówek 1, nagłówek 2) – h1, h2,
 • pogrubienie – b,
 • lista wypunktowana– ul,
 • lista numerowana – ol,
 • element listy – li,
 • akapit – p.

Więcej informacji na temat opisu towaru znajdziesz w artykule w Pomocy Allegro.

 • Format sprzedaży – możesz wybrać spośród dwóch formatów sprzedaży Kup teraz (bez licytacji) lub Oferty(z licytacją). Dodatkowo w sekcji tej możesz podać cenę towaru, liczbę sztuk wystawionych na ofercie oraz czas trwania oferty. Podczas wystawiania oferty na formularzu przy polu z ceną podpowiadana jest aktualna cena towaru w sklepie. Dodatkowo przy wyłączonym parametrze Kontroluj stany magazynowe dla oferty Allegro, przy polu Liczba sztuk podpowiada się aktualna ilość towaru w sklepie (dla ilości w sklepie powyżej 100 000, max. ilość na dodawanej ofercie to 100 000),
 • Warunki oferty – możesz wybrać warunki reklamacji, zwrotów, informacje o gwarancjach oraz usługi dodatkowe, które pobrane są z konta Allegro. Konfigurację odpowiednich warunków należy przeprowadzić po zalogowaniu na konto w serwisie Allegro.pl w menu Ustawienia sprzedaży. Kieruje do tej lokalizacji przycisk Dodaj warunki zwrotów, reklamacji, gwarancji, usługi dodatkowe.
 • Data rozpoczęcia – możesz ustawić datę oraz godzinę kiedy oferta ma zostać wystawiona w Allegro. Po ustawieniu daty rozpoczęcia oferta również musi zostać wystawiona z poziomu listy oferty. Będzie miała wówczas status W kolejce i zostanie automatycznie wystawiona zgodnie z wybraną datą,
 • Cechy przedmiotu – w sekcji tej uzupełnij parametry szczegółowo opisujące towar zależne od wybranej kategorii.
 •  Wymiary towaru, jeśli zostały uzupełnione na karcie towaru w e-Sklepie zostaną automatycznie zaczytane podczas wystawiania oferty. Pozostałe parametry takie jak marka, kolor, wzór itd. (jeśli nie zostaną uzupełnione automatycznie w wyniku produktyzacji lub zaczytane z szablonu) należy uzupełnić ręcznie.
 • Dostawa i płatność – wybierz cennik dostaw skonfigurowany na koncie w Allegro. Jeśli nie masz odpowiedniego cennika, po wybraniu opcji Dodaj cennik w Allegro, zostaniesz przekierowany do serwisu Allegro, gdzie możesz utworzyć cennik. Dodatkowo w tej sekcji możesz zadeklarować czas wysyłki przesyłki (z listy) oraz wpisać dodatkowe informacje o dostawie. W tym miejscu możesz również określić, czy do zamówienia wystawiasz fakturę (VAT, VAT-marża lub bez VAT) czy też nie. Po wyborze opcji Faktura VAT widoczne jest dodatkowe pole Stawka VAT. Automatycznie podpowiada się w nim stawka podatku VAT pobrana z karty towaru przypisanego do oferty, jeżeli jest zgodna z aktualnie obowiązującymi w Polsce stawkami: 0%, 5%, 8%, 23%. W sytuacji, gdy na towarze wskazano inną stawkę podatku VAT, to stawka nadal będzie pobierana z karty towaru. Cena netto nie może być samodzielnie definiowana lub edytowana na ofercie Allegro.
 • Wysyłka z – wprowadź adres z którego zostanie wysłane zamówienie. Jeżeli uzupełniono adres w konfiguracji konta Allegro, zostanie on automatycznie przeniesiony do tej sekcji podczas tworzenia nowej oferty Allegro.
 • Opcje promowania – możesz wybrać czy chcesz promować swoją ofertę, włączając parametr Aktywne. Do wyboru są 3 opcje: Wyróżnienie, Wyróżnienie Elastyczne i Pakiet Promo. Dostępna jest również Opcja Dodatkowa – promowanie na stronie działu Allegro (np. Elektronika, Dom i Ogród itp.)
Wskazówka
Zwróć uwagę, że każdy pakiet promowania różni się sposobem wyróżniania oferty oraz naliczaną opłatą. Po więcej informacji zapraszamy do dedykowanego artykułu w Pomocy Allegro.

