Rozbudowana stopka w szablonach Topaz i Szafir – jak ją skonfigurować?

Wstęp

Stopka to jeden z podstawowych elementów każdego sklepu internetowego. Oprócz wymaganych informacji, które muszą się w niej znaleźć, może zawierać zbiór innych odniesień do konkretnych sekcji w Twoim e-Sklepie, do Twojego bloga lub profili w social mediach. Odnośniki mogą pozytywnie wpływać na wizerunek Twojego sklepu, przyczyniając się do wsparcia sprzedaży i generując większy ruch na stronie. W Kreatorze wyglądu obok standardowych widoków znajduje się dodatkowy, który jest bardziej rozbudowany. W przypadku szablonu Topaz jest to trzeci widok (footer-3), zaś w przypadku Szafira – drugi widok (footer-2). Dzięki modyfikacji obszaru możesz jeszcze bardziej spersonalizować swój sklep poprzez uzupełnienie stopki w więcej przydatnych informacji.

Konfiguracja rozbudowanej stopki

Jak przystąpić do edycji stopki?

Po zaimportowaniu z Kreatora wyglądu stopka będzie wyświetlać się w ograniczonym zakresie. Niezmiennie jej edycji dokonasz z perspektywy zakładek: Wygląd Sklepu/Ustawienia a następnie sekcji Nagłówek/Stopka. To tutaj zdecydujesz o ilości grup stron, konkretnych elementach w ich obrębie a następnie o kolejności w jakiej będą prezentować się w e-Sklepie. Również z tego poziomu dodasz odwołania do Twoich profili na portalach społecznościowych oraz ustawisz favicon dla swojego sklepu internetowego.

Więcej możliwości edycji stopki

Rozbudowana stopka w szablonie Topaz oraz Szafir umożliwia dodanie większej ilości grup stron niż dotychczas. Dzięki temu z łatwością zamieścisz w niej wszystko czego potrzebujesz. Dodatkowo sekcję uzupełniono o grafiki partnerów logistycznych oraz obsługiwanych operatorów płatności.

Przykładowy wygląd rozbudowanej stopki w szablonie Topaz

Przykładowy wygląd rozbudowanej stopki w szablonie Szafir

Jak skonfigurować poszczególne elementy?

  • Elementy 1-5: dodawanie kolejnych grup stron oraz zmiana ich kolejności dokonywana jest poprzez sekcję Nagłówek/Stopka w Ustawieniach w obrębie zakładki Wygląd Sklepu. W obrębie danej grupy możesz dodawać konkretne strony poprzez kliknięcie przycisku Dodaj stronę ze sklepu.

Wskazówka
Zmiany kolejności poszczególnych grup odnośników lub zmiany danych odnośników w obrębie danej grupy dokonuje się metodą Przeciągnij i upuść.
  • Element 6: odpowiada za wyświetlanie następujących informacji: e-mail, numer telefonu, telefon2 (jeśli nie istnieje, to zastępowany jest przez telefon komórkowy) fax lub skype. W celu edycji danych kontaktowych należy przejść w panelu e-Sklepu do zakładki Ustawienia/Ustawienia sklepu. Informacje o adresie e-mail pobierane są automatycznie z zakładki Ogólne z sekcji Konto e-mail sklepu. Aby dodać lub zmodyfikować numer telefonu konieczne jest wybranie zakładki Dane sprzedawcy, następnie Infolinia i zweryfikowanie pola Telefon.
   Wskazówka
   W elemencie wyświetlone zostaną maksymalnie 3 informacje (e-mail, telefon i jedno z wybranych pól np. telefon2, telefon komórkowy lub fax.
  • Element 7: odwołania do portali społecznościowych dodajemy bez zmian. Więcej o tym znajdziesz tutaj.
  • Elementy 8-9: aby dodać informację o operatorach płatności oraz partnerach logistycznych należy wybrać zakładkę Wygląd Sklepu/Ustawienia/Bannery. Edycji dokonasz z perspektywy kafelków: Logistics Partners oraz Payment Operators poprzez dodanie właściwych grafik operatorów i partnerów. Aby zmienić nazwę „Operator płatności” i/lub „Partnerzy logistyczni” wybierz zamiast zakładki Bannery, zakładkę Tłumaczenia. Wyszukaj po parametrze „ID” LogisticsPartnersBannerTitle oraz PaymentOperatorsBannerTitle i zmodyfikuj pole „Tekst” według własnych preferencji. Zmiany zapisz i opublikuj. W przypadku chęci usunięcia któregoś z elementów, zaznacz go i naciśnij przycisk „Usuń”.

Wskazówka
Zalecane parametry grafik dla operatorów płatności i partnerów logistycznych: szerokość maksymalna 64 px, rozszerzenie PNG.
  • Element 10: dane dotyczące firmy pobierane są z zakładki Ustawienia/Ustawienia sklepu/Dane sprzedawcy/Dane identyfikacyjne, a także z obszaru: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Informacja o działalności gospodarczej/ Numer KRS lub CEIDG, Organ rejestrujący oraz Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Adres pocztowy, gdzie uwzględnione zostaną wszystkie pola za wyjątkiem Szerokości i długości geograficznej.

Czy ten artykuł był pomocny?