Zaawansowane możliwości

Silnik graficzny Liquid ma akcje sync/exec. Ta akcja odpowiada za komunikację interfejsu z Comarch e-Sklep Sync. Akcja przyjmuje parametry:

P a r a m e t r O p i s
worker
  • Nazwa zadania, które ma uruchomić Comarch e-Sklep Sync.
  • Domyślnie ‘erpData’ – wywołuje zapytania na SQL, ‘erpDataOrder’ – odpowiada za obsługę stanów magazynowych.
  • Jeśli jest używany własny worker trzeba tutaj podać jego nazwę. Dodatkowe workery konfiguruje się w pliku configWorkers.json
message

Treść polecenia do wykonania przez worker.

 

Po wykonaniu akcji zwracana jest odpowiedź. Odpowiedź zawiera obiekt lub kolekcję obiektów, które należy wyświetlić na interfejsie. Kolekcja obiektów zwraca jest przykładowo, gdy procedura SQL zwraca kilka recordsetów.

Przykład wywołania:

Kod wywołania:

Czy ten artykuł był pomocny?