Pamiętaj, że im więcej cennych informacji zamieścisz w swojej ofercie tym stanie się ona atrakcyjniejsza dla kupujących.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych parametrów dotyczących oferty należy zapisać wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.
P zapisaniu oferty i wejściu w edycję obok przycisku Zapisz dostępny jest również przycisk Sprawdź opłaty.

Oferty z czasem trwania do wyczerpania zapasów lub oferty dla towarów, które posiadają nieograniczony stan wystawiane są z maksymalną ilością 10 000 sztuk*. Podczas wystawiania ofert z użyciem szablonu w polu liczba sztuk podpowiada się rzeczywisty stan towaru z e-Sklepu. W przypadku wyłączonej kontroli stanów magazynowych liczbę sztuk można edytować.

Wskazówka
* Od wersji 2021.2. maksymalna ilość sztuk wynosi 100 000.

Podczas wystawiania ofert na formularzu przy polu z ceną podpowiada się aktualna cena towaru w e-Sklepie. Dodatkowo przy wyłączonym parametrze Kontroluj stany magazynowe dla oferty Allegro przy polu Liczba sztuk podpowiada się aktualna ilość towaru w sklepie.

W wersji 2020 e-Sklepu na formularzu oferty został dodany kod towaru w sekcji Podstawowe informacje oraz kod EAN w sekcji Parametry towaru, jeśli jest wymagany dla danej kategorii. Jeżeli kod towaru lub kod EAN dostępny jest na karcie towaru w systemie ERP jest on automatycznie uzupełniany podczas dodania nowej oferty.

W wersji 2020.3 jeżeli podane niżej parametry są dostępne na karcie towaru w systemie ERP wówczas zostaną automatycznie uzupełnione na formularzu oferty:

 • kod producenta  – z pola kod producenta,
 • marka – z pola marka,
 • producent – z pola producenta,
 • EAN / ISSN/ ISBN – z pola EAN,
 • kod produktu – z pola kod towaru (Od wersji 2021.2.),
Wskazówka
Od wersji 2021.2 podczas dodawania nowych aukcji wprowadzono automatyczne uzupełnianie pola Stan wartością Nowy w sekcji z Cechami przedmiotu. Wprowadzono także podczas dodawania nowych ofert Allegro uzupełnianie pola Kod produktu w sekcji z Cechami przedmiotu – kodem towaru z systemu ERP.
Wskazówka
Automatyczne uzupełnianie następuje podczas wystawiania oferty Allegro.

Podczas zmiany towaru w ofercie(przy pomocy przycisku Zmień obok pola z nazwą towaru), są aktualizowane dane o towarze (nazwa, ID, kod towaru), kod EAN, cena oraz parametry pobierane z systemu ERP (kod producenta, marka, itp.) pod warunkiem, że dla danej kategorii istnieją takie parametry do uzupełnienia oraz nie znajduje się tam już inna wartość.

Po zamknięciu formularza i zapisaniu roboczo oferta widoczna jest na liście ze statusem Przygotowana. Następnie należy odszukać ją na liście ofert i zaznaczyć pole po lewej stronie checkbox . Pojawi się wówczas lista operacji seryjnych, z których należy wybrać opcję WYSTAW. Oferta zostanie wówczas dodana DO KOLEJKI. Po chwili jej status zmieni się na WYSTAWIONA. Ofertę można wystawić od razu po zamknięciu formularza.

Po uzupełnieniu na formularzu oferty Daty i godziny rozpoczęcia, ofertę również należy Wystawić. Wówczas status oferty zmieni się na W kolejce i oferta zostanie wystawiona w serwisie Allegro zgodnie z Datą rozpoczęcia podaną na szczegółach oferty.

