Allegro – maskowanie adresów e-mail użytkowników

Od kiedy Allegro maskuje adresy e-mail użytkowników?

Od 26 marca 2019 r. Allegro wprowadziło na transakcjach maskowanie adresów e-mail użytkowników. Oznacza, to że na zamówieniach będą one widoczne w postaci zakodowanej, np.: 8awgqyk6a534gf@allegromail.pl.

Jak maskowanie adresów e-mail kupujących wpływa na dane w e-Sklepie?

Maskowanie maili przez Allegro spowoduje, że w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep:

  • w menu Marketplace/ Allegro/ Zamówienia na listach we wszystkich zakładkach (Do realizacji, Zrealizowano) w kolumnie e-mail widoczny będzie zakodowany adres e-mail klienta, który dokonał zakupu na aukcji Allegro;
  • w menu Sprzedaż/ Zamówienia, w kolumnie e-mail dla zamówień pochodzących z Allegro będzie widoczny zakodowany adres e-mail. Również na szczegółach takiego zamówienia zostanie on zamaskowany;
  • dla każdej transakcji pochodzącej z Allegro adres e-mail kupującego będzie maskowany w unikalny sposób. To oznacza, iż w sytuacji, kiedy ten sam klient złoży u danego sprzedawcy kilka zamówień, za każdym razem jego adres e-mail będzie inaczej zakodowany (zamaskowane adresy nie będą się powtarzały);
  • wszystkie wiadomości transakcyjne (zmiana statusu zamówienia, dodanie listu przewozowego, dodanie faktury) będą wysyłane za pośrednictwem serwerów Allegro.

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Allegro w sklepach od wersji 2018.7 wyłączono wysyłanie wiadomości transakcyjnych dla zamówień pochodzących z aukcji.

Domyślnie wysyłka maili do zamówień z Allegro jest wyłączona. Od wersji 2020.2 umożliwiono włącznie wysyłki maili dotyczących zmiany stanu zamówienia oraz maili o dodaniu faktury dla zamówień pochodzących z Allegro za pomocą parametru „Wysyłaj powiadomienia e-mail do zamówień z Allegro” w panelu administracyjnym sklepu.
W celu wysyłki maili należy włączyć powyższy parametr w menu Integracje/ Allegro/ Oferty.

Wiadomości e-mail wysyłane są jeśli w konfiguracji wiadomości w polu „Do” wybrany jest tylko Klient. W przeciwnym wypadku, aby wiadomość została dostarczona należy dodatkowy adres z pola „Do” dodać do dodatkowych adresów na koncie Allegro. Przypominamy, że treści tych wiadomości muszą być zgodne z regulaminem Allegro.

Uwaga
Jeżeli administrator w menu Marketplace/  Allegro/ Klienci ma włączony parametr: Przesyłaj kartę klienta do systemu ERP, to w systemie ERP utworzy się kartoteka kontrahenta z zakodowanym adresem e-mail. W takim przypadku, po synchronizacji mogą się przestać mapować kontrahenci (w szczególności, jeżeli w systemie ERP zaznaczono mapowanie wyłącznie po adresie e-mail). Należy również zwrócić uwagę przy wysyłaniu wiadomości z poziomu systemu ERP, czy nie są one przesyłane do Allegro na zakodowane adresy e-mail, a nie do właściwych odbiorców.

Czy ten artykuł był pomocny?