Blue Media

Blue Media – podstawowe informacje

System płatności internetowych Blue Media obsługuje walutę PLN.

Płatności na rynek polski.

Do zintegrowania sklepu z systemem Blue Media konieczne jest zawarcie umowy z serwisem.

Adres serwisu: www.bluemedia.pl

Blue Media w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Blue Media, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce

Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Blue Media

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, dodać tytuł przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia), opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

Za pomocą przycisku więcejc można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja płatności

W poniższej sekcji można uzupełnić wymagany Identyfikator użytkownika oraz klucz.

Wskazówka
W przypadku płatności Blue Media możliwe jest uzyskanie indywidualnego adresu startowego transakcji, który to pozwala na dostosowanie wyglądu strony płatności, na którą trafiają klienci.

W sekcji znajdują się również adres raportów i adres powrotu. Dokonane zmiany należy zapisać.

Parametry dla BM

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?