Do operacji grupowych należą:

   • Wystaw – umożliwia wystawienie w serwisie Allegro przygotowanej oferty,
   • Zmień cenę – umożliwia zmianę ceny towaru. Cena może zostać zmieniona tylko dla ofert wystawionych oraz powiązanych. W przypadku oferty o formacie sprzedaży Oferta (z licytacją) przy użyciu tej opcji możliwa jest zmiana jedynie ceny „Kup teraz”. Pozostałe ceny można zmienić poprzez edycję wystawionej oferty i zapisanie zmian dyskietką. Cenę można zmienić:
    • wartościowo, podając nową cenę towaru,
    • procentowo, dodając lub odejmując wybrany procent od dotychczasowej ceny,
    • dodaj lub odejmij wartość od aktualnej ceny towaru,
    • zgodnie z cennikiem, dla e-Sklepu w wersji Standard jest dostępny tylko cennik domyślny, natomiast dla e-Sklepu w wersji Enterprise lub B2B można wybrać dowolny cennik z listy,

    W trwających ofertach zgodnie z założeniami Allegro cenę można podnieść maksymalnie o: 50 PLN dla przedmiotów tańszych niż 50 PLN lub o 100% dla przedmiotów droższych niż 50 PLN,

   • Zakończ – umożliwia zakończenie oferty. Przy użyciu tego przycisku zakończona może być jedynie oferta o statusie wystawiona oraz powiązana z towarem w sklepie. Możliwe jest seryjne zakończenie ponad 1000 ofert jednocześnie,
   • Usuń – pozwala na usunięcie ofert posiadającej status przygotowana oraz powiązanej z towarem w sklepie,
   • Powiąż– służy do powiązania oferty wystawionej w serwisie Allegro z towarem w e-Sklepie. Dodatkowo przycisk ten służy do zmiany towaru powiązanego z ofertą. Możliwe jest powiązanie kilku ofert z tym samym towarem,
   • Prześlij kod towaru – służy do przesłania kodu towaru do serwisu Allegro. Następnie wystawiając ofertę bezpośrednio w Allegro kod towar widoczny będzie w polu Sygnatura w sekcji Tytuł i kategoria,
   • Aktualizuj – pozwala na ręczne zaktualizowanie danych w ofertach, takich jak: status, format sprzedaży, data rozpoczęcia, data zakończenia, ilość sztuk dostępnych w serwisie Allegro, stan w magazynie. Opcja używana w momencie którym, występują błędy podczas synchronizacji części operacji. Mamy możliwość zaktualizowania części procesu w której nie występują błędy jeszcze przed ich poprawą.
Do dodatkowych operacji, dostępnych dla jednej zaznaczonej oferty należą:

 

   • Zmień ilość – pozwala na zmianę ilości towaru dostępnego na aukcji. Ilość może zostać zmieniona tylko dla ofert wystawionych oraz powiązanych,
   • Wznów – pozwala na ręczne wznowienie ofert z poziomu listy ofert. Opcja ta została przygotowana dla Klientów, którzy nie korzystają z kontroli stanów magazynowych. Jeśli kontrola stanów magazynowych jest włączona, można wznawiać ofertę również automatycznie. Więcej szczegółów na ten temat zawartych jest poniżej w podpunkcie automatyczne wznawianie oferty.
Oprócz operacji grupowych w panelu Comarch e-Sklep dla oferty posiadających status Przygotowana bądź Wystawiona możliwa jest edycja parametrów po przejściu na szczegóły oferty.

Dla oferty o statusie Zakończona po przejściu na szczegóły oferty możliwe jest jedynie Włączenie bądź Wyłączenie parametru Nie wznawiaj oferty automatycznie po jej zamknięciu.

Oferty na których wystawiony jest nieaktywny towar (zaprzestano udostępnianie danego towaru w Comarch e-Sklep) i włączona jest kontrola stanów magazynowych dla oferty Allegro w menu Ustawienia/Ustawienia sklepu/Allegro są automatycznie zamykane. Dodatkowo takie oferty nie będą wznawiane.

Wskazówka
Kategorię na szczegółach oferty można zmienić do 12 godzin od wystawienia ofert.
Wskazówka
W wersji 2021.5 umożliwiono przeprowadzenie ręcznej aktualizacji ofert Allegro w panelu, bez względu na status oferty w bazie.

