Nowości i zmiany w wersji 2020.3

1 Nowości

1.1 Wyświetlanie listy plików Klienta (Comarch e-Sklep B2B i Comarch e-Sklep Sync)

W szablonie Szafir w Strefie Klienta na zakładce Do pobrania umożliwiono wyświetlanie listy plików dodanych na karcie kontrahenta na zakładce Załączniki w systemie Comarch ERP XL. Do wyświetlania plików niezbędne jest korzystanie z narzędzia Comarch e-Sklep Sync. Wyświetlane mogą być pliki w formacie: doc, docx, xls, xlsx, pdf, zip oraz rar.

1.2 Wyświetlanie statusu płatności dla zamówień pobieranych z ERP

W Strefie Klienta w szablonie Szafir na liście zamówień z e-Sklepu oraz na liście zamówień udostępnianych za pomocą Comarch e-Sklep Sync umożliwiono wyświetlanie statusów płatności i dostaw dla poszczególnych zamówień.

1.3 Integracja z systemem płatności eService

W wersji 2020.3 została wprowadzona integracja z nowym sposobem płatności – eService.

W celu skorzystania z płatności online obsługiwanych przez eService, należy podpisać umowę z usługodawcą i w panelu e-sklepu wprowadzić niezbędne dane konfiguracyjne. Po konfiguracji i aktywacji, płatność należy przypisać w sekcji z kosztami dostaw i płatności.

Po poprawnej konfiguracji, Klienci będą mogli podczas składania zamówienia wybrać nowy sposób płatności eService.

Więcej informacji na temat na temat integracji płatności eService można znaleźć w artykule.

1.4 Udostępnianie towarów w pliku XML z wybranych grup (porównywarki cen, feed produktowy)

W najnowszej wersji e-Sklepu w konfiguracji porównywarek cen oraz podczas konfigurowania porównywarek użytkownika (feed produktowy) umożliwiono udostępnianie wszystkich towarów z wybranych kategorii produktowych. W związku z tym, w szczegółach konfiguracji poszczególnych porównywarek w menu Sprzedaż/ Porównywarki cen dodano nową zakładkę: Kategorie udostępniane, gdzie można wskazać grupy towarowe, z których mają być udostępnione wszystkie produkty do wybranej porównywarki. Dzięki temu możliwe jest przyspieszenie dodawania towarów do porównywarki podczas jej konfiguracji. Podobnie jak w przypadku udostępniania towaru w porównywarce, w przypadku, gdy udostępniana kategoria nie jest powiązana z kategorią w serwisie wówczas będzie wyświetlała się na liście kategorii na czerwonym tle.

1.5 Ukrywanie sposobów dostawy ze względu na wagę zamówienia

W najnowszej wersji e-Sklepu wprowadzono możliwość ukrywania formy dostawy w koszyku ze względu na wagę zamówienia. Aby funkcja działała należy:

 • w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy na szczegółach formy dostawy w sekcji Waga zamówienia w polach Waga od i Waga do ustawić minimalną i maksymalną wagę zamówienia, która będzie obsługiwana tą formą dostawy. Należy ją podać z dokładnością do części tysięcznych kilograma, a maksymalna wartość w polu to 9999,999.
 • na kartach towarów w systemie ERP ustawić wagę towaru dla jednostki podstawowej i jednostek pomocniczych, jeżeli są wysyłane do e-Sklepu.

Podczas składania zamówienia w e-Sklepie liczona jest waga poszczególnych towarów. W koszyku będą dostępne tylko te formy dostawy, które spełniają warunki odnośnie wagi zamówienia, a także uwzględniające inne kryteria określone w ustawieniach panelu e-Sklepu (np. odnośnie wymiarów towarów, wartości zamówienia, wykluczeń towarów i kategorii). Jeżeli żadna z form dostawy nie spełni warunków zamówienia, wówczas w koszyku nie będzie można złożyć zamówienia, a Klient otrzyma informację z prośbą o kontakt z administratorem sklepu.

1.6 Kolumny z wymiarami towaru oraz jego wagą na liście towarów wykluczonych dla sposobu dostawy

W panelu administracyjnym e-Sklepu na zakładce Towary wykluczone oraz podczas dodawania towarów do wykluczenia z danego sposobu dostawy w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy, na szczegółach wszystkich dostaw, dodano kolumny Długość [cm], Szerokość [cm], Wysokość [cm], Jednostka miary, Waga [kg]. Dodatkowo, dla kolumny jednostka miary wprowadzono możliwość filtrowania.

1.7 Nowe treści i szata graficzna wiadomości e-mail wysyłanych przez e-Sklep

Od wersji 2020.3 wprowadzono nowe szablony graficzne dla wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych z poziomu e-Sklepu.  Opracowano motywy kolorystyczne dopasowane do motywów standardowych szablonów Comarch. Treści wiadomości e-mail w standardowej wersji zostały przetłumaczone na języki: angielski, niemiecki oraz francuski.

Nowe treści wiadomości e-mail dostępne są dla nowych sklepów, które zostały utworzone od wersji 2020.3. W przypadku starszych sklepów treści maili nie zostały zaktualizowane. W celu aktualizacji treści wiadomości do nowej szaty graficznej uprzejmie prosimy o kontakt z Asystą e-Commerce.

1.8 Odbiór osobisty w punkcie Poczty Polskiej – parametryzacja, które punkty pokazywać na mapie

We wszystkich standardowych szablonach umożliwiono wyświetlanie wybranych punktów odbioru na mapie Poczty Polskiej. Aby na tej mapie pokazywać klientom niektóre punkty należy:

 • ustawić jako domyślny standardowy szablon Comarch w wersji 2020.3,
 • w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Odbiór osobisty dla aktywnej opcji: Odbiór w punkcie Poczta Polska  po kliknięciu w przycisk: Wybierz rodzaje punktów odbioru zaznaczyć na liście konkretne punkty, jakie mają się wyświetlać na mapie Poczty Polskiej.

Ważne: na mapie Poczty Polskiej pod zbiorczą nazwą Automaty wyświetlane są wszystkie wymienione niżej punkty odbioru:

 • AUTOMAT_POCZTOWY – automaty pocztowe Poczty Polskiej,
 • AUTOMAT_BIEDRONKA – automaty Biedronka (Smartbox),
 • AUTOMAT_CARREFOUR – automaty Carrefour (Smartbox).
 • AUTOMAT_PLACOWKA – automaty pocztowe Poczty Polskiej (Smartbox),
 • AUTOMAT_LEWIATAN – automaty Lewiatan (Smartbox),
 • AUTOMAT_SPOLEM – automat Społem (Smartbox).

