Graficzna prezentacja atrybutów na karcie produktu oraz na liście towarów w szablonie Topaz

Wstęp

Funkcja umożliwia prezentację atrybutów w formie kolorów oraz miniatur. Dotyczy ona towarów zgrupowanych (fantomów). W tym artykule dowiesz się jak poprawnie zmodyfikować ustawienia, aby Twój e-Sklep obsługiwał graficzną prezentację atrybutów.

Konfiguracja atrybutów graficznych

Aby skonfigurować atrybuty graficzne należy przejść w Panelu administracyjnym do zakładki Wygląd sklepu/ Ustawienia/Dodatkowe. W tym miejscu możesz dokonać wyboru w jaki sposób powinny być prezentowane atrybuty: jako kolory lub miniatury zdjęć. Po najechaniu kursorem na zdjęcie produktu, który znajduje się na liście towarów, zostanie wyświetlona odpowiednia wersja graficzna atrybutu.

Wskazówka
Pamiętaj, aby wprowadzone zmiany były widoczne w e-Sklepie należy je Zapisać
i Opublikować.

Po przejściu do zakładki Dodatkowe domyślnie parametr odnoszący się do graficznej prezentacji wariantów towarów ustawiony jest na Nie.

Funkcjonalność opisywanych wariantów zależy od wybranej wersji listy towarów oraz szczegółów towarów, które możemy edytować w Kreatorze Wyglądu Comarch e-Sklep. Aby sprawdzić, który wariant posiada nasz szablon, podczas jego tworzenia musimy najechać na ikonkę informacyjną i, znajdującą się na kafelkach danego szczegółu towaru, listy towarowej, etc.

Products-4 oznacza 4 wariant listy towarów, a więc nazwa danego kafelku, a następnie przypisana jej cyfra oznacza dany wariant odpowiedniej sekcji.

Kreator wyglądu Comarch e-Sklep

Wariant – Kolory

Po wybraniu wariantu Kolory, automatycznie w panelu administracyjnym pojawi się nowe okno z nazwami kolorów i ich odpowiednikami graficznymi w notacji heksadecymalnej. Związane jest to z samą konfiguracją wspomnianej funkcji i mapowaniem kolorów. Funkcja ta działa na podstawie atrybutów ustawianych na towarach w systemie ERP.

Domyślnie wartości kolorów takie jak np. czerwony, zielony, etc. mapowane są automatycznie i wypełnianie poniższego okienka nie jest konieczne. Natomiast, jeżeli nasz atrybut zawiera niestandardowe nazwy kolorów np. brzoskwiniowy, wielokolorowy – wtedy musimy skorzystać z poniższego pola i przypisać odpowiedniej wartości atrybutu interesujący nas kolor.

Przykładowa konfiguracja wariantu – Kolory

W systemie ERP utwórz atrybut o nazwie Kolor i formacie lista, a następnie udostępnij go do Comarch e-Sklep.

Wypełnij pozycje listy wpisując kolory, np. czerwony, zielony, niebieski itd. Następnie przypisz wspomniany atrybut do odpowiedniego towaru, który zostanie przesłany do e-Sklepu. Przy przypisywaniu tego atrybutu do danego towaru, jego Wartość pozostaw pustą, tak aby umożliwić wybór wariantów kolorystycznych.

Po wykonaniu powyższych czynności wykonaj synchronizację z e-Sklepem.

Prezentacja wariantu Kolory na stronie e-Sklepu

Na liście towarów – dla wariantów 3 i 4 (products-3 oraz products-4)

Na szczegółach towarów – dla wszystkich wariantów

Ponadto jeżeli atrybut, który został użyty do utworzenia powyższych wariantów towarów, przypiszesz do swojej grupy towarowej w systemie Comarch ERP i utworzysz z niego filtr, pojawi się on także w formie graficznej.

Wariant – Miniatury (tylko dla towarów zgrupowanych – „fantomów”)

Wybranie wariantu miniatury pozwoli na prezentację wariantu towarów w sposób graficzny przy użyciu pierwszego zdjęcia danego towaru zgrupowanego (fantoma). W związku z jej charakterystyką (do obsłużenia każdy z towarów potrzebuje swojego zdjęcia) funkcja ta dostępna jest tylko dla towarów zgrupowanych.

Przykładowa konfiguracja wariantu – Miniatury

W systemie Comarch ERP stwórz towar zgrupowany zgodnie z dokumentacją Comarch e-Sklep.

Przykładowa konfiguracja w tym przykładzie została utworzona na podstawie atrybutu Kolor.

Prezentacja wariantu Miniatury na stronie e-Sklepu

Na liście towarów – dla wariantów 3 i 4 (products-3 oraz products-4)

Na szczegółach towarów – dla wariantów 3 i 4 (product-details-3 oraz product-details-4)

 

Czy ten artykuł był pomocny?