Allegro – REST API

Wstęp

Comarch e-Sklep to nie tylko sklep internetowy, ale również wygodne narzędzie do handlu w serwisie Allegro, które umożliwia wystawienie nieograniczonej ilości aukcji oraz automatyczną generację zamówień. W przypadku chęci korzystania z tej integracji, niezbędne jest posiadanie konta założonego na stronie allegro.pl.

Od wersji 2019.3 dostępne jest nowe REST API Allegro. Klienci korzystający ze starego API mogą w bardzo prosty sposób przełączyć się na nowy sposób wymiany danych.

W tym celu należy w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/Allegro w sekcji Konto Allegro kliknąć w konto z którego Państwo korzystają, a następnie pobrać Token REST API przy użyciu przycisku pobierz. Pojawi się wówczas okno z logowaniem do serwisu, w którym należy wybrać opcję Zaloguj przez Allegro. Po przekierowaniu do serwisu wystarczy zalogować się i wyrazić wymagane zgody.

Wskazówka
W związku z wyłączeniem przez serwis Allegro od 13 stycznia 2020 roku obsługi WebAPI, które spowoduje brak pobierania zamówień z Allegro do e-Sklepu, w wersji Comarch e-Sklep 2020.0 wprowadzono pełną obsługę Allegro REST API.

Konfiguracja Allegro

Ustawienia konta Allegro można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/Allegro.

Administrator e-Sklepu może dodać Konto Allegro, dokonać zmiany ustawień zamówień, zarządzać kontrolą stanów magazynowych w Allegro, włączyć automatyczne wznawianie aukcji oraz wybrać, czy karta Kontrahenta ma zostać przesłana do systemu ERP.

 

Konto Allegro

Konto Allegro można dodać klikając w przycisk Dodaj konto, a następnie wystarczy Zalogować się przez Allegro. Wówczas konto zostanie przyłączone do panelu administracyjnego, a sklep pobierze wszystkie dane. W nazwie konta wyświetlany jest login użytkownika Allegro.

Wskazówka
Allegro udostępnia również swoim użytkownikom serwis testowy, w którym można wypróbować wystawianie aukcji bez ponoszenia kosztów. W związku z tym niezbędne jest założenie konta w serwisie allegro.pl.allegrosandbox.pl. Następnie w trakcie dodawania nowego konta w panelu administracyjnym e-Sklepu należy zaznaczyć parametr Tryb testowy.

Po dodaniu Konta Allegro w panelu administracyjnym e-Sklepu, sprzedawca może je uaktywnić, zmienić nazwę, usunąć konto, pobrać Token REST API oraz zmienić swoje dane adresowe. Pole Miasto przyjmuje długość do 35 znaków. Dodatkowo istnieje możliwość wybrania domyślnej kategorii dla zintegrowanego konta Allegro. W przypadku tworzenia nowej aukcji będzie podpowiadała się jako kategoria domyślna.

 

Wskazówka
W konfiguracji Allegro dla sklepów w wersji Enterprise oraz B2B istnieje możliwość wybrania cennika dla wystawianych towarów na aukcjach Allegro. Cena domyślna automatycznie jest ustawiona na Domyślna, jednak można ustawić inny cennik dostępny po stronie systemu ERP, wykonać synchronizację i nowy cennik pojawi się na liście wyboru w konfiguracji.
Wskazówka
W momencie kiedy login konta Allegro jest nieaktywny (suwak jest w pozycji Wyłączony) wówczas nie są pobierane transakcje Allegro. Transakcje są pobierane dla aktywnego konta Allegro.

 

Zamówienia

W sekcji Zamówienia, dostępny jest parametr, po włączeniu którego zamówienia będą tworzone automatycznie z transakcji z aukcji Allegro.

Możliwe jest również ustawienie czasu oczekiwania na stworzenie zamówienia. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ. Domyślnie czas na stworzenie zamówienia ustawiony jest na 70 minut.