Natomiast pod nazwą Żabka na mapie Poczty Polskiej wyświetlają się zbiorczo następujące punkty odbioru:

 • ZABKA – sklep Żabka,
 • FRESHMARKET – sklep Freshmarket.

Należy również pamiętać, że wybrane punkty odbioru osobistego wyświetlane są również w zależności od wskazanego przez Klienta sposobu płatności na zamówieniu. W punktach odbioru osobistego Poczty Polskiej, wybierając sposób płatności Pobranie, na mapce dostępne są tylko punkty obsługujące tą formę płatności. W przypadku wskazania przez Klienta innej formy zapłaty, pokazywane będą również odpowiednie punkty (wybrane w ustawieniach), w których dostępna jest dana forma płatności.

1.9 Synchronizacja wszystkich grup kontrahenta z systemu ERP

W wersji 2020.3 została wprowadzona obsługa synchronizacji wielu grup kontrahenta z systemu ERP. Dzięki temu zostało usprawnione naliczanie rabatów na daną grupę kontrahenta, wyświetlanie rabatów w Strefie klienta (szablon Szafir) oraz naliczanie darmowej dostawy dla grupy kontrahentów.

1.10 Towary archiwalne w mapie strony dla wyszukiwarek internetowych

Umożliwiono wyświetlanie towarów archiwalnych na mapie strony generowanej w pliku XML. Konfiguracja mapy strony XML dostępna jest w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Pozycjonowanie/ Mapa strony XML.

Więcej informacji dotyczących mapy strony XML zostało opisanych w artykule Mapa strony XML.

1.11 Przekierowania 301 na zewnętrzne adresy URL

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep umożliwiono dodawanie przekierowań 301 na zewnętrzny adres URL (rozpoczynający się od http(s)), dzięki czemu po zmianie adresów stron w sklepie możliwe jest utrzymanie dotychczasowego pozycjonowania w przeglądarkach internetowych.

Na formularzu nowego przekierowania w panelu administracyjnym w menu Pozycjonowanie/ HTTP 301 widoczna jest nowa sekcja: Typ przekierowania, gdzie można określić rodzaj przekierowania. Opcja Na adres zewnętrzny umożliwia wskazanie w dedykowanym polu pełnego zewnętrznego adresu URL, np. innego niż w domenie sklepu, na który ma być przekierowana wybrana strona e-Sklepu. Dotychczasowa funkcja przekierowań w obrębie poszczególnych stron e- sklepu dostępna jest jako typ przekierowania: Wewnątrz sklepu.

Oba typy dostępne są również podczas dodawania przekierowań HTTP 301 na podstawie danych z pliku XML. W strukturze tego pliku, dostępnego na liście przekierowań pod opcją Import z pliku XML, dodano nowy parametr external, który przyjmuje wartości: 1 dla przekierowania o typie Na adres zewnętrzny (należy wówczas podać pełny adres URL) lub 0 dla przekierowania o typie Wewnątrz sklepu. Jeśli w pliku XML zostanie on pominięty, to wówczas przekierowania zostaną zaimportowane do e-Sklepu jako przekierowania wewnętrzne (czyli w obrębie sklepu).

Dodatkowo, na liście przekierowań 301 dodano nową kolumnę o nazwie: Typ przekierowania, która umożliwia filtrowanie pozycji ze względu na rodzaj wykonanego przekierowania.

1.12 Nowe strony standardowe: lista producentów i lista marek

W najnowszej wersji e-Sklepu strony: Mapa producentów oraz Mapa marek zostały dodane do stron standardowych (dawnej: funkcyjnych). Aktualnie obie strony dostępne są w panelu administracyjnym w menu Wygląd sklepu/ Strony w sekcji Standardowe.

1.13 Trzecia linia z nazwą kontrahenta

Od wersji 2020.3 umożliwiono zapisywanie na karcie kontrahenta w e-Sklepie oraz wyświetlanie na zamówieniach oraz reklamacjach i zwrotach w panelu administracyjnym e-Sklepu trzeciego pola z nazwą Kontrahenta pochodzącego z systemów Comarch ERP. Pole może mieć maksymalnie 250 znaków i może być modyfikowane w panelu e-Sklepu w: edycji danych kontrahenta (dane podstawowe oraz adres do wysyłki) oraz na szczegółach zamówienia, które nie zostało jeszcze przesłane do systemu ERP (opcja Zmień dane, która pozwala zmieniać trzecią linię nazwy na formularzu edycji na zakładkach: Odbiorca, Faktura dla i Kupujący).

1.14 Kupujący / Zamawiający – dodatkowe (trzecie) dane kontrahenta na zamówieniu

W wersji 2020.3 dodano możliwość podawania dodatkowych danych zamawiającego. Dane wyświetlane są na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym na zakładce Kontrahent w sekcji Kupujący.

Dodatkowe dane wysyłane są podczas synchronizacji do systemów ERP. Dotychczas żaden system ERP nie zapisuje dodatkowych, trzecich danych zamawiającego.

Aktualnie trzecie dane Kontrahenta widoczne są w panelu administracyjnym sklepu. Dostępne są również w obiektach Liquid, zatem można z nich korzystać przy własnych modyfikacjach szablonu. Możliwość podawania trzecich danych kontrahenta w standardowych szablonach Comarch realizowana będzie w kolejnych wersjach Comarch e-Sklep.

1.15 Eksport zamówień do ERP – przesyłanie informacji o wybranej płatności online

W pliku XML, który tworzy się podczas synchronizacji między systemem ERP a e-Sklepem, dodano informację na temat typu płatności online (np. Dotpay, Tpay, eService), jaka była używana do opłacenia poszczególnych zamówień.

1.16 Dziennik zdarzeń z synchronizacji – wyświetlanie listy towarów, które wymagają poprawy w ERP

W dzienniku zdarzeń z synchronizacji dodano zapis informacji o towarach, dla których wystąpiły nieprawidłowości podczas synchronizacji. W menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Synchronizacja z ERP w przypadku wystąpienia niepoprawnej synchronizacji, na szczegółach komunikatu dostępny jest przycisk Szczegóły. Po kliknięciu w niego widoczna jest lista z identyfikatorem, kodem oraz nazwą problematycznego towaru oraz możliwość jej eksportu do pliku.

