Porównywarki cen (feed produktowy)

Wstęp

Comarch e-Sklep zawiera mechanizm pozwalający na generowanie plików XML dla porównywarek cenowych w oparciu o silnik Liquid.

Mechanizm ten pozwala na dowolną ingerencję w plikach wysyłanych do porównywarek. Umożliwia także na samodzielną integrację z dowolną porównywarką dostępną na rynku.

Zastosowanie funkcjonalności nie ogranicza się wyłącznie do porównywarek cen. Użytkownik może użyć generowanych plików do przekazania oferty swoim klientom bądź sprzedawcom.

Użytkownik ma możliwość wyboru języka, ceny oraz waluty, dla generowanego pliku.

Modyfikacja typu pliku pozwala na informowanie przeglądarki, w jakim typie wysyłany jest dokument.

Generowane pliki można zabezpieczyć, poprzez ograniczenie dostępu do nich tylko dla zalogowanych użytkowników, bądź poprzez dodanie losowo generowanego ciągu znaków do linku z plikiem. Dzięki temu nieuprawnione osoby nie otrzymają dostępu do pliku z zasobami sklepu.

Opis obszaru

Porównywarki cen znajdują się w obszarze Sprzedaż / Porównywarki cen

Strona główna obszaru pozwala na:

 • konfigurację predefiniowanych porównywarek takich jak np. Ceneo, Nokaut (sekcja Standardowe).
 • dodawanie nowych plików (tzw. własny feed produktowy) dla innych porównywarek (sekcja Użytkownika).

Więcej na temat poszczególnych porównywarek cenowych można znaleźć w centrum pomocy w sekcji Porównywarki cenowe.

Na szczegółach każdej porównywarki, nad zakładkami, widoczny jest link do pliku XML, w którym dostępne są udostępnione produkty (wraz z tymi informacjami, jakie wskazano w szablonie – patrz sekcja Plik). Jest możliwy podgląd tego pliku XML. W tym celu należy kliknąć na link widoczny poniżej, a w nowym oknie przeglądarki pojawi się wygenerowany plik XML.

Plik ten generuje się automatycznie po dodaniu produktów udostępnianych. W celu aktualizacji oferty udostępnianej w tym feedzie nie jest wymagane ręczne generowanie plików XML. Po wykonaniu synchronizacji z systemem ERP plik XML jest automatycznie aktualizowany o zmiany, jakie zawierała ostatnia synchronizacja w odniesieniu do towarów, które wcześniej zostały przesłane do porównywarki cen (udostępnione w feedzie produktowym).

Plik XML można też pobrać na dysk lokalny. Przeglądanie pliku XML możliwe jest przy pomocy programu do obsługi plików XML.

Wskazówka
W wersji 2021.5 udostępnione zostały dwie nowe zakładki: Marki udostępniane i Producenci udostępniani.  

Konfiguracja

Ogólne

Użytkownik może zdefiniować własną nazwę dla porównywarki. Nazwa używana jest jedynie informacyjnie na liście porównywarek.

Ustawienia

Konfiguracja pozwala wybrać język, cenę i walutę, w której będą generowane towary do pliku. Wybranie ceny domyślnej pozwala na generowanie plików z cenami właściwymi dla zalogowanych użytkowników.

Wskazówka
Od wersji 2020.2 w wersji Enterprise i B2B umożliwiono wyświetlanie w pliku XML, generowanym do porównywarki cen, towarów w cenach po rabacie. Funkcja działa dla własnych porównywarek, które można skonfigurować w panelu administracyjnym w menu Sprzedaż/ Porównywarki cen w obszarze Użytkownika. Jeżeli w e-Sklepie w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty zostanie włączona obsługa rabatów, to na szczegółach konfiguracji własnej porównywarki pod ceną domyślną widoczny jest dodatkowy parametr: Ceny po rabatach. Po jego zaznaczeniu  w pliku XML do tej porównywarki zostaną udostępnione towary w obniżonych cenach (uwzględniających rabaty).

