Integracja z Facebook sklep

Wstęp

Obecnie Facebook to nie tylko portal społecznościowy, ale także ważny kanał sprzedaży. Utworzenie sklepu na Facebooku jest bardzo proste i umożliwia reklamowanie, przeglądanie towarów na fanpage, a następnie przekierowanie zainteresowanego użytkownika bezpośrednio do karty towarowej wybranego artkułu na e-Sklepie. A zatem, załóż sklep na Facebooku i zyskaj nowe źródło sprzedaży!

Integracja

Sklep na Facebooku może być utworzony na dwa sposoby, które zostały przedstawione poniżej:

  • jeżeli chcesz założyć nowy sklep, skorzystaj z konfiguracji Facebook Sklep w Menadżerze Sprzedaży.
  • jeżeli posiadasz skonfigurowany Facebook Sklep w Facebook Developer, zobacz jak poprawnie powiązać aplikację z Comarch e-Sklep.

Konfiguracja Facebook Sklep w Menadżerze Sprzedaży

W Menadżerze Sprzedaży możesz utworzyć sklep za pomocą Kreatora sklepu, dzięki któremu zostaniesz przeprowadzony przez niezbędne kroki:

Krok 1. Wybierz platformę sprzedażową.

Krok 2. Wybierz metodę finalizacji zakupu – zaznacz opcję Finalizacja zakupu w innej witrynie.

Krok 3. Wybierz kanały sprzedaży – zaznacz fanpage, na którym powstanie sklep.

Krok 4. Połącz z kontem firmowym.

Krok 5. Dodaj produkty – wybierz lub dodaj katalog z produktami.

Krok 6. Dodaj docelowe miejsca wysyłki – wybierz kraje wysyłki.

Krok 7. Prześlij sklep do weryfikacji i zakończ konfigurację.

Wskazówka
Szczegółowe informacje na temat tworzenia sklepu na Facebooku znajdziesz w Centrum Pomocy Meta.

Facebook Sklep w Facebook Developer

W pierwszej kolejności sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby utworzyć sklep Facebook, jako osobną zakładkę:

  • zgodnie z wymaganiami  oraz polityką bezpieczeństwa portalu Facebook należy w e-Sklepie posiadać ważny certyfikat SSL, dla którego będzie Tworzona nowa zakładka. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat certyfikatu SSL.
  • Na profilu w portalu Facebook (fanpage’u) należy posiadać minimum 2000 obserwujących. W innym wypadku nie będzie możliwe utworzenie Sklepu, jako dodatkowej zakładki.
  • Posiadać szablon dla sklepu Facebook – od wersji 2022 szablon Topaz oraz Szafir posiadają dodatkowe widoki,
  • Szablon dla Facebook musi być obsługiwany w szerokości 520px lub 820px – zalecamy tutaj szerokość 820px, gdyż Sklep Facebook jest dostępny jedynie w wersji desktopowej.

Sklep na Facebooku utworzony w Facebook Developers jest samodzielnie utworzoną zakładką z własną zawartością. W tym celu musisz stworzyć aplikację, wybrać jej typ oraz powiązać ze stroną internetową, jakiej treści mają być wyświetlane.

W celu utworzenia aplikacji w portalu Facebook zaloguj się do Facebook Developers pod adresem developers.facebook.com

Krok 1. Przejdź do opcji My Apps. Jeżeli już tworzyłeś aplikacje, to znajdziesz ją pod tym przyciskiem. Jeżeli to Twoja pierwsza aplikacja, skorzystaj z opcji Create App.

Krok 2. W nowym oknie wybierz typ aplikacji – typ Firma.

Krok 3. Następnie pojawi się okno, w którym zdefiniujesz Display name (wyświetlana nazwa), Contact Email (adres kontaktowy, pobierany automatycznie z konfiguracji konta Facebook) oraz opcjonalnie możesz odpowiedzieć na pytanie Do you have a Business Manager account? (Czy masz konto biznes Menedżera?).

Krok 4. Po wypełnieniu danych wybierz opcję Create App.

Krok 5. Aplikacja utworzona została utworzona, zajmiemy się teraz jej konfiguracją.