1.17 Właściwości zwracające atrybuty dla towaru w obiekcie Liquid „Lista towarów”

W najnowszej wersji e-Sklepu na liście towarów w obiekcie Liquid udostępniliśmy właściwości zwracające atrybuty dla towaru:

 • Clip – (wartość: true/false) – informuje o tym, że jest to towar zgrupowany (fantom)/ cechy dostaw,
 • Attributes – atrybuty tekstowe lub/i atrybuty dodane na towarze zgrupowanym i towarze z cechą dostawy,
 • AttributesPolyvalent – atrybuty wielowartościowe, dostępne tylko dla towarów prostych (z wyłączeniem towarów zgrupowanych i towarów z cechą dostawy),
 • AttributesEditable – atrybuty edytowalne, tylko dla towarów prostych.

1.18 Nowości w integracji z Allegro

1.18.1 Powiązanie aukcji z produktem Allegro (produktyzacja)

Zgodnie z zapowiedziami Allegro w panelu administracyjnym e-Sklepu umożliwiono wystawianie ofert powiązanych z produktem. Produktyzacja ma na celu ułatwienie klientom serwisu znalezienie oferty spełniającej ich oczekiwania. Wybranie produktu Allegro nadpisze parametry kategorii pobrane z szablonu lub bazy e-Sklepu. Więcej informacji na temat produktyzacji znajduje się w dokumentacji Allegro.

1.18.2 Automatyczna wysyłka statusów zamówienia z e-Sklepu do Allegro

Umożliwiono automatyczną wysyłkę do Allegro następujących statusów zamówienia z panelu e-Sklepu:

 • W realizacji – jest wysyłany po pobraniu do panelu e-Sklepu transakcji Allegro,
 • Do wysłania – jest wysyłany, jeżeli zamówienie otrzyma status: potwierdzone,
 • Wysłane – jest odsyłany, jeżeli zamówienie zostanie zrealizowane,
 • Anulowane – jest wysyłany, jeżeli zamówienie zostanie anulowane.

1.18.3 Seryjne włączanie parametru „Nie wznawiaj aukcji automatycznie po jej zamknięciu”.

Od wersji 2020.3 z poziomu listy aukcji Allegro w menu Allegro/Aukcje wprowadzono możliwość seryjnej zmiany ustawień parametru Wznów aukcje automatycznie po jej zamknięciu. W tym celu dodano operację seryjną Wznawiaj / Nie wznawiaj. Przycisk widoczny jest na liście aukcji po włączeniu parametru globalnego Wznów aukcje automatycznie po jej zamknięciu, który znajduje się w sekcji Kontrola stanów magazynowych w Allegro w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro.

1.18.4 Seryjne włączanie parametru „Zmień cenę na aukcji po zmianie ceny w sklepie”.

Od wersji 2020.3 z poziomu listy aukcji Allegro w menu Allegro/Aukcje wprowadzono możliwość seryjnej zmiany ustawień parametru Zmień cenę na aukcji po zmianie ceny w sklepie. W tym celu dodano operację seryjną Zmieniaj / Nie zmieniaj ceny. Przycisk widoczny jest po włączeniu parametru globalnego Zmień cenę na aukcji po zmianie ceny w sklepie, który znajduje się w sekcji Ceny w Allegro, w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro a następnie zaznaczeniu wybranych aukcji na liście.

1.18.5 Wyświetlanie danych Kupującego z transakcji Allegro na zamówieniu w e-Sklepie

W panelu administracyjnym e-Sklepu na zamówieniach pochodzących z Allegro umożliwiono wyświetlanie wszystkich danych z transakcji Allegro, czyli danych: Kupującego, Odbiorcy i Faktura dla (w przypadku transakcji, do których Klient chce otrzymać fakturę). Dane Kupującego i dane do faktury dostępne są na zamówieniu pochodzącym z Allegro na zakładce Kontrahent, natomiast na zakładce Dostawa i płatność wyświetlane są dane Odbiorcy.

1.18.6 Konfiguracja daty pobierania transakcji z Allegro po dodaniu nowego konta Allegro

W szczegółach konfiguracji konta Allegro w panelu administracyjnym e-Sklepu dodano pole, gdzie można określić datę i godzinę, od której mają zostać pobrane (ręcznie lub przez automat) transakcje. Maksymalnie można cofnąć datę o 60 dni. Transakcje zostaną pobrane za wskazaną, ostatnią ilość dni pod warunkiem, że nadal będą dostępne w dziennikach Allegro.

Ważne: Opcja konfiguracji daty pobierania transakcji dotyczy tylko nowych loginów. Powinna być używana w panelu administracyjnym e-Sklepu wyłącznie po dodaniu nowego konta Allegro, by określić od kiedy mają zostać pobrane transakcje. W przypadku starszych kont Allegro (skonfigurowanych wcześniej) nie należy korzystać z tej opcji.

1.18.7 Automatyczne obniżanie ceny towaru na aukcji Allegro

Od wersji 2020.3 umożliwiono automatyczną zmianę ceny w dół. Przy włączonym parametrze Zmień cenę na aukcji po zmianie ceny w sklepie przesłanie kwoty niższej od aktualnej spowoduję aktualizację ceny. Minimalna cena zgodnie z wymaganiami Allegro to 1 zł. Przesłanie ceny niższej niż 1 zł spowoduje ustawienie ceny równej 1 zł.

Wskazówka
W przypadku wystawiania aukcji z towarem o wartości niższej niż 1 zł w polu z ceną będzie wprowadzona wartość 0,00. W takim przypadku obsługa sklepu wprowadza cenę ręcznie.

1.18.8 Automatyczne wiązanie aukcji z wykorzystaniem kodu EAN oraz kodu towaru

Wprowadzono możliwość automatycznego wiązania aukcji z towarami w e-Sklepie. W menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro dodano parametr Powiąż automatycznie towary do aukcji. Po włączeniu parametru, aukcje zostaną automatycznie powiązane z towarami udostępnionymi w Comarch e-Sklep. Parametr łączy aukcje wystawione w serwisie Allegro z towarami ze sklepu przy wykorzystaniu kodu EAN lub kodu towaru. W związku z tym, aby nastąpiło powiązanie z towarem, kod EAN lub kod towaru dodany na aukcji Allegro musi zgadzać się z kodem dostępnym na karcie towaru w systemie ERP. Wiązanie aukcji z towarem następuje na podstawie zdarzeń z dzienników Allegro od chwili włączenia parametru, jeśli dla aukcji nie ma w danym momencie zdarzenia w dzienniku Allegro to aukcja nie zostanie powiązana. W takim przypadku na aukcji musi nastąpić jakaś zmiana, na przykład zakup, anulowanie płatności, realizacja dopłaty itp.

