Allegro – nowe REST API – opis zmian

Od wersji 2019.3 w Comarch e-Sklep będzie dostępne tylko nowe REST API Allegro. Aby przygotować się do przejścia na nowe API wykonaj następujące czynności:

 • w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro/ Konto Allegro, po wejściu w szczegóły konta pobierz Token REST API. Bardziej szczegółowy opis czynności do wykonania znajduje się w tym artykule.
Uwaga
Jeżeli po aktualizacji e-Sklepu nie widzisz swoich ofert, to znaczy, że Token REST API nie został pobrany.
 • na swoim koncie w Allegro w menu Ustawienia Sprzedaży/ Ustawienia dostaw w sekcji Cenniki dostaw dodaj nowe cenniki dostaw. W REST API zmianie ulega sposób wystawiania ofert w panelu e-Sklepu i skonfigurowanie cenników w Allegro będzie niezbędne.

W związku z wprowadzeniem nowego REST API przedstawiamy listę zmian dotyczących konfiguracji konta Allegro oraz wystawiania ofert w Comarch e-Sklep.

Wskazówka
Nowości w REST API od 8.07:

 • rozbudowano szablony ofert o parametry, które są niezależne od kategorii towarowych:
  • dodano możliwość określania czasu trwania oferty,
  • dodano opcję wskazywania warunków reklamacji, zwrotów i gwarancji,
  • dodano możliwość określania form płatności (opcja wyboru rodzaju faktury lub braku faktury),
  • dodano możliwość wskazywania czasu wysyłki oraz dodatkowych informacji o dostawie,
  • dodano możliwość wskazywania Stanu (do wyboru: nowe i używane),
 • udostępniono szablony dostępne w poprzedniej wersji API Allegro. Szablony zostały skonwertowanego do nowego formatu Allegro REST API w zakresie ustawień wspólnych (niezależnych od kategorii Allegro). Dla ułatwienia rozpoznania tych szablonów, mają one na liście szablonów na końcu nazwy dodany ID szablonu, z którego zostały skonwertowane (np. Mój szablon [5]),
 • na formularzu oferty widoczne są dodatkowe informacje ułatwiające wystawianie oferty:
  • dostępne ilości danego towaru w e-Sklepie,
  • cena danego towaru w e-Sklepie.
Wskazówka
Nowości w REST API od 26.06:

 • szablony ofert z możliwością dodania makr do opisu,
 • automatyczne dodawanie obrazków podczas wystawiania oferty,
 • nowa kolumna – Kod towaru – na liście ofert,
 • w Dzienniku Zdarzeń na zakładce Oferty dodaliśmy wyświetlanie treści komunikatu błędu bezpośrednio na liście,
 • umożliwiliśmy seryjne zakończenie więcej niż 1000 ofert jednocześnie,
 • na liście ofert poprawiono mechanizm paginacji (przechodzenie do kolejnych stron z ofertami).

W panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro w sekcji Konto Allegro zmianie ulegnie sekcja z danymi konta:

 • nie będzie możliwości zmiany hasła do konta Allegro z poziomu panelu,
 • zostanie usunięta informacja o tym, czy konto Allegro jest typu sklep, czy nie,
 • w REST API nie jest obsługiwany format sprzedaży Sklep (bez licytacji) – dostępny wcześniej w WEB API dla kont o typie sklep. Opcja ta w nowym API została zastąpiona przez ofertę(z licytacją)/ Kup teraz ze wskazaniem w polu Czas trwania opcji z listy: do wyczerpania zapasów.
 • będzie możliwość tylko pobierania Token Rest API. Nie ma opcji Usuń, gdyż od 3 czerwca br. REST API będzie jedynym obsługiwanym API przez Allegro.