Obsługa parametrów zależnych w edycji oferty

Wskazówka
Od wersji 2021.5 została wprowadzona obsługa parametrów zależnych w edycji oferty z poziomu panelu administracyjnego.

Podczas tworzenia lub edytowania ofert Allegro, należy zwrócić uwagę na wymagane przez Allegro parametry, które muszą być uzupełnione aby aukcja mogła być wystawiona się prawidłowo. Serwis Allegro w różnych kategoriach towarowych wymaga, by niektóre parametry dla wybranych opcji były obowiązkowo uzupełnione, a dla części opcji są one opcjonalne.

Przyklad
Przykład: w kategorii: Allegro – Motoryzacja – Części i wyposażenie motocyklowe – Części motocyklowe – Układ hamulcowy – Klocki hamulcowe parametr „Numer katalogowy części” jest wymagany dla pola Stan z wybraną opcją Nowy. W przypadku wybrania dla pola Stan opcji: Używany lub Uszkodzony parametr „Numer katalogowy części” jest opcjonalny.

Dodawanie ofert dla towaru z cechą dostaw

Dodając ofertę dla towaru z cechą dostaw, na formularzu oferty pojawi się dodatkowa opcja do wyboru Wariant (cecha).

Cechy dostaw są obsługiwane na ofertach tylko w sklepach w wersji Enterprise i B2B.

W ofertach o statusie Przygotowana oraz Wystawiona istnieje możliwość edycji cechy partii dostaw po przejściu do edycji aukcji.

 

Wskazówka
W wersji 2021.1 podczas synchronizacji różnicowej został wprowadzony import stanów magazynowych towarów przyjętych na magazyn w systemie ERP z cechą partii dostaw.

Więcej informacji na temat konfiguracji towarów z cechą dostaw można znaleźć w Centrum Pomocy systemu ERP Optima w kategorii Partie towarów.

Automatyczne wznawianie ofert

W panelu administracyjnym sklepu w menu Integracje/Allegro dostępny jest parametr globalny Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu. Parametr ten pozwala na automatyczne wznawianie oferty do 60 dni od jej zakończenia, pod warunkiem, że włączona jest kontrola stanów magazynowych w Allegro i dostępny będzie stan magazynowy towaru w systemie ERP. Oferta zostanie wówczas wznowiona pod tym samym numerem.

Wskazówka
W związku z wprowadzeniem przez platformę Allegro ograniczenia dotyczącego wznawiania ofert po kontroli stanów magazynowych, od wersji 2022.3 nanieśliśmy poprawki, dzięki którym wznowienie aukcji po uzupełnieniu stanów magazynowych nie zwraca komunikatów dotyczących duplikacji ofert.
Uwaga
Jeżeli na zamkniętej ofercie nie są uzupełnione obowiązkowe parametry (w zależności od kategorii mogą to być: kod produktu, producent, marka, to wówczas oferta nie zostanie wznowiona (pomimo włączenia automatycznego wznawiania oferty).

Wznawianie oferty możliwe jest tylko dla aukcji ‘zakończonych’ z formatem sprzedaży ‘Kup teraz (bez licytacji)’.

Uwaga
Kontrola stanów magazynowych nie działa na kontach testowych Allegro w serwisie sandbox dostępnym pod adresem: allegro.pl.allegrosandbox.pl

Jeśli parametr globalny Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu jest włączony to na szczegółach każdej oferty dostępny jest również parametr Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu, pozwalający na wykluczenie ze wznawiania pojedynczych ofert. Domyślnie parametr ten ustawiony jest na Nie. Jeśli chcą Państwo aby oferta wznawiała się automatycznie po jej zamknięciu należy przełączyć parametr na Tak.