1.18.9 Masowe wiązanie aukcji poprzez import pliku CSV

Dodano możliwość seryjnego wiązania aukcji z poziomu listy aukcji w panelu administracyjnym sklepu z towarem w e-Sklepie poprzez import pliku CSV zawierającego numer aukcji oraz kod towaru w systemie ERP. W tym celu na liście aukcji w menu Allegro/Aukcje została dodana operacja Powiąż seryjnie aukcje. Plik, który importujesz powinien zawierać dwie kolumny: Numer aukcji oraz Kod towaru.

Jeśli kody towarów w importowanym pliku CSV zawierają znaki: ; ” +, ‚ \, wówczas znaki te powinny być ujęte:

 • w pojedynczym cudzysłowie na przykład „KOD”, w przypadku edycji pliku z programie Microsoft Excel,
 • w potrójnym cudzysłowie, na przykład ”””KOD TOWARU”””, w przypadku edycji pliku w notatniku.

1.18.10 Zablokowane konto użytkownika Allegro

W wersji 2020.3 został wprowadzony mechanizm w przypadku blokady konta Allegro. Jeżeli konto Allegro zostanie zablokowane, wówczas w panelu administracyjnym konto zostanie wyłączone. Konto zostanie również wyłączone w przypadku braku możliwości odświeżenia tokenów. W pozostałych przypadkach konto nie zostanie zablokowane natomiast obsługa sklepu zostanie poinformowana o tym fakcie komunikatem przy próbie wykonania działania nieuprawnionego na zablokowanym koncie (np. wystawienie aukcji).

1.19 Prezentacja wagi netto oraz wagi brutto towaru dla wskazanej jednostki miary

We wszystkich standardowych szablonach Comarch umożliwiono wyświetlanie wagi netto oraz brutto towaru przypisanej w systemie ERP do jednostki miary. Jeżeli w systemie ERP towar ma skonfigurowane jednostki miary pomocnicze i przypisane są do nich wagi, to one również będą widoczne po zmianie jednostki miary w szablonie.

1.20 Prezentacja wymiarów towaru dla wskazanej jednostki miary

We wszystkich standardowych szablonach Comarch umożliwiono wyświetlanie wymiarów towarów: Długość [cm], Szerokość [cm], Wysokość [cm] przypisanych do podstawowej jednostki miary w systemie ERP lub w panelu administracyjnym e-Sklepu. Jeżeli towar ma skonfigurowane jednostki miary pomocnicze i przypisane są do nich wymiary, to one również będą widoczne po zmianie jednostki miary w szablonie.

1.20.1 Zmienna Source dla wiadomości wysyłanych z e-sklepu

Dla wiadomości e-mail wysyłanych z e-sklepu Ustawienia/Treści zakładka E-mail i SMS dodano w obiekcie zmienną Source.

1.21 Nowości w szablonie Szafir

1.21.1 Strona producentów

W szablonie Szafir dodano nową stronę, która prezentuje listę producentów w postaci graficznej (loga producentów). Po kliknięciu w nazwę (logo) producenta nastąpi przekierowanie do listy towarów danego producenta. Aby funkcja działała należy w systemie ERP do kart towarów udostępnianych do e-Sklepu przypisać producentów oraz dodać ich loga. Odnośnik do strony producentów może być widoczny na pasku nawigacji (patrz pkt. 1.21.5) i dostępny dla klientów zalogowanych lub/i niezalogowanych.

1.21.2 Strona porównania towarów

Od wersji 2020.3 dodano porównywarkę towarów dla szablonu Szafir. W ustawieniach szablonu Szafir widoczna jest nowa sekcja Porównywanie towarów umożliwiająca włączenie lub wyłącznie porównywarki. Funkcjonalność umożliwia dodanie maksymalnie 4 towarów do porównania z poziomu strony produktu. Przycisk Dodaj do porównania pojawia się nad cechami towaru. Porównywarka wyświetla produkty w formie zestawienia (tabeli) zawierającego zdjęcie, informacje podstawowe oraz szczegółowe parametry towarów (dodanych m.in. jako atrybuty w systemie ERP).

1.21.3 Dodatkowy banner na stronie z podziękowaniem za złożenie zamówienia

W panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Bannery wprowadzono możliwość dodania w szablonie Szafir banneru na stronie z podziękowaniami za złożone zamówienie. Taki banner w panelu administracyjnym musi mieć nazwę thxpage. Zalecany rozmiar zdjęć dodanych do banneru wynosi 914×340.

1.21.4 Przykładowy plik do importu koszyka z CSV

Dla szablonu Szafir dodano możliwość zamieszczenia w Plikach użytkownika przykładowego pliku do importu koszyka. W sekcji Pliki użytkownika importowany plik musi mieć nazwę cart_importcsv_file. Na stronie głównej dodany został przycisk Pobierz przykładowy plik CSV. Po kliknięciu w niego pobrany zostanie plik uprzednio wgrany do Plików użytkownika.

1.21.5 Prezentacja informacji o limicie kredytowym w nagłówku strony

W szablonie Szafir dla zalogowanych klientów (o typie firma) w nagłówku strony prezentowane są następujące informacje o limitach (jeżeli są większe od 0):

 • Przyznany limit – kwota limitu kredytu ustalona dla kontrahenta w systemie ERP,
 • Pozostały limit – kwota limitu kredytu, który pozostał do wykorzystania przez kontrahenta. Dotychczas wyświetlany był wyłącznie po wejściu do Strefy Klienta, pod menu.
 • Płatności przeterminowane – kwota przeterminowanych zamówień z odroczoną formą płatności. Dotychczas wyświetlane były wyłącznie po wejściu do Strefy Klienta, pod menu.

