Konfiguracja konta e-mail do wysyłki masowej

Wstęp

W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować dodatkowe konto e-mail oraz jakie wiadomości mogą nim być wysyłane.

Konfiguracja

Konfiguracja konta e-mail do wysyłki masowej znajduje się w Panelu administracyjnym w obszarze: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Mailing/ Wysyłka masowa/. Następnie kliknij w prawym górnym rogu pola Wysyłka masowa na przycisk Edytuj

Po

Po zmianie domyślnego konta e-mail dla wysyłki masowej na Inny.

Nad wymaganymi polami znajduje się informacja Domyślny lub Inny
Jeśli oddzielne konto nie zostanie wskazane to wysyłka maili realizowana będzie z konta e-mail sklepu”.

Aby skonfigurować dodatkowe konto e-mail należy uzupełnić wymagane pola.
Dane w sekcji Nazwa to dane, które zostaną wyświetlone w nagłówku wiadomości e-mail z e-Sklepu, natomiast dane z sekcji Serwer, e-mail, hasło to dane dostępowe do serwera SMTP. Należy również wskazać port poczty wychodzącej oraz czy połączenie jest szyfrowane certyfikatem SSL. Dodatkowo można ustalić Opóźnienie pomiędzy kolejnymi wiadomościami w milisekundach (domyślnie ustawiona jest wartość 100 ms) oraz Ilość e-maili wysyłanych w pojedynczej sesji (domyślnie jest to 50 e-maili).

Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz. Po poprawnym zapisaniu pojawi się informacja „Wprowadzone zmiany zostały zapisane”.

W celu weryfikacji poprawności wpisanych danych należy wysłać wiadomość testową przy pomocy linku Wyślij wiadomość testową (na adres e-mail w innej domenie niż ten podany w konfiguracji).

Wskazówka
Przykładowe konfiguracje SMTP dla popularnych serwisów pocztowych zostały opisane w artykule o Konfiguracji konta e-mail.

Jeżeli nie chcesz dłużej korzystać z konta dla wysyłki masowej możesz je usunąć przyciskiem Usuń konto znajdującym się obok przycisku Zapisz. Po kliknięciu w przycisk pojawi się dodatkowa informacja: „Czy na pewno chcesz trwale usunąć wybrane dane?”. Usunięcie konta należy zatwierdzić przyciskiem Usuń. Poprawne usunięcie konta zostanie potwierdzone komunikatem: „Zmiany w ustawieniach zostały zapisane poprawnie”.

Wysyłka e-maili

Z dodatkowego konta e-mail będą wysyłane następujące wiadomości:

  • E-mail z aktywacją konta kontrahenta w e-Sklepie – dotyczy tylko kontrahentów którzy zostali zaimportowani do e-Sklepu z pliku,
  • Kupony rabatowe,
  • Wiadomości newsletter.

Częstotliwość wysyłki newslettera oraz kuponów rabatowych jest ustawiana w Panelu administracyjnym w obszarze: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Mailing w sekcji Wysyłka masowa. Domyślne ustawienia to wysyłka 10 wiadomości co 12 minut.

Maile oczekujące na wysyłkę będą widoczne w Dzienniku zdarzeń na zakładce Wysyłka masowa.

Wskazówka
Konfiguracja podstawowego konta e-mail została opisana w artykule Konfiguracja konta e-mail.

Czy ten artykuł był pomocny?