Podczas wznawiania oferty Allegro w Comarch e-Sklep został wprowadzony parametr globalny Wznów ofertę z aktualną ceną towaru. Jeśli parametr jest włączony – Tak, wówczas oferta jest wznawiana ręcznie lub automatycznie z aktualną ceną jaka jest obecnie w sklepie. Natomiast jeśli parametr jest wyłączony – Nie, oferta wznawiana jest ręcznie lub automatycznie z taką ceną jaka była dodana dla towaru podczas wystawiania oferty. W przypadku jeśli nowa cena towaru jest kwotą poniżej 1 zł, oferta automatycznie wznawiana jest z ceną jaka była poprzednio w ofercie, ze względu na brak przyjmowania cen poniżej 1 zł przez serwis Allegro.

Zamówienia

Lista zamówień dostępna jest w panelu administracyjnym w zakładce Marketplace/Allegro/Zamówienia.


Transakcje z oferty Allegro prezentowane są na zakładkach:

   • Zamówienia do realizacji,
   • Zamówienia zrealizowane.
Allegro wprowadziło maskowanie adresów e-mail użytkowników na zamówieniach. Na zamówieniach są one widoczne w postaci zakodowanej, np.: gryhw6x1j+50aed1521@user.allegrogroup.pl. W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep we wszystkich zakładkach, gdzie widoczne jest złożone zamówienie z Allegro widoczny będzie zakodowany adres e-mail. Dla każdego zamówienia pochodzącego z Allegro adres e-mail kupującego będzie maskowany w unikalny sposób. To oznacza, iż w sytuacji, kiedy ten sam klient złoży u danego sprzedawcy kilka zamówień, za każdym razem jego adres e-mail będzie inaczej zakodowany (zamaskowane adresy nie będą się powtarzały).

Wskazówka

Od wersji 2022 adresy zawierające dodatkowe opisy, wskazówki, długie treści nie będą dzielone podczas synchronizacji z systemami ERP, a cały adres będzie znajdował się w jednym polu „Ulica” – dokładnie tak, jak zostało wprowadzone w serwisie Allegro. Przykładowe adresy, których dotyczy opisywana zmiana:

 • Aleja 1000 lecia 12/10,
 • Osiedle 1000-lecia 20/2,
 • Ul. Krakowska 12 (Domofon nie działa, proszę wejść kodem xxx xxx),
 • Ul. Słoneczna 124 – Centrum Handlowe X – stoisko ABC,
 • I wiele innych rozbudowanych adresów, jakie Klienci podają w formularzu dostawy.

Zamówienia na zakładce Zamówienia do realizacji

W zakładce Zamówienia do realizacji, dostępna jest lista zamówień z aukcji Allegro. Po dodaniu nowego konta Allegro w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep pobierane są wszystkie zamówienia, które zostały złożone od czasu przyłączenia konta Allegro (także te niepowiązane z ofertami w aplikacji).

Zamówienia podświetlone na pomarańczowo pochodzą z ofert, które nie są powiązane z towarami udostępnionymi w Comarch e-Sklep, w związku z czym nie będą przekształcane do zamówień.

Na liście zamówień do realizacji dostępne są następujące kolumny:

 • ID – zamówienia,
 • numer oferty Allegro (z polem do wyszukiwania),
 • status – zamówienia (z możliwością filtrowania po statusach: rozpoczęta, anulowana, zakończona),
 • wartość zamówienia z kosztami przesyłki,
 • data zakupu(z polem do wyszukiwania),
 • numer oferty Allegro (z polem do wyszukiwania),
 • status zamówienia Allegro (z możliwością filtrowania po statusach),
 • login Allegro – nazwa konta Allegro, z którego wystawiona była oferta powiązana z danym zamówieniem.

W celu ułatwienia korzystania z operacji dostępnych na liście zamówień Zamówienia do realizacji wprowadzono „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list ofert oraz zamówień, menu z przyciskami jest zawsze dostępne u góry ekranu.

W Comarch e-Sklep dostępne są dwa sposoby przekształcania transakcji do zamówień:

   • automatycznie, przy zastosowaniu opcji Twórz automatycznie zamówienia do ofert– parametr dostępny jest w menu UIntegracje/ Allegro. Po włączeniu parametru, transakcje opłacone będą automatycznie przekształcane do zamówień,
   • ręcznie, przy pomocy opcji Stwórz zamówienia – przycisk widoczny jest na zakładce Zamówienia do realizacji, jeśli nie jest włączone automatyczne tworzenie zamówień do ofert.
Uwaga
Opcja Stwórz zamówienia nie pozwala na tworzenie zamówień dla pojedynczych zamówień z listy Jest to globalne ustawienie, które działa dla wszystkich spełniających warunki zamówień.