Konfiguracja aplikacji na Facebook

Przygotowana przez nas aplikacja wymaga teraz konfiguracji po stronie Facebook.

Konfigurację przeprowadzimy w Facebook Developers.

Krok 1. Przejdź do sekcji Settings/ Basic.

Krok 2. Uzupełnij pole App Domains wpisując adres swojego sklepu np. mojsklep.pl

Krok 3.Uzupełnij pole Namespace które będzie nazwą Twojej aplikacji.

Krok 4. Podaj linki do polityki prywatności (Privacy Policy URL) i regulaminu (Terms of Service URL) w Twoim sklepie.

Krok 5. Wybierz kategorię (Category) np. Shopping.

Krok 6. Dodaj ikonę dla aplikacji (App Icon).

Krok 7. Wybierz opcję + AddPlatform i wybierz Page Tab.
Krok 8. Wypełnij pole Secure Page Tab URL podając adres swojego sklepu poprzedzony protokołem https i zakończony /fb/ np. https://mojsklep.pl/fb/
Krok 9. Wypełnij pole Page Tab Name podając nazwę swojego sklepu.
Krok 10. Zapisz wprowadzone zmiany przyciskiem Save Changes.

Konfiguracja w panelu administracyjnym

Krok 1. Przejdź do obszaru Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Facebook.

Krok 2. Przejdź do sekcji Logowanie do e-Sklepu i kliiknij w Konfiguracja logowania przez Facebook.

Krok 3. Wypełnij wymagane pola AppID i AppSecret, aktywuj i zapisz.

Krok 4. Wróć do Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Facebook.

Krok 5. Aktywuj Wersja sklepu dla Facebook.

Wskazówka
Aby włączyć Facebook sklep należy mieć skonfigurowane logowanie przez Facebook.

Jeżeli Twój szablon nie zawiera odrębnego szablonu dla sklepu Facebook, w tym momencie należy utworzyć szablon w obszarze Wygląd sklepu/ Ustawienia, wybrać opcję Więcej i przejść do Edytuj ustawienia zaawansowane.

Wskazówka
W szablonach Topaz oraz Szafir dodano widoki dla portalu Facebook od wersji 2022.
Wskazówka
Szablon dla sklepu Facebook jest niezbędny w celu prawidłowej konfiguracji oraz prezentacji towarów w portalu. Pliki wgranego szablonu dedykowanego dla sklepu Facebook należy odpowiednio powiązać ze stronami w e-Sklepie.

Publikowanie aplikacji Facebook

Gotową aplikację musimy jeszcze upublicznić, ponieważ jak dotąd jest ona dostępna tylko dla twórcy.

W celu opublikowania aplikacji:

Krok 1. Przejdź do konfiguracji Facebook Developers.
Krok 2. Wybierz w menu Dashboard i w sekcji Add Products to Your App na karcie Facebook Login zaznacz Set Up.
Krok 3. Wybierz w menu App Review/ Permissions and Features i przy public_profile wybierz Get Advanced Access i na końcu potwierdź przyciskiem confirm.
Krok 4. Wybierz w menu Facebook Login/ Settings i przy parametrze Login with the JavaScript zaznacz YES, a następnie podaj adres domeny do swojego sklepu internetowego.
Krok 5. Zapisz wprowadzone zmiany przyciskiem Save Changes, a Facebook automatycznie potwierdzi zmianę.
Krok 6. W menu wybierz Settings a następnie Basic. W sekcji Verification kliknij Start Verification, a następnie strong>Bussiness Verification i wybierz swoje konto biznesowe. Operację zatwierdź Start Business Verification.

Krok 7. W menu ponownie wybierz Settings, a następnie Basic. Podmień następujący link danymi:

gdzie APPIDHERE odpowiada App ID, a URLHERESecure Page Tab URL z sekcji Page Tab na dole strony. Link powinien wyglądać następująco:

Krok 8. Wprowadź link do przeglądarki i następnie na wyświetlonym oknie dialogowym wybierz sklep, do którego chcesz przypisać aplikację-zakładkę.

Gotowe! Twój sklep Facebook jest teraz dostępny dla wszystkich.

Czy ten artykuł był pomocny?