 

Kontrola stanów magazynowych w Allegro

Dzięki aktywacji Kontroli stanów magazynowych w Allegro, możliwe jest synchronizowanie stanów sklepowych ze stanami towarów dostępnymi na aukcjach.

Uwaga
Aktywacja kontroli stanów magazynowych w Allegro jest możliwa dopiero po włączeniu kontroli stanów magazynowych w sklepie.

Po włączeniu kontroli stanów magazynowych w sklepie, dostępna jest możliwość edycji parametrów. Ustawienie suwaka w pozycji TAK pozwala kontrolować stany magazynowe dla aukcji Allegro, jak również zwiększać ilość na aukcjach po synchronizacji z systemem ERP oraz wznawiać automatycznie aukcje po ich zamknięciu.

 

Kontrahenci

W sekcji Kontrahenci dostępny jest parametr odpowiedzialny za przesyłanie karty kontrahenta do systemu ERP.

Zamówienia z serwisu Allegro domyślnie trafiają do systemu ERP jako złożone przez kontrahenta nieokreślonego. Po zaznaczeniu powyższego parametru, w sklepie utworzy się nieaktywna karta użytkownika na podstawie danych z transakcji allegro i zostanie ona przesłana do systemu ERP wraz z zamówieniem.

Uwaga
Jeżeli administrator w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro ma włączony parametr: Przesyłaj kartę kontrahenta do systemu ERP, to w systemie ERP utworzy się kartoteka kontrahenta z zakodowanym adresem e-mail. W takim przypadku, po synchronizacji mogą się przestać mapować kontrahenci (w szczególności, jeżeli w systemie ERP zaznaczono mapowanie wyłącznie po adresie e-mail). Należy również zwrócić uwagę przy wysyłaniu wiadomości z poziomu systemu ERP, czy nie są one przesyłane do Allegro na zakodowane adresy e-mail, a nie do właściwych odbiorców.

 

Szablony aukcji

Comarch e-Sklep został tak zaprojektowany, aby wszystkie czynności związane ze sprzedażą w serwisie Allegro były dla właściciela sklepu proste, a przede wszystkim mało czasochłonne.

W zakładce Allegro/Szablony aukcji możliwe jest utworzenie szablonów pozwalających na przyśpieszenie procesu wystawiania nowej aukcji. Przy użyciu tej funkcjonalność administrator nie musi przy każdym wystawianiu aukcji uzupełniać wszystkich danych. Wystarczy, że skorzysta z przygotowanego szablonu oraz uzupełni informacje o towarze.

Po otwarciu tej zakładki pojawi się panel, na którym dostępny jest przycisk pozwalający na dodanie nowego szablonu, oraz wyświetlana będzie lista przygotowanych przez Państwa szablonów aukcji.

Szablon ustawiony jako domyślny widoczny jest na liście jako pierwszy oraz zaznaczony jest kolorem zielonym.

 

Dodawanie szablonów aukcji

W celu dodania nowego szablonu aukcji należy kliknąć w pusty kafelek.

Pojawi się wówczas okienko, w którym należy uzupełnić nazwę szablonu oraz wybrać kategorię w serwisie Allegro. Następnie szablon pozostaje zatwierdzić przyciskiem DODAJ.

Szablony aukcji zostały rozbudowane o parametry wspólne dla wszystkich aukcji jak również o parametry, które są zależne od kategorii Allegro, dlatego należy dodawać szablony dla poszczególnych kategorii towarowych.

Na szablonie aukcji możliwe jest:

 • wprowadzanie nazwy szablonu,
 • zmienianie kategorii przygotowywanego szablonu poprzez przycisk Wybierz kategorię,
 • ustawianie parametru, czy szablon ma być domyślny (Tak/Nie),
 • wybieranie formatu sprzedaży – Kup teraz (bez licytacji)/Aukcja (z licytacją),
 • ustawianie czasu trwania aukcji, warunków reklamacji, zwrotów oraz informacji o gwarancjach,
 • uzupełnianie opisu towaru w różnych wariantach, z wykorzystaniem zdjęć oraz makr i wstawek umożliwiających pobieranie z systemu ERP informacji o towarze:
  • @ProductName@ – nazwa,
  • @ProductDescription@  – opis,
  • @ProductEAN@ – kod EAN,
  • @ProductCode@ – kod towaru,
  • @ProductSymbol@ – symbol,
  • @ProductWeight@ – waga,
  • @ProducerName@ – nazwa producenta,
  • @BrandName@ – nazwa marki.
 • wybieranie formy płatności (opcja wyboru rodzaju faktury lub braku faktury),
 • ustawianie czasu wysyłki oraz wprowadzanie dodatkowych informacji o dostawie,
 • wybieranie stanu towaru (nowy lub używany),
 • wskazywanie cennika dostaw skonfigurowanego na Państwa koncie w serwisie Allegro,
 • wprowadzanie lokalizacji sprzedającego,
 • oraz uzupełnianie pozostałych parametrów dostępnych na szablonie w zależności od wybranej kategorii.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać szablon za pomocą dyskietki.

Wskazówka
Jeśli korzystają Państwo w szablonie aukcji z makra @ProductDescription@ pozwalającego na pobranie opisu z systemu ERP. To dla systemu ERP Optima, pobierany jest opis z karty towaru dodany na zakładce Dodatkowe lub e-Sklep. W przypadku, kiedy opis dodany jest na obu zakładkach na aukcję Allegro przenoszony będzie opis z zakładki e-Sklep z sekcji języki.
Wskazówka
W REST API nie jest obsługiwany format sprzedaży Sklep (bez licytacji) – dostępny wcześniej w WEB API dla kont o typie sklep. Opcja ta w nowym API została zastąpiona przez Kup teraz ze wskazaniem w polu Czas trwania opcji z listy: do wyczerpania zapasów.
Uwaga
W REST API zmianie uległ sposób wystawiania aukcji w panelu e-Sklepu, w związku z czym skonfigurowanie cenników dostaw w Allegro jest niezbędne. Konfiguracja możliwa jest na Państwa koncie w Allegro w menu Ustawienia Sprzedaży/ Ustawienia dostawy w sekcji Cenniki dostaw – dodaj nowy cennik. Kieruje do tej lokalizacji przycisk Dodaj widoczny w szablonie aukcji w sekcji Dostawa, płatność.

 

Edycja szablonów aukcji

Po najechaniu na kafelek wybranego szablonu, pojawi się krótkie menu, w którym można za pomocą poszczególnych przycisków:

 • edytować,
 • ustawić jako domyślny,
 • kopiować,
 • zmienić kategorię,
 • usunąć szablon.

 

Aukcje

Wszystkie aukcje wystawione na Państwa koncie w serwisie Allegro widoczne są w panelu administracyjnym, w menu Allegro/Aukcje.


Po dodaniu i skonfigurowaniu konta Allegro w e-Sklepie, w zakładce tej wyświetlona zostanie lista wszystkich aukcji dodanych na podłączonym koncie Allegro. Pobieranie informacji działa w trybie online, czyli wszystkie zmiany na bieżąco aktualizowane są w panelu administracyjnym e-Sklepu.

Wskazówka
Na liście aukcje wyświetlane są na dwa sposoby:

 • aukcje wystawione za pośrednictwem konta skonfigurowanego w panelu administracyjnym e-Sklepu lub wystawione na innym koncie, ale połączone z towarem z tego sklepu (wówczas nie jest nadawany numer aukcji w sklepie). Na liście wyświetlane jako aukcje z białym tłem. Możliwe jest powiązanie kilku aukcji z tym samym towarem,
 • wystawione bezpośrednio w Allegro lub w innym programie, w którym skonfigurowano dane konto Allegro. Aukcje tego typu nie są powiązane z towarami dostępnymi w danym sklepie. Wyświetlane na liście jako aukcje szare.

W prawym górnym rogu listy dostępne są przyciski: Eksport do pliku oraz Kolumny.

Przy użyciu funkcji Eksport do pliku można wykonać eksport listy aukcji w zależności od potrzeb.