1.21.6 Druga wersja widoku wyciągu z bloga na stronie głównej

W najnowszej wersji została dodana druga wersja widoku sekcji Aktualności na stronie głównej w szablonie Szafir, która prezentuje artykuły dodane w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu e-Marketing/ Blog. Poprzednia wersja widoku jest również dostępna, w związku z czym w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia na zakładce Ustawienia szablonu dostępne są ustawienia prezentacji bloga na stronie głównej. Opcja Rozszerzony (domyślnie zaznaczona) to nowa wersja widoku, w której najnowszy artykuł prezentowany jest jako pierwszy, na całą szerokość sekcji, z powiększonym zdjęciem oraz dłuższym fragmentem tekstu. Poniżej, widoczne są trzy kolejne wpisy z bloga z mniejszymi grafikami i krótszym opisem. Wybranie opcji Kompaktowy pozwala na prezentowanie bloga w dotychczasowym widoku (cztery wpisy z grafiką w takiej samej wielkości oraz samym tytułem wpisu i odnośnikiem do pełnej wersji artykułu). Po wybraniu innego sposobu wyświetlania sekcji Aktualności, zmiany należy zapisać w szablonie i opublikować.

1.21.7 Zarządzanie zawartością paska nawigacji

Od wersji 2020.3 w ustawieniach szablonu Szafir został dodany nowy obszar edycji Ustawienia paska nawigacji na stronie głównej. Dzięki tym ustawieniom obsługa sklepu będzie miała możliwość dostosowania wyglądu paska dla Klientów niezalogowanych oraz zalogowanych, dodanie własnych elementów z przekierowaniem do wybranych stron, ukrycie lub wyświetlenie standardowych elementów paska, a także zmianę kolejności ich wyświetlania.
Ustawienia są dostępne w panelu administracyjnym: Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia paska nawigacji na stronie głównej. Pełen opis konfiguracji paska nawigacji został przedstawiony w artykule Pasek nawigacji – szablon Szafir.

1.21.8 Sugerowana cena detaliczna dla niezalogowanych

W szablonie Szafir umożliwiono wyświetlanie sugerowanej ceny detalicznej przy włączonej ukrytej cenie dla niezalogowanych. Aby to było możliwe, należy:

 • mieć szablon Szafir w wersji 2020.3,
 • ustawić w konfiguracji stanowiska/ oddziału e-Sklepu w systemie ERP cenę poprzednią,
 • w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty parametry:
  Ukryj ceny dla klientów niezalogowanych oraz
 • w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia na zakładce Ustawienia szablonu dla parametru Prezentuj cenę poprzednią jako sugerowaną cenę detaliczną wybrać opcję Tak.

Zmiany należy zapisać w szablonie i opublikować.

Wówczas w e-Sklepie z szablonem Szafir dla klientów niezalogowanych i dla tych towarów, którym w systemie ERP ustawiono cenę poprzednią, na szczegółach produktu i we wszystkich widokach listy towarów będzie widoczna sugerowana cena detaliczna.

1.21.9 Ukrywanie stanów magazynowych dla niezalogowanych Klientów

W ustawieniach szablonu Szafir w panelu administracyjnym dodano parametr Prezentuj informacje o stanach magazynowych dla klientów niezalogowanych. Aby ukryć stany magazynowe dla przeglądających ofertę sklepu należy wybrać opcję Nie, a następnie zmiany zapisać i opublikować. Domyślnie w szablonie Szafir ilości produktów są prezentowane dla klientów niezalogowanych.

1.21.10 Planowany termin dostawy – widoczność godziny dostawy

W szablonie Szafir przy składaniu zamówienia jest możliwość ustalenia daty i godziny planowanego terminu dostawy. Od najnowszej wersji szablonu wybrana godzina dostawy jest widoczna na stronie z podziękowaniem za złożenie zamówienia oraz na szczegółach zamówienia w Strefie Klienta.

1.21.11 Statusy płatności i dostaw

W Strefie Klienta w szablonie Szafir na liście zamówień z e-Sklepu oraz na liście zamówień z Comarch e-Sklep Sync dodana została informacja o statusach płatności i dostaw dla poszczególnych zamówień.

1.22. Nowości w szablonie Topaz/ Kreatorze szablonów

1.22.1 Slider z logo producentów

W najnowszej wersji Kreatora szablonu Topaz wprowadzono możliwość dodania do szablonu slidera producentów. Na sliderach wyświetlane są loga producentów, które zostały zaimportowane z systemu ERP. Po kliknięciu w wybrane logo, pojawi się lista wszystkich towarów, dla których dodany jest konkretny producent. Sekcje mogą być dodane w szablonie w dowolnym miejscu na stronach: głównej, liście towarów i szczegółach towaru.

1.22.2 Slider z logo marek

W najnowszej wersji Kreatora szablonu Topaz wprowadzono możliwość dodania do szablonu slidera marek. Na sliderach wyświetlane są loga marek, które zostały zaimportowane z systemu ERP. Po kliknięciu w wybrane logo, pojawi się lista wszystkich towarów, dla których dodana jest konkretna marka. Sekcje mogą być dodane w szablonie w dowolnym miejscu na stronach: głównej, liście towarów i szczegółach towaru.

1.22.3 Wyszukiwarka zaawansowana

W wersji 2020.3 w szablonie Topaz została udostępniona strona wyszukiwarki zaawansowanej. Umożliwia ona bardziej precyzyjne określenie poszukiwanych w sklepie towarów, poprzez:

 • określenie kategorii produktowej,
 • wybranie sposobu wyszukiwania (z wyrażeniem, z
 • określenie pól, które mają być sprawdzone podczas wyszukiwania (opis towaru, cechy towaru, symbol, kod towaru, kod EAN, kod producenta),
 • zawężenie cech wyszukiwanego towaru (ceny, produktów ze zdjęciem, czy flag dodanych do towaru, jak nowość czy wyprzedaż),
 • wybranie producentów,
 • określenie marek.

1.22.4 Strona porównania towarów

Od wersji 2020.3 dodano porównywarkę towarów dla szablonu Topaz. W ustawieniach szablonu Topaz widoczna jest nowa sekcja Porównywanie towarów umożliwiająca włączenie lub wyłącznie porównywarki. Funkcjonalność umożliwia dodanie maksymalnie 4 towarów do porównania z poziomu strony produktu. Przycisk Dodaj do porównania pojawia się w dolnej części głównego zdjęcia produktu lub nad informacją o cenie towaru w zależności od wybranego w kreatorze widoku strony produktu dla szablonu Topaz. Porównywarka wyświetla produkty w formie zestawienia (tabeli) zawierającego zdjęcie, informacje podstawowe oraz szczegółowe parametry towarów.

