Jak wyświetlać własną Treść na nowo dodanej Stronie użytkownika?

W Comarch e-Sklep użytkownik ma możliwość tworzenia własnych stron oraz treści. Treści w Comarch e-Sklep stanowią m.in. wiadomości E-mail i SMS, zgody formalne, czy dodatkowe treści użytkownika, np. regulamin sklepu. W panelu administracyjnym znajdują się standardowe treści oraz strony, które są odpowiednio ze sobą zmapowane i są w określony sposób, w wybranych miejscach wyświetlane.

Jak wyświetlić utworzoną treść w nowej stronie?

Krok 1. Tworzenie treści

Aby utworzyć w e-Sklepie nową treść należy w panelu administracyjnym przejść do sekcji:
Ustawienia/Treści/zakładka Regulamin i Inne, po czym dodać nową treść użytkownika.

Po wprowadzeniu treści należy zapisać zmiany oraz sprawdzić identyfikator pliku
(prawy górny róg: trzy kropki/identyfikator).

Wskazówka
Wartość identyfikatora będzie potrzebna podczas dalszej konfiguracji.

Krok 2. Dodawanie nowej strony

Nową stronę tworzymy w panelu administracyjnym w obszarze: Wygląd sklepu/Strony.

W sekcji Użytkownika skorzystaj z przycisku Dodaj. Wypełnij pola z nazwą, linkiem i tytułem strony i zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Nowa strona zostaje dodana jako nieaktywna. W celu jej aktywowania wystarczy kliknąć na jej kafelek i zmienić przełącznik opcji Aktywna na TAK  W celu publikacji strony użyj przycisku Więcej/Publikuj.

Po dodaniu nowej strony należy zapamiętać jej numer, który znajduje się na końcu adresu URL.

Wskazówka
Numer strony można sprawdzić także po przejściu do sekcji: Wygląd sklepu/Ustawienia/Edytuj ustawienia zaawansowane/Zakładka Strony, gdzie przy nazwie w nawiasie znajduje się numer danej strony.

Krok 3. Przypisanie obiektu do strony

Przejdź do obszaru Wygląd sklepu/Ustawienia, następnie użyj przycisku Więcej i wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. Przejdź na zakładkę Strony. Dla nowo dodanej strony w kolumnie Plik należy wpisać nazwę pliku regulations.html

Wprowadzone zmiany zachowaj za pomocą przycisku Zapisz.

Krok 4. Powiązanie nowej strony z treścią użytkownika

Aby utworzona przez użytkownika treść została wyświetlona w nowej stronie należy odpowiednio powiązać dane pliki.

W celu zmapowania treści ze stroną należy przejść w panelu administracyjnym w Wygląd sklepu/Ustawienia/Edytuj ustawienia zaawansowane/Edytuj HTML. 

Z dostępnych plików należy przejść do static-elements, a następnie do regulations.html

W pliku regulations.html należy odnaleźć pierwszą linię „{% endif -%}”, przed którą należy wkleić następujący fragment kodu:

Wskazówka
Gdzie 27 to numer strony, a 9 to identyfikator treści.

Po wprowadzeniu modyfikacji należy zapisać oraz opublikować zmiany.

Krok 5. Umieszczenie strony w stopce sklepu

W zakładce Wygląd sklepu/Ustawienia/Nagłówek/Stopka należy wybrać odpowiednią sekcję i dodać nową stronę.

Uwaga
Wszelkie zmiany należy zapisać i opublikować w e-Sklepie.

Czy ten artykuł był pomocny?