Do zamówień przekształcane są tylko zamówienia ze statusem płatności Zakończona, które są powiązane z towarem w Comarch e-Sklep – zamówienia podświetlone na biało.

Od wersji 2020.3 podczas tworzenia zamówienia brane są pod uwagę zamówienia z ostatnich 10 dni.

Zamówienia niezrealizowane, widoczne na zakładce Zamówienia do realizacji pomniejszają stany magazynowe towarów. Dodatkowo stany magazynowe pomniejszane są o zamówienia ze statusem oczekuje na potwierdzenie sklepu oraz oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności.

Na szczegółach zamówienia widoczne są takie informacje jak:

   • numer zamówienia,
   • status,
   • numer oferty Allegro z której pochodzi zamówienie,
   • login sprzedawcy oraz adres serwisu,
   • sekcja Zamówione towary, w której wyświetlone są zamówione towary wraz z numerem oferty, z której zostały kupione, ilość zamówionych towarów wraz z ceną, wartość zamówienia, koszt przesyłki oraz łączna wartość zamówienia z kosztem przesyłki,
   • sekcja Dame kupującego, w której widoczne są dane kupującego (z Allegro z menu Konto/ Ustawienia/ Dane konta/ Informacje o firmie i o koncie),  jeśli są uzupełnione na koncie Allegro, login kupującego, zamaskowany adres e-mail oraz numer telefonu,
   • sekcja Szczegóły wysyłki, w której wyświetlony jest adres wysyłki (w polu Dane odbiorcy przesyłki w Allegro) podany przez kupującego podczas składania zamówienia, koszt dostawy, sposób dostawy, informacje dotyczące wybranego przez kupującego punktu odbioru. ilość paczek oraz informacja czy sposób dostawy wybrany przez kupującego jest formą dostawy SMART,
   • sekcja Szczegóły płatności, w której widoczna jest zapłacona kwota, forma płatności, status płatności wraz z datą i godziną wykonania płatności (w przypadku płatności online) oraz identyfikator płatności,

Na transakcjach i zamówieniach w Comarch e-Sklep liczba znaków prezentowanych w polach imię, nazwisko, nazwa firmy oraz adres, jest zgodna z ilością znaków możliwą do wprowadzenia podczas składania zamówienia w serwisie Allegro.pl oraz wynosi:

 • imię, nazwisko, nazwa firmy wyświetlane jest do 64 znaków,
 • adres przyjmuje do 150 znaków.
Przy użyciu opcji Pobierz zamówienia Allegro można pobrać do sklepu zamówienie podając numer zamówienia z Allegro.

Przycisk Anonimizuj, widoczny po zaznaczeniu wybranej oferty umożliwia wykonanie anonimizacji danych osobowych Nadawcy i Odbiorcy w sklepie z wybranego zamówienia. Po wykonaniu operacji anonimizacji dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte, a zamówienie zostanie automatycznie przeniesione na zakładkę Zrealizowano.

Zamówienia dostępne na zakładce Zamówienia do realizacji można anulować przed przekształceniem do zamówienia. Po zaznaczeniu wybranego zamówienia na liście pojawi się opcja Anuluj zamówienie. Możliwe jest seryjne anulowanie zaznaczonych zamówień. Anulowanie zamówień powoduje, że zostają odblokowane stany magazynowe (towarów z tego zamówienia). Takie zamówienie może być potem realizowana wyłącznie po stronie Allegro.

Obecnie w sytuacji gdy klient złoży zamówienie w Allegro w skład którego wchodzi kilka ofert( w tym ofert, które nie są powiązane z towarami w e-Sklepie) wówczas obsługa sklepu zobaczy w Panelu administracyjnym transakcję, natomiast nie zostanie utworzone z niej zamówienie. Podczas próby utworzenia zamówienia zostanie wygenerowana informacja w Dzienniku zdarzeń na zakładce Oferty informująca o niepowiązanych ofertach oraz ich numerach. Aby utworzyć zamówienie należy powiązać wszystkie wymienione w komunikacie oferty z towarami udostępnionymi w e-Sklepie.