Przycisk Kolumny umożliwia dowolne wskazanie na liście aukcji do 8 kolumn, które będą widoczne dla administratora sklepu. Dodatkowo w tym polu dostępna jest również opcja Przywróć ustawienia domyślne, pozwalająca na powrót do ustawień początkowych kolumn, widocznych na liście aukcji Allegro.

Widoczne mogą być kolumny:

 • Obrazek,
 • Numer aukcji,
 • Tytuł, w której wyświetlany jest tytuł, kategoria oraz adres URL aukcji,
 • Data rozpoczęcia,
 • Data zakończenia,
 • Status,
 • Kategoria,
 • Kod towaru,
 • Adres URL aukcji,
 • Stan w magazynie,
 • Cena wylicytowana,
 • Cena na aukcji
Na liście aukcji możliwe jest również filtrowanie aukcji. Aukcje mogą być filtrowane po kolumnach:

 • Numer aukcji,
 • Tytuł,
 • Status,
 • Kod towaru.
Korzystając z filtra i przejściu do szczegółów aukcji, po powrocie filtr nadal jest utrzymywany, aż do momentu usunięcia lub zmiany preferencji.

Dodawanie i edycja aukcji

Nowe aukcje możemy utworzyć przy pomocy przycisku Dodaj.


Wyświetlony zostanie wówczas formularz z polami do uzupełnienia:

    • Towar – towar, który ma zostać wystawiony na aukcji możemy wyszukać po nazwie lub po kodzie, bądź wybrać towar po kategorii dostępnej w e-Sklepie,
    • Tytuł – każdej aukcji można nadać indywidualny tytuł. Domyślnie po wybraniu towaru przenoszona jest do pola Tytuł nazwa towaru,
    • Kategoria – korzystając z opcji Wybierz kategorię należy wskazać kategorię w serwisie Allegro.pl w jakiej ma zostać wystawiony dany towar.

Dodatkowo, jeśli w zakładce Allegro/Szablony aukcji utworzą Państwo szablon, podczas dodawania nowej aukcji pojawi się również pole:

   • Szablon – z rozwijanej listy można wybrać jeden z wcześniej przygotowanych szablonów. Wybór szablonu jest opcjonalny, można wystawić aukcję również bez szablonu.

Po uzupełnieniu wszystkich pół należy zatwierdzić formularz przyciskiem DODAJ.

W następnym kroku pozostaje uzupełnić wszystkie wymagane parametry dotyczące towaru, które powinny znaleźć się na przygotowanej aukcji, a następnie zapisać wprowadzone zmiany dyskietką.

Obok ikonki dyskietki dostępny jest również przycisk z trzema kropkami, przy użyciu którego można sprawdzić opłaty za tę aukcję.

Aukcje z czasem trwania do wyczerpania zapasów lub aukcje dla towarów, które posiadają nieograniczony stan wystawiane są z maksymalną ilością 10 000 sztuk.

Podczas wystawiania aukcji z użyciem szablonu w polu liczba sztuk podpowiada się rzeczywisty stan towaru z e-Sklepu. W przypadku wyłączonej kontroli stanów magazynowych liczbę sztuk można edytować.

Podczas wystawiania aukcji na formularzu przy polu z ceną podpowiada się aktualna cena towaru w e-Sklepie. Dodatkowo przy wyłączonym parametrze Kontroluj stany magazynowe dla aukcji Allegro przy polu Liczba sztuk podpowiada się aktualna ilość towaru w sklepie.

W wersji 2020 e-Sklepu na formularzu aukcji został dodany kod towaru w sekcji Aukcja oraz kod EAN w sekcji Cechy przedmiotu, jeśli jest wymagany dla danej kategorii. Jeżeli kod towaru lub kod EAN dostępny jest na karcie towaru w systemie ERP jest on automatycznie uzupełniany podczas dodania nowej aukcji.

