Jak skonfigurować jednostki pomocnicze dla towarów?

Wstęp

W Comarch e-Sklep możesz prowadzić sprzedaż w wielu jednostkach, aby móc korzystać z tej funkcji należy zdefiniować jednostkę główną oraz jednostki pomocnicze. W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować jednostki pomocnicze w systemie Comarch ERP, Optima, XL oraz Altum.

Przykłady wykorzystania jednostek pomocniczych znajdziesz w naszych sklepach demo:

Wskazówka
Jeżeli posiadasz system Comarch ERP XT skontaktuj się bezpośrednio z Asystą systemu.

Comarch ERP Optima

Jednostki pomocnicze w systemie ERP Optima możesz wprowadzić na karcie towaru. W tym celu wejdź na zakładkę Ogólne/ Cennik, a następnie na szczegółach towaru wybierz zakładkę Jednostki, EAN, VAT. Po dodaniu jednostki pomocniczej masz możliwość ustawienia parametrów:

 • Jednostka pomocnicza – jednostka wybierana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii,
 • Przelicznik – proporcja jednostki pomocniczej do podstawowej  na liście jednostek. Przelicznik składa się z 2 liczb. Licznik –  ilość w innej jednostce (podstawowej), Mianownik – ilość w edytowanej jednostce (pomocniczej),  (np. 1 opak. =  3 pary.).
 • JM dla ceny jednostkowej – czy jednostka miary będzie prezentowana przy cenie jednostkowej (TAK/NIE)
 • Wys.(cm) – wysokość towaru względem nowej jednostki, liczonej w centymetrach,
 • Szer.(cm) – szerokość towaru względem nowej jednostki, liczonej w centymetrach,
 • Dł.(cm) – długość towaru względem nowej jednostki, liczonej w centymetrach,

Po zdefiniowaniu jednostki na zakładce e-Sklep/ Dodatkowe udostępnij ją do wybranego oddziału. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP XL

W systemie ERP XL możesz dodać kolejne jednostki w, których będzie powadzona sprzedaż twojego towaru. Aby zdefiniować jednostkę pomocniczą w zakładce Ogólne/ Towary wejdź na szczegóły towary, a następnie w zakładkę Jednostki, kody, VAT. Nową jednostkę dodasz klikając ikonkę plusa .

W nowo otwartym oknie, na zakładce Ogólne, możesz scharakteryzować towar parametrami:

 • Jednostka pomocnicza – nowo utworzona jednostka,
 • Jednostka składowania – wybierana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii,
 • Ilość miejsc po przecinku – precyzyjność przeliczania jednostki pomocniczej względem jednostki głównej,
 • Rejestruj w jednostkach całkowitych – zaznaczenie tej opcji blokuje sprzedaż,
 • (W)ZWM do zamówień w jedn. całkowitych – jednostka na dokumentach magazynowych,
 • Reprezentacja przelicznika jednostek – jeśli towar jest sprzedawany w jednostce pomocniczej, to przy wystawianiu dokumentu sprzedaży do edycji są dostępne ilości w obu jednostkach (podstawowej i pomocniczej). Zmiana jednej z nich powoduje wyliczenie drugiej. Jeśli wynikiem jest niecałkowita ilość w jednostce pomocniczej, to pozostałość może być wyrażona jako dziesiętna część jednostki pomocniczej (np. 25 kpl.) lub jako dodatkowa ilość w jednostce podstawowej (np. 4 kpl. i 1 szt.). Ilość w jednostce pomocniczej jest wtedy całkowita. Wyliczany przy sprzedaży – jeżeli parametr jest zaznaczony, wtedy przy wprowadzaniu towaru na element transakcji, jednostka pomocnicza nie będzie przeliczana do jednostki podstawowej, czyli będzie możliwe ustalenie innej ilość jednostki pomocniczej niż podstawowej.
 • EAN – kod EAN, którym oznaczony jest towar w opakowaniu związanym z jednostką,
 • Sekcja wymiarów – waga netto, waga brutto (z opakowaniem), objętość,
 • Sekcja ustaw jako jednostkę proponowaną – w jakich akcjach będzie wykorzystywana jednostka, w sprzedaży i/lub zakupu. Wybór blokady zmiany powoduje blokadę możliwości zmiany proponowanej jednostki pomocniczej na dokumencie.
 • Sekcja dostępności w aplikacji – platformy i aplikacje w których udostępniona zostanie jednostka: e-Sklep, Pulpit Kontrahenta (aplikacja B2B), Mobile Sprzedaż. Zaznaczenie opcji Domyślna spowoduje wyświetlanie się jednostki pomocniczej jako pierwszej na udostępnionej platformie.
 • Przelicznik wg jednostki – przelicznik jednostki pomocniczej względem innych jednostek: podstawowej lub poprzedniej,

Na zakładce Atrybuty możesz przypisać na jednostkach pomocniczych klasy/grupy atrybutów charakteryzujące daną jednostkę.

Wprowadzone zmiany zostaną zapisane po kliknięciu ikony dyskietki .

Aby udostępnić jednostkę dla swoich Klientów pamiętaj o zaznaczeniu parametru e-Sklep w sekcji Dostępność w aplikacji. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP Altum

W systemie ERP Altum masz możliwość zdefiniowania zakupu towaru zarówno w jednostce głównej jak i jednostce pomocniczej dodanej do towaru. Aby ją dodać wejdź w szczegóły towaru na zakładkę Ogólne.

W sekcji Jednostki, klikając ikonkę plusa dodaj kolejne jednostki.

Scharakteryzuj towar dla nowo utworzonej jednostki, formularzu definicji możesz określić:

 • Symbol – pole obligatoryjne pozwalające na wprowadzenie znaków służących do identyfikacji jednostki,
 • Nazwa – pole obligatoryjne,
 • Symbol EDI – pole umożliwiające nadanie jednostce symbolu EDI – platformy elektronicznej wymiany dokumentów. W pliku generowanym w wyniku eksportu faktury do EDI przesyłany jest symbol jednostki miary towaru, użyty na elemencie eksportowanej faktury.
 • Typ – lista umożliwiająca wybór jednego z typów jednostki miary: MasaObjętośćInny
 • Precyzja – ilość cyfr po przecinku z jaką jest przeliczana liczba,
 • Aktywna – parametr automatycznie zaznaczony podczas definiowania jednostki.,
 • Przelicznik – stosunek ilości jednostki bazowej do ilości jednostki powiązanej.

Odznaczenie parametru Aktywny, spowoduje, że jednostka nie będzie już udostępniana do e-Sklepu.

Czy ten artykuł był pomocny?