Porównywarki cen

Wstęp

Comarch e-Sklep zawiera mechanizm pozwalający na generowanie plików XML dla porównywarek cenowych w oparciu o silnik Liquid.

Mechanizm ten pozwala na dowolną ingerencję w plikach wysyłanych do porównywarek. Umożliwia także na samodzielną integrację z dowolną porównywarką dostępną na rynku.

Zastosowanie funkcjonalności nie ogranicza się wyłącznie do porównywarek cen. Użytkownik może użyć generowanych plików do przekazania oferty swoim klientom bądź sprzedawcom.

Użytkownik ma możliwość wyboru języka, ceny oraz waluty, dla generowanego pliku.

Modyfikacja typu pliku pozwala na informowanie przeglądarki, w jakim typie wysyłany jest dokument.

Generowane pliki można zabezpieczyć, poprzez ograniczenie dostępu do nich tylko dla zalogowanych użytkowników, bądź poprzez dodanie losowo generowanego ciągu znaków do linku z plikiem. Dzięki temu nieuprawnione osoby nie otrzymają dostępu do pliku z zasobami sklepu.

Opis obszaru

Porównywarki cen znajdują się w obszarze Sprzedaż / Porównywarki cen

Strona główna obszaru pozwala na:

  • konfigurację predefiniowanych porównywarek takich jak np. Ceneo, Nokaut,
  • dodawanie nowych plików dla innych porównywarek

Więcej na temat poszczególnych porównywarek cenowych można znaleźć w centrum pomocy w sekcji Porównywarki cenowe.

Konfiguracja

Ogólne

Użytkownik może zdefiniować własną nazwę dla porównywarki. Nazwa używana jest jedynie informacyjnie na liście porównywarek.

Ustawienia

Konfiguracja pozwala wybrać język, cenę i walutę, w której będą generowane towary do pliku. Wybranie ceny domyślnej pozwala na generowanie plików z cenami właściwymi dla zalogowanych użytkowników.

Filtr towarów

Sekcja Filtr towarów daje możliwość zawężenia generowanej oferty do towarów o określonej dostępności. Dzięki temu możemy do pliku zwrócić tylko towary o dodatnim stanie magazynowym i dostępne w sklepie. W tym miejscu możemy również ustalić, czy do pliku z towarami ma być dodawany opis towarów, jest to ważne ze względu na pozycjonowanie.

Plik

W sekcji Plik znajduje się link Uprawnienia do pliku. Zawiera on opcję Dostęp do pliku dla klientów zalogowanych, która jest istotna w przypadku generowania do pliku cenników o ograniczonej dostępności.

W tej samej sekcji znajdziemy opcję generowania Hash, czyli losowego ciągu znaków, który zostanie doklejony do linku z plikiem, dzięki czemu będzie on mniej przewidywalny.

Pole Content-Type pozwala przeglądarce internetowej bądź użytkownikowi zidentyfikować jakiego typu będą zwracane treści.

Najważniejszym polem sekcji Plik jest pole zawierające szablon generowanego pliku. Jego edycja odbywa się przy użyciu wybranego języka oraz składni Liquid.

Wskazówka
Możliwe jest skorzystanie w pliku szablonu z ceny: poprzednia cena netto. Można ją wywołać po odwołaniu się do SubtotalPreviousPrice.

Dostępność

Sekcja ta zawiera słownik dostępności z danego serwisu.

Wskazówka

Przykład:

Serwis obsługuje dostępność o nazwie „Dostępny. sklep posiada produkt”, która w pliku XML przybiera wartość 1. W takim przypadku na liście wartości dla dostępności mamy pozycję jak poniżej.

wartość dostępności

Następnie przypisujemy wartości z serwisu poprzez ich wybór z listy rozwijanej, do dostępności sklepowych (w tym przypadku do dostępny od ręki).

 

Atrybuty towaru

Tutaj możesz powiązać atrybuty przypisane do towaru z tymi wymaganymi przez serwis.

Wskazówka

Przykład:

Serwis wymaga atrybutu o nazwie BLOZ_7, jednak taki atrybut na towarze nie jest czytelny dla klienta. Dlatego w tym miejscu dokonujesz mapowania atrybutu nadanego w systemie ERP o nazwie Kod BLOZ 7 na atrybut XML o nazwie BLOZ_7.

Towary udostępniane

W tej zakładce można wybrać towary, które zostaną wygenerowane w pliku XML. Towary wybieramy po kliknięciu w przycisk Wybierz towary.

Dla porównywarek, które wymagają przypisywania towarów do kategorii, należy dodatkowo powiązać kategorie sklepowe z kategoriami w serwisie, co opisano poniżej.

Uwaga
Aby można było wybrać towary w tej zakładce, należy zaznaczyć domyślną grupę na na towarze w systemie ERP

Kategorie w serwisie

W tej zakładce można powiązać kategorie sklepowe z kategoriami z serwisu.

Dla porównywarek, które udostępniają listę kategorii, wystarczy kliknąć w przycisk pobierz i następnie klikając na kategorię sklepową wybrać dla niej kategorię, która odpowiada jej w serwisie.

Uwaga
Uwaga: W przeciwieństwie do składni Liquid używanej do tworzenia szablonów sklepowych, w przypadku plików, dla poszczególnych produktów, zamiast tagu for należy stosować tag foreach.

 

Czy ten artykuł był pomocny?