Jak dodać nową treść i stronę?

Wstęp

W Comarch e-Sklep użytkownik ma możliwość tworzenia własnych stron oraz treści. Te drugie stanowią m.in. wiadomości E-mail i SMS, zgody formalne, czy dodatkowe treści użytkownika, np. regulamin sklepu. W panelu administracyjnym znajdują się standardowe treści oraz strony, które są odpowiednio ze sobą zmapowane  w określony sposób, w wybranych miejscach wyświetlane.

Dodawanie nowej treści

Tworzenie treści

Aby utworzyć w e-Sklepie nową treść należy w panelu administracyjnym przejść do sekcji:
Ustawienia/Treści/zakładka Regulamin i Inne, po czym dodać nową treść użytkownika.

Po wybraniu przycisku Dodaj należy uzupełnić nazwę oraz identyfikator. Po uzupełnieniu danych wyświetli się strona, na której możliwe jest udostępnienie treści. Możliwe jest także wgranie treści z pdf, a także dodanie załączników, które mogą być później np.

Wybierając przycisk Więcej (trzy kropki w prawym, górnym rogu) możemy podejrzeć identyfikator strony, a także dodać załączniki do wiadomości e-mail. Po wybraniu drugiej opcji wyświetli się lista, z której można wybrać odpowiednie treści.

Wskazówka
Wartość identyfikatora będzie potrzebna podczas dalszej konfiguracji.

Po dokonaniu modyfikacji wybierz Zapisz i publikuj, aby treść była widoczna na stronie. Możesz również wybrać opcję zapisz bez publikacji.

Dodawanie nowej strony

Dodanie strony

Nową stronę tworzymy w panelu administracyjnym w obszarze: Wygląd sklepu/Strony. W sekcji Użytkownika skorzystaj z przycisku Dodaj. Wypełnij pola z nazwą, linkiem i tytułem strony i zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Nowa strona zostaje dodana jako nieaktywna. W celu jej aktywowania wystarczy kliknąć na jej kafelek i zmienić przełącznik opcji Aktywna na TAK  W celu publikacji strony użyj przycisku Więcej/Publikuj. Po dodaniu nowej strony należy zapamiętać jej numer, który znajduje się na końcu adresu URL.

Wskazówka
Numer strony widnieje w nawiasie przy jej nazwie. Możesz to sprawdzić przechodząc kolejno do sekcji: Wygląd sklepu/Ustawienia/Edytuj ustawienia zaawansowane/Strony.

Przypisanie obiektu do strony

Przejdź do obszaru Wygląd sklepu/Ustawienia, następnie użyj przycisku Więcej i wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. Przejdź na zakładkę „Strony”. Dla nowo dodanej strony w kolumnie Plik należy wpisać nazwę pliku regulations.html. Wprowadzone zmiany zachowaj za pomocą przycisku Zapisz.


Powiązanie nowej strony z treścią użytkownika

Aby utworzona przez użytkownika treść została wyświetlona w nowej stronie należy odpowiednio powiązać dane pliki. W celu zmapowania treści ze stroną należy przejść w panelu administracyjnym w Wygląd sklepu/Ustawienia/Edytuj ustawienia zaawansowane,a następnie wybierz „Strony” i „Edytuj HTML”.Z dostępnych plików należy przejść do static-elements, a następnie do regulations.html

W pliku regulations.html należy odnaleźć pierwszą linię „{% endif -%}”, przed którą należy wkleić następujący fragment kodu:

Wskazówka
Gdzie 27 to numer strony, a 9 to identyfikator treści.

Po wprowadzeniu modyfikacji należy zapisać oraz opublikować zmiany.

Umieszczenie strony w stopce e-sklepu

W zakładce Wygląd sklepu/Ustawienia/Nagłówek/Stopka należy wybrać odpowiednią sekcję i dodać nową stronę.

Czy ten artykuł był pomocny?