Obsługa Facebook Pixel w szablonach

Facebook Pixel w szablonach

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon, aby obsłużyć działanie narzędzia Facebook Pixel.

Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować.

Szafir

Na początku pliku _layout.html znajduje się element head. W tym elemencie na samym końcu wklej poniższy kod:

Następnie w pliku order/thx.html, na końcu głównego kontenera wklej poniższy kod:
Teraz w pliku js/init.js znajdź funkcję post, a w niej linijkę z frazą var obj = app.getTemplate(e);. Nad nią wklej poniższy kod:
Dalej w tym samym pliku (js/init.js) znajdź funkcję signUpSuccess, a w niej linijkę z frazą $.get(”, {__collection: 'customer.UserId32′}, function (result) {. Jest to request, w którym należy wkleić poniższy kod:
Jeśli nie ma tego requesta w tej funkcji to przed linijką app.replace(url, delay, form); dodaj poniższy kod:
Następnie w pliku js/init-ui1.js znajdź funkcję serialAddingToCart, a w niej linijkę z frazą if (resGuardian) {. Na samym początku tego warunku wklej poniższy kod:
Dalej w tym samym pliku (js/init-ui1.js) znajdź funkcję addManyProducts i na samym jej początku dodaj linijkę var productsToFBPixel = null;. Następnie dalej w tej samej funkcji znajdź frazę if(supplyId != undefined){. Pod tym warunkiem wklej poniższy kod:
Cały czas w tej samej funkcji wyszukaj linijkę $.post(”, { __action: 'Cart/Add’, __csrf: __CSRF, __parameters:JSON.stringify(parameters), __template: 'common/header/client-area.html’ }).then(function (res) {. Na początku tego requesta dodaj poniższy kod:

Topaz

Na początku pliku base_layout.html znajduje się element head. W tym elemencie na samym końcu wklej poniższy kod:

Następnie na końcu pliku staticElements/cart/cart.html wyszukaj frazę {% endcase %} i wklej pod nią poniższy kod:
Teraz w pliku js/layout.js znajdź funkcję post, a w niej linijkę z frazą } else if (result.action.Action === 'Customer/Register’) {. W tym warunku znajdź linijkę z frazą $.get(”, {__collection: 'customer.UserId32′}, function (result) {. Jest to request, w którym należy wkleić poniższy kod:
Jeśli nie ma tego requesta w tym warunku to na końcu warunku dodaj poniższy kod:
Dalej w tym samym pliku (js/layout.js) wyszukaj linijkę z frazą document.body.appendChild(formElement); i wklej nad nią poniższy kod:
Następnie w tym samym pliku (js/layout.js) wyszukaj funkcję addToCart, a w niej linijkę z frazą if (result.action.Result) {. Na samym początku tego warunku wklej poniższy kod:
Cały czas w tym samym pliku (js/layout.js) wyszukaj funkcję addSetToCart, a w niej linijkę z frazą if (result.action.Result) {. Na początku tego warunku dodaj poniższy kod:

Czy ten artykuł był pomocny?