Jak dodać obrazek do nazwy kategorii i podkategorii w Comarch e-Sklep?

Wstęp

W Comarch e-Sklep możesz dodawać obrazki zarówno dla kategorii jak i dla podkategorii towarów. Odpowiednio dobrane grafiki zwiększają atrakcyjność wizualną sklepu, przyciągają wzrok klientów i zachęcają do dalszego przeglądania ofert w Twoim sklepie. Dodatkowo ułatwiają one nawigację i skracają czas poszukiwań Twoich klientów.

W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować funkcję dodawania zdjęć do kategorii i podkategorii w Twoim sklepie.

Jak dodać obrazek do nazwy kategorii w Comarch e-Sklep?

Aby dodać obrazek do nazwy kategorii w Twoim szablonie postępują zgodnie z poniższą instrukcją:

Krok 1. Skonfiguruj funkcję dodawania obrazków do kategorii przechodząc w panelu administracyjnym na zakładkę Wygląd sklepu/ Ustawienia. Jeśli nie miałeś wcześniej włączonej funkcji prezentowania zdjęć do kategorii to oznacz ją teraz na „tak”. Wprowadzone zmiany zapisz i opublikuj.

Krok 2. Dodaj obrazki kategorii do Twojego systemu ERP według poniższych wskazówek:

Comarch ERP Optima

1. Aby dodać zdjęcia kategorii w Comarch ERP Optima przejdź do zakładki Ogólne/ Grupy towarowe i wybierz grupę do której ma zostać dodane zdjęcie.

2. Następnie na zakładce Atrybuty za pomocą symbolu plusa  dodaj atrybut binarny.

Wskazówka
Jeśli nie posiadasz atrybutu binarnego to aby go utworzyć przejdź do zakładki Ogólne/ Atrybuty i w pierwszej zakładce symbolem plusa dodaj atrybut w formacie binaria.

3. Po dodaniu zdjęć kategorii zmiany zapisz ikoną dyskietki oraz wykonaj synchronizację.

Comarch ERP XL

Wyświetlanie zdjęć kategorii w Comarch ERP XL możesz uzyskać poprzez dodanie odpowiedniego Załącznika.

1. Aby wprowadzić zdjęcie w formie załącznika przejdź w module Sprzedaż do zakładki Ogólne/ Towary i wejdź w edycję wybranej grupy.

2. W zakładce Załączniki dodaj nowy załącznik ikoną . W polu Typ wskaż typ załącznika Obraz oraz zaznacz przy parametrze „Dostępność w aplikacji” e-Sklep. Następnie zaimportuj obraz ikoną .

3. Zmiany zapisz ikoną dyskietki oraz wykonaj synchronizację.

Comarch ERP XT

1. Zdjęcia kategorii w Comarch ERP XT możesz dodać po wybraniu Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Grupy w Comarch e-Sklep.

2. Aby wprowadzić obrazek dla kategorii wybierz grupę do której chcesz dodać zdjęcie. Następnie wczytaj je wybierając jedną z 2 opcji: Z dysku lub Z internetu.

3. Zapisz wprowadzone zmiany i wykonaj synchronizację.

Jak dodać obrazek do nazwy kategorii w nagłówku szablonu Topaz?

W szablonie Topaz istnieje również możliwość dodania obrazków, które będą wyświetlały się przy nazwie kategorii w Twoim sklepie. Ta funkcja obsługuje nagłówki: header-1, header-2, header-3 oraz header-5, które są dostępne w Kreatorze Wyglądu. Obrazki przy nazwie kategorii wyświetlają się w następujący sposób:

Widok nagłówka header-2 ze sklepu demonstracyjnego – https://demo.comarchesklep.pl/

Aby dodać zdjęcia do nagłówka szablonu Topaz postępuj według poniższych kroków:

Krok 1. Skonfiguruj funkcję wyświetlania się ikon nagłówka. Istnieją dwie możliwości konfiguracji tej funkcji:

1. Z poziomu Kreatora Wyglądu – Podczas tworzenia szablonu Topaz w Kreatorze Wyglądu dodaj nagłówek header-1,2,3 lub 5. Następnie przejdź do jego edycji i oznacz parametr „Ukryj ikony w nagłówku” wedle Twoich preferencji:

Zapisz zmiany, a następnie wygeneruj szablon.

2. Z poziomu panelu administracyjnego:

W sytuacji gdy wgrałeś już wygenerowany szablon do Twojego sklepu i chcesz wprowadzić zmiany w zakresie wyświetlania się obrazków przy nazwach kategorii, przejdź do sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Dodatkowe i wprowadź zmiany przy parametrze „Ukryj ikony w nagłówku”:

Wprowadzone zmiany zapisz i opublikuj.

Krok 2. Wgraj zdjęcia kategorii do Twojego systemu ERP. Informacje na temat jak wgrać zdjęcia kategorii do poszczególnych systemów ERP znajdziesz pod pierwszym punktem tego artykułu.

Wskazówka
Na stronie „Produkty” wyświetlają się zdjęcia kategorii. Należy pamiętać, iż jeśli w systemie ERP zostanie dodany obrazek kategorii w formie ikony, to taki sam obrazek wyświetli się na stronie „produkty”. Nie istnieje możliwość dodania dwóch osobnych zdjęć do nagłówka i do strony „Produkty”.

Jak mogę dodać obrazek do nazwy podkategorii w szablonie Topaz i szablonie dla Gastronomii?

W szablonie Topaz i dla Gastronomii istnieje możliwość dodania obrazków, które będą wyświetlały się przy nazwach podkategorii w Twoim sklepie. Ta funkcja obsługuje wszystkie układy list towarów: products-1, products-2, products-3, products-4, które są dostępne w Kreatorze Wyglądu. Obrazki do nazw podkategorii wyświetlają się w następujący sposób:

Widok zdjęć podkategorii na liście towarów ze sklepu demonstracyjnego – https://demo.comarchesklep.pl/

Aby dodać zdjęcia do podkategorii postępuj według poniższych kroków:

Krok 1. Skonfiguruj funkcję wyświetlania podkategorii. Istnieją dwie możliwości konfiguracji tej funkcji:

1. Z poziomu Kreatora Wyglądu – Tworząc szablon Topaz lub dla Gastronomii przejdź do edycji Listy towarów w Kreatorze Wyglądu. Następnie dodaj układ listy towarów: products-1,2,3 lub 4 i edytując go oznacz parametr „Udostępnij zdjęcia podkategorii”.

Zapisz zmiany, a następnie wygeneruj szablon.

2. Z poziomu panelu administracyjnego – W sytuacji gdy wgrałeś już wygenerowany szablon do Twojego sklepu i chcesz wprowadzić zmiany w zakresie wyświetlania się obrazków przy nazwach podkategorii, przejdź do sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ogólne i oznacz parametr „Udostępnij zdjęcia podkategorii”:

Zapisz i opublikuj wprowadzone zmiany.

Krok 2. Dodaj obrazki do podkategorii w systemie ERP. Skonfigurujesz je w podobny sposób jak obrazki dla kategorii, które zostały opisane w pierwszej części artykułu.

Wykonaj wszystkie kroki opisane dla Twojego systemu ERP z instrukcji dla kategorii wybierając przy tym zamiast grupy to podgrupę, do której chcesz dodać zdjęcia.

Więcej informacji

Więcej na temat dodawania obrazków w e-Sklepie można przeczytać w artykułach:

Czy ten artykuł był pomocny?