Przelew tradycyjny

Jednym ze standardowych sposobów płatności jest przelew, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. 

Następnie należy kliknąć w wiersz Przelew. Pojawi się wtedy zakładka ogólne, w której można zmienić status płatności, nazwę płatności, tytuł przelewu, dodać opis, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, dane do przelewu, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

W części Dane do przelewu stronie ekranu możesz ustawić dane niezbędne do wykonania przelewu w określonej walucie. Dla odpowiedniej waluty należy uzupełnić: numer konta, dane banku oraz kod SWIFT.

Za pomocą przycisku [X] (w prawym górnym rogu grafiki płatności) można przywrócić domyślą grafikę. Po zakończeniu modyfikacji Zapisz wprowadzone zmiany.

Wskazówka
Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia/Płatności i dostawy/Koszty dostaw i płatności.

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw

Czy ten artykuł był pomocny?