Filtr towarów

Sekcja Filtr towarów daje możliwość zawężenia generowanej oferty do towarów o określonej dostępności. Dzięki temu możemy do pliku zwrócić tylko towary o dodatnim stanie magazynowym i dostępne w sklepie. W tym miejscu możemy również ustalić, czy do pliku z towarami ma być dodawany opis towarów, jest to ważne ze względu na pozycjonowanie.

Wskazówka
Od wersji 2020.4 Comarch e-Sklep dodano parametr umożliwiający udostępnianie w pliku opisu towaru jako zwykły tekst lub wraz z formatowaniem HTML

Plik

W sekcji Plik znajduje się link Uprawnienia do pliku. Zawiera on opcję Dostęp do pliku dla klientów zalogowanych, która jest istotna w przypadku generowania do pliku cenników o ograniczonej dostępności.

W tej samej sekcji znajdziemy opcję generowania Hash, czyli losowego ciągu znaków, który zostanie doklejony do linku z plikiem, dzięki czemu będzie on mniej przewidywalny.

Pole Content-Type pozwala przeglądarce internetowej bądź użytkownikowi zidentyfikować jakiego typu będą zwracane treści.

Wskazówka
W celu wygenerowania pliku w innym typie niż xml, należy w sekcji Plik w polu Content-Type wprowadzić zmiany co do rozszerzenia pliku. Przykładowo jeśli plik ma się generować w formacie csv, pole Content-Type powinno wyglądać tak: text/csv; charset=utf-8  

Najważniejszym polem sekcji Plik jest pole zawierające szablon generowanego pliku. Jego edycja odbywa się przy użyciu wybranego języka oraz składni Liquid.

Wskazówka
Możliwe jest skorzystanie w pliku szablonu z ceny: poprzednia cena netto. Można ją wywołać po odwołaniu się do SubtotalPreviousPrice.
Wskazówka
Od wersji 2020.2 możliwe jest skorzystanie w pliku szablonu ze skróconego opisu towaru przesyłanego z systemu ERP (opcje pozycjonowania). Skrócony opis można wywołać po odwołaniu się do ShortDescription.

Dostępność

Sekcja ta zawiera słownik dostępności z danego serwisu.

Przyklad

Serwis obsługuje dostępność o nazwie „Dostępny. sklep posiada produkt”, która w pliku XML przybiera wartość 1. W takim przypadku na liście wartości dla dostępności mamy pozycję jak poniżej.

wartość dostępności

Następnie przypisujemy wartości z serwisu poprzez ich wybór z listy rozwijanej, do dostępności sklepowych (w tym przypadku do dostępny od ręki).

Atrybuty towaru

Tutaj możesz powiązać atrybuty przypisane do towaru z tymi wymaganymi przez serwis.

Przyklad
Serwis wymaga atrybutu o nazwie BLOZ_7, jednak taki atrybut na towarze nie jest czytelny dla klienta. Dlatego w tym miejscu dokonujesz mapowania atrybutu nadanego w systemie ERP o nazwie Kod BLOZ 7 na atrybut XML o nazwie BLOZ_7.

Dodatkowe atrybuty w feedzie produktowym

Aby dodać nowe atrybuty do pliku XML (na przykładzie Ceneo):

 • Zaloguj się do panelu administracyjnego i przejdź do menu Sprzedaż/ Porównywarki cen/ Ceneo.
 • Po wejściu na szczegóły porównywarki przejdź do sekcji Plik, do okna Szablon:
 • Dodaj nową sekcję w szablonie pliku XML (przykładowo attrs).
 • Utwórz zmienną (przykładowo p1), która wyciągnie z obiektu products atrybuty.
 • Wybierz elementy, które mają się wyświetlać (nazwa atrybutu, wartość itp.)
 • W przypadku porównywarki Ceneo wklej następujący fragment kodu w ramach tagu o:

Wówczas fragment {{ p1.Name }} będzie podawał nazwę atrybutu dodanego do towaru, a fragment: {{ p1.Values}} konkretną wartość atrybutu. Zmiany należy zapisać. W efekcie w pliku XML generowanym do Ceneo będą widoczne także wszystkie atrybuty przypisane do kart towarów, udostępnionych do Ceneo.

Towary udostępniane

W tej zakładce można wybrać towary, które zostaną wygenerowane w pliku XML. Towary wybieramy po kliknięciu w przycisk Wybierz towary.