1.22.5 Nowoczesne dolne menu nawigacji w wersji mobilnej

W szablonie Topaz w wersji mobilnej dodano dolne menu nawigacji. Dzięki temu klienci w łatwy i przejrzysty sposób będą mogli przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi sekcjami e-Sklepu. W panelu administracyjnym w ustawieniach szablonu dodany został parametr Wyświetlaj etykiety w dolnym menu nawigacjiGdy parametr jest włączony w dolnym menu nawigacji wyświetlane są nazwy przycisków. Domyślnie opcja w szablonie jest włączona.

1.22.6 Newsletter na stronach standardowych

W ustawieniach szablonu Topaz dodano nowy parametr: Newsletter na stronach standardowych (z wyjątkiem strony głównej). Po wybraniu opcji Nie na pozostałych stronach w e-Sklepie zostanie ukryta sekcja z newsletterem. Domyślnie opcja ustawiona jest na Tak. Parametr nie ma wpływu na widoczność newslettera na stronie głównej szablonu Topaz, który dodaje się/ usuwa poprzez Kreator wyglądu Comarch e-Sklep.

1.22.7 Szesnastkowy zapis kolorów

W szablonie Topaz dodano możliwość szesnastkowego zapisu kolorów. Zapis heksadecymalny dla poszczególnych sekcji w szablonie dostępny jest po kliknięciu w okienko z kolorem w menu Wygląd sklepu/Ustawienia/ Ustawienia szablonu lub podczas edycji motywu kolorystycznego szablonu w Kreatorze wyglądu na zakładce Style.

1.23 Ukrywanie danych (login, hasło) w integracjach płatności

Od wersji 2020.3 w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w sekcji Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności zostały ukryte niektóre dane konfiguracji płatności online takie jak Hasło, Klucz lub numer PIN. Po przejściu na szczegóły konfiguracji wybranej metody płatności ukryte pole będzie wyświetlane w formie: ***** .

1.24 Porównywarki cen – ułatwienia w zakresie udostępniania oferty

Od wersji 2020.3 wprowadzono możliwość uruchomienia sprzedaży poprzez Ceneo – Kup Teraz w przypadku braku posiadania modułu magazynowego w systemie ERP.
Towary pojawią się w pliku XML, jeżeli posiadają atrybut basket z wartością 1.

1.25 Towary archiwalne

W najnowszej wersji standardowych szablonów Comarch wprowadzono obsługę towarów archiwalnych. Produkt w e-Sklepie wyświetla się jako archiwalny w następujących przypadkach:

 • towar przestał być udostępniany do e-Sklepu, ale w e-Sklepie były złożone zamówienia z tym produktem,
 • towar został w systemie ERP oznaczony jako Archiwalny (parametr dostępny na karcie towaru w systemie Comarch ERP XL),
 • towar, który ma status Dostępny w systemie ERP, ale jego stan magazynowy w e- Sklepie wynosi 0, pod warunkiem, że w panelu administracyjnym e-Sklepu jest włączony parametr: Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0.

1.26 Konfigurator produktów w sklepie w wersji B2B

W panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne w sekcji Comarch e-Sklep Sync dodano nową opcję: Konfigurator towarów. Po jego włączeniu możliwe jest pokazanie w szablonie narzędzia pozwalającego Klientowi skompletować zamówienie (np. zabudowę kuchni). Aby funkcja działała należy mieć:

 • Comarch e-Sklep 2020.3 w wersji B2B,
 • włączoną usługę Comarch e-Sklep Sync w wersji 2020.3,
 • przygotowaną w szablonie własną modyfikację zgodnie z artykułem.

1.27 Zamawianie certyfikatu SSL – adres e-mail administratora domeny

Na zamówieniu certyfikatu SSL panelu administracyjnym e-Sklepu dodano dopuszczalne adresy e-mail administratora domeny. Na liście dozwolonych adresów należy zaznaczyć ten, na który zostanie wysłana wiadomość e-mali z linkiem do potwierdzenia domeny (jest to jeden z elementów realizacji zamówienia na certyfikat SSL).

1.28 Import szablonu – nowy komunikat

W panelu administracyjnym e-Sklepu dodano nowy komunikat w przypadku importu szablonu, którego pliki są większe niż dopuszczalny rozmiar. Jeśli przekroczą one 200 kb, dany szablon nie zostanie zaimportowany, a w treści komunikatu będą wymienione pliki wymagające poprawy.

1.29 Aktualizacja sklepu – wiadomość o braku aktualizacji szablonów modyfikowanych

W wiadomości potwierdzającej aktualizację sklepów do najnowszej wersji (dostępnej w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Mój profil/ Wiadomości) dodaliśmy informację, czy równocześnie został zaktualizowany szablon. Jeżeli w e-Sklepie standardowy szablon został edytowany lub dodano własny szablon graficzny, to wówczas podczas podnoszenia e-Sklepu do wyższej wersji pozostanie on bez zmian (nie zostanie automatycznie uaktualniony).

1.30 Różne jednostki na towarze nadrzędnym, a towarach podrzędnych

W wersji 2020.3 umożliwiono obsługę dodawania towarów zgrupowanych (fantomów) do koszyka w przypadku, gdy towary podrzędne będą posiadały inne jednostki niż towar nadrzędny.

Wskazówka
Standardowo jednostki są pobierane z towaru nadrzędnego w fantomie. W celu skorzystania z opisanej funkcjonalności należy skontaktować się z Comarch poprzez stronę asysta.comarch.pl.

1.31 Zapytaj o towar – numer telefonu w treści wiadomości e-mail

Wprowadzono wyświetlanie numeru telefonu w treści wiadomości e-mail, podanego przez Klienta podczas wysyłania wiadomości przy wykorzystaniu formularza Zapytaj o towar. Formularz Zapytaj o towar dostępny jest na szczegółach towaru w sklepie.

Od wersji 2020.3 dodano w nagłówku nowych wiadomości e-mail link przekierowujący do Państwa sklepu. Link dostępny jest po kliknięciu w logo oraz w nazwę sklepu, które są widoczne w nowych treściach wiadomości.

2 Zmiany w Comarch e-Sklep

2.1 Wiadomość e-mail – Dodanie listu przewozowego

Od wersji 2020.3 Comarch e-Sklep została zmieniona treść wiadomości e-mail „Dodanie listu przewozowego”. Od teraz w treści maila poza numerem listu przewozowego zostanie wyszczególniona nazwa kuriera oraz link do śledzenia przesyłki.

