Jak zintegrować Ceneo z Comarch e-Sklep?

Integracja

Proces konfiguracji Comarch e-Sklep z porównywarką Ceneo.pl trwa zaledwie kilka minut. Poniżej przedstawiamy wszystkie czynności, jakie należy wykonać, aby skonfigurować konto oraz przesłać produkty do serwisu Ceneo.pl.

Jak zarejestrować się na Ceneo.pl?

Wskazówka
Dla właścicieli Comarch e-Sklep wspólnie z Ceneo.pl przygotowaliśmy ofertę specjalną. Więcej o niej przeczytać możesz na stronie Pakiet korzyści.

Po zgłoszeniu sklepu poprzez formularz – https://formularz.ceneo.pl, dział handlowy Ceneo kontaktuje się drogą mailową ze sklepem informując o tym, co należy zrobić w celu nawiązania współpracy. W mailu znajduje się m.in. informacja o konieczności przesłania do Ceneo ścieżki generowanego pliku XML.

Uwaga
Link do pliku XML w Comarch e-Sklep dostępny jest w obszarze Sprzedaż/Porównywarki cen/Ceneo

Następnie sklep otrzymuje login i hasło do panelu administracyjnego serwisu Ceneo umożliwiającego administrowanie ofertą handlową oraz aktualizowanie danych teleadresowych.

Jak skonfigurować Comarch e-Sklep z serwisem Ceneo?

Wskazówka
Podstawowe informacje odnośnie obszaru Sprzedaż/ Porównywarki cen znajdziesz w artykule Porównywarki cen

Po zarejestrowaniu się w serwisie Ceneo.pl można w szybki sposób skonfigurować Comarch e-Sklep z porównywarką.

  1. Przejdź do obszaru Sprzedaż/Porównywarki cen/ Ceneo i aktywuj porównywarkę.
  2. W zakładce konfiguracja możesz wybrać rodzaj sklepu oraz język, cenę i walutę

 

Masz również możliwość przesłania statusów dostępności towarów do Ceneo. Aby przesłać statusy dostępności, przypisz odpowiednie statusy dostępności ze sklepu do odpowiadających im statusów Ceneo.

Uwaga
Dostępność towarów nie jest wymagana, aby poprawnie wygenerować plik XML do porównywarki. Statusy dostępności towarów są pobierane z systemu ERP 

Dodatkowo możesz ograniczyć wysyłanie towarów do Ceneo według statusu ich dostępności oraz według ich stanu magazynowego.

Nazwa statusu wyświetlanego przy ofertach widocznych w serwisie Ceneo uległa zmianie z „dostępny powyżej tygodnia” na „dostępny do 14 dni”.

Uwaga
Aby skorzystać z opcji zawężania oferty do towarów ze stanem magazynowym większym od 0, należy aktywować w sklepie obsługę stanów magazynowych w obszarze Ustawienia/Ustawienia sklepu/Towary/Stany magazynowe.
  1. W zakładce Towary udostępnianie klikamy przycisk Wybierz Towary. Po pojawieniu się listy towarów ze sklepu wybieramy te produkty, które chcemy udostępnić. Możesz także na zakładce Kategorie udostępniane wskazać grupy towarowe, z których zostaną udostępnione wszystkie produkty do porównywarki (które zostaną wygenerowane w pliku XML). Dzięki temu możliwe jest przyspieszenie dodawania towarów do porównywarki podczas jej konfiguracji.
  2. W zakładce Przypisywanie kategorii do kategorii z naszego sklepu przypisujemy kategorie z Ceneo.

  1. Po zmapowaniu (przypisaniu) odpowiednich kategorii pojawią się powiązania pomiędzy kategoriami Comarch E-Sklep a kategoriami Ceneo.
  2. Po wykonaniu powyższych czynności zapisz zmiany będąc na zakładce Konfiguracja.

Jak przygotować asortyment?

W zależności od wybranego rodzaju sklepu towar wysyłany do serwisu Ceneo musi mieć zdefiniowane odpowiednie atrybuty. Poniższa tabelka zawiera rodzaj sklepu wraz z wymaganymi dla niego atrybutami.