Towary oznaczone jako archiwalne nie są dostępne dla feedów produktowych.

Dla porównywarek, które wymagają przypisywania towarów do kategorii, należy dodatkowo powiązać kategorie sklepowe z kategoriami w serwisie, co opisano poniżej.

Uwaga
Aby można było wybrać towary w tej zakładce, należy zaznaczyć domyślną grupę na na towarze w systemie ERP

Kategorie udostępniane

W tej zakładce można wskazać grupy towarowe, z których zostaną udostępnione wszystkie produkty do porównywarki (które zostaną wygenerowane w pliku XML).

Dzięki temu możliwe jest przyspieszenie dodawania towarów do porównywarki podczas jej konfiguracji. Podobnie jak w przypadku udostępniania towaru w porównywarce, w przypadku, gdy udostępniana kategoria nie jest powiązana z kategorią w serwisie wówczas będzie wyświetlała się na liście kategorii na czerwonym tle.

Wskazówka
Kategorie udostępniane dostępne są w Comarch e-Sklep od wersji 2020.3.

Marki udostępniane

Ta zakładka umożliwia powiązanie towarów z ich odpowiednimi markami. Dzięki temu wywołany feed będzie zawierał tylko te produkty które mają przypisane konkretne marki w systemie ERP.
Oferta produktowa jest na bieżąco aktualizowana, dodanie w systemie ERP nowego towaru do marki oraz  udostępnienie go w e-Sklepie spowoduje, że feed produktowy zostanie automatycznie zaktualizowany o nowe towary.

Producenci udostępniani

W tej zakładce można przypisać towarom ich producenta. Tak jak w przypadku powiązania produktów z markami, przygotowany feed będzie zawierał tylko te, które mają przypisane konkretnego producenta w systemie ERP.

Przypisywanie kategorii

W tej zakładce można powiązać kategorie sklepowe z kategoriami z serwisu.

Dla porównywarek, które udostępniają listę kategorii, wystarczy kliknąć w przycisk pobierz i następnie klikając na kategorię sklepową wybrać dla niej kategorię, która odpowiada jej w serwisie.

Wskazówka
W przypadku udostępniania kategorii w kolumnie Liczba towarów udostępnianych z danej kategorii będzie wartość równa 0. Natomiast w kolumnie Kategoria jest udostępniona będzie wartość Tak – oznacza to, że cała kategoria jest udostępniona i towary z danej kategorii zostaną wygenerowane w pliku XML.
Uwaga
W przeciwieństwie do składni Liquid używanej do tworzenia szablonów sklepowych, w przypadku plików, dla poszczególnych produktów, zamiast tagu for należy stosować tag foreach.

Obiekty porównywarki cen

Niniejszy rozdział przedstawia wykaz obiektów dostępnych w porównywarce cen. Odwołanie do obiektu w kodzie następuje poprzez jego nazwę zmiennej nadaną w momencie dodania obiektu do porównywarki.

Produkty

Obiekt zwraca listę produktów w porównywarce.

