Akt o usługach cyfrowych DSA

Czym jest akt o usługach cyfrowych DSA?

Projekt ustawy o usługach cyfrowych (DSA) stanowi nowy, jednolity zestaw przepisów o zasięgu unijnym, regulujących działalność usług cyfrowych. Głównym celem DSA jest stworzenie bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego środowiska online oraz dostosowanie regulacji do zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej. Ustawa wprowadza przepisy mające na celu równomierne zabezpieczenie praw wszystkich użytkowników w Unii Europejskiej, w tym odpowiedzialność platform internetowych za treści publikowane przez użytkowników, przejrzystość reklamy online oraz ochronę konsumentów przed nielegalnymi treściami, towarem i usługami.

W ramach DSA przewidziano:

  • Uproszczone procedury zgłaszania nielegalnych treści, towarów lub usług.
  • Wzmocnioną ochronę osób padających ofiarą cyberprzemocy i prześladowań w internecie.
  • Większą przejrzystość w zakresie reklamy online.
  • Zakaz wykorzystywania pewnych form reklamy ukierunkowanej, w tym reklam opartych na wrażliwych danych osobowych lub danych nieletnich.
  • Łatwe w użyciu i darmowe mechanizmy reklamacji, w przypadku usunięcia treści przez platformę internetową.
  • Skrócone i uproszczone warunki korzystania z usług.

Czy akt o usługach cyfrowych DSA dotyczy mojego Comarch e-Sklep?

W przypadku właścicieli Comarch e-Sklep, mogą oni w niektórych sytuacjach być traktowani jako dostawcy usług pośrednich w rozumieniu DSA. Będzie to m.in. dotyczyło przypadku, w którym umożliwiane jest przechowywanie informacji przekazanych przez klientów na ich żądanie, np. poprzez zamieszczanie opinii w ramach e-Sklepu. W takim wypadku na właścicielach Comarch e-Sklep będą spoczywać obowiązki wskazane w rozdziale III sekcji 1 DSA.

Jak dostosować mój Comarch e-Sklep do wymogów DSA?

Informujemy, że usługa Comarch e-Sklep wychodząc naprzeciw wymogom DSA, posiada mechanizmy, które umożliwiają zrealizowanie poniższych obowiązków:

1. Wprowadzenie mechanizmu zgłaszania nielegalnych treści

Do tego celu można wykorzystać formularz kontaktowy e-Sklepu poszerzony o odpowiedni dział do zgłaszania nielegalnych treści. Należy dodać nowy dział podając w nazwie przykładowo „Zgłoszenie nielegalnych treści” oraz w polu e-mail, dodać adres który jest przeznaczony do tego typu zgłoszeń. Klienci e-Sklepu będą mogli zgłosić nielegalną treść w polu „Treść wiadomości”.

2. Określenie punktu kontaktowego umożliwiającego bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz odbiorcami usług

Punkt kontaktowy można zamieścić w informacjach dodatkowych o sklepie. Informację wpisujemy w panelu administracyjnym w obszarze Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Dodaj informacje dodatkowe. Można również dodać dedykowaną stronę w sklepie informującą o punkcie kontaktowym zgodnie z instrukcją dla starszych szablonów oraz dla nowych.

3. Publikowania (co najmniej raz w roku) do wiadomości publicznej sprawozdania dotyczącego moderowania treści”

Ten obowiązek jest po stronie właściciela usługi Comarch e-Sklep.  To właściciel sklepu (administrator e-Sklepu) może moderować treści zamieszczane w swoim e-Sklepie. Takie sprawozdanie może zostać zamieszczone na blogu (w panelu administracyjnym: Marketing/ Blog) lub na dedykowanej stronie w sklepie.

Czy ten artykuł był pomocny?