Opiekun towaru oraz kontrahenta

Wstęp

W Comarch e-Sklep (w wersjach Standard, Light, Enterprise, B2B) udostępniona jest funkcja prezentacji opiekuna towaru, a także opiekuna kontrahenta. Możesz przypisać osoby, które będą opiekowały się danym towarem lub kontrahentem. Opiekunowie odpowiadają za kontakt z konkretnymi klientami lub udzielają informacji na temat produktów. Dzięki opcji kontaktu, klient zawsze może wysłać wiadomość do opiekuna i zadać pytanie. Opiekunowie mogą mieć udostępnione: imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz zdjęcie.

Dostępność prezentacji opiekuna kontrahenta oraz towaru wygląda następująco:

Wersja e-Sklepu Opiekun towaru Opiekun kontrahenta
B2B szablon Szafir, panel administracyjny szablon Szafir, panel administracyjny
Enterprise szablon Szafir, panel administracyjny panel administracyjny
Standard panel administracyjny panel administracyjny
Light panel administracyjny panel administracyjny

 

Opiekun towaru

Konfiguracja w systemie ERP Optima

W systemie Comarch ERP Optima na karcie towaru na zakładce e-Sklep w polu Operator należy wskazać opiekuna danego towaru. Do Comarch e-Sklep wysyłane są:

   • imię,
   • nazwisko,
   • telefon
   • oraz e-mail operatora wybranego jako opiekun.

Dodatkowo, na liście towarów w systemie ERP w operacjach seryjnych Zmiana parametrów Comarch e-Sklep istnieje możliwość seryjnego przypisania operatorów jako opiekunów do kart towarowych.

W celu zaprezentowania opiekuna w szablonie Szafir należy w panelu administracyjnym e-Sklepu: Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu w sekcji Opiekun towaru dla parametru Prezentuj w sklepie opiekuna towaru zaznaczyć parametr Tak lub Tylko dla zalogowanych (Domyślnie zaznaczony jest parametr Tak).

Dodatkowo podczas konfiguracji ustawień można ustalić, czy prezentowana nazwa opiekuna ma się wyświetlać jako Imię czy Imię i nazwisko (domyślnie zaznaczony jest parametr Imię i nazwisko), a także, czy pokazać numer telefonu opiekuna (możliwe opcje: TakNieTylko dla zalogowanych. Domyślnie zaznaczony jest parametr Nie.).

Wprowadzone zmiany należy zapisać i opublikować.

Wskazówka
Zdjęcie opiekuna nie może być większe niż 51 KB.

Konfiguracja w systemie ERP XL

W systemie Comarch ERP XL jest możliwe przesyłanie do Comarch e-Sklep opiekunów kontrahenta i menadżerów produktu. W Comarch ERP XL opiekunami i menadżerami są pracownicy i na tej podstawie będą wysyłani opiekunowie do e-Sklepu. Aby opiekun (pracownik) został przesłany do e-Sklepu zaznacz na karcie pracownika parametr Wysyłaj do e-Sklep.

Na podstawie listy pracowników, dla których zaznaczono parametr jw. tworzona jest lista opiekunów wysyłanych do e-Sklepu. Dane opiekunów takie jak imię i nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail pobierane są z karty pracownika. Wysyłane są też zdjęcia opiekunów na podstawie załącznika typu obraz. Jeśli do karty pracownika podpięto więcej niż jedno zdjęcie wówczas wysyłane jest pierwsze z nich.

Dane opiekuna kontrahenta przesyłane są na podstawie opiekuna czasowego zapisanego na zakładce [Handlowe].

Informacja o menadżerze zapisywana jest standardowo na karcie towaru na zakładce [Inne]. Na podstawie tego ustawienia przesyłany jest menadżer produktu do e-Sklepu.

Prezentacja opiekuna towaru w Panelu administracyjnym

Lista towarów

Na zakładce Towary/ Lista towarów masz możliwość dodania nowej kolumny Opiekun towaru. Kolumna zawiera informacje: Imię i Nazwisko opiekuna. Jeżeli nie został on przypisany do towaru miejsce w kolumnie będzie puste.