Produkty

Produkty

 1. p.AddedDate – data dodania,
 2. p.Code – kod produktu,
 3. p.DefaultGroup – numer grupy domyślnej,
 4. p.DescriptionNoHtml – opis pozbawiony tagów HTML,
 5. p.Description – opis produktu,
 6. p.ShortDescription – krótki opis,
 7. p.Id – id produktu,
 8. p.ImageId – id obrazu,
 9. p.ImageUrl – link do obrazu
 10. p.Link – link
 11. p.ManufacturerCode – kod producenta,
 12. p.ModifiedDate – data ostatniej modyfikacji,
 13. p.MoreInfoUrl – adres Url z większą ilością informacji,
 14. p.NameNoHtml – nazwa bez znaczników HTML,
 15. p.SaleUnit – jednostka sprzedażowa,
 16. p.UnitPriceRatio – przelicznik ceny za jednostkę miary,
 17. p.UnitPriceUnit – możliwa jednostka przeliczeniowa (np. litry na mililitry, gramy na kilogramy itd.). Jeżeli wartość to null, to nie wyświetlamy ceny jednostkowej,
 18. p.ControlStock – pokazuje czy stany magazynowe zostały włączone,
 19. p.StockLevel – stany magazynowe, zawiera:
  • Control – czy włączone są stany magazynowe,
  • ImageUrl – adres URL obrazu,
  • QuantityControl – kontrola ilości towaru,
  • Type – typ,
  • Value – wartość,
 20. p.Symbol – symbol,
 21. p.TotalPrice – cena z podatkiem VAT,
 22. p.TotalPreviousPrice – cena produktu brutto,
 23. p.SubtotalPrice – cena produktu bez VAT,
 24. p.SubtotalPreviousPrice – cena produktu bez VAT przed obniżką,
 25. p.VAT – stawka VAT,
 26. p.UPC – zwraca kod EAN z ERP,
 27. p.CN
 28. p.Url – adres URL,
 29. p.UrlMobile – adres URL używany na urządzeniach mobilnych,
 30. p.WasteMgmtCost – koszt gospodarowania odpadami,
 31. p.Weight – waga,
 32. p.NetWeight – waga netto,
 33. p.Availability – dostępność, zawiera:
  • Date – ustawienie daty kiedy towar będzie dostępny,
  • Status – status,
  • Text – opis tekstowy,
  • ExternalValue – wartość zewnętrzna,
 34. p.Brand – nazwa marki,
 35. p.Manufacturer – nazwa producenta,
 36. p.Flags – wyświetla informacje o flagach dla danego produktu (np. promocja, nowość) – zawiera pole text (nazwa, np. Nagroda) oraz type (typ, np. Reward),
 37. p.Attributes – atrybuty, zawiera:
  • Format – format atrybutu: tekst, liczba, data itp.,
  • Id – Id danej właściwości,
  • Name – nazwa właściwości (np. materiał),
  • Object – właściwy obiekt dla atrybutu, zgodnie z Format,
  • Value – wartość danej właściwości (np. tworzywo sztuczne)
 38. p.Images– informacje na temat obrazków dołączonych do produktu, zawiera:
  • ExternalUrl – zewnętrzny link,
  • Id – id obrazu,
  • Link – link obrazu,
  • Url – adres url obrazu,
 39. p.GroupPath – ścieżka grupy,
 40. p.GroupName – nazwa grupy,
 41. p.ExternalGroupText – zewnętrzny opis grupy,
 42. p.ExternalGroupId – zewnętrzny id grupy,
 43. p.ParentId – id rodzica,
 44. p.Dimensions – lista wymiarów gdzie:
  • Length –długość
  • Width – szerokość
  • Height – wysokość

Ustawienia

Obiekt zwraca ustawienia porównywarki cen.

Ustawienia

Ustawienia

 1. settings.__showDescription – jeśli true to wyświetlanie opisu jest włączone,
 2. settings.__controlWarehouse – jeśli true to kontrola stanów magazynowych jest włączona,
 3. settings.__currency – waluta,
 4. settings.__languageId – id języka,
 5. settings.__attributes – lista atrybutów towaru,
 6. settings.__type – typ,

Konfiguracja

Obiekt zwraca konfigurację w porównywarce cen.