W przypadku wyboru kuriera Inny zostanie wyświetlona tylko nazwa kuriera oraz numer listu przewozowego.

2.2 Wiadomość e-mail – Powiadomienie o fakturze

W najnowszej wersji e-Sklepu została zmieniona treść wiadomości e-mail „Powiadomienie o fakturze”. Aktualnie w mailu, w zależności od dodanego w systemie ERP do zamówienia dokumentu, pojawi się bardziej szczegółowa informacja o rodzaju tego dokumentu: faktura, faktura pro forma lub faktura korygująca.

2.3 Zmiany w integracji z Allegro

2.3.1 Zmiana nazwy parametru –  Nie wznawiaj aukcji automatycznie po jej zamknięciu

Zmieniono nazwę parametru Nie wznawiaj aukcji automatycznie po jej zamknięciu z przełącznikami Wł/Wył, na Wznów aukcję automatycznie po jej zamknięciu z przełącznikami Tak/Nie.

Parametr widoczny jest na szczegółach aukcji po włączeniu parametru Wznów aukcję automatycznie po jej zamknięciu w menu Ustawienia/Ustawienia sklepu/ Allegro.

2.3.2 Optymalizacja wysyłki zamówień do systemu ERP

Została zoptymalizowana wysyłka zamówień do systemu ERP dla kontrahentów z Allegro. Od teraz niezależnie od statusu kontrahenta zamówienie będzie wysyłane do systemu ERP. Taki kontrahent musi zostać przynajmniej raz zsynchronizowany do systemu ERP.

2.3.3 Tworzenie zamówień opłaconych w późniejszym terminie

Został zwiększony czas, do którego zostaną utworzone w panelu administracyjnym zamówienia z transakcji Allegro. Od teraz brane są pod uwagę transakcje z ostatnich 10 dni.

2.3.4 Automatyczne pobieranie danych do parametrów obowiązkowych

W wersji 2020.3 został ulepszony mechanizm pobierania danych do parametrów obowiązkowych.
Od tej wersji będą uzupełniane automatycznie pola: kod producenta (z kodu producenta w ERP), marka (nazwa marki z ERP), producent (nazwa producenta z ERP), EAN / ISSN/ ISBN (pole EAN w ERP).
Automatyczne uzupełnianie następuje podczas wystawiania aukcji Allegro.

2.3.5. Dodanie konta Allegro w trybie testowym

Zgodnie z zaleceniami Allegro w wersji 2020.3 zostały wprowadzone zmiany w zakresie dodawania konta Allegro w trybie testowym.
Od teraz konto będzie dodawane według aktualnie zalogowanego użytkownika na innej zakładce przeglądarki. Podczas dodawania konta testowego Allegro pojawi się strona z pytaniem, czy dodać konto które jest aktualnie zalogowane.

2.3.6 Zmiana ilości znaków w danych Kontrahenta z Allegro

Zmieniono maksymalną ilość znaków w danych Kontrahenta z Allegro, zgodnie z ilością znaków możliwą do wprowadzenia podczas składania zamówienia w serwisie Allegro.pl. Na transakcjach i zamówieniach w Comarch e-Sklep wydłużono liczbę prezentowanych znaków w polach:

 • imię, nazwisko, nazwa firmy wyświetlane jest do 64 znaków,
 • adres przyjmuje do 150 znaków.

2.4 Zmiany w szablonach

2.4.1 Poprawa accessibility w szablonach

Znacznie poprawiono wynik accessibility dla szablonów Bursztyn, Opal oraz Agat dodając brakujące właściwości aria-label do plików szablonu.

2.4.2 Szesnastkowy zapis kolorów

W szablonach dostępnych w panelu administracyjnym dodano możliwość szesnastkowego zapisu kolorów. Zapis heksadecymalny dla poszczególnych sekcji w szablonie dostępny jest po kliknięciu w okienko z kolorem w menu Wygląd sklepu/Ustawienia/ Ustawienia szablonu.

2.4.3 Towary zgrupowane – zmiana w wyświetlaniu niedostępnych towarów podrzędnych

Od wersji 2020.3 nastąpiły zmiany w zakresie wyświetlania niedostępnych towarów podrzędnych. Aktualnie towary podrzędne, które nie mają stanów magazynowych w e-Sklepie będą widoczne, gdy:

 • będzie włączona obsługa i kontrola stanów magazynowych oraz włączone ukrywanie produktów ze stanem 0, a towar podrzędny będzie miał status Zapowiedź lub Zapowiedź z datą. Wówczas będzie on widoczny z opcją Powiadom o dostępności.
 • będzie włączona obsługa i kontrola stanów magazynowych oraz wyłączone ukrywanie produktów ze stanem 0. Wówczas towar podrzędny będzie widoczny z opcję: Powiadom o dostępności.
 • będzie wyłączona kontrola stanów magazynowych oraz włączone ukrywanie produktów ze stanem 0, a towar podrzędny będzie miał status Zapowiedź lub Zapowiedź z datą. Wówczas towar podrzędny będzie widoczny i możliwy do dodania do koszyka.
 • będzie wyłączona kontrola stanów magazynowych oraz wyłączone ukrywanie produktów ze stanem 0. Wówczas towar podrzędny będzie widoczny i możliwy do dodania do koszyka.

2.5 Zmiana nagłówka na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym

Na szczegółach zamówienia, na zakładce Kontrahent zmieniono nagłówek Nabywca na Faktura dla. Dodatkowo po prawej stronie od sekcji Faktura dla dodano nową sekcję Kupujący, w której wyświetlane są dodatkowe dane zamawiającego.

2.6 Konto sandbox – PayU

W e-Sklepie nie są obsługiwane raporty transakcji płatności PayU, jeśli używane konto jest na sandbox.

2.7 Zmiana długości adresu URL

Od wersji 2020.3 ścieżka do zasobu w adresie URL może mieć maksymalnie 255 znaków.

2.8 Synchronizacja rabatów z Comarch ERP Optima

Od wersji 2020.3 synchronizacja rabatów z Comarch ERP Optima nie będzie zależna od typu eksportu. Aktualnie rabaty są przesyłane zarówno w synchronizacji pełnej jak i różnicowej.

3 Poprawiono

3.1 Szafir – zwiększanie ilości towaru

Na stronie ze szczegółami towaru został poprawiony mechanizm zwiększania ilości towaru dodawanego do koszyka, który w niektórych przypadkach zwiększał ilość towaru do maksymalnej wartości.