Po zamknięciu formularza aukcja widoczna jest na liście ze statusem Przygotowana. Następnie należy odszukać ją na liście aukcji i zaznaczyć pole po lewej stronie f . Pojawi się wówczas lista operacji seryjnych, z których należy wybrać opcję WYSTAW. Aukcja zostanie wówczas dodana DO KOLEJKI. Po chwili jej status zmieni się na WYSTAWIONA.

Do operacji seryjnych należą również:

    • dodaj – odpowiada za dodawanie nowych aukcji,
    • wystaw podobną – służy do kopiowania aukcji. Wystawianie podobnej jest możliwe dla aukcji posiadającej status przygotowana, w kolejce, wystawiona, zakończona oraz powiązanej z towarem w sklepie,
    • usuń – pozwala na usunięcie aukcji posiadającej status przygotowana oraz powiązanej z towarem w sklepie,
    • wystaw – umożliwia wystawienie w serwisie Allegro przygotowanej aukcji,
    • pobierz – pozwala na zaktualizowanie danych a aukcjach, takich jak: status, format sprzedaży, data rozpoczęcia, data zakończenia, ilość sztuk dostępnych w serwisie Allegro, stan w magazynie,
    • zakończ – umożliwia zakończenie aukcji. Przy użyciu tego przycisku zakończona może być jedynie aukcja o statusie wystawiona oraz powiązana z towarem w sklepie. Możliwe jest seryjne zakończenie ponad 1000 aukcji jednocześnie,
    • powiąż aukcję – służy do powiązania aukcji wystawionej w serwisie Allegro z towarem w e-Sklepie. Dodatkowo przycisk ten służy do zmiany towaru powiązanego z aukcja. Możliwe jest powiązanie kilku aukcji z tym samym towarem,
    • zmień ilość – pozwala na zmianę ilości towaru dostępnego na aukcji. Ilość może zostać zmieniona tylko dla aukcji wystawionych oraz powiązanych,
    • zmień cenę – umożliwia zmianę ceny towaru. Cena może zostać zmieniona tylko dla aukcji wystawionych oraz powiązanych. W przypadku aukcji o formacie sprzedaży Aukcja (z licytacją) przy użyciu tej opcji możliwa jest zmiana jedynie ceny „Kup teraz”. Pozostałe ceny można zmienić poprzez edycję wystawionej aukcji i zapisanie zmian dyskietką,
    • prześlij kod towaru – służy do przesłania kodu towaru do serwisu Allegro. Następnie wystawiając aukcję bezpośrednio w Allegro kod towar widoczny będzie w polu Sygnatura w sekcji Tytuł i kategoria.
    • wznów – pozwala na ręczne wznowienie aukcji z poziomu listy aukcji. Opcja ta została przygotowana dla Klientów, którzy nie korzystają z kontroli stanów magazynowych. Jeśli kontrola stanów magazynowych jest włączona, można wznawiać aukcje również automatycznie. Więcej szczegółów na ten temat zawartych jest poniżej w podpunkcie automatyczne wznawianie aukcji.
Oprócz operacji seryjnych w panelu Comarch e-Sklep dla aukcji posiadających status Przygotowana bądź Wystawiona możliwa jest edycja parametrów po przejściu na szczegóły aukcji.

Dla aukcji o statusie Zakończona po przejściu na szczegóły aukcji możliwe jest jedynie Włączenie bądź Wyłączenie parametru Nie wznawiaj aukcji automatycznie po jej zamknięciu.

Aukcje na których wystawiony jest nieaktywny towar (zaprzestano udostępnianie danego towaru w Comarch e-Sklep) i włączona jest kontrola stanów magazynowych dla aukcji Allegro w menu Ustawienia/Ustawienia sklepu/Allegro są automatycznie zamykane. Dodatkowo takie aukcje nie będą wznawiane.

Wskazówka
Kategorię na szczegółach aukcji można zmienić do 12 godzin od wystawienia aukcji.

Dodawanie aukcji dla towaru z cechą dostaw

Dodając aukcję dla towaru z cechą dostaw, na formularzu aukcji pojawi się dodatkowa opcja do wyboru Wariant (cecha).