Konfiguracja

Konfiguracja

 1. config.DecimalSeparator – separator dziesiętny,
 2. config.DecimalPlacesPric – ilość miejsc po przecinku,
 3. config.DecimalThousandsSeparators – separator tysięcy,
 4. config.B2B – jeśli true to sklep jest w wersji B2B,
 5. config.ENTERPRISE – jeśli true to sklep jest w wersji ENTERPRISE,
 6. config.UniqueId – unikalne id,
 7. config.Url – link sklepu,
 8. config.Version– wersja sklepu,
 9. config.CompanyOnly – jeśli true to zamówienie można złożyć tylko jako firma,
 10. config.AuthenticatedOnly – jeśli true to zamówienie można złożyć tylko będąc zalogowanym,
 11. config.DefaultCountry – domyślnie ustawione państwo,
 12. config.Countries.Nazwa – ustawienia danego kraju, zawiera:
  • ISOCode – kod kraju,
  • ISOCode3 – kod kraju (3 znaki),
  • Name – nazwa kraju
  • RequiredFields – wymagane pola. Zawiera City, Street, StreetNo, TIN, ZipCode, które przyjmują wartość true/false.
  • SSNRegex – ustawienia Regex PESEL,
  • States – spis województw,
  • TINRegex – ustawienia Regex NIP,
  • ZipCodeFormat – ustawienia kodu pocztowego,
  • ZipCodeRegex – ustawienia Regex kodu pocztowego
 13. config.Languages – ustawienia wybranego języka, zawiera:
  • Id – numer Id
  • Language – język,
  • Name – nazwa,
 14. config.Products – lista ustawień dla produktu, gdzie:
  • ShowCode – jeśli true to pokazuje kod,
  • DecimalUnits – jeśli true to ustawia jednostki dziesiętne,
  • Reviews – lista zawierająca ustawienia recenzji:
   • Enabled – jeśli true to można dodać recenzje,
   • AuthenticationRequired – jeśli true to recenzje można dodać tylko po zalogowaniu,
   • OnlyPurchasedProducts – jeśli true to recenzje można dodać tylko pod zakupionymi produktami
   • Reviews – lista możliwych recenzji,
 15. config.Registration – lista ustawień dotyczących rejestracji:
  • Retail – lista ustawień dotyczących sprzedaży:
   • AddressVisible – jeśli true to adres jest widoczny,
   • AddressRequired – jeśli true to adres jest wymagany,
   • PhoneVisible – jeśli true to telefon jest widoczny,
   • PhoneRequired – jeśli true to telefon jest wymagany,
  • Company – lista ustawień dotyczących firmy:
   • AddressVisible – jeśli true to adres jest widoczny,
   • AddressRequired – jeśli true to adres jest wymagany,
   • PhoneVisible – jeśli true to telefon jest widoczny,
   • PhoneRequired – jeśli true to telefon jest wymagany,
  • AuthorizationRequired – jeśli true to wymagane jest zalogowanie,
  • ConfirmationRequired – jeśli true to wymagane jest potwierdzenie,
  • Disabled – jeśli true to rejestracja jest włączona,
  • ValidateTin – jeśli true to nr TIN jest sprawdzany pod względem poprawności,
 16. config.TOS.Nazwa – zawiera:
  • Consents – są to udzielane zgody na akcje takie jak:
   • Newsletter – akceptacja polityki prywatności,
   • Order – odstąpienie od umowy,
   • Registration – otrzymywanie newslettera oraz akceptację regulaminu,
   • Inquiries – zapytania ofertowe
  • FormalContents.Nazwa – właściwość odpowiada za przechowywanie danych wyświetlanych na stronach, takich jak np. informacje o prawie do odstąpienia od umowy. Może przyjąć:
   • About,
   • Complaints,
   • Loyalty,
   • Payment,
   • Privacy,
   • Shipping,
   • Terms,
   • WithdrawalRight
 17. config.VATEU – konfiguracja VATEU w sklepie,
 18. config.DefinedPages.NazwaStrony – informacje o name, heading, id i url stron funkcyjnych. Zawiera informacje o następujących stronach:
  • About,
  • AdvancedSearch,
  • Blog,
  • BlogDetails,
  • Brands,
  • Complaints,
  • Contact,
  • ContinueShopping,
  • CustomerProfile,
  • Home,
  • Http404,
  • Login,
  • LookBook,
  • Loyalty,
  • Manufacturers,
  • Order,
  • PasswordReminder,
  • Payment,
  • Privacy,
  • ProductComparisonTool,
  • ProductDetails,
  • ProductList,
  • Registration,
  • Shipping,