3.2 Szafir – wyświetlanie w filtrze wartości dziesiętnych atrybutu

Poprawiono wyświetlanie w filtrze wyświetlanie i działanie filtra własnego (dodanego jako atrybut) z wartościami dziesiętnymi. Aktualnie atrybuty, gdzie dodano liczby z wartościami po przecinku, są prawidłowo widoczne w filtrach szablonu.

3.3 Topaz – komunikat z opcją popup

Poprawiono wyświetlanie w szablonie Topaz komunikatu z opcją popup (typ komunikatu wyświetlanego na środku strony).

3.4 Agat – graficzne wyświetlanie stanów magazynowych

Poprawiono wyświetlanie stanów magazynowych w formie grafiki. Aktualnie, po wybraniu tej opcji w ustawieniach panelu administracyjnego nie jest już widoczna dodatkowa informacja o liczbowym stanie produktu na magazynie.

3.5 Poprawiono zerowanie koszyka – standardowe szablony

Poprawiono działanie koszyka w specyficznym przypadku. Kwota na zamówieniu w koszyku była zerowana, gdy dodano towary do koszyka jako klient niezalogowany, a po zalogowaniu Klient cofał się do zamówienia. Aktualnie wartość zamówienia w koszyku nie jest już zerowana.

3.6 Wyszukiwarka – poprawa działania w szablonach

Poprawiono wyszukiwanie towarów w e-Sklepie w specyficznym przypadku: jeżeli w ustawieniach domyślnego sposobu wyszukiwania zaznaczono wszystkie opcje (z wyrażeniem, ze wszystkimi słowami, z którymkolwiek ze słów, z częścią słowa), a w wyszukiwarce wpisano słowa odnoszące się do nazw dwóch różnych towarów, to wyszukiwarka nie zwracała żadnych wyników.

3.7 Komunikat przy składaniu zamówienia

We wszystkich szablonach wydłużono czas wyświetlania komunikatów podczas składania zamówienia. W specyficznych przypadkach, kiedy zamówienie nie może być złożone pojawia się stosowna informacja. Aktualnie komunikat wyświetla się dłużej, co pozwala na pełniejsze zapoznanie się z jego treścią.

3.8 Pozycjonowanie – linkowanie produktów na liście (szablony Szafir i Opal)

Poprawiono linkowanie produktów w wersji tekstowej strony. Dzięki dodaniu statycznych odnośników href do produktów są one bardziej widoczne w organicznych wynikach wyszukiwania, co wpływa na polepszenie pozycjonowania całego e-Sklepu w przeglądarkach internetowych.

3.9 Anulowanie zamówienia w panelu

Poprawiono działanie opcji anulowania zamówienia w e-Sklepie. Aktualnie anulowanie zamówienia nie jest dostępne dla zamówień przesłanych do systemu ERP (dla których zwrócono numer, pod jakim zostało ono zarejestrowane w systemie ERP), ale jeszcze nie zatwierdzonych w systemie ERP.

3.10 Dokument do zamówienia – wyświetlanie w panelu

Poprawiono wyświetlanie na szczegółach zamówienia w panelu e-Sklepu rodzaju dokumentu handlowego. W przypadku składania zamówień w szablonie Szafir w panelu była zwracana niewłaściwa informacja o dokumencie, który należy wystawić do danego zamówienia (faktura/paragon).

3.11 Wyświetlanie rabatów w panelu z Comarch ERP Optima

W panelu administracyjnym e-Sklepu poprawiono wyświetlanie rabatów przesłanych z systemu Comarch ERP Optima. Aktualnie na liście rabatów dostępne są tylko te rabaty, które dotyczą kategorii i produktów udostępnionych do e-Sklepu.

3.12 Allegro – mapowanie towarów

Został poprawiony mechanizm mapowania po kodzie EAN oraz aktualizacji informacji o towarze w przypadku korzystania z opcji zmień towar. Teraz przy włączonym parametrze Powiąż automatycznie towary do aukcji powiązanie z towarem nastąpi tylko raz i nie będą wykonywane kolejne próby wiązania aukcji.
Podczas zmiany towaru na aukcji, są aktualizowane dane o towarze (nazwa, ID, kod), kod EAN, cena, parametry pobierane z systemu ERP (kod producenta, marka, itp.) pod warunkiem, że dla danej kategorii istnieją takie parametry do uzupełnienia oraz nie znajduje się tam już inna wartość.

3.13 Allegro – atrybut bez wartości w opisie aukcji

Zostało poprawione działanie pobierania atrybutów dla aukcji Allegro przy pomocy znacznika @ProductAttributes@. W przypadku, gdy atrybut przypisany do towaru nie ma wskazanej konkretnej wartości (pole wartość jest puste) wówczas taki atrybut nie będzie wyświetlał się w opisie aukcji.

Comarch e-Sklep – wymagania

Comarch e-Sklep 2020.3 współpracuje z systemami ERP w następujących wersjach
Light. Standard, Enterprise B2B
Comarch ERP Optima 2020.x 2020.x
Comarch ERP Altum 2020 2020
Comarch ERP XL 2020.x 2020.x
Comarch ERP XT Aktualna wersja dostępna na www.erpxt.pl niedostępny
Comarch ERP Enterprise informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise niedostępny
Wersja 2020.3 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 15.0.
Uwaga
Comarch e-Sklep Sync będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sklep 2020.3 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 84 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 79 lub wyższa

■ Opera 70 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnym wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280×800 pikseli.

Uwaga
Od wersji 2019.5 zakończyliśmy wsparcie przeglądarki Internet Explorer w Comarch e-Sklep, panelu administracyjnym oraz wszystkich dodatkach i aplikacjach powiązanych z Comarch e-Sklep (np. LiquidSync).
Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 84 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 79 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Wskazówka
Wymagania dla szablonów sklepu ustala autor szablonu.

Aktualizacja do wersji 2020.3

Jeżeli masz Comarch e-Sklep w wersji starszej niż 2019.0, przypominamy, co należy wykonać, aby aktualizacja była możliwa:

Czynności do wykonania po aktualizacji sklepu do wersji 2019 z wersji wcześniejszych

Logowanie do konta Allegro

W celu wykorzystania możliwości, jakie daje nowe API REST Allegro, należy w konfiguracji konta Allegro w panelu administracyjnym dokonać zmiany na nowy rodzaj konta.

Czy ten artykuł był pomocny?