Blue Media

Blue Media – podstawowe informacje

System płatności internetowych Blue Media obsługuje walutę PLN.

Płatności na rynek polski.

Do zintegrowania sklepu z systemem Blue Media konieczne jest zawarcie umowy z serwisem.

Adres serwisu: www.bluemedia.pl

Blue Media w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Blue Media, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Blue Media

Uwaga
Od wersji 2021.2. e-Sklepu korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, dodać tytuł przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia), opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

Za pomocą przycisku więcejc można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja płatności

W poniższej sekcji można uzupełnić wymagany Identyfikator użytkownika oraz klucz.

Od wersji 2020.3 w sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Klucz. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.

Wskazówka
W przypadku płatności Blue Media możliwe jest uzyskanie indywidualnego adresu startowego transakcji, który to pozwala na dostosowanie wyglądu strony płatności, na którą trafiają klienci.

W sekcji znajdują się również adres raportów i adres powrotu. Dokonane zmiany należy zapisać.

Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów oraz adres powrotu dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.

Parametry dla BM

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?