Szczegóły towaru

Szczegółowe informacje o opiekunie widnieją także na szczegółach towaru na zakładce Szczegóły towaru w dedykowanej sekcji Opiekun towaru. W przypadku, gdy towar nie posiada określonego opiekuna, wówczas sekcja Opiekun towaru na szczegółach nie będzie wyświetlana.

Prezentacja opiekuna towaru w e-Sklepie

W e-Sklepie w standardowym szablonie Szafir opiekun będzie widoczny na szczegółach danego towaru. Domyślnie jest to fotografia oraz imię i nazwisko opiekuna. W zależności od konfiguracji, na szczegółach towaru może się wyświetlać tylko imię opiekuna lub dodatkowo numer telefonu.

Wiadomość do opiekuna towaru

W panelu administracyjnym dla wiadomości Zapytanie o towar oraz Potwierdzenie złożonego zapytania (dla opcji Zapytaj o cenę towaru) widnieje parametr umożliwiający wysłanie wiadomości do opiekuna danego towaru. W momencie, w którym kontrahent wyśle zapytanie w e-Sklepie opiekun otrzyma odpowiednią wiadomość.

Aby skonfigurować wysłanie wiadomości do opiekuna należy przejść do panelu administracyjnego na zakładkę: Ustawienia/ Treści/ Email i SMS, a następnie do edycji wiadomości Zapytanie o towar. Potem należy kliknąć w obszar Do, po jego rozwinięciu pojawi się dodatkowy parametr Opiekuna towaru, który należy zaznaczyć, aby wiadomość od kontrahenta została wysłana również do opiekuna.

Opiekun kontrahenta

Konfiguracja w systemie ERP Optima

W systemie Comarch ERP Optima dodanie opiekuna kontrahenta możliwe jest po przejściu na zakładkę Dodatkowe na karcie kontrahenta. Następnie wybierz Operator, po czym zaznacz odpowiedniego użytkownika, który będzie opiekunem. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem .

 

Opiekuna można także ustawić korzystając z operacji seryjnych. Po przejściu do Listy kontrahentów, dla zaznaczonych pozycji można ustawić opiekuna bądź usunąć go.

 

Konfiguracja w systemie ERP XL

W systemie Comarch ERP XL dodanie opiekuna kontrahenta możliwe jest na Karcie kontrahenta. Na zakładce Handlowe za pomocą przycisku Opiekun czasowy możliwe jest przypisanie opiekuna czasowego z listy pracowników bezpośrednio do karty kontrahenta i określenie przedziału czasowego na jaki ma on być aktywny.

Prezentacja opiekuna kontrahenta w Panelu administracyjnym

Opiekun kontrahenta widoczny jest w Panelu administracyjnym e-Sklepu. Na Liście kontrahentów w obszarze Kontrahenci/ Kontrahenci w dodatkowej kolumnie przy kontrahencie widoczne będzie imię i nazwisko opiekuna.

Po przejściu do szczegółów kontrahenta widoczna będzie dodatkowa zakładka: Opiekun. W tym miejscu pojawią się szczegółowe informacje, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu opiekuna.

Widok opiekuna kontrahenta na szczegółach kontrahenta w panelu administracyjnym

Prezentacja opiekuna kontrahenta w Strefie klienta w szablonie Szafir

Kontakt z opiekunem kontrahenta możliwy jest także z poziomu Strefy klienta w e-Sklepie. Zalogowany kontrahent w lewym, górnym rogu widoczny jest odnośnik: Kontakt z opiekunem. Po jego kliknięciu ukaże się zdjęcie oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z danymi kontaktowymi.

 

 

Opiekun kontrahenta może również otrzymać informację po przesłaniu do Klienta oferty. Aby skonfigurować wysłanie wiadomości do opiekuna należy przejść do panelu administracyjnego na zakładkę: Ustawienia/ Treści/ Email i SMS, a następnie do edycji wiadomości Powiadomienie o ofercie. Następnie należy kliknąć w obszar Do, po jego rozwinięciu pojawi się dodatkowy parametr Opiekun klienta, który należy zaznaczyć, aby wiadomość została wysłana również do opiekuna.

Czy ten artykuł był pomocny?