Rodzaj sklepu Wymagane atrybuty
Wartości pobierane z: Karta towaru Dodatkowe atrybuty towaru w systemie ERP
Ogólny Producent, Kod producenta, EAN
Książki Producent, Kod producenta, EAN ISBN
Apteka Producent, Kod producenta, EAN Kod BLOZ 12 lub Kod BLOZ 7

Atrybuty takie jak np. Producent, czy EAN pobierane są z odpowiednich pól, uzupełnianych na karcie towaru w systemie ERP. Dla niestandardowych, takich jak np. ISBN należy w systemie ERP utworzyć dodatkowy atrybut.

Poza atrybutami wymaganymi możemy wysłać do Ceneo atrybuty dodatkowe dla towaru. Dodając te atrybuty należy mieć na uwadze ograniczenie pliku xml dla Ceneo do maksymalnie 10 atrybutów dla jednego produktu wliczając w to atrybuty wymagane.

Uwaga
Jeżeli wymagane atrybuty przez serwis Ceneo nie zostaną dodane dla danego towaru, wówczas w pliku XML generują się puste wartości. Oferta taka może nie zostać przyjęta przez Ceneo.

Dodatkowo jest możliwość wysłania wag towarów. Aby waga została przesłana do Ceneo, musi być zdefiniowana w kg oraz być większa od 0 kg. Wagi towarów pobierane są z systemu ERP.

Uwaga
Waga towarów nie jest wymagana, aby poprawnie wygenerować plik XML do porównywarki Ceneo.

Przykład

Wybrany rodzaj sklepu – Książki, wymagany atrybut to „ISBN”.

Należy zdefiniować atrybut w formacie „tekst” o nazwie „ISBN”. Przy dodawaniu atrybutu do danego towaru należy wpisać odpowiednią wartość.


Kup na Ceneo

Comarch e-Sklep pozwala na korzystanie z opcji „Kup na Ceneo”.

Dla towarów, które mają być dostępne w opcji Kup na Ceneo należy ustawić w systemie ERP atrybut tekstowy o nazwie c:basket z wartością 1.

Domyślnie e-Sklep wysyła do Ceneo atrybut c:basket z wartością 0, co jest jednoznaczne z brakiem opcji „Kup na Ceneo”.

Wskazówka
Integracja z Kup na Ceneo opisana jest w artykule Kup na Ceneo

 

Jak wysłać towary?

Wysłanie towarów do serwisu Ceneo odbywa się za pomocą pliku XML

Plik XML generuje się automatycznie po dodaniu produktów udostępnianych.

Uwaga
W celu aktualizacji oferty nie jest wymagane ręczne generowanie plików XML. Po wykonaniu synchronizacji plik XML jest automatycznie aktualizowany o zmiany, jakie zawierała ostatnia synchronizacja w odniesieniu do towarów, które wcześniej zostały przesłane do porównywarki cen.
Uwaga
W przypadku, gdy towar znajduje się w sklepie w dwóch grupach towarowych i obie grupy zostały zmapowane z kategoriami Ceneo, w pliku XML taki towar pojawi się tylko RAZ – w kategorii Ceneo, która została zmapowana z grupą domyślną towaru.

Plik XML można pobrać na dysk lokalny. Przeglądanie pliku XML możliwe jest przy pomocy programu do obsługi plików XML.

Jest możliwy podgląd pliku XML, w tym celu należy kliknąć na link, w nowym oknie przeglądarki pojawi się wygenerowany plik XML.

Kategorie udostępniane

W tej zakładce można wskazać grupy towarowe, z których zostaną udostępnione wszystkie produkty do porównywarki (które zostaną wygenerowane w pliku XML).

Dzięki temu możliwe jest przyspieszenie dodawania towarów do porównywarki podczas jej konfiguracji. Podobnie jak w przypadku udostępniania towaru w porównywarce, w przypadku, gdy udostępniana kategoria nie jest powiązana z kategorią w serwisie wówczas będzie wyświetlała się na liście kategorii na czerwonym tle.

Wskazówka
Kategorie udostępniane dostępne są w Comarch e-Sklep od wersji 2020.3.

Przydatne strony WWW

Ceneo.pl
Formularz zgłoszeniowy do Ceno.pl
Panel administracyjny Ceneo.pl
Program Zaufane Opinie
Program Ochrony Kupujących
Program CPA (System Transakcyjny)
Regulamin ceneo

Czy ten artykuł był pomocny?