 

Zamówienia na zakładce Zamówienia zrealizowane

W zakładce Zamówienia zrealizowane, prezentowana jest lista transakcji z których zostały utworzone zamówienia, zamówienia zanonimizowane oraz zamówienia anulowane.

Po zaznaczeniu na liście wybranego zamówienia na zakładce Zamówienia zrealizowane dostępna jest opcja Anonimizuj, umożliwiająca wykonanie anonimizacji danych osobowych Nadawcy i Odbiorcy w sklepie z wybranego zamówienia. Po wykonaniu operacji anonimizacji dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte.

W celu ułatwienia korzystania z operacji dostępnych na liście zamówień Zrealizowanych wprowadzono „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list ofert oraz zamówień, menu z przyciskami jest zawsze dostępne u góry ekranu.

Na liście zamówień zrealizowanych dostępne są następujące kolumny:

 • ID – zamówienia,
 • numer oferty Allegro (z polem do wyszukiwania),
 • status – zamówienie (z możliwością filtrowania po statusach: rozpoczęta, anulowana, zakończona),
 • wartość zamówienia z kosztami przesyłki,
 • data zakupu (z polem do wyszukiwania),
 • numer zamówienia Allegro (z polem do wyszukiwania),
 • status zamówienia Allegro (z możliwością filtrowania po statusach),
 • login Allegro – nazwa konta Allegro, z którego wystawiona była aukcja powiązana z daną zamówienia.

Po przejściu na szczegóły zamówienia widoczne są:

   • numer zamówienia,
   • status płatności,
   • data utworzenia zamówienia,
   • login sprzedawcy oraz adres serwisu,
   • sekcja Zamówione towary, w której wyświetlone są zamówione towary wraz z numerem oferty, z której zostały kupione, ilość zamówionych towarów wraz z ceną, wartość zamówienia, koszt przesyłki oraz łączna wartość zamówienia z kosztem przesyłki,
   • sekcja Dane kupującego, w której widoczne są dane kupującego (z Allegro z menu Konto/ Ustawienia/ Dane konta/ Informacje o firmie i o koncie),  jeśli są uzupełnione na koncie Allegro, login kupującego, zamaskowany adres e-mail oraz numer telefonu,
   • sekcja Szczegóły przesyłki, w której wyświetlony jest adres wysyłki (w polu Dane odbiorcy przesyłki w Allegro) podany przez kupującego podczas składania zamówienia, koszt dostawy, sposób dostawy, informacje dotyczące wybranego przez kupującego punktu odbioru. ilość paczek oraz informacja czy sposób dostawy wybrany przez kupującego jest formą dostawy SMART,
   • sekcja Szczegóły płatności, w której widoczna jest zapłacona kwota, forma płatności, status płatności wraz z datą i godziną wykonania płatności (w przypadku płatności online) oraz identyfikator płatności, wybrany dokument sprzedaży.

Na transakcjach i zamówieniach w Comarch e-Sklep liczba znaków prezentowanych w polach imię, nazwisko, nazwa firmy oraz adres, jest zgodna z ilością znaków możliwą do wprowadzenia podczas składania zamówienia w serwisie Allegro.pl oraz wynosi:

 • imię, nazwisko, nazwa firmy wyświetlane jest do 64 znaków,
 • adres przyjmuje do 150 znaków.

Od wersji 2020.3 umożliwiono automatyczną wysyłkę do Allegro następujących statusów zamówienia z panelu e-Sklepu:

 • W realizacji – jest wysyłany po pobraniu do panelu e-Sklepu zamówienia Allegro,
 • Do wysłania – jest wysyłany, jeżeli zamówienie otrzyma status: potwierdzone,
 • Wysłane – jest odsyłany, jeżeli zamówienie zostanie zrealizowane,
 • Anulowane – jest wysyłany, jeżeli zamówienie zostanie anulowane.
Wskazówka
Od wersji 2021.1 w Comarch e-Sklep wprowadzono zapisywanie i przesyłanie informacji z jakiej oferty sprzedaży pochodzi zamówienie. Informacja ta jest zapisywana i przesyłana podczas synchronizacji do systemu ERP w elemencie zamówienia. Pole zostało dodane w celu umożliwienia wiązania elementów oferty z elementami zamówienia w systemie ERP.