Cechy dostaw są obsługiwane na aukcjach tylko w sklepach w wersji Enterprise i B2B.

Na aukcjach o statusie Przygotowana oraz Wystawiona istnieje możliwość edycji cechy partii dostaw po przejściu do edycji aukcji.

 

Więcej informacji na temat konfiguracji towarów z cechą dostaw można znaleźć w Centrum Pomocy systemu ERP Optima w kategorii Partie towarów.

Automatyczne wznawianie aukcji

W panelu administracyjnym sklepu w menu Ustawienia/Ustawieni sklepu/Allegro dostępny jest parametr globalny Wznów aukcję automatycznie po jej zamknięciu. Parametr ten pozwala na automatyczne wznawianie aukcji do 60 dni od jej zakończenia, pod warunkiem, że włączona jest kontrola stanów magazynowych w Allegro i dostępny będzie stan magazynowy towaru w systemie ERP. Aukcja zostanie wówczas wznowiona pod tym samym numerem.

Wznawianie aukcji możliwe jest tylko dla aukcji ‘zakończonych’ z formatem sprzedaży ‘Kup teraz (bez licytacji)’.

Jeśli parametr globalny Wznów aukcję automatycznie po jej zamknięciu jest włączony to na szczegółach każdej aukcji dostępny jest również parametr Nie wznawiaj aukcji automatycznie po jej zamknięciu, pozwalający na wykluczenie ze wznawiania pojedynczych aukcji. Domyślnie parametr ten ustawiony jest na ‘Wł’ włączony. Jeśli chcą Państwo aby aukcja wznawiała się automatycznie po jej zamknięciu należy przełączyć parametr na ‘Wył’ wyłączony.

Transakcje

Lista transakcji dostępna jest w panelu administracyjnym w zakładce Allegro/Transakcje.


Po przejściu do obszaru transakcji pojawi się panel z zakładkami:

 • Do realizacji,
 • Zrealizowano.

Allegro wprowadziło maskowanie adresów e-mail użytkowników na transakcjach. Na zamówieniach są one widoczne w postaci zakodowanej, np.: gryhw6x1j+50aed1521@user.allegrogroup.pl. W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep we wszystkich zakładkach, gdzie widoczne jest złożone zamówienie z Allegro widoczny będzie zakodowany adres e-mail.

Dla każdej transakcji pochodzącej z Allegro adres e-mail kupującego będzie maskowany w unikalny sposób. To oznacza, iż w sytuacji, kiedy ten sam klient złoży u danego sprzedawcy kilka zamówień, za każdym razem jego adres e-mail będzie inaczej zakodowany (zamaskowane adresy nie będą się powtarzały).

Zakładka Do realizacji

W zakładce Do realizacji, prezentowana jest lista transakcji dokonanych przez klientów.

Od wersji Comarch e-Sklep 2020.0 zmieniono sposób automatycznego pobierania transakcji oparty na REST API. Po dodaniu nowego konta Allegro w panelu sklepu pobierane są wszystkie transakcje, które zostały złożone od czasu przyłączenia konta Allegro do sklepu (także te niepowiązane z aukcjami w sklepie).

Jeśli tworzą Państwo ręcznie zamówienia, w zakładce Do realizacji można zrealizować transakcje za pomocą przycisku Stwórz zamówienia. Kiedy funkcja Twórz automatycznie zamówienia do aukcji w zakładce Ustawienia sklepu/Allegro jest włączona powyższy przycisk nie jest widoczny.

Przy użyciu opcji Pobierz można pobrać do sklepu transakcje podając numer zamówienia z Allegro.

Przycisk Anonimizuj, widoczny po zaznaczeniu wybranej aukcji umożliwia wykonanie anonimizacji danych osobowych Nadawcy i Odbiorcy w sklepie z wybranej transakcji. Po wykonaniu operacji anonimizacji dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte, a transakcja zostanie automatycznie przeniesiona na zakładkę Zrealizowano.

Transakcje dostępne na zakładce Do realizacji można anulować przed przekształceniem do zamówienia. Po zaznaczeniu wybranej transakcji na liście pojawi się opcja Anuluj transakcje. Możliwe jest seryjne anulowanie zaznaczonych transakcji.