  • SocialMedia,
  • Terms,
  • UponLogging,
  • WithdrawalRight,
  • nonexistentgroup,
  • nonexistentproduct
 19. config.Pages – właściwość obiektu config zawierająca informacje o Id, Name, Heading oraz Url. Zawiera informacje o stronach użytych w sklepie.
 20. config.Currencies – waluty, zawiera:
  • BankAccount – konto bankowe, zawiera:
   • AccountNumber – numer konta
   • Bank – bank
   • SWIFT – Numer KRS lub CEIDG, Organ rejestrujący
  • Code – kod waluty (np. EUR)
 21. config.Stock.Nazwa – zawiera informacje o stanach magazynowych:
  • Enabled – jeśli true, stany magazynowe są włączone,
  • QuantityControl – jeśli true, kontrola ilości jest włączona
 22. config.Tags.Nazwa – zawiera:
  • Blog – wyświetla tagi które znajdują się na blogu, zawiera:
  • Text – nazwa,
  • Url – url do wszystkich postów z danym tagiem,
  • Weight – waga
  • Search – tagi wyszukiwania
 23. config.Messages – odpowiada za wyświetlanie informacji na stronie, przykładowo w formie notyfikacji o wykorzystywaniu cookies. Zawiera:
  • Days – liczba dni,
  • Id – Id,
  • Message – treść,
  • Title – tytuł,
  • Type – typ (w formie int)
  • Url – adres Url,
 24. config.GTM – google tag manage
 25. config.GTMHead – kod google tag manager umieszczany w sekcji 'head’
 26. config.Complaints – ustawienia związane z reklamacjami, gdzie:
  • AttachmentExtensions – możliwe rozszerzenia załączonych plików,
  • AttachmentMaxSize – maksymalny rozmiar pliku,
  • AttachmentEnabled – włączenie/wyłączenie możliwości załączania plików,
  • AttachmentMaxCount – maksymalna ilość załączonych plików,
  • ComplaintsEnabled – włączenie/wyłączenie możliwości składania reklamacji,
  • DaysToReturn – liczba dni na zwrot,
  • Defects – występujący defekt (np. wada konstrukcyjna),
  • Requests – żądania związane z przedmiotem (np. naprawa),
  • Returns – zwrot,
  • ReturnsEnabled – włączenie/wyłączenie możliwości zwrotu towaru,
 27. config.Orders – atrybuty zamówienia, zawiera:
  • AttachmentExtensions – możliwe rozszerzenia załączonych plików
  • AttachmentMaxSize – maksymalny rozmiar załączonego pliku
  • AttachmentEnabled – włączenie/wyłączenie możliwości załączania plików
  • AttachmentMaxCount – maksymalna ilość załączonych plików
  • AttributesCart – atrybuty na zamówieniu, zawiera:
   • Header – atrybuty w nagłówku, zawiera:
    • Editable – czy edytowalny,
    • Format – rodzaj atrybutu,
    • Id – id,
    • Name – nazwa,
    • Required – czy wymagany,
    • Values – wartości dla atrybutu typu lista,
   • Position – atrybuty na elemencie zamówienia, analogiczne do Header,
  • AttributesEdit – atrybuty w profilu klienta na szczegółach zamówienia, analogiczne do AttributesCart,
 28. config.External– zawiera Edrone, Facebook, Google, SalesManago,
 29. config.Contact – odpowiada za konfigurację danych kontaktowych sklepu. Może zawierać:
  • Email,
  • Fax,
  • GG
  • GSM,
  • PhoneNo,
  • PhoneNo2,
  • Skype
 30. config.Now – obecny czas,
 31. config.Shop.Nazwa – odpowiada za konfigurację sklepu. Zawiera:
  • Address.Nazwa – odpowiada za konfigurację danych adresowych sklepu. Może zawierać:
   • City,
   • Country,
   • Latitude,
   • Longitude,
   • State,
   • Street,
   • StreetNo,
   • UnitNo,
   • ZipCode,
  • Contact.Nazwa – odpowiada za konfigurację danych kontaktowych sklepu. Może zawierać:
   • Email,
   • Fax,
   • GG,
   • GSM,
   • PhoneNo,
   • PhoneNo2,
   • Skype,
  • Description – opis sklepu,
  • ImageUrl – nazwa użytego loga,
  • Name – odpowiada za nazwę sklepu,
  • Registrant – organ rejestrujący,
  • Regon – numer Regon,
  • ShortName – kod firmy,
  • TIN – numer NIP,
 32. config.Application – informacje o używanej aplikacji. Zawiera:
  • Name – nazwa oprogramowania,
  • Website – adres z dodatkowymi informacjami

 

Czy ten artykuł był pomocny?