Obecnie funkcja nie jest jeszcze obsługiwana przez żaden z systemów ERP.

Od wersji sklepu 2021.5 przy wyborze opcji odbioru w salonikach Kolportera na szczegółach zamówienia o statusie Do realizacji/Zealizowano na zakładce Dostawa i płatność w sekcji Dostawa widoczna jest dokładna nazwa i adres punktu odbioru osobistego.

W panelu administracyjnym na zamówieniach Allegro, na których wybrano opcję dostawy do punktu odbioru DPD wyświetlana jest pełna informacja odnośnie wybranego punktu wraz z adresem. Dane te są również przesyłane do systemu Comarch ERP, przy czym wyświetlanie tych informacji po synchronizacji zależy od obsługi tej funkcji na zamówieniu przez system ERP.

W cenniku Allegro w ramach One by Allegro możliwa jest obsługa dwóch form dostawy: Allegro One BOX i Allegro One Punkt. Po złożeniu zamówienia z wybraną dostawą do Comarch e-Sklep zostanie przekazana informacja o adresie wybranego punktu, następnie po wykonaniu synchronizacji z systemem ERP, zostanie ona przekazana do dokumentu zamówienia w tym systemie.

Dodawanie numeru listu przewozowego

Od 1.02.2019 Allegro wymaga podania numeru listu przewozowego na zamówieniach. Numer listu przewozowego można dodać w Panelu administracyjnym sklepu w menu Sprzedaż/Zamówienia. Instrukcja dodawania numeru listu została opisana w artykule dotyczącym Numeru listu przewozowego.

Po dodaniu do zamówienia pochodzącego z Allegro numeru listu przewozowego, numer przesyłany jest do serwisu Allegro. Obecnie numery listów przewozowych wysyłane są do zamówień, jeśli od zamówienia na Allegro nie minęło więcej niż 60 dni.

Od 26 marca 2019 r. Allegro wprowadziło na zamówieniach maskowanie adresów e-mail użytkowników. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Allegro zostało wyłączone wysyłanie wiadomości transakcyjnych (o zmianie statusu zamówienia, płatności, dostawy i listu przewozowego do Allegro) dla zamówień pochodzących z oferty. Więcej informacji dostępnych jest w artykule Allegro – maskowanie adresów e-mail użytkowników. Wszystkie wiadomości transakcyjne (zmiana statusu zamówienia, dodanie listu przewozowego, dodanie faktury) są wysyłane za pośrednictwem serwerów Allegro.

Od wersji Comarch e-Sklep 2019.6 w przypadku zamówień z serwisu Allegro, z dostawą kurierem Pocztex link do śledzenia listu przewozowego będzie kierował do strony Poczty Polskiej.
W przypadku oferty zintegrowanej z kurierem InPost, numer listu przewozowego jest dodawany automatycznie w momencie pobierania etykiety paczki.

Dla każdego zamówienia pochodzącego z Allegro adres e-mail kupującego będzie maskowany w unikalny sposób. To oznacza, iż w sytuacji, kiedy ten sam klient złoży u danego sprzedawcy kilka zamówień, za każdym razem jego adres e-mail będzie inaczej zakodowany (zamaskowane adresy nie będą się powtarzały).

Przydatne linki

Allegro.pl
Strona Allegro allegro.pl
Pomoc Allegro pomoc.allegro.pl
Regulamin allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php
Allegro testowe
Strona serwisu testowego allegro.pl.allegrosandbox.pl

Dodatkowe informacje dotyczące Allegro dostępne są w artykułach Allegro – nowe REST API – opis zmian oraz Allegro – maskowanie adresów e-mail użytkowników.

Czy ten artykuł był pomocny?