Zmiany w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep dotyczące zakładki Allegro:

 • Z menu zostanie usunięta opcja Archiwum ofert. Wszystkie rodzaje ofert będą widoczne na jednej liście.
 • NOWOŚĆ! Od 26.06 dostępne są nowe szablony ofert Allegro w panelu.  W pierwszym etapie zmian wprowadzono możliwość ustawienia opisu dla ofert z wykorzystaniem makr. Planujemy dodać do szablonu ustawianie parametrów niezależnych od kategorii Allegro.
 • Na zakładce oferty dostępna będzie lista wszystkich ofert wystawionych przez konto Allegro wskazane w konfiguracji e-Sklepu. Działać ona będzie w trybie online, czyli na bieżąco pobierane będą do panelu administracyjnego informacje o wszystkich ofertach wystawionych przez to konto, niezależnie od programu, w którym je wystawiono.
 • Opcje takie jak: Usuń, Wystaw, Pobierz, Zakończ można używać seryjne.
 • Opcje: Wystaw podobną, Powiąż ofertę, Zmień ilość, Zmień cenę można używać tylko dla jednej zaznaczonej na liście ofert.
 • Na liście oferty będą wyświetlane na dwa sposoby:
  • oferty wystawione za pośrednictwem konta skonfigurowanego w panelu administracyjnym e-Sklepu lub wystawione na innym koncie, ale połączone z towarem z tego sklepu (wówczas nie jest nadawany numer oferty w sklepie). Na liście wyświetlane jako oferty z białym tłem.
  • wystawione bezpośrednio w Allegro lub w innym programie, w którym skonfigurowano dane konto Allegro. oferty tego typu nie są powiązane z towarami dostępnymi w danym sklepie. Wyświetlane na liście jako oferty szare.
 • Dla ofert szarych:
  • W panelu widoczne będą: zdjęcie towaru (o ile zostało dodane), numer ofert Allegro, tytuł ofert, data rozpoczęcia i zakończenia (jeżeli zostały ustalone), status ofert, kategoria, w jakiej oferta została wystawiona, numer ofert w sklepie (wypełniony, jeżeli oferta została wystawiona z tego konta Allegro, ale podłączonego do innego sklepu) oraz link do ofert na Allegro.
  • Nie będzie możliwości ich, usuwania, wystawiania i zakończenia oraz używania opcji Wystaw podobną.
  • Jedyna dostępna opcja dla tego rodzaju ofert to Powiąż ofertę, która pozwala na powiązanie oferty wystawionej z innego konta z towarem istniejącym w danym sklepie.
 • oferty białe:
  • Powstają poprzez:
   • opcję Dodaj – jako nowe oferty wystawione z danego konta Allegro skonfigurowane w konkretnym sklepie.
   • opcję Powiąż ofertę – poprzez powiązanie szarej oferty z towarem dostępnym w danym sklepie.
  • Można używać opcji Wystaw podobną – niezależnie od statusu. Wówczas na jej postawie powstanie nowa oferta, na którą zostaną przeniesione wszystkie informacje z danej oferty oraz nadawany jest kolejny numer oferty w sklepie.
  • Można je wystawić w Allegro.
  • Wystawione oferty można zakończyć.

Zmiany na formularzu ofert Allegro w panelu administracyjnym e-Sklepu:

 • W sekcji Płatności do wyboru dostępne będą tylko opcje związane z różnymi rodzajami faktur do wystawienia w ramach realizacji zamówienia.
 • W sekcji Sposób dostawy można tylko określić czas wysyłki (do wyboru z listy) oraz wpisać dodatkowe informacje o dostawie.
 • W sekcji Pozostałe wyświetlane będą dodatkowe informacje, zależne od kategorii w jakiej wystawiany jest produkt na ofercie.
 • W nowej sekcji Dostawa, płatność należy przypisać cennik dostaw dla tej oferty. Cenniki definiowane będą bezpośrednio w Allegro w menu Ustawienia Sprzedaży/ Ustawienia dostaw w sekcji Cenniki dostaw. Kieruje do tej lokalizacji przycisk Dodaj widoczny w tej sekcji.

W związku z tym, że nowe REST API cały czas podlega zmianom, w panelu administracyjnym pojawią się  nowe funkcje, m.in.:

 • edycja ofert wystawionych z poziomu e-Sklepu,
 • seryjna zmiana ceny na ofercie o określoną wartość lub procent,
 • obsługa własnych punktów odbioru osobistego (skorelowanych z punktami w e-Sklepie),
 • wznawianie ofert po ich zakończeniu (bez zmiany numeru ofert).

Czy ten artykuł był pomocny?