W przypadku transakcji Allegro z formą płatności pobranie lub przelew standardowy możliwe jest przekształcenie jej do zamówienia dopiero po upływie czasu ustawionego na zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro/ Czas oczekiwania na stworzenie zamówienia (odbiór osobisty, przelew standardowy).

Transakcje nieopłacone nie są pobierane do sklepu. Przykładowo, jeśli klient wybierze na zamówieniu w Allegro płatność online i płatność nie powiedzie się, wówczas zamówienie nie trafi do sklepu. W związku z tym stan magazynowy dla danego towaru nie jest rezerwowany w e-Sklepie. Dopiero po pozytywnym ponowieniu płatności transakcja zostanie pobrana do e-Sklepu.

Transakcje niezrealizowane, widoczne na zakładce Do realizacji pomniejszają stany magazynowe towarów. Dodatkowo stany magazynowe pomniejszane są o zamówienia ze statusem oczekuje na potwierdzenie sklepu oraz oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności.

Obecnie w sytuacji gdy klient złoży zamówienie w Allegro w skład którego wchodzi kilka aukcji ( w tym aukcji, które nie są powiązane z e-Sklepem) wówczas obsługa sklepu zobaczy w Panelu administracyjnym transakcję, natomiast nie zostanie utworzone z niej zamówienie. Podczas próby utworzenia zamówienia zostanie wygenerowana informacja w Dzienniku zdarzeń na zakładce Aukcje informująca o niepowiązanych aukcjach oraz ich numerach. Aby utworzyć zamówienie należy powiązać wszystkie wymienione w komunikacie aukcje z e-Sklepem.

Po przejściu na szczegóły transakcji widoczne są:

 • numer transakcji,
 • status,
 • sekcja Ogólne w której widoczne są: login sprzedawcy, data złożenia zamówienia, zamaskowany adres e-mail kupującego oraz jego imię i nazwisko jeśli jest uzupełnione na koncie Allegro, numer telefonu, informacja czy konto z którego zostało złożone zamówienie jest kontem firmowym, informacja czy do zamówienia ma zostać wystawiona faktura oraz wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki,
 • sekcja Dostawa w której widoczne są: koszt dostawy, sposób dostawy, ilość paczek oraz informacja czy sposób dostawy wybrany przez kupującego jest formą dostawy SMART,
 • sekcja Płatność w której widoczne są: identyfikator płatności, forma płatności, status płatności oraz zapłacona kwota,
 • sekcja Dopłata do transakcji w której widoczne są: identyfikator płatności, forma płatności oraz kwota dopłaty. Sekcja ta widoczna jest jeśli dopłata do zamówienia została wykonana przed przekształceniem transakcji do zamówienia, W przeciwnym przypadku lub jeśli dopłata została wpłacona po stworzeniu zamówienia sekcja ta nie jest wyświetlana,
 • sekcja Wysyłka na adres w której widoczne są informacje dotyczące adresu wysyłki kupującego,
 • sekcja Punkt odbioru w której widoczne są informacje dotyczące wybranego przez kupującego punktu odbioru. Jeśli sposób dostawy nie jest w formie odbioru w punkcie sekcja ta nie jest wyświetlana,
 • sekcja Zamówione towary w której widoczne są numer aukcji z której zostało złożone zamówienie oraz cena i ilość zamówionych towarów.

Zakładka Zrealizowano

W zakładce Zrealizowano, prezentowana jest lista transakcji z których zostały utworzone zamówienia, transakcje zanonimizowane oraz transakcje anulowane.

Po zaznaczeniu na liście wybranej transakcji na zakładce Zrealizowano dostępna jest opcja Anonimizuj, umożliwiająca wykonanie anonimizacji danych osobowych Nadawcy i Odbiorcy w sklepie z wybranej transakcji. Po wykonaniu operacji anonimizacji dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte.

Po przejściu na szczegóły transakcji widoczne są:

 • numer transakcji,
 • status,
 • sekcja Ogólne w której widoczne są: login sprzedawcy, numer zamówienia data złożenia zamówienia, zamaskowany adres e-mail kupującego oraz jego Imię i Nazwisko jeśli jest uzupełnione na koncie Allegro, numer telefonu, informacja czy konto z którego zostało złożone zamówienie jest kontem firmowym, informacja czy do zamówienia ma zostać wystawiona faktura oraz wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki,
 • sekcja Dostawa w której widoczne są: koszt dostawy, sposób dostawy, ilość paczek oraz informacja czy sposób dostawy wybrany przez kupującego jest formą dostawy SMART,
 • sekcja Płatność w której widoczne są: identyfikator płatności, forma płatności, status płatności oraz zapłacona kwota,
 • sekcja Dopłata do transakcji w której widoczne są: identyfikator płatności, forma płatności oraz kwota dopłaty. Sekcja ta widoczna jest jeśli dopłata do zamówienia została wykonana przed przekształceniem transakcji do zamówienia, W przeciwnym przypadku lub jeśli dopłata została wpłacona po stworzeniu zamówienia sekcja ta nie jest wyświetlana,
 • sekcja Wysyłka na adres w której widoczne są informacje dotyczące adresu wysyłki kupującego,
 • sekcja Punkt odbioru w której widoczne są informacje dotyczące wybranego przez kupującego punktu odbioru. Jeśli sposób dostawy nie jest w formie odbioru w punkcie sekcja ta nie jest wyświetlana,
 • sekcja Zamówione towary w której widoczne są numer aukcji z której zostało złożone zamówienie oraz cena i ilość zamówionych towarów.

Zamówienia z transakcji mogą być tworzone ręcznie poprzez przycisk Stwórz zamówienia na zakładce Do realizacji lub automatycznie po włączeniu parametru Twórz automatycznie zamówienia do aukcji w zakładce Ustawienia sklepu/Allegro.

Dodawanie numeru listu przewozowego

Od 1.02.2019 Allegro wymaga podania numeru listu przewozowego na zamówieniach. Numer listu przewozowego można dodać w Panelu administracyjnym sklepu w menu Sprzedaż/Zamówienia. Instrukcja dodawania numeru listu została opisana w artykule dotyczącym Numeru listu przewozowego.

Po dodaniu do zamówienia pochodzącego z Allegro numeru listu przewozowego, numer przesyłany jest do serwisu Allegro. Obecnie numery listów przewozowych wysyłane są do zamówień sprzed 30 dni.

Od 26 marca 2019 r. Allegro wprowadziło na transakcjach maskowanie adresów e-mail użytkowników. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Allegro zostało wyłączone wysyłanie wiadomości transakcyjnych (o zmianie statusu zamówienia, płatności, dostawy i listu przewozowego do Allegro) dla zamówień pochodzących z aukcji. Więcej informacji dostępnych jest w artykule Allegro – maskowanie adresów e-mail użytkowników. Wszystkie wiadomości transakcyjne (zmiana statusu zamówienia, dodanie listu przewozowego, dodanie faktury) są wysyłane za pośrednictwem serwerów Allegro.

Od wersji Comarch e-Sklep 2019.6 w przypadku zamówień z serwisu Allegro, z dostawą kurierem Pocztex link do śledzenia listu przewozowego będzie kierował do strony Poczty Polskiej.
W przypadku aukcji zintegrowanej z kurierem InPost, numer listu przewozowego jest dodawany automatycznie w momencie pobierania etykiety paczki.

Przydatne linki

Allegro.pl
Strona Allegro allegro.pl
Pomoc Allegro pomoc.allegro.pl
Regulamin allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php
Allegro testowe
Strona serwisu testowego allegro.pl.allegrosandbox.pl

Dodatkowe informacje dotyczące Allegro dostępne są w artykułach Allegro – nowe REST API – opis zmian oraz Allegro – maskowanie adresów e-mail użytkowników.

Czy